Egyéb

Megnézhetjük Mészáros Lőrinc vagyonnyilatkozatait

A közérdekű adatok nyilvánosságát szívén viselő szervezetként úgy gondoltuk, itt az ideje beszállnunk a felcsúti polgármester vagyonnyilatkozatainak titkolásával kapcsolatos abszurd történetbe.

Az üstökösként tündöklő Mészáros vagyonnyilatkozatát sem a Felcsút után hosszú ideje elszántan nyomozó Ferenczi Krisztinának, sem a 444.hu-nak nem adta ki az önkormányzat. A 444.hu ezután perre vitte az ügyet, de a bíróság tárgyalás nélkül elutasította a kérésüket.

Május elején levelet írtunk dr. Sisa András felcsúti jegyzőnek: közöltük, hogy szeretnénk betekinteni Mészáros Lőrinc polgármester úr vagyonnyilatkozataiba, és kértük, szíveskedjen megadni azt az időpontot, amikor ezt a lehetőséget biztosítani tudja részünkre.

Két nappal később a szokásosnak mondható, másoknak már ellőtt válasz érkezett a jegyzőtől: mondjuk meg, hogy miért kíváncsiskodunk.

„Kérem, hogy papír alapú válaszlevelében hitelt érdemlően igazolni, hogy milyen jogos cél vagy kötelezettség teljesítése érdekében van szüksége a vagyonnyilatkozat adataira.”

Ajánlott levélben közöltük a jegyzővel, hogy szándékaink komolyak, nem csak úgy hobbiból szeretnénk látni Mészáros vagyonnyilatkozatait:

„kérelmem célja a közhatalmat gyakorlók e tevékenységének, így különösen a jogszabályban meghatározott kötelezettségeik teljesítésének
ellenőrzése, a közhatalmat gyakorlók tevékenységének értékeléséhez szükséges információk megismerése”

Továbbá felhívtuk dr. Sisa András figyelmét arra, hogy a célhozkötöttség
elvét az Infotv. 26. § (2) bekezdése – amire ő hivatkozott – kizárólag a közérdekből nyilvános adat terjesztése esetében írja elő, azok megismeréséhez nem. Beleírtunk még egy tavalyi Alkotmánybírósági határozat indoklásából vett részletet is a levélbe:

„[a]z Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdése szerint a közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez való jog alanya bárki lehet. Az Alaptörvény értelmében tehát az információszerzéshez kötődő érdekeltség igazolása nem szükséges.”

Aztán vártunk. Nem hiába, tegnap megérkezett a felcsúti jegyző válasza.

Megnézhetjük Mészáros Lőrinc vagyonnyilatkozatait!

Annyi szépséghibája van csak a dolognak, hogy zárt borítékon keresztül.
De megnézhetjük!

felcsut

Természetesen élünk a lehetőséggel, megyünk Felcsútra. Próbálunk minél közelebb kerülni Mészáros Lőrinc vagyonnyilatkozataihoz, bár a jogszabályokat kreatív cinizmussal értelmező és alkalmazó Sisa András arra hivatkozik, hogy azok személyes adatok, egyáltalán nincs igaza.

Az Infotv. 3. § 5. pontja így fogalmaz: „közérdekű adat […] a személyes adat fogalma alá nem eső […] információ vagy ismeret […]. A 6. pont szerint pedig „közérdekből nyilvános adata közérdekű adat fogalma alá nem tartozó […] adat”. Az idézett jogszabályhelyek együttes értelmezésével látható, hogy a személyes adat, a közérdekű adat, valamint a közérdekből nyilvános adat olyan fogalmak, amelyek egymást kölcsönösen kizárják, azaz fogalmilag lehetetlen, hogy bármely adat a fenti háromból egyidejűleg több kategóriába tartozzon.

A felcsúti jegyző továbbá attól fél, hogy ha megadná nekünk a betekintési lehetőséget, akkor azok esetleg adatbázis-szerűen nyilvánosságra kerülnének, mert az utóbbi időben nagyon megszaporodtak az adatbázisként értelmezhető online hírportálok. Ezt bóknak vettük, köszönjük. Folytatjuk.

felcsut2

Megosztás