Egyéb

Pártreklámok a Facebook-on és a YouTube-on

Mivel folyton beléjük botlottunk, megkérdeztük a parlamenti pártokat, hogy 2013-ban mekkora összeget költöttek hirdetésekre a Facebook-on és a YouTube-on. Az MSZP saját bevallása szerint semennyit, a DK mintegy 330 ezer forintot, az LMP és az Együtt-PM nem válaszolt, a Fidesz és a Jobbik pedig hosszú és nagyon hasonló levélben tagadta meg az adatszolgáltatást. (A nem kimutatható támogatottságú KDNP-t nem kérdeztük meg.)

partreklamok.jpg

A kormány oly sok minden máshoz hasonlóan a kampányfinanszírozási törvényt is átszabta, de persze az csak a pártokra vonatkozik, így a CÖF korlátlanul és ellenőrizhetetlenül szórhatja tele az országot baloldalellenes (= Fideszt támogató) plakátokkal és prospektusokkal. Ezenkívül a jogszabály természetesen csak a Magyarországon bejegyzett sajtótermékekre vonatkozik, így a külföldi oldalakon összeghatár nélkül reklámozhatják magukat a pártok és politikusok.

Természetesen élnek is lehetőséggel, hisz minél szélesebb közönséghez szeretnék eljuttatni üzeneteiket, és nem kérdés, hogy több Facebook- és YouTube-felhasználó van Magyarországon, mint Magyar Nemzet- vagy Népszabadság-előfizető. Meglehetősen zavaró persze, ha az üzenőfalon egymást érik a politikai hirdetések, vagy a szórakozásként megnézni kívánt videók kezdődnek azzal, de ugye minden joguk megvan erre a parlamenti pártoknak. Képviselőik nyelvvizsgája után most hát azt kérdeztük meg tőlük (a KDNP kivételével), hogy mennyit költöttek reklámra 2013-ban a Facebook-on és a Youtube-on.

Az LMP – bár ígérte – nem válaszolt.

Az Együtt-PM – aminek a legdurvább hirdetése az volt, amikor Bajnai beszélt „A walesi bárdok” című Arany János-balladát szavaló megboldogult Sinkovits Imre előtt, azonban a sokkhatás miatt erről nem készült screenshot – szintén nem válaszolt. (Cikkünk megjelenése után a PM azt közölte emailben, hogy a YouTube-on és más közösségi oldalon nem hirdettek tavaly.)

Az MSZP privát emailben írta meg, hogy országos központjuk 2013-ban nem hirdetett a Facebook-on és a YouTube-on.

A DK elküldte a kért adatokat (számlamásolatokkal együtt), miszerint 2013. augusztusától hirdetettek a Facebookon, és ezen időszak alatt összesen 329.865 forintot költöttek; a YouTube-on pedig nem hirdettek.

A Fidesz – melynek hirdetéseivel rogyásig van a Facebook – szintén privát emailben reagált: elutasították az igénylést.

„Köszönjük levelüket a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség 2013. évi Facebook és Youtube-hirdetéseivel kapcsolatban. A Szövetség a jogszabályok maradéktalan betartásával és a jogszabályok által biztosított eszközök felhasználásával végzi hirdetési tevékenységét mind a hagyományos, mind pedig az online felületeken.

A joggyakorlatnak megfelelően a pártok nem tartoznak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3. § 5. pontjában a közérdekű adat fogalma kapcsán meghatározott szervek körébe (lásd pl.: az adatvédelmi biztos 206/K/2008-12. számú ajánlása vagy a Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.20.885/2010/3. számú ítélete). Ennek megfelelően esetükben nem alkalmazandóak a közérdekű adatok igénylésére vonatkozó szabályok sem.

A Szövetség gazdálkodását, azon belül a kiadásokat a vonatkozó törvények alapján az Állami Számvevőszék rendszeresen ellenőrzi. A Fidesz, miképp eddig is, ezután is minden tekintetben eleget tesz a törvény által előírt adatszolgáltatási kötelezettségeknek.

Fidesz Sajtóiroda”

A Jobbik – amely a legviccesebb YouTube-hirdetést hozta össze – szintén elutasította az igénylést egy, a Fideszéhez hasonló, ám annál hosszabb és arrogánsabb levélben.

„Jelen levelemmel tájékoztatom, hogy sem jelenlegi, sem jövőbeni hasonló jellegű adatkérésére nem kívánunk válaszolni az alábbiak miatt.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. § 5. pontja alapján közérdekű adat az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat.

Az Infotv. 3. § 6. pontja alapján közérdekből nyilvános adat a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli.
Az Infotv. 26. § (1) bekezdése alapján az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek (a továbbiakban együtt: közfeladatot ellátó szerv) lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot – az e törvényben meghatározott kivételekkel – erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse.
A fentiek alapján megállapítható, hogy az Infotv. csak egy bizonyos alanyi kör számára írja elő a közérdekű adatok nyilvánosságra hozatalának kötelezettségét. A közérdekű adat kiadására vonatkozó kérelem címzettje olyan szerv, vagy személy lehet, aki az Infotv. szerint egyéb közfeladatot lát el.
Márpedig sem a Jobbik Magyarországért Mozgalom, sem más pártok nem látnak el egyéb jogszabályban meghatározott közfeladatot, így a kezelésében lévő adatok nem tekinthetők közérdekű adatoknak.
A pártok azon okból kifolyólag, hogy a Párttörvény alapján költségvetési támogatásban részesülhetnek, nem minősülnek egyéb közfeladatot ellátó szerveknek.
Közérdekből nyilvános adatnak sem tekinthetők a kiadni kért adatok, mert nincs olyan törvény, amely azok nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét, vagy hozzáférhetővé tételét közérdekből elrendeli.
Bár az éves költségvetési támogatás – amelyben a Jobbik Magyarországért Mozgalom is részesül – közpénz, azonban az Alaptörvény alapján sem lehet azt megállapítani, hogy a közpénzben részesült szervezet gazdálkodásával kapcsolatos valamennyi adat közérdekű adat lenne. Az Alaptörvény 39. cikk (2) bekezdésében foglalt elszámolási kötelezettség megvalósul azzal, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalomnak évente beszámolót kell közzétennie.
Az Infotv. meghatározza, hogy mely szervezetek kezelésében lévő adat minősül közérdekű, illetve közérdekből nyilvános adatnak. ebbe a személyi körbe azonban a Jobbik Magyarországért Mozgalom nem tartozik bele.
Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét.
Tisztelettel,
Szabó Gábor, pártigazgató
Jobbik Magyarországért Mozgalom”

Mondjuk érthető, hogy nem akarják megmondani, mennyit költöttek például erre:
jobbikhirdetes.jpg

A Transparency International Magyarország felhívása: Figyeljük együtt, hogy mennyit költenek a pártok! Segíts nyomon követni a 2014-es parlamenti választások kampányköltéseit! Olyan fiatalokat keresünk, akik saját városukban szívesen monitoroznák a kampányt, és hozzájárulnának a 2010-ből már jól ismert www.kepmutatas.hu oldalon történő országos kampánymonitorozáshoz. További részletek ezen a linken.

Update (2014. február 1.): Az Együtt-PM rossz mailcímmel szerepelt a Kimittudon, azért nem válaszoltak.

 

Megosztás