Adatigénylések

KiMitTud: bennfentes adatigénylésekkel bombázzák az adatvédelmi hatóságot

A KiMitTud közadatigénylő-rendszer elindulása óta a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 10 igénylést kapott, egyebek mellett a 2011-ben megtagadott közérdekű adatigénylésekkel, a NAIH-emlékéremmel, és Péterfalvi Attila szolgálati autójával kapcsolatban. A hatóság mindig időben válaszolt, az adatigénylők viszont több ízben is keresetlen szavakkal kommentálták a válaszokat. A KiMitTud nem személyeskedésre való.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részére az első közadatigénylést az atlatszo.hu küldte augusztus végén, ebben a közérdekű adatot kezelő szervek által 2011-ben elutasított adatigénylések számát, valamint a rendelkezésre álló években a megtagadott adatigénylések számát kérdeztük a Hatóságtól. Részletes válaszukban elküldték az 1995-2008 közötti időszakban az adatvédelmi biztos által a Magyar Köztársaság Országgyűlésének benyújtott éves beszámolók internetes elérési útvonalát (linkjeit), ezen beszámolóknak az elutasított kérelmekre vonatkozó fejezetei tartalmazzák az általunk kért információkat. Mivel a 2009-es és a 2010-es évekről készült beszámolók nem tartalmaznak a korábbiakhoz hasonló összesített adatokat, azokról és a 2011-es évről a Hatóság által készített összesítő táblázatot kaptunk.

A NAIH-elnök professzori címe

Csikós Attila szeptember 26-án azt kérdezte a NAIH-tól, hogy annak vezetője, Péterfalvi Attila milyen tudományos fokozattal rendelkezik, illetőleg melyik egyetemen rendelkezik habilitációval, illetve ha ezekről nincs szó, milyen felhatalmazással használja a „professzor” címet a névjegykártyáján. Péterfalvi Attila válaszlevelében közölte, hogy a „professzor” tudományos címet (angolul helyesen: „university full professor” vagy „Univ. Prof”) nem használja, arra nincs is jogosultsága. Ugyanakkor önéletrajza angol fordításában, valamint a névjegykártyája angol oldalán valóban szerepel az „Associate Professor”, a „Honorary Professor”, a „Guest Professor” cím, illetve a „Prof.” rövidítés. Elmondása szerint ezeknél a címeknél (sőt, számos európai országban még akár az általános iskolában tanító tanároknál is) a megfelelő angol fordítás a „professor”, amihez nem szükséges tudományos fokozat. Péterfalvi ezután részletesen, 1986-tól kezdődően ismertette oktatási tevékenységét.

Ugyancsak Csikós Attila nyújtotta be azt a közadatigénylést, amelyben arról érdeklődött a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságtól, hogy Péterfalvi Attila szolgálati autója milyen jogcímen és milyen ellenértékért került a NAIH tulajdonába vagy használatába, mivel az igénylő szerint tudomására jutott, hogy a NAIH elnöke a korábban az általa adatvédelmi biztosként beszereztetett BMW személygépkocsit használja, viszont a NAIH nem az adatvédelmi ombudsman jogutódja. Válaszában Péterfalvi Attila ismertette, hogy ebben az esetben az új vagyonkezelő a régi helyébe lépett, vagyis szerződéses jogutódlásról van szó, amelyre – mivel mindkettő központi költségvetési szerv – térítésmentesen került sor. Az elnök közölte azt is, hogy a 7 éves személygépkocsi kilométeróra-állása a szerződés szerint 177.430 km.

Csikós Attila ezután az adatigénylés kiegészítéseként kikérte az összes olyan vagyontárgy listáját, amely a szolgálati autóhoz hasonlóan szerződéses jogutódlással került a NAIH tulajdonába/birtokába/használatába. Válaszként megkapta az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala és a NAIH közötti, ingóságok vagyonkezelői jogának átruházásáról szóló megállapodás módosítását, melyből kiderül, hogy az átruházott ingóságok átadás-átvételkori bruttó  nyilvántartási értéke 87.581.710 Ft (nettó 5.786.358 Ft); valamint annak mellékletét, az átruházott vagyontárgyak öt és fél oldalas listáját, amelyen viszont semmilyen gépkocsi, a fent említett – az újabb válasz szerint 204.105 km-t futott – BMW sem szerepel.

NAIH emlékérem

Szél-Kovács Mária az „Információszabadság Napja” alkalmából alapított és átadott ezüst emlékérem költségei, és a díjazottak kiválasztása iránt érdeklődött a NAIH-tól, emellett tájékoztatást kért arról, ha a díjazott által képviselt cég bármilyen szerződéses viszonyba került a Hatósággal vagy annak vezető tisztségviselőivel. Péterfalvi Attila válaszában közölte, hogy az ezüst érem kiszámlázott, előállítási ára: 14.000 Ft + Áfa, az oklevél és éremtartó mappa ára pedig 3.200 Ft + Áfa, és a „díjjal együtt természetesen nem járt pénzjutalom.” Összehasonlításképp elmondta, hogy emlékei szerint a Dr. Jóri András volt adatvédelmi biztos által az Információszabadság Napjára szervezett esemény költségei 2011-ben elérték az 1.800.000 forintot, amiből a résztvevők szállásköltsége kb. 70.000 forintot, a catering szolgáltatások több, mint 800.000 forintot tettek ki. Tájékoztatta az igénylőt, hogy a díjazott kiválasztása megfelel a NAIH 19/2012. sz. szabályzatában foglalt eljárási rendnek. A kiegészítő kérdésekre Péterfalvi azt válaszolta, hogy a Hatóság nem áll szerződéses kapcsolatban a díjazottal, a vezető tisztségviselők szerződéses kapcsolatairól pedig a Hatóság nem vezet nyilvántartást.

Kersánszky Valéria azért nyújtotta be közadatigénylését a NAIH-hoz, hogy megtudja, a Hatóságnak mely ügyvédekkel, milyen tárgyban és milyen összegre van szerződésük. Kérte továbbá az ügyvédekkel kötött szerződések másolatát, és a kiválasztásukra vonatkozó dokumentumokat is. Válaszában Szabó Endre Győző elnökhelyettes mellékelte a Dr. Dudás Gábor Ügyvédi Irodával kötött, négy konkrét ügyre vonatkozó megbízási szerződéseket, melyeket Dudás Gábor megbízási díj nélkül, bíróság által megítélt ügyvédi munkadíjért vállalt. Szabó Endre Győző ismertette, hogy az eljáró ügyvéd személyét „örökölte” az előző adatvédelmi biztostól, és mivel a kolléga tudását és tapasztalatát nagyra értékeli, nem tartotta szükségesnek egy új jogi képviselő kiválasztását. Azt is közölte, hogy a csatolt megbízási szerződés alapján 2012.01.02. – 2012.12.31. között havi bruttó 150.000 Ft-ot fizet a NAIH az ügyvéd részére, ez a csatolmány azonban lemaradt.

Kersánszky Valéria a kapott tájékoztatással elégedetlenül az összes ügyvédi szerződés csatolását kérte viszontválaszában. Péterfalvi Attila válaszához mellékelte a Dudás Gáborral 2012.01.02-án kötött megbízási szerződést, melynek értelmében a megbízott adatvédelmi peres ügyekkel kapcsolatban stratégiai és jogi tanácsadást nyújt a megbízó NAIH-nak, valamint jogi véleményt mond annak szerződéseiről, havi bruttó 150.000 forintért. Péterfalvi mellékelte a Jutasi és Társai Ügyvédi Irodával 2012.09.03-án kötött ügyvédi meghatalmazást is, amelynek értelmében az iroda képviseli a NAIH-ot a dr. Jóri András felperes által személyiségi jog megsértésének megállapítása iránt indított, a Fővárosi Törvényszék előtt folyamatban lévő eljárásban. A meghatalmazáson összeg nem szerepel. Kersánszky Valéria újabb kérdéssel fordult ezzel kapcsolatban a NAIH-hoz, melyre ezen cikk megírásáig még nem válaszolt a Hatóság.

Tudományos Tanácsadó Testület

Csikós Attila október elsején a NAIH újonnan alapított Tudományos Tanácsadó Testülete miatt nyújtott be közadatigénylést: tájékoztatást kért a testületi tagoknak a NAIH által juttatott és juttatni kívánt tiszteletdíjról, a tagok végzettségéről és tudományos fokozatáról, valamint megküldésre kérte a tagok által az utóbbi három évben, angol és magyar nyelven írt adatvédelmi tárgyú tudományos publikációk listáját. Péterfalvi Attila válaszában elmondta, hogy „a tagok semmilyen tiszteletdíjban, költségtérítésben stb. nem részesülnek”. Ismertette, hogy a testület tagjai Imre Miklós, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektorhelyettese, Könyves Tóth Pál címzetes főiskolai docens, Szuhaj Mihály, az Informatika a Látássérültekért alapítvány elnöke, Kiss József adatvédelmi szakértő, Balogh Zsolt György, a Pécsi Tudományegyetem dékánhelyettese, és Hajdú József professzor, a Szegedi Tudományegyetem tanszékvezető tanára.

Péterfalvi arról is tájékoztatta az adatigénylőt, hogy a tagok nem pályázat, hanem az ő felkérése alapján vesznek részt ebben a társadalmi munkában, ezért nem látja szükségesnek a tagok önéletrajzát vagy publikációs listáját bekérni. Végezetül arra bíztatta az adatigénylőt, hogy „ha úgy gondolja, hogy tudása és tapasztalatai a nevezett személyekéhez mérhetők”, akkor végzettségének és tudományos fokozatának megjelölésével, valamint az utóbbi három évben, angol és magyar nyelven írt adatvédelmi tárgyú tudományos publikációjának listájának bemutatásával jelentkezzen nála, és „kérje felvételét a neves szakemberekből álló grémiumba”.

Szabó Norbert a NAIH valamennyi munkatársának nevét, beosztását, email-címét, telefonszámát, és a foglalkoztató osztály megjelölését kérte adatigénylésében. Péterfalvi Attila válaszlevelében táblázatba foglalva küldte el a kért adatokat a Hatóság 47 munkatársáról.

Hogyan moderáljuk az igénylésekhez kapcsolódó hozzászólásokat?

A KiMitTud oldalain megjelenő hozzászólások elsődleges célja az kell legyen, hogy segítséget nyújtsanak ahhoz, hogy mások is hozzáférhessenek a kért információkhoz, illetve felhívják az igénylők figyelmét arra, hogy hol kérhetnek segítséget. Fenntartjuk a jogot minden más jellegű megjegyzés eltávolítására. Ez azt is jelenti, hogy az oldalon például a politikai vita vagy az adatigénylésre kapott válasz kiértékelése sem megengedett. A hozzászólásban azonban megadhatja annak a fórumnak, blognak a címét, amely oldalon az adatigényről vitázni vagy annak értelmezéséről olvasni lehet. Tovább a KiMitTud súgójára.

László Mátyás az adatvédelmi nyilvántartással kapcsolatos statisztikai adatokat kért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságtól. Szabó Endre Győző válaszából kiderül, hogy az adatvédelmi nyilvántartásba 2012. január 1. óta 7.214 kérelem érkezett, a NAIH októbertől képes a 8 napos ügyintézési határidőt tartani a nyilvántartásba vételi határozatok esetében, a korábbi időszakból csak részadat áll rendelkezésre, mely szerint legalább 1.077 kérelem ügyében történt 8 napon belül határozathozatal. Az elnökhelyettes azt is leírta, hogy 2012. október 31-ig bezárólag 7.780 határozatot hozott a Hatóság, 2012. január 1-e előtti és utána kérelmek ügyében összesen. Tájékoztatott arról is, hogy az adatvédelmi nyilvántartásba vételért a kötelező adatkezelés nyilvántartásba vétele kivételével a miniszteri rendeletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, viszont „Az igazgatási szolgáltatási díj mértékéről szóló miniszteri rendeletet még nem alkották meg, ezért az adatvédelmi nyilvántartásba vételért jelenleg nem kell igazgatási szolgáltatási díjat fizetni.”

NAIH-01

Bachmann Péter a NAIH-elnök szolgálati autójának egyedi rendszámával kapcsolatosan kérdezte meg annak költségeit, valamint indokoltságát. Szabó Endre Győző válaszlevelében arról tájékoztatta az adatigénylőt, hogy az állami szervekhez köthető egyedi rendszám használata az állami szervek jelentős részénél a nyilvánosságot szolgáló gyakorlat. Elmondta, hogy a korábban OBH kezdetű rendszámmal rendelkező hivatali gépkocsi rendszámát dr. Jóri András adatvédelmi biztos cseréltette le nem egyedi rendszámra, holott az egyedi értéket képviselt, és a nyilvánosság ügyét szolgálta a hivatali gépkocsik azonosíthatóságával. A Hatóság ezen rendszám helyett igényelte a NAIH-01 egyedi rendszámot, amelyért a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának fizetett közlekedési igazgatási eljárási díj címén 435.000 forintot. Mivel a rendszám-igénylés költsége egy szintén költségvetési szervnél bevételként jelentkezett, az a központi költségvetés szintjén nem eredményezett többletkiadást, ezért az állampolgárokra nem rótt többlet terhet Szabó Endre Győző tájékoztatása szerint.

A tizedik közadatadatigénylést a NAIH alkalmazottaira vonatkozó információkat kérve múlt kedden nyújtotta be szintén Csikós Attila, a Hatóság eddigi gyakorlatát alapul véve vélhetően erre is hamarosan megérkezik a válasz.

Moderációs alapelveink

A fentieket összegezve elmondható, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a hozzá intézett közadatigényléseket mindig a törvény által megszabott 15 napos határidőn belül válaszolta meg, és a viszontválaszban érkező kiegészítő kérdésekre is minden esetben reagált, bár az igénylők nem minden esetben voltak elégedettek a kapott válaszokkal. (Ehhez képest például a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) megátalkodottan titkolja közérdekű adatait, ezért kénytelenek voltunk beperelni.)

Sajnos azonban a NAIH-tól adatigénylőkről nem ilyen pozitív a kép: többször is keresetlen szavakkal és személyeskedő stílusban kommentálták a KiMitTud-portálon a Hatóság válaszát, rosszabb esetben szubjektív véleményüknek a NAIH-nak írt udvariatlan hangvételű viszontválaszukban is hangot adtak. Ezért szeretnénk felhívni a tisztelt adatigénylők figyelmét, hogy a KiMitTud-ot a közérdekű adatok igénylésének egyszerűsítése érdekében hoztuk létre, nem pedig az adatgazdákról alkotott egyéni vélemények közzétételére. Kérünk mindenkit, hogy moderációs elveink figyelembe vételével használja a KiMitTud-ot, tiszteletben tartva annak célját, és az általunk belefektetett munkát.

>>> Tovább a NAIH összes adatigénylésére

Erdélyi Katalin

(Fotó: innen, és innen.)

 

Megosztás