Hírek

Orosz Mihály fenyegetőzik, de nincs igaza

Az érpataki polgármesterről írt első, második és harmadik cikkünkre válaszul helyreigazítási kérelem érkezett a szerkesztőségünkbe. A helyreigazításnak nem tudunk eleget tenni.

Tisztelt Uraim! Majd ajánlom figyelmükbe a sajtó-helyreigazítással, a büntetőfeljelentéssel és a polgári kártérítési perrel kapcsolatos jövőbeni ítéleteket, ugyanis a cikk egy becstelen lejáratási kísérlet, ugyanis a Legfőbb Ügyészség és a Legfelsőbb Bíróság (Kúria) egybehangzó álláspontja, jogerős ítélete szerint a szóban forgó esetben nem követtem el semmilyen bűncselekményt (még a vádemelés is törvénysértő volt). Azt gondolom, hogy ez az igazán felháborító, hogy egy törvényesen megválasztott polgármestert ártatlansága ellenére hosszú éveken keresztül meghurcolnak és a teljes, megfellebbezhetetlen jogi rehabilitációja után (2010-11-23) másfél évvel még ilyen gyalázkodó cikkek jelenhetnek meg balliberális oldalakon. Ez aztán az igazi jogi impotencia, ugyanis az ezen ügyek miatt ugyan már folyamatban vannak, de még nem született meg az a kellően visszatartó szankciójú ítélet, mely kellő erővel végérvényesen befejeztetné a hasonszőrűekkel a jogsértő ítélet kapcsán az ártatlan polgármester irányába folytatott gyalázkodást.
Még életemben soha nem voltam elítélve, születésem óta teljesen makulátlan az erkölcsi bizonyítványom. Ezért az irányomba történő gyalázkodásból sportot űző Tódor Jánost meg fogom tanítani, hogy nagy nyilvánosság előtt történő súlyosan becsületsértő-rágalmazó tényállítások megfogalmazásakor máskor sokkal alaposabban utána kell járnia a valóságnak, mert az ilyen valóságot meghamisító firkászi teljesítményért nagyon megütheti (és remélem meg is fogja ütni) a bokáját. Elég lett volna tájékozódni a TASZ nevű liberális jogvédőktől, mert egyik prominens „roma-terepmunkásuknak” Juhász Péternek a kezébe is adtam a Legfelsőbb Bíróság jogerős ítéletét, de sajnos ennek rejtélyes okokból nem tudnak hangot adni, és ezt mindig sikerül elhallgatni az ő köreikben. Tudják az Érpataki Modell egyik legfontosabb tétele, hogy „elég nekünk az Isten kegyelme”, „legyen igazunk és az Isten legyen erre a tanúnk” és ekkor az aljasok rendre mindig megszégyenülnek és előbb vagy utóbb kudarcot vallanak, immár 7. éve a harmadszori megválasztásom során folyamatosan. Tisztelettel: Dr. Orosz Mihály Zoltán Érpatak polgármestere

A Legfelsőbb Bíróság ítéletét nem küldte meg részünkre polgármester úr, azt azonban meg tudtuk szerezni. Az ítélet alapján polgármester úr sajátosan értelmezi a tényeket.

1. A Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Bíróság 1.Bf.20/2009/8. számú, másodfokú határozata a polgármestert bűnösnek találta társtettesként elkövetett magánlaksértés vétségében, ezért helybenhagyta az elsőfokú bíróság egy év próbára bocsátást kiszabó ítéletét. A másodfokú határozat 2009. november 3-án jogerőre emelkedett. A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény akkor hatályos 2. § (1) bekezdés i) pontja alapján az ítélet jogerőre emelkedésével a polgármester megbízatása a törvény erejénél fogva, minden további nélkül megszűnt. Attól függetlenül, hogy a későbbiekben a Legfelsőbb Bíróság a jogerős ítéletet megsemmisítette, a polgármester nem tölthette volna be e tisztségét 2009. november 3. után.

2. A bírósági ítéletek szerint a konkrét ügyben az történt, hogy a polgármester két önkormányzati képviselő társaságában 2006 decemberében a lakásán kereste fel a hosszabb ideje táppénzen levő jegyzőt. A jegyző édesanyja engedte be a vendégeket, majd kisebb vita alakult ki amiatt, hogy a jegyzővel folytatott beszélgetést a polgármester a mobiljával rögzíteni akarta. Az édesanya ezután több alkalommal a lakás elhagyására szólította fel a vendégeket, majd rendőrt is hívott, de azok csak a rendőrök erélyes felszólítására hagyták el a lakást. Az édesanya emiatt magánlaksértés miatt feljelentést tett. A Legfelsőbb Bíróság végül azért mentette fel a magánlaksértés bűncselekménye alól a polgármestert, mert az ügyészség a vádiratban az egyik önkormányzati képviselővel szemben nem fejtette ki, az illető milyen magatartásával követte el a magánlaksértést. Törvényes vád hiányában viszont ennek a képviselőnek a felelőssége nem állapítható meg, ha pedig csak ketten követnek el magánlaksértést, az nem bűncselekmény, mindössze szabálysértés.

Szó sincs tehát arról, hogy a konkrét ügyben a polgármester semmilyen jogellenes dolgot nem követett volna el. A büntetőjogi felelősségre vonást csak azért kerülhette el végül, mert az ügyészség nem megfelelően készítette el a vádiratot.

Az elsőfokú ítéletet letöltheti innen. (PDF)

A másodfokú ítéletet letöltheti innen. (PDF)

A Legfelsőbb Bíróság ítéletét letöltheti innen. (PDF)

 

 

Megosztás