környezetvédelem

Tiborcz István üzletfelének tehet keresztbe a Fővárosi Közgyűlés mai döntése

Megmenekültek a foltos szalamandrák: ma jóváhagyta a Fővárosi Közgyűlés annak a budapesti, II. kerületi területnek a védetté nyilvánítását, ami a különleges színű, védett kétéltű élőhelyeként is ismert. A hely védetté tétele érdekében két éve kampányolnak környezetvédők arra hivatkozva, hogy ott 70 éves tölgyerdő van, és a hely több védett állat- és növényfaj, köztük a foltos szalamandra élőhelye. A II. kerületi önkormányzat kezdeményezésére ma fővárosi védelmet kapott terület egy része a kerületi önkormányzaté (illetve állami tulajdonú), két telek pedig magánkézben van. Az egyik a TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. tulajdona, a másik egy olyan ingatlanalapé, aminek a képviselője Tiborcz István üzleti partnerének, Jellinek Dánielnek az érdekeltsége. Most úgy tűnik, januártól tilos lesz az építkezés mindkettőn.

„Védett területté fogjuk nyilvánítani a »Szalamandra-völgyet«, a Budaliget és Solymár közötti utolsó még be nem épített keskeny erdőt! Van ma Budapesten olyan zöld, erdős rész, amely beépíthető” – közölte a fővárosi önkormányzat december eleji sajtóközleménye, ami szerint „az Orbán-kormány játszotta át a területet Tiborcz István üzlettársának, az akkori fideszes önkormányzat pedig semmit nem tett azért, hogy a terület beépíthetőségét kizárja”. A mai fővárosi közgyűlés Őrsi Gergely, a II. kerület polgármesterének javaslatára a „Szalamandra-völgyet” helyi jelentőségű védett természeti területté készült nyilvánítani.

Környezetvédők és helyi lakosok még 2019-ben indítottak petíciót a terület védelméért. Akkor az addig állami tulajdonban lévő, korábban három külön helyrajzi számon szereplő ingatlant a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV) építési telekként értékesítette. A környezetért aggódó  helyiek és aktivisták által írt petícióban többek között arról írtak, hogy a környéken élő, szaporodó és áttelelő szelíd állatok – köztük a védett foltos szalamandra – élete veszélybe került a majdani építkezések miatt.

Foltos szalamandrák és Jellinek Dániel

Alulírott budaligeti és természetszerető lakosok, a foltos szalamandrák szomszédai kérjük a II. kerületi Önkormányzatot, hogy az általunk Szalamandra-völgynek nevezett – hivatalosan az Alsó-Jegenye-völgy elnevezésű (Huba vezér utca és József Attila útja közötti) erdőterületen fekvő telkeken (hrsz. 55512, hrsz. 55513 és hrsz. 55514, összesen mintegy 2 800 m²) azonnali hatállyal rendeljen el változtatási tilalmat.

Ezen a három telken és környezetében, itt Budaligeten, Budapest közigazgatási határán belül közel 1800 foltos szalamandra él. Hazánkban a foltos szalamandra védett faj, természetvédelmi értéke 50 000 Ft. (…) Kérjük továbbá, hogy a Fővárosi és a II. kerületi Önkormányzat illetékes hatóságai tegyenek meg minden szükséges lépést a természetpusztítás ellen a teljes erdőterületen, a védelmi zónát is beleértve. (…) Kérjük, lépjenek fel a védett foltos szalamandrák, valamint az itt élő több tucat védett növény- és állatfaj megfelelő, szigorú és törvényes védelme érdekében!”

A petíció aláírói akkor változtatási tilalom elrendelését kérték arra a három, összesen 2800 négyzetméteres telekre, ami a tulajdoni lap szerint a Middle-Europe Convergence Ingatlanalapé. Ennek az alapkezelője a Jellinek Dániel érdekeltségébe tartozó Indotek-Investments Alapkezelő Zrt. Az érdekeltségein keresztül nemrég a Gellért Hotelt is megszerző Jellinekről a Valaszonline.hu és Direkt 36 írta meg, hogy Tiborcz Istvánnal üzletel, és hogy a résztulajdonában álló cégek, mint például a Solum-Invest, összesen több mint 36 milliárd forintos támogatást nyertek a Magyar Turisztikai Ügynökség támogatási programja keretében.

Egy kifejlett foltos szalamandra (fotó: Michael Linnenbach/Wikipedia)

A szalamandrák utolsó mentsvára a térségben

A petíció kitér arra a szakmai tanulmányra is, amit a gödöllői Szent István Egyetem, a Magyar Természettudományi Múzeum és a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület professzorai, kutatói és munkatársai írtak A budaligeti Alsó-Jegenye-völgy természeti értékei és kiemelten az ott előforduló foltos szalamandra (Salamandra salamandra) állomány bemutatása és a megőrzés lehetőségei címmel.

A budaligeti Alsó-Jegenye-völgy Budapest II. kerületének egyik ékköve, mely látképi adottságai mellett számos botanikai és zoológiai értéket őriz. A védett természeti értékek közül kiemelkedő a stabil, jelentős létszámú, egészséges foltos szalamandra állomány. (…) Ez a kis kiterjedésű élőhely különleges mikroklímájával és vízviszonyaival még utolsó mentsvárat jelent ennek a korábban ebben a térségben gyakori, összefüggő elterjedést mutató fajnak. (…)

Ha a Huba vezér és a Szívvirág utcák jelenlegi beépítettségét és vonalát további ingatlanok értékesítésével kívánják meghosszabbítani, akkor az a foltos szalamandrák jelenleg ismert amúgy is rendkívül szűk kiterjedésű előfordulási területének felét szüntetné meg. Ilyen mértékű élőhelyvesztés minden bizonnyal először az állomány csökkenéséhez, majd végső soron a felszámolásához, eltűnéséhez vezetne. A tervezett ingatlanok területe magába foglalná a patakmeder egy részét, kivágásra kerülne az idős gyertyános-tölgyes és megszűnnének azok a sziklaformációk, amelyek az állomány teleléséhez feltétlenül szükségesek” – olvasható a tanulmányban.

A cikkben említett 3 építési telek helyszíne a Google térképen

45 védett állatfaj és 8 védett növényfaj

A második kerületi önkormányzat által a terület védetté nyilvánítását javasló előterjesztést alátámasztó dokumentum szerint ezt a védelemre érdemes területet északról és nyugatról a Budai Tájvédelmi Körzet (163/TK/78) határolja, amely egyben a Budai-hegyek SAC és SCI (HUDI20009) Natura 2000 terület részét képezik. A dokumentum szerint a helyszínen az alábbi védett fajok kerülhetnek veszélybe, ha (például Jellinekéknek is) engedik a további építkezést:

  • Védett növényfajok: Fehér madársisak (Cephalanthera damasonium), Madárfészek kosbor (Neottia nidus-avis), Sárga koronafürt (Coronilla coronata), Közönséges harangláb (Aquilegia vulgaris), Turbánliliom (Lilium martagon), Nagy ezerjófű (Dictamnus albus), Magyar repcsény (Erysimum odoratum), Budai berkenye (Sorbus semiincisa);
  • Védett kétéltű- és hüllőfajok: Foltos szalamandra (Salamandra salamandra), Pettyes gőte (Lissotriton vulgaris), Erdei béka (Rana dalmatina), Barna varangy (Bufo bufo), Zöld varangy (Bufotes viridis), Zöld levelibéka (Hyla arborea), Nagy tavibéka (Pelohylax ridibundus), Közönséges lábatlangyík (Anguis fragilis), Fali gyík (Podarcis muralis), Zöld gyík (Lacerta viridis), Fürge gyík (Lacerta agilis), Erdei sikló (Zamenis longissimus);
  • Költő madárfajok: Tőkés réce (Anas platyrhynchos), Egerészölyv (Buteo buteo), Karvaly (Accipiter nisus), Örvös galamb (Columba palumbus), Zöld küllő ( Picus viridis), Fekete harkály (Dryocopus martius), Nagy fakopáncs (Dendrocopos major), Kis fakopáncs (Dryobates minor), Ökörszem (Troglodytes troglodytes), Vörösbegy (Erithacus rubecula), Fekete rigó (Turdus merula), Énekes rigó (Turdus philomelos), Barátposzáta (Sylvia atricapilla), Kis poszáta (Sylvia curruca), Csilpcsalp füzike (Phylloscopus collybita), Fülemüle (Luscinia megarhynchos), Szürke légykapó (Muscicapa striata), Örvös légykapó (Ficedula albicollis), Csuszka (Sitta europaea), Őszapó (Aegithalos caudatus), Kék cinege (Parus caeruleus), Széncinege (Parus major), Barátcinege (Parus palustris), Fenyvescinege (Periparus ater), Rövidkarmú fakusz (Certhia brachydactyla), Erdei pinty (Fringilla coelebs), Seregély (Sturnus vulgaris), Szajkó (Garrulus glandarius), Zöldike (Carduelis chloris), Tengelic (Carduelis carduelis), Meggyvágó (Coccothraustes coccothraustes), Csicsörke (Serinus serinus);
  • Védett emlősfaj: Vörös mókus (Sciurus vulgaris).

Az Átlátszó információi szerint a Fővárosi Közgyűlés mai döntése következtében 2022. január 1-étől lép hatályba majd a terület védettségére vonatkozó határozat.

Horn Gabriella

Címlapkép forrása: A Budapest II. kerület, Budaliget városrészben található foltos szalamandra élőhely védetté nyilvánítása, alátámasztó dokumentum

 

Megosztás