Tihany

Tihanyban nyerésre áll a környezetvédelem: egyelőre maradnak a fák, nem lesz parkoló

Országos jelentőségű, védett természeti területre terveztek parkolót és fogadóépületet Tihany frekventált részén. A kormányhivatal szerint a beavatkozás nem fog jelentős környezeti hatást okozni, ezért nincs szükség környezeti hatásvizsgálat elvégzésére. A Magyar Természetvédők Szövetsége pert indított az ügyben. A bíróság ugyan a beruházást nem utasította el, de azt kimondta, hogy a projekt engedélyezési folyamata nem volt megfelelő, ezért azt újra le kell folytatni. Tósoki Imre fideszes polgármester szerint azonban bizonytalanná vált a beruházás pénzügyi finanszírozása, mert a rendelkezésre álló 1,1 milliárdos pénzügyi támogatást az MTÜ a szükséges építési engedélyek hiánya miatt visszavonja. A Magyar Természetvédők Szövetsége arról számolt be, hogy illegális hulladéklerakónak használták a területet, egy hasonló célt kiszolgálni képes parkoló pedig már évtizedek óta rendelkezésre áll a projekt szomszédságában. 

Augusztus 2-án derítette ki az Átlátszó, hogy több tucat fát kellene kivágni a Tihany Rév melletti erdős területen, mert oda egy 200 férőhelyes parkolót és egy fogadóközpontot tervezett az önkormányzat. A tájépítészeti terveket a Pagony Táj- és Kertépítész Iroda készítette, akik már több környezetromboló beruházásnál is felbukkantak.

A központi parkoló már régóta tervben van, de az önkormányzat nem tudta saját pénzből megvalósítani, ezért az állami támogatásra vártak. A 24.hu számolt be arról, hogy 2020 őszén a fideszes vezetésű Tihany 2,5 milliárd forintot kapott a titokban osztott állami támogatásból a Magyar Turisztikai Ügynökségtől. Az önkormányzat a pénz egy jelentős részéből tervezte megépíteni a tihanyi rév környezetében a turisztikai fogadóépületet és parkolót, valamint végrehajtani a környezeti kármentesítést és rendezni a kikötő területét, illetve a part menti erdősávot.

Természetvédelmi területre terveznek 200 férőhelyes parkolót a titokban osztott állami támogatásból | atlatszo.hu

A Tihany Rév mellé tervezett központi parkoló egy összefüggő erdős részen valósulna meg, ami miatt több tucat fát kell kivágni. A rév körüli fejlesztésekre 1,5 milliárd forintot kapott „fű alatt” az önkormányzat. A beruházás országos jelentőségű védett természeti területen történik, így előzetes vizsgálati engedélyezési eljárás folyik, az építkezés leghamarabb 2022-ben kezdődhet el.

Mivel a beruházást országos jelentőségű védett természeti területre tervezték, így előzetes vizsgálati engedélyezési eljárás indult. Az előzetes vizsgálati dokumentációt az önkormányzat rendelte meg a Juglans Nigra Mérnöki Iroda Kft.-től. Az Átlátszó által ismertetett dokumentáció arra a megállapításra jutott, hogy „a tervezett létesítmény telepítéséből, megvalósításából, illetve felhagyásából jelentős környezeti hatások nem várhatók”. (Az anyag erre a linkre kattintva letöltődik.) Miközben a terület számos állat élőhelye: a felsorolás 71 madárfajt tartalmaz, amelyek fészkelhetnek, táplálkozhatnak vagy megbújhatnak az erdőben.

A parkoló és látogatóközpont tervezett helye (forrás: tihanyipalyazat.hu)

2021 júliusában a Veszprém Megyei Kormányhivatal környezetvédelmi eljárásában azt állapította meg, hogy ez a beavatkozás nem fog jelentős környezeti hatást okozni, ezért nincs szükség környezeti hatásvizsgálat elvégzésére. A dokumentumot Takács Szabolcs kormánymegbízott nevében és megbízásából Benczik Zsolt főosztályvezető állította ki.

Előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat (forrás: kormányhivatal.hu)

Újra kell indítani a vizsgálatokat

A Magyar Természetvédők Szövetsége, helyi természetvédők és polgárok kezdeményezésére közigazgatási pert indított az ügyben, amelyben 2021. november 30-án a Veszprémi Törvényszék jogerős ítéletet hirdetett – számolt be a közérdekű környezetvédelmi jogi képviselettel foglalkozó EMLA egyesület a Facebook-oldalán. Az ítélet jogerős, ellene fellebbezésnek nincs helye. A per eredményéről a Telex számolt be először.

A bíróság a kiadott határozatot megsemmisítette, és arra kötelezte a kormányhivatalt, hogy

egy megismételt eljárásban, további adatok beszerzése után újra vizsgálja meg azt a döntést, hogy származhatnak-e jelentős környezeti hatások a létesítmény megvalósításából.

Az egyesület beszámolója szerint a korábbi szakmai anyagokban a legkidolgozatlanabb rész a klímavédelmi fejezet volt, ennek teljes átvizsgálására kötelezte a bíróság a beruházót. Olyan kérdések is tisztázatlanok voltak eddig, mint hogy

  • a terület vízháztartása hogyan változik majd meg az épületek megépítésével,
  • hogyan érinti a védett tihanyi tájat egy vas és beton szerkezetes épület elhelyezése,
  • illetve elfogadható-e az az élőhelyvesztés, ami a területen ma előforduló 71 különböző madárfajt fogja érinteni.

Polgármester: bizonytalanná vált a beruházás

Tósoki Imre fideszes polgármester közleményben fejezte ki a csalódottságát. A Balatoni Kapu projekthez a tihanyi önkormányzat 2020-ban nyerte el pályázatával a Magyar Turisztikai Ügynökség 1,1 milliárdos támogatását. A polgármester szerint mindent megtettek a lakosok tájékoztatásáért, így „az itt élők egy csoportjától induló kampányt kicsit meglepőnek, elkésettnek és nem kellően tájékozottnak” érzi.

A polgármester beszámolt arról, hogy bizonytalanná vált a beruházás megvalósítása: „a bíróság döntése miatt a tihanyi rév környékének több évtizede várt és múlhatatlanul szükséges rendezése bizonytalan ideig nem kezdődhet meg.

A már megítélt és rendelkezésre álló pénzügyi támogatást, amelyre sokévi munkával, sikerrel pályáztunk, az MTÜ a szükséges építési engedélyek hiánya miatt visszavonja.

Ezt a forrást most más projektek finanszírozására fogják felhasználni. Ami azt jelenti, hogy a számunkra már egyszer megítélt összeg csak egy új költségvetési előirányzatkánt jelenhet meg, amihez új döntésekre lesz szükség.”

A polgármester szerint a bírósági döntés nyomán még – valószínűleg évekig – szenvedni fognak az átmenő forgalom következményeitől, mert ha nem tudják a réven érkező járműveket helyben parkoltatni, akkor be kell őket engedni a településközpontba. A település vezetője kihangsúlyozta, hogy a környezetvédelmi aggályokkal szemben a révi parkoló megépítése miatt csak az invazív zöld juharok kivágása szerepelt a tervben.

Illegális hulladéklerakónak használták Tihany frekventált részét

Nemrég a Magyar Természetvédők Szövetsége is megszólalt az ügyben, mivel megindult a döntésnek és a következményeinek az értelmezése. Leszögezik, hogy a bíróság nem a beruházást utasította el, hanem azt mondta ki, hogy a beruházás engedélyezési folyamata nem volt megfelelő, ezért azt újra le kell folytatni.

A szövetség a terület adottságait figyelembe vevő természetközeli, de ökoturisztikailag is hasznos, közegyetértésen nyugvó hasznosítási koncepció kidolgozását szorgalmazza.

„A területtel valóban foglalkozni kellene, ez nem vitás. Elsősorban vigyázni rá. Szándékosan vagy sem, az elmúlt évtizedekben kisebb-nagyobb területeken illegális hulladéklerakók, két méter magasságban építési törmelékkel feltöltött terület, félkész út is megjelent itt” – olvasható a posztban. Azt viszont nem értik, hogy alakulhatott ilyen mostohán egy országosan védett természetvédelmi terület sorsa egy frekventált turisztikai helyszínen.

A fejlesztés szükségességét alátámasztó egyik indok az, hogy mentesítsék Tihany belterületét a gépjármű forgalomtól. A szövetség megjegyezi, hogy egy hasonló célt kiszolgálni képes nagy befogadóképességű autó- és buszparkoló már évtizedek óta rendelkezésre áll a terület szomszédságában.

Hiányolják, hogy a dokumentáció nem tartalmaz számszerűsíthető adatokat a területen jelenleg megtalálható faállomány összetételéről, az egyedek elhelyezkedéséről, ezért

elnagyoltnak és betarthatlannak tartják azt a közlést, hogy csak az invazív zöld juharok kerülnének kivágásra.

A szövetség megjegyzi, hogy a beruházáshoz szükséges feltöltés a területen található faállomány nagy részét közvetett módon elpusztítaná, de ezzel és a vele járó élőhelyvesztéssel a dokumentáció nem számol.

Letarolnák Tihanyban a Balaton-partot egy medencés luxusszálló miatt | atlatszo.hu

Tihanyban már a mocsár sincs biztonságban a beruházóktól: a tihanyi önkormányzat egy lápos, fákkal borított területet is beáldozott a profit érdekében. A Balaton-parti ingatlant 746 millió forintért értékesítette. A medencés luxusszálló kedvéért a helyi építési szabályzatot (HÉSZ) is módosította a polgármester, de már egy újabb módosítás van napirenden: a szomszédos, önkormányzati tulajdonú lápot arra szeretnék használni, hogy a vendégek közvetlenül le tudjanak sétálni a Balaton-partra.

Zsilák Szilvia

Címlapkép: A parkoló és a fogadóközpont helyén jelenleg erdős terület található (fotó: Átlátszó-szerkesztés, Magyar Természetvédők Szövetsége/Facebook)

 

Megosztás