százhalombatta

Az egyetemi diplomáját sem óhajtja megmutatni Százhalombatta vezére

Miért titkolja egy közéleti szereplő – a bizonyíték felmutatásának megtagadásával –, hogy egyetemi diplomája van és doktori végzettséget szerzett? Az adatvédelmi hatóság megállapította, hogy megsértették az Átlátszó újságírójának alkotmányos alapjogait, amikor Vezér Mihály polgármester zűrös üzleti kapcsolatai után kezdett nyomozni.

Vezér Mihály százhalombattai polgármester előszeretettel használja a PhD rövidítést a neve mellett. Az egykori SZDSZ-es politikus városvezetőként a hivatalos iratok aláírásakor is rendszeresen használja a rövidítést. Vezér Mihály ellentmondásos ügyeivel nem először találkozhatnak az Átlátszó olvasói. Környezetéből annak idején félhivatalosan azt közölték, hogy a százhalombattai polgármester 2011-ben védte meg doktori disszertációját. Ám ennek nincs nyoma akadémiai és egyetemi adatbázisokban.

A Budapest közeli város első embere hónapok óta nem válaszol az értekezés megvédésének körülményeire vonatkozó kérdésekre. Ezzel egyre inkább táplálja a kételyt: lehet, hogy nem létezik a megvédett disszertáció? A kételyeket tovább erősítik azok az értesülések, amelyek szerint Vezér Mihálynak nemhogy doktori fokozata, de még egyetemi végzettsége sem lenne. A városvezetőnek rendszeresen elküldtük az erről szóló kérdéseinket. Választ egyszer sem kaptunk az 1960-ban született politikustól.

Honnan tudja, hogy nem tudja?

Vezér sok mindenről árulkodó és zavaros kijelentése így hangzott: a közgazdaságtudományi oklevele sem található. Szó szerint így fogalmazott: „nem található például a közgazdaságtudományi oklevelem sem”. Megkerestük a Corvinus Egyetemet, ahol azt közölték, hogy az egyetemi diplomával kapcsolatos adatok személyes adatnak minősülnek, ezért adatkérésünket elutasították.

Időről időre hivatalos címekre küldött, 12 e-mailben kérdeztük írásban Vezér Mihályt, mint a rejtélyes diploma-eltűnés körülményeit leginkább ismerő kijelentés kompetens adatközlőjét, miért mondta azt, amit mondott? Kérdéseink így szóltak:

„Megtalálható-e már az Ön egyetemi diplomája?

A százhalombattai önkormányzat képviselő-testületének 2022. június 29-i ülésén kijelentette, hogy »nem található« az Ön közgazdaságtudományi egyetemi oklevele sem. Kérem, pontosítsa a jobb érthetőség kedvéért a kijelentését! Ki és hol nem találta az Ön oklevelét? A most Corvinusnak nevezett egyetemen nem találják? Ezek szerint eltűnt az oklevele?

Ön hogyan értesült erről a sajnálatos és kínos fejleményről? Megkeresték Önt, hogy nem találják az oklevelet? Vagy Ön érdeklődött az oklevele iránt? Ha így volt, akkor Ön milyen okból vagy megfontolásról mikor érdeklődött az oklevele után?

(Jelentős feltűnést keltő cikkünk a PhD-ügyről 2022. június 23-án jelent meg.)

Kérem, közölje, hogy pontosan mikor (év/hónap/nap) és milyen minősítéssel vette át ezt az oklevelet. Kérem, küldje meg email-címemre az oklevél elektronikus másolatát. Ha a »nem található« státusz bejelentése után megmutatta a nyilvánosság előtt a diplomáját, akkor kérem, jelölje meg a helyet és az időpontot, az oklevél elektronikus másolatának internetes elérhetőségét!

Nyilván Ön is értesült azokról a pletykákról, amelyek szerint Ön nem szerzett volna egyetemi diplomát. Minthogy ez fontos körülmény, egyben közérdekű adatról van szó, kérem, hogy a diploma másolatának megküldésével vagy nyilvánosságra hozatalával oszlassa el a diplomaszerzésével kapcsolatos kételyeket, amelyeket csak erősít az Ön fentebb idézett kijelentése, miszerint »nem található« az egyetemi oklevele.

2) Ön egyetlen, angol nyelvtudása után vesz fel idegennyelv-tudási pótlékot. 2011-ben két nyelv megfelelő, a tudományterület önálló műveléséhez szükséges ismerete feltétele volt a PhD megszerzésének. Milyen szintű, milyen másik nyelvtudással rendelkezik, amely alapján – mint Ön állítja – megszerezte a PhD-t?

3) A PhD megszerzésének komoly publikációs követelményei vannak. Találomra most a Debreceni Egyetem doktori szabályzatának 2011-ben hatályos rendelkezéseit idézem:

»Tudományos publikációként elfogadható az olyan nyomtatott és/vagy elektronikus közlemény (folyóiratcikk, egyetemi/főiskolai tankönyv, szakkönyv, tudományos monográfia, könyvrészlet, fordítás ókori klasszikus nyelvből stb.), amely:

a) a szerző saját kutatási eredményeit mutatja be (könyv esetén ilyenekre tételesen is hivatkozik),

b) pontos szakirodalmi hivatkozásokat tartalmaz,

c) ISBN vagy ISSN számmal ellátott,

d) lektorált,

e) referált (közismert adatbázisban fellelhető),

f) a tudomány/művészeti ág függvényében impakt faktoros,

g) szakmai kiadványban vagy kiadványként jelent meg, s ez a kiadvány

h) nemzetközileg vagy legalább országosan jegyzett kiadónál,

i) lehetőleg szakmai körökben elterjedt idegen nyelven,

j) jelentős közkönyvtárakban fellelhető és hozzáférhető,

k) megrendelhető vagy megvásárolható.

Kérem, közölje, hol és mikor, milyen címmel jelentek meg a doktori fokozat megszerzéséhez szükséges publikációi?

Kérem, közölje, mi volt a doktori értekezésének a címe?

A PhD fokozat – Ön által állított – megszerzése után miként folytatta tudományterületének önálló művelését? Kérem, közölje 2011. utáni publikációs listáját (cím, megjelenés helye, időpont, a publikáció internetes elérhetősége)!

Ön a 2019-es önkormányzati választásokon a valasztas.hu nyilvántartásai szerint nem használta a PhD vagy Dr. megnevezést. Hasonlóképpen cégbírósági nyilvántartásokban, a cége által leadott beszámolókban ‘Vezér Mihály’-ként szerepel. Az önkormányzat hivatalos irataiban viszont használja a PhD címet. Kérem, közölje, mi az oka ezeknek az eltéréseknek? A személyi okmányaiban a hatóság feltüntette a Dr. vagy a PhD rövidítéseket?

Ön milyen néven szerepel a belföldi természetes személyek adatait tartalmazó személy iadat- és lakcímnyilvántartásban? Ön milyen néven adózik? Ön ki?”

Vezér Mihály ezekre a kérdésekre egyértelmű választ adott: nem válaszolt.

A polgármester magáncége könyvel az önkormányzati cégeknek

Ahogy korábban írtuk, Százhalombatta sajátos közjogi zárvány Magyarországon. Itt fordulhat elő például az, hogy az önkormányzat által tulajdonolt cégek könyvelési beszámolóit az önkormányzat vezetőjének, tehát a polgármesternek a magáncége készíti el.

Vagyis a könyvelési feladatok – eddig megismerhető részéért – a Vezér Mihály (VM) nevével fémjelzett államhatalmi szervezet Vezér Mihály DIKser Kft. nevű magáncégének számlázott. A helyi önkormányzati cégek könyvelési ügyeit is végző cégnek két tulajdonosa van: Vezér Mihály polgármester és felesége, az ügyvezető.

A rendelkezésre álló cégbírósági adatok szerint a DIKser Kft 2022-es nettó árbevétele 144 360 millió forint volt. Az adózott nyereség pedig közel 40 millió forint. A cég tulajdonosai 2023. május 18-áig zéró forint osztalékot vettek ki a cégből.

A kérdés magától értetődő: a VM által irányító hatalmi szervezet és VM magán cége közötti közpénzáramlás milyen szerződések alapján történt? Mennyi pénzt kapott mindezért VM cége?

A cégek egyöntetűen azt válaszolták: a kérdéseinkre adandó válasz  üzleti titok.

Megsértették az Átlátszó újságírójának alapjogát

Sok hónapig tartó eljárás után kérelmemre az adathatóság egyebek mellett kimondta:

„A fentiekre tekintettel a Hatóság megállapítja, hogy

a Kft. megsértette a bejelentő közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogát, amikor nem adta ki az igényelt szerződéseket,

amellett, hogy az üzleti titoknak minősülő adatokat szerződési pontonként megjelölte volna (amennyiben szükséges, a szerződő partner nyilatkozatának beszerzése mellett), valamint nem indokolta meg, hogy hogyan okozná az üzleti tevékenység aránytalan sérelmét, ha az üzleti titoknak minősülő adatokat kiadná.”

Az adathatóság első intézkedései után hónapokkal töredékes információkat kaptunk például újrakötött, tehát nem az adatigényléssel érintett időszakban érvényes szerződések közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatairól.

Vezér Mihály április 17-én jelentette be, hogy ismét elindul a polgármesteri székért Százhalombattán.

A Godzilla és a nyomozás

Legutóbb arról számoltunk be, hogy kettőtől nyolc évig terjedő börtönnel fenyegetett bűntett gyanúja miatt nyomoz ismeretlen tettes ellen a Pest vármegyei rendőrség az úgynevezett Godzilla, a százhalombattai társasház felépítésével összefüggésben.

A rendőrség szűkszavú közlése után mindössze arra lehet következtetni, hogy az ingatlan értékesítése, pályáztatása és az a nem elhanyagolható körülmény lehet a nyomozati felderítés központi kérdése, hogy a társasház lényegében érvényes építési engedély nélkül épülhetett fel. A Százhalombattán nagy felháborodást keltő ügyről az Átlátszó számolt be először.

Ugyancsak az Átlátszó írt arról, hogy korábban Vezér Mihály feljelentett néhány választópolgárt, amiért a Facebookon egy helyi csoportban megosztottak egy bejegyzést, amely arra utalt, hogy Vezérnek üzleti érdekei fűződhetnek a Godzilla-projekthez.

„A Gesztenyés úti rágalmazási per jegyzőkönyvéből egyértelműen kiderül, hogy a BÍRÓSÁG OSZTOTTA AZ ÁLLÁSPONTOMAT: nevezetesen polgármesterként sem kell eltűrnöm minden hazugságot korlátlanul, amely a becsületemet csorbítja” – írta az Átlátszónak címzett válaszát a Facebookon is posztolva Vezér Mihály. (Fontos rámutatni, hogy Vezér Mihály az eljárás jegyzőkönyvéről beszél, amelynek az ügy lényege szempontjából nincs jelentősége. A bíróság az ügy érdemét ügydöntő határozatokkal bírálta el.)

Majd hozzátette: „a bíróság a jogsértést megalapozottnak ítélte, ezért elindította a békéltető eljárást, ahol a rágalmazók egyik fele belátta, hogy hibázott és bocsánatot kért. A másik fele továbbra is fenntartja rágalmát, amit nem tud semmivel alátámasztani”.

Csakhogy a magánvádas ügyekben a bíróság nem azért tűzi ki a békéltető meghallgatást, mert megalapozottnak tartja a jogsértést, hanem azért, mert a büntetőeljárásról szóló törvény így rendelkezik.

A perben senkit nem ítéltek el, több feljelentett ellen az eljárást megszüntették. Helyi források szerint Vezérnek egy célja volt: a Godzilla-ügy érintettjeinek megfélemlítése és meghurcolása.

Kis Zoltán

Címlapkép: Vezér Mihály polgármester (forrás: a politikus közéleti Facebook-oldala)

Megosztás