százhalombatta

Nincs nyoma a százhalombattai polgármester doktori disszertációjának

Nincs nyoma akadémiai és egyetemi adatbázisokban a százhalombattai polgármester félhivatalos közlés szerint 2011-ben megvédett doktori disszertációjának, miközben Vezér Mihály előszeretettel használja a PhD rövidítést a neve előtt. A Pest megyei város első embere nem válaszol az értekezés megvédésének körülményeire vonatkozó kérdésekre. Ezzel egyre jobban táplálja a kételyt: lehet, hogy nem létezik ez a megvédett disszertáció?

Legalább tucatnyi levélben, üzenetben kíséreltünk meg feltenni kérdéseket Százhalombatta polgármesterének a doktori disszertációjáról. Arra akartunk választ kapni, hogy mikor és hol védte meg a doktori értekezését? Mi a címe? Ki volt a témavezetője? Arra kértük, hogy ha az értekezésnek elektronikus formátumban létezik másolata, akkor azt küldje el nekünk. Nem kaptunk választ.

Állóítólag 2011-ben védte meg

A százhalombattai Hírtükör 2011. május 27-i keltezésű képviselő-testületi beszámolójában ez olvasható:  „A képviselő [Szél Pál] gratulált Vezér Mihály polgármesternek, aki az ülés előtti héten sikeresen megvédte doktori disszertációját és a közgazdaságtudomány doktora lett.”

A szélesebb százhalombattai nyilvánosság előtt nemrég a SzázHalom nevű Facebook-oldalon firtatták Vezér Mihály PhD-jének ügyét. Ott ezt írták 2022. január 25-én: „(…) új trendre figyeltünk fel. Manapság nem divat kamu diplomával ékeskedni. A helyi rossznyelvek szerint városunkban is gyanús egy bizonyos, büszkén hirdetett tudományos fokozat.”

A poszt írója több kérdést tett fel: „Vezér Mihály hivatalos titulusa a dr vagy a PhD rövidítés? Vezér Mihály mikor és melyik intézményben szerezte tudományos fokozatát? Mi a dolgozat címe, aminek megvédésével Vezér Mihály kiérdemelte a Doctor of Philosophy címet? Izgatottan várjuk a mielőbbi válaszokat!”

Vezér Mihály (forrás: a polgármester Facebook-oldala)

Nem sokkal előtte pedig ez olvasható: „Azt is beszélik, hogy az egyelőre kisebbségben lévő »alaptalan pletykákat rosszhiszeműen terjesztők és a deviáns magatartást tanúsítók« már több kutatást is folytattak a nyilvánosan elérhető adatbázisokban és intézményeknél annak érdekében, hogy a nagyközönség is megismerhesse azt a tudományos munkát, amely alapján megérdemelten jár a PhD titulus. Sajnos azonban ezidáig senki nem bukkant a dolgozat nyomára.”

Az Átlátszó megkereste a kutatásban résztvevő civileket, akik megerősítették, hogy nem találták nyomát Vezér Mihály doktori értekezésének az interneten. A kutatásban résztvevők nem akarták felfedni a kilétüket. A nyilvános szerepléstől való idegenkedésük teljesen érthető.

Nem válaszolt a polgármester

Vezér Mihály egyetlenegy levelünkre, üzenetünkre sem válaszolt.

Üzentünk közéleti Facebook-oldalán is a százhalombattai politikusnak. A Messenger visszajelzett, hogy látták a kézbesített üzenetet, ugyanakkor „a melléklet nem érhető el. A mellékletet törölték, vagy a láthatósági beállításai miatt nem nézheted meg” szövegű tájékoztatás jelent meg a Messenger alkalmazás felületén.

Második alkalommal elküldött kérdéseinket az alkalmazás már nem kézbesítette. Megpróbáltunk üzenetet küldeni Vezérnek a privát Facebook-oldalán is. Az üzenetet a rendszer kézbesítette, ám azt a polgármester vagy az oldal kezelője nem látta.

A Facebook mellett e-mailben, többnyire kétszer az alábbi email-címekre küldtük el kérdéseinket: Vezér Mihály hivatalos címe, titkárságának címe, az egyik cégének hivatalos, cégbírósági kézbesítési címe. Vezér az Értünk Százhalombattai Közéleti Egyesület (ÉSZKE) elnöke volt egy 2006-os bírósági végzés szerint, 2019-ben pedig az ÉSZKE színeiben nyerte meg ismét a polgármester-választást (1990 óta mindössze egy ciklusban, 2002 és 2006 között nem volt Százhalombatta első embere). Kérdéseinket ezért az ÉSZKE-nek szintén elküldtük, ám onnan sem érkezett válasz.

Nincs találat a két központi adatbázisban

Fontos leszögezni: a doktori disszertációk nyilvánosak, mindenki által hozzáférhetőek. Az értekezés védését szintén nyilvánosan meg kell hirdetni.

Amikor Vezér – legalábbis a Hírtükör cikke szerint – 2011-ben megvédte az értekezését, akkoriban egy kormányrendelet szabályozta a doktori értekezések nyilvánosságát. A jogszabály egyebek mellett arról is rendelkezett, hogy az értekezés és téziseinek adatait az adott intézménynek külön elektronikus adatbázisban kell tárolnia, és az adatokat mindenki számára hozzáférhetővé kell tenni. Ezt meghaladóan pedig az értekezés nyomtatott példányát az adott egyetem könyvtárában is el kell helyezni.

A nyilvánosságot csak ideiglenesen lehet korlátozni.

Ezt olvastuk a kormányrendeletben: „a nyilvánosságra hozatal részletes szabályait a doktori szabályzat határozza meg azzal, hogy a nyilvánosságra hozatal méltányolható okból, a jelölt kérésére, a doktori tanács döntése alapján, legfeljebb két évig késleltethető”.

Az értekezés utáni kutatásunk legelgondolkodtatóbb fejleménye, hogy a két legfontosabb központi adatbázis egyikében sem találtuk meg a százhalombattai polgármester nevét. Ez a két adatbázis a Magyar Tudományos Művek Tára, valamint az Országos Doktori Tanács (ODT) adatbázisa, a doktori.hu.

Egy másik nagy érdeklődésre számot tartó doktori (forrás: nol.hu/Átlátszó)

Az előbbi működtetése a Magyar Tudományos Akadémia egyik közfeladata. „Az együttműködés a rendszerhez önkéntesen csatlakozó intézmények és az MTMT-t működtető MTA Könyvtára (a továbbiakban: MTAK) közötti szerződés alapján valósul meg” – olvasható az MTMT oldalán. Az önkéntességből az következhet, hogy a doktori értekezéseket is magában foglaló adatbázis korántsem tekinthető teljes körűnek és közhitelesnek.

„Az ODT feladata a magyarországi doktori képzés és a képzést folytató intézmények, szervezeti egységek és a doktori képzésben résztvevő oktatók, témavezetők és doktoranduszok adatainak interneten történő nyilvánosságának biztosítása (a továbbiakban: Adatbázis). Az ODT biztosítja az Adatbázis interneten történő elérhetőségét, így a felsőoktatási intézmények tudományos eredményeiket és kutatói, tudományos humánerőforrásukat teljesen egységes és jól kereshető rendszerben tudják abban megjeleníteni a nyilvánosság számára” – írják az Országos Doktori Tanács oldalán. Ez a megfogalmazás sem jelenti feltétlenül azt, hogy minden 2011-es megvédett doktori disszertációnak szerepelnie kellene ebben az adatbázisban.

Azonban az már gyanakvásra adhat okot, hogy

a két országos adatbázis egyikében sincs nyoma

az 1960-ban született politikus doktori értekezésének. Ugyancsak a kételyeket tápláló adalék, hogy Vezér Wikipedia-oldalán sincs szó doktori iskoláról és értekezésről, de természetesen ez sem perdöntő körülmény.

Az egyetemek nem adnak ki adatot

Vezér Google-keresővel fellelhető életrajzai szerint elvégezte a közgazdaságtudományi egyetemet. Ám arról nincs elérhető adat, hogy mikor kapta meg a diplomát.

A 2011-es sajtóközlemény szerint Vezér közgazdaságtudományból védte meg a doktori értekezését. A doktori.hu adatbázisát alapul véve írásban megkerestük a szóba jöhető doktori iskolák egyetemeinek könyvtárát.

Írásos visszajelzéseket kaptunk arról, hogy nem találják Vezér Mihály értkezését.

Voltak olyan egyetemek, amelyek levelünk elküldése után már másnap válaszoltak. Hetekkel később Debrecenben adatigénylésként fogták fel a megkeresésünket, majd – adatvédelmi szabályokra is – hivatkozva közölték, miért nem válaszolnak. Megírták, hogy egyedül a Felsőoktatási Információs Rendszer (FIR) tekinthető közhitelesnek.

Ám korlátozás nélkül a FIR-ben csak az úgynevezett intézménytörzs-adatokra kereshetünk rá egyedül (ezek egy adott intézmény legfontosabb adatai). Doktori hallgatókra már nem, mert azt a FIR nem tekinti közérdekből nyilvános személyes adatnak.

Budapest, 2016. február 9. A Budapesti Corvinus Egyetem (közgazdaságtudományi egyetem) főépületének részlete a főváros IX. kerületében, a Fővám téren (forrás: MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba)

A Corvinus arra hivatkozva utasította vissza a kérdésünket, hogy a kért adat személyes adat, így arra nem válaszolnak. Ugyanakkor az Átlátszó rendelkezésére áll egy korábbi levelezés, amelyben a Corvinus egyik kompetens adatközlője leírta: „a Corvinus Egyetemen sincsen egyetlen titkosított disszertáció sem, minden fel van töltve az Egyetemi Könyvtár oldalára”. A kereső itt azonban szintén zéró találatot ad a „Vezér Mihály” névre.

Nem könnyíti meg a helyzetünket, ha idemásoljuk a felsőoktatási törvény irányadó rendelkezését: „A doktori értekezés – és annak tézisei – mindenki számára nyilvános” (2011. évi CCIV. törvény, 53/A.§). A törvényi szakasz (3) bekezdése ugyanakkor így rendelkezik: „Szabadalmi, oltalmi eljárással érintett doktori értekezés esetén a doktori értekezés és a doktori tézisek nyilvánosságra hozatala az értekezést benyújtó kérelmére, a bírálóbizottság támogató véleménye alapján és a doktori tanács jóváhagyásával, legfeljebb a szabadalom, oltalom bejegyzésének időpontjáig elhalasztható.

Nemzetbiztonsági okból minősített adatot tartalmazó doktori értekezést és doktori téziseit a minősítés időtartamának letelte után kell nyilvánosságra hozni.”

Ha Vezér valamit feltalált, akkor miért nem beszél róla, akár úgy is, hogy nem osztja meg a részleteket a nyilvánossággal? Ha pedig szupertitkos nemzetbiztonsági ügyről lenne szó, akkor miért keltik fel a nyilvánosság érdeklődését egy bejelentéssel, amit ráadásul nem ő tesz meg? Teljességgel életszerűtlen mindkét verzió.

Háttérbeszélgetéseket folytattunk ügyvéddel, jogtanácsossal, kutató civilekkel és könyvtárossal is. Utóbbi arra hívta fel a figyelmet, hogy a doktori.hu és az MTMT vagy az egyetemi könyvtárak megkeresése után sem lehet kijelenteni száz százalékos bizonyossággal, hogy egy megvédett egyetemi értekezés nem létezik, mert a nyilvántartások nem teljesek, és könnyen lehet, hogy hézagok vannak a rendszerben.

Remek üzleti év

Így azt sem lehet állítani, hogy Vezér Mihály, Százhalombatta polgármestere jogosulatlanul viseli a PhD címet. A kételyt ő maga tudná eloszlatni. Ha cikkünk megjelenése után mégis reagálna a kérdésünkre, természetesen közzétesszük a válaszát. Addig azonban az egyetemi könyvtárak által adott nemleges válaszok és az adatbázisokból kinyert negatív információk alapján legfeljebb azt lehet megállapítani, hogy valami nagyon nem stimmel Vezér doktori fokozata körül.

Az sem elképzelhetetlen, hogy ha válaszol majd, akkor Vezér valami sajátos megközelítésből teszi. Nemrég írtunk arról a büntetőügyről, amelyet azért kezdeményezett, mert egy sérelmesnek tartott Facebook-posztot több százhalombattai polgár megosztott a közösségi oldalon. Vezér akkor úgy értékelte, hogy „a bíróság a jogsértést megalapozottnak ítélte, ezért elindította a békéltető eljárást”. Nem ez történt, a bíróság jogerősen megszüntette az eljárást, vagyis Vezér elbukta az ügyet.

„Battai Godzilla”: feljelentésig fajult egy társasház elleni tiltakozás a Facebookon | atlatszo.hu

A csendes, kertvárosi terület mellett egy 36 lakásos, 16 méter magas, liftes társasház épül, amelynek jogi lehetőségét az önkormányzat a helyi építési szabályzat módosításaival teremtette meg 2017-ben. A környéken élők teljesen biztosak voltak abban, hogy az ingatlanjaik elértéktelenednek, és persze, a nyugalmukat is féltették. Ezért három hét alatt 1200 aláírást gyűjtöttek tiltakozásul.

Nemcsak a doktori fokozat ügyét övezi homály, hasonlóképp nem ismerünk jónéhány részletet Vezér Mihály közpénzekkel összefüggő üzleti ügyeiről. Vezér két cég résztulajdonosa. Az egyik, könyveléssel foglalkozó cég, a Dikser Kft. szerződéses kapcsolatban áll a százhalombattai önkormányzat tulajdonában álló cégekkel. Ám az önkormányzati cégek adatigénylésünkre – üzleti titokra hivatkozással – megtagadták a Dikser Kft. által kötött szerződések legalapvetőbb adatainak kiadását. Az ügyben a Nemzeti Adatvédelmi és Információ-szabadság Hatóság vizsgálatot indított.

Az önkormányzat számos olyan céggel, alapítvánnyal és egyesülettel létesített szerződéses kapcsolatot, amelyek az önkormányzat első embere által résztulajdonolt Dikser Kft. ügyfelei – legalábbis a bíróságoknak leadott beszámolókat és mérlegeket Vezér és feleségének cége készítette. Ebből arra lehet következtetni, hogy a a Dikser Kft. profitjának fontos forrása az a közpénz-mennyiség, amelynek elköltésére a polgármesternek, vagyis a Dikser egyik tulajdonosának jelentős, majdhogynem döntő befolyása van.

A Dikser Kft. 2021-ben remek üzleti évet zárt. 138 millió forintos – az elmúlt esztendőkben folyamatosan növekvő – árbevétel mellett 48,5 milliós adózott eredményt értek el. A tulajdonosok nem vettek ki osztalékot.

Kis Zoltán

A cégadatokat az Opten Kft. szolgáltatta. Címlapkép: Vezér Mihály közéleti Facebook-oldala

Megosztás