Pilismarót

Érvénytelen lett a pilismaróti bányanyitás ügyében tartott népszavazás

Érvénytelen lett a vasárnap Pilismaróton megtartott népszavazás, mert a választópolgárok kevesebb mint 50 százaléka ment el, hogy kinyilvánítsa véleményét a tervezett kavicsbánya nyitásáról.

Az érvényességhez az kellett volna, hogy a szavazásra jogosultak több mint 50 százaléka járuljon az urnák elé, ám mindössze 40,84 százalékuk ment el. A szavazáson 781 fő vett részt, akiknek elsöprő többsége a bányanyitás ellen voksolt: 87,3 százalék mondott nemet, és 12,7 százalékuk szavazott igennel.

A kérdés a következő volt:

„Egyetért-e Ön azzal, hogy Pilismarót község közigazgatási területén külfejtéses bányászati tevékenységet végezzenek, és ennek érdekében Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a bányászati tevékenységgel igénybe venni tervezett területet a településrendezési tervben nyersanyag-kitermelés (bánya) vagy nyersanyag-feldolgozás céljára szolgáló különleges beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt övezetbe sorolja?”

A bánya tervezett helye üdülőterület, az ott lakók és nyaralók nagy része azonban nincs bejelentkezve a településre, így sokan hiába szerettek volna voksolni, nem tudtak.

Három év, sok indulat

Az elmúlt években sokat foglalkoztunk a Pilismaróton megvalósítani kívánt külszíni bányával, amely alaposan felforgatta a dunakanyari település életét. A kampányban mindkét fél mindent bevetett: a bánya mellett kampányoló molinó került a helyi kultúrház falára, és röplapokkal szórták tele a települést. A másik oldal sem maradt rest, fórumokat tartottak, tájékoztattak és aláírásokat gyűjtöttek, hogy megakadályozzák a bánya létrehozását.

Az egész ügy 2020-ban kezdődött, amikor kiderült, hogy egy cég 122 hektáron homok-kavics bányát tervez nyitni Pilismaróton, a Duna és a 11. számú főút között. Az akkori polgármester szerint ugyan a lakosoknak tudniuk kellett volna a tervekről, ám valahogy mindenkinek elkerülte a figyelmét, hogy a GM-PRO Kft. környezetvédelmi engedélyt kapott a Kormányhivataltól, miközben az akkori polgármester, Pergel István Csaba a bányatelekkel érintett ingatlanokat kiemelt fejlesztési területté nyilvánította, és a településrendezési eszközök módosításáról döntött.

Miután kiderült a terv, a polgármester lemondott, rövid időn belül pedig a teljes testület követte. Miközben ők ügyvivő testületként végezték feladatukat, a GM-PRO Kft. engedélyét a Kormányhivatal felülvizsgálta, majd visszavonta. Ezt követően a cég bírósághoz fordult, ahol 2021 nyarán számukra kedvező ítélet született, érvényesnek nyilvánítva a természetvédelmi engedélyt. A Kormányhivatal nem hagyta magát, a Kúriához fordult, kérve, hogy az ügyet helyezzék hatályon kívül.  Ez meg is történt, ám az új döntés megegyezett az előzővel, a Környezetvédelmi engedélyt érvényesnek találta a Győri Bíróság. Az ügy a minisztériumnál folytatódott, felügyeleti eljárás keretében a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatalt új eljárás lefolytatására kötelezték.

Ezzel párhuzamosan a település élére új polgármester és testület került. Hunyadi Balázst nagy reményekkel választották meg, ám a lakosok egy része úgy véli, a választás előtt a bányanyitás ellen kampányoló polgármester egy pálfordulással most a másik oldal mellett emel szót. Ennek hatására a helyi civilek népszavazást kezdeményeztek az ügyben, egy feszültséggel teli helyi lakossági fórumot követően.

forrás: pilismarot.hu

És bár a most vasárnap tartott voksolás érvénytelen lett, a polgármesternek és a testületnek van lehetősége figyelembe venni a megjelent szavazók kívánságát. A bányanyitást tervező cég viszont nem mond le a szándékáról: újraindítja az engedélyezési eljárást.

Zimre Zsuzsa

Címlapkép: A pilismaróti bányanépszavazás kampánya pro és kontra (Átlátszó-montázs)

Megosztás