Pilismarót

Megsemmisítették a pilismaróti bánya engedélyét, újra az önkormányzat dönthet róla

Az Energiaügyi Minisztérium most született döntése új eljárás lefolytatására kötelezte a területi környezetvédelmi hatóságot a Pilismarótra tervezett bánya kapcsán. A labda most a pilismaróti képviselő-testület kezében van, a lakosok szerint ők tudnák megakadályozni, hogy a Duna-parti területen bánya nyíljon. 

Március 2-án Keszthelyi Nikoletta, környezetvédelemért felelős helyettes államtitkár írta alá azt a döntést, mely megsemmisítette a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatala által kiadott 2020-as környezetvédelmi engedélyt.

A jogutódnak, a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatalnak új eljárást kell lefolytatnia. A felügyeleti eljárást a Kormányhivatal kezdeményezte a jogelőd határozata ellen, amiben a hatóság megadta az engedélyt a bánya létesítésére.

A helyiek egy időre fellélegezhetnek, a 122 hektárosra tervezett kavicsbánya egyelőre nem épülhet meg. A döntésről a helyi civileket képviselő Dunakanyar Kultúrtáj és Környezetvédelmi Egyesület adott hírt.

A termőföld védelmére és a helyi építési szabályzatra hivatkoztak

A minisztérium a termőföld védelmére hivatkozott a döntés során, amiben az engedélyt kiadó hatóság mulasztott.

Az eljárás során a földügyi hatóság leírta, hogy termőföldeket is érint a beruházás, és megállapította, hogy „a beruházás az átlagosnál jobb minőségű földeket is érint, ezért azok más célú hasznosítása nem javasolt.” Ha termőföldeket is érint egy beruházás, akkor az igénybevétel előtt meg kell keresni az ingatlanügyi hatóságot. A minisztérium által kiadott határozatból kiderül, hogy anno elfelejtették tisztázni, hogy a kérelmező GM-PRO Kft. beszerezte-e a szükséges ingatlanügyi engedélyeket.

forrás: az Energiaügyi Minisztérium megsemmisítő határozata

A végzés szerint a Kormányhivatalnak kell tisztáznia azt is, hogy a településrendezési eszközökkel a bányatevékenység összhangban van-e, illetve azt a bányászati tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem előterjesztéséig meg lehet-e teremteni. Ugyan az önkormányzat korábban a kotrási tevékenység módosítása mellett döntött, de az engedély kiadásakor sem a megyei, sem a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) módosítása nem történt meg.

A törvény engedi, hogy ezt az összhangot később teremtsék meg. Azonban az engedélyt kiadó hatóság abban hibázott, hogy a kizáró ok megszüntetésének a szükségességét a környezetvédelmi engedély indoklási részében rögzítette, miközben a feltételek között kellett volna feltüntetnie.

A tervezett bánya helye (forrás: Környezeti hatásvizsgálat/településrendezési terv)

Az önkormányzat újból a saját kezébe veheti a sorsát

A Nemzeti Ökológiai és Természetvédelmi Egyesület, egy, a lapunkhoz is eljutott levélben arról tájékoztatta a pilismaróti képviselő-testületet, hogy 2022 júniusában és 2023 januárjában is kezdeményezték a törvényességi felügyeleti intézkedést, kérve az eredeti határozat megsemmisítését és egy új eljárás lefolytatását.

Levelükben arról tájékoztatták a polgármestert, a jegyzőt és a testület tagjait, hogy ha a képviselő-testület nem ért egyet a bányászattal, akkor a HÉSZ rendeletét visszarendezhetik. Mint írták: „a HÉSZ rendeletét akként kell visszarendezniük, hogy abból kitűnjön ebbéli szándékuk és a Jegyző a testületi határozat alapján expressis verbis állást tudjon foglalni a megfelelés későbbi kizártsága kapcsán is.”

A polgármester, Hunyadi Balázs legutóbb arról tájékoztatta a lapunkat, hogy „kompromisszumos megoldásra törekszem, mert van egy szerződés (ezt még az előző testület kötötte meg – a szerk.), a településrendezési tervezési szerződés. Innentől fogva én nem végzem a munkámat, ha ezen szerződéseknek nem járok utána.”

Belebukott a testület a bányanyitásba, de még nincs vége: bíróságra került az ügy | atlatszo.hu

Jancsics Dávid szociológus ma már az Egyesült Államokban él és dolgozik, de korábban számos szakcikket, és doktori disszertációt is írt a magyarországi korrupcióról, továbbá rendszeres szerzője a magyar és a nemzetközi sajtónak is a témában.

A lakosok népszavazással akadályozhatják meg a bányát

Az ügyben egy nappal a minisztériumi döntés előtt Pilismarót Helyi Választási Bizottsága hitelesítette azt a bánya ügyében készült, három képviselő által benyújtott népszavazási kérdést, amelyet a lakosok is sürgettek. Ez így hangzik:

„Egyetért-e Ön azzal, hogy Pilismarót község közigazgatási területén külfejtéses bányászati tevékenységet végezzenek, és ennek érdekében Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a bányászati tevékenységgel igénybe venni tervezett területet a településrendezési tervben nyersanyag-kitermelés (bánya) vagy nyersanyag-feldolgozás céljára szolgáló különleges beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt övezetbe sorolja?”

Így várhatóan az újraindult engedélyezési eljárással párhuzamosan kiírják a helyi népszavazást is, ha azzal szemben senki nem nyújt be március 17-ig  felülvizsgálatot.

Több éve tart a huzavona

Mint azt korábban nyomon követtük, egy bányavállalkozó évek óta szeretne  kavicsbányát nyitni a dunakanyari településen.

  • A GM-PRO Kft. 2020 márciusában kapta meg a környezetvédelmi engedélyt.
  • Ezt egy észrevétel okán a Kormányhivatal saját hatáskörben felülvizsgálta, és 2020 augusztusában visszavonta.
  • A cég a Győri Járásbírósághoz fordult, ami 2021 júliusában a bányavállalkozó javára döntött. A bíróság szerint a természetvédelmi engedély mégis érvényes, és a kormányhivatali határozat visszavonását megszüntették.
  • Erre válaszul a Kormányhivatal a Kúriához fordult, és kérte az ítélet hatályon kívül helyezését. Ez meg is történt, az ügyben új eljárás indult Győrben, melynek folyományaként ismét ugyanúgy döntöttek.
  • Ezután kezdődött el a felügyeleti eljárás a minisztériumnál. A friss döntés eredményeképp új eljárás lefolytatására kötelezték a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatalt, tehát teljesen elölről kezdődik az engedélyezési eljárás.

Többéves huzavona végére került egyelőre pont, de ez nem jelenti azt, hogy a település lakói örökre elfelejthetik ezeket a perekkel tarkított éveket.

A bányanyitási ügybe már belebukott egy polgármester, őt nem sokkal később követte a teljes képviselő-testület, de az újonnan megválasztott településvezetővel is sokan elégedetlenek, mondván nem áll ki elég határozottan a bánya ellen. Most lehetősége lehet rá.

Kell-e sóderbánya a Dunakanyar kapujába? A helyi lakosok népszavazást szeretnének | atlatszo.hu

A helyi fűtetlen sportcsarnokban nagyságrendileg száz ember várta a közmeghallgatást december 3-án. A 122 hektárosra tervezett bánya nem csak a pilismarótiak életét befolyásolná. A szemközti oldalon lévő, és egyre inkább a turizmusra fókuszáló Zebegény sem járna jól.

Zimre Zsuzsa

Címlapkép: A Dunakanyar látképe, Dömös és Szob a Pilis felől nézve 2020. december 9-én (forrás: MTI/Máthé Zoltán)

Megosztás