akku-hulladék

A bűzös hordókat elvitték, de továbbra is hegyekben áll a veszélyes akku-hulladék Ikladon

Úgy tűnik, a rendőri feljelentés és a hatósági intézkedés ellenére sem sikerült teljesen felszámolni a Pest megyei Iklad ipartelepén az akku-hulladékok illegális raktározását, amit korábban az Átlátszó tárt fel. Bár a bűzölgő hordókat elszállították, a telephely egyik épületében továbbra is felhalmozva állnak különböző, az ott tárolt dobozok és zsákok felirata szerint akkumulátor-gyártásban használt veszélyes vegyi anyagok. A helyszínen lévő dokumentumok szerint ezek a gödi Samsung gyárából származhatnak.  

Néhány hete számoltunk be arról, hogy egy elhagyott ikladi ipartelepen különböző akku-hulladékokat, többek közt selejtes akkumulátor-cellákkal teli hordókat tároltak engedély nélkül, s az ügyben rendőrségi feljelentés is történt. Megírtuk azt is, hogy cikkünk megjelenését követően a Pest Vármegyei Kormányhivatal a hulladék elszállítását rendelte el és eljárást indított az ügyben. Az illegális raktározás teljes megszüntetése azonban úgy tűnik, „nem sikerült”: az ikladi ipartelepen továbbra is raktároznak akku-gyártásból származó veszélyes anyagokat – mégpedig elképesztő körülmények közt. 

„A Hulladékgazdálkodási Hatóság megtette a szükséges intézkedéseket, megtiltotta az engedély nélküli hulladékgazdálkodási tevékenységet és kötelezést adott ki a hulladékok engedéllyel rendelkező részére történő átadásra. A kötelező határozat teljesítésének ellenőrzése során, a 2023. július 21. napján megtartott hatósági helyszíni ellenőrzés alapján megállapításra került, hogy az akkumulátor hulladékok elszállításra kerültek teljes egészében a telephelyről”– olvasható abban a Pest Vármegyei Kormányhivatal által adott tájékoztatóban, melyet Iklad Község Önkormányzata tett közzé július 25-én. 

 

„Ne nyúlj hozzá!”

Az Átlátszóhoz eljutott, augusztusban készített friss fotók és a helyszínről származó dokumentumok azonban mást mutatnak: továbbra is vegyi anyagokat tartalmazó zsákokat és dobozokat raktároznak az ikladi ipartelepen. Ezek azonban nem ugyanott találhatók, ahol az azóta elszállított, cellákat tartalmazó hordókat tárolták, hanem egy másik, kissé romos épületben.

Az ikladi ipartelep egyik épületében tárolt dobozok és zsákok, melyeken koreai és magyar nyelvű feliratok vannak. (Fotó: olvasónk)

Az épületben lévő dobozokon a „Ne nyúlj hozzá! Nem kiszállítható!” felirat olvasható. A dobozok egy része fóliázott, vagy szalaggal lezárt, de vannak sérült, nyitott dobozok is. A rajtuk lévő feliratok feltételezhetően a bennük lévő anyagokra és azok származási helyére utalnak.

Felirat az ikladi ipartelep egyik épületében tárolt dobozon. (Fotó: olvasónk)

A dobozokon különböző, akkumulátor-gyártáshoz kacsolódó alapanyag, köztük számos veszélyes anyag neve szerepel. A grafit például az akkumulátor-cellák gyártásának alapanyaga, melyet az anód-bevonatoláshoz használnak. 

Több dobozon a Graphite CAS No. 7782-42-5 felirat szerepel. Ez az anyag az akkumulátor-cellák részét képező anódok gyártási alapanyaga.

A hozzánk eljuttatott fotók tanúsága szerint a dobozokon többek között az „SDI Hungary”, a „Made in China” és a „Mitsubishi Chemical Corporation” felirat is olvasható. A Samsung SDI Ltd. neve pedig szerepel abban a tanúsítványokat tartalmazó, helyszínen talált iratcsomagban is, melynek dokumentumai szerint az egyik dobozban akku-gyártás során használt, nehézfém-tartalmú keverék található. 

Az elektromos autók akkumulátorainak gyártási folyamatáról és az annak során felhasznált anyagokról a villanyautosok.hu oldalon olvasható egy közérthető összefoglaló

Az ikladi raktározás ügyében korábban hiába kerestük a Samsung SDI Magyarország Zrt.-t. Az újonnan talált, sufniban tárolt hulladék miatt kérdéseket küldtünk a Mitsubishi Chemical Corporation számára is, de cikkünk megjelenéséig nem kaptunk válaszokat. Ha ez változik, frissítésben jelezzük.

Ebben a tűzvédelem nélküli épületben vannak jelenleg is felhalmozva az akku-gyártásban használt anyagokat tartalmazó zsákok és dobozok. (Fotó: olvasónk)

663 tonna akku-hulladékot tároltak az ikladi telephelyen

Szerettük volna megtudni, hogy pontosan milyen anyagokat és milyen hulladékokat találtak az ikladi ipartelepen a cikkünk július 8-i megjelenését követő hatósági ellenőrzés során. A Pest Vármegyei Kormányhivatal azonban többszöri megkeresésünkre sem válaszolt, ezért közadatigényléssel kértük ki a hatósági ellenőrzés dokumentumait.

A folyamatban lévő eljárásra hivatkozva a vizsgálati jegyzőkönyveket a Kormányhivatal nem küldte meg, de kaptunk egy július 10-ei keltezésű határozatot. Ebben az áll, hogy a Kormányhivatal Hulladékgazdasági Hatósága megtiltja az ikladi ipartelepen az illegális raktározás folytatását, és az akku-hulladék elszállítására kötelezi Karácsony Tibor László, aszódi székhelyű egyéni vállalkozót.

Részlet a Pest Vármegyei Kormányhivatal július 10-én kelt határozatából. (Forrás: Határozat)

A határozat leírja, hogy a telephelyen az aszódi vállalkozó 2021 szeptembere óta két csarnokot bérel abból a célból, hogy ott „semlegesített, elektromos autókból származó akkumulátorok” tárolását végezze. A helyszíni ellenőrzések szerint a csarnoképület egy részében „akkumulátor modul, cellamodul és »jelly roll« hulladékot” raktároznak, két helyiségben pedig „karbon (szénpor)” tárolását végzik.

„A helyszínen erős szúrós szag volt érezhető, amely vegyszerre jellemző, amely bűz a hordókban tárolt hulladékból ered” – állapítja meg a határozat. A szövegben az is olvasható, hogy az épületekben – legalábbis a vállalkozó által bemutatott iratok szerint – 663 530 kilogramm akkumulátor-hulladék található. Az viszont nem derül ki a határozatból, hogy ez a mennyiség csak a hordókban tárolt selejtes cellákra vonatkozik, vagy a másik raktárépületben található, akku-gyártás során használt anyagokra is.

A határozatban a Kormányhivatal kitakarta azoknak a cégeknek a nevét, melyekkel Karácsony Tibor az akku-hulladék elszállítására és tárolására vonatkozó szerződéseket megkötötte. Így

a dokumentumból nem derül ki, hogy melyik cég „gyárterületéről”, illetve melyik másik partnercégtől szállított akku-hulladékot az ikladi telephelyre

az aszódi vállalkozó, aki a hulladékról vezetett nyilvántartást sem tudta bemutatni a hatósági ellenőrzés során.

Részlet a Pest Vármegyei Kormányhivatal július 10-i határozatából. Kitakarták azoknak a cégeknek a nevét, melyektől az akku-hulladékokat elszállították az ikladi telephelyre. (Forrás: Határozat )

A Katasztrófavédelem tudott a raktárról

Egy másik, az ikladi önkormányzattól – szintén adatigénylésre – megkapott jegyzőkönyvből azonban kiderül néhány más, érdekes információ. Az ikladi testület július 10-én rendkívüli ülést tartott, amit a Cservölgyi ipartelepen lévő problémák megtárgyalása ügyében hívtak össze. Ezen Ungi József polgármester elmondta, hogy amikor a telephelyre kiadott engedélyt követően megtudták, hogy a kibérelt csarnokokba „akkumulátor tartozékokat” hordanak, erről értesítették a Katasztrófavédelmet.

A katasztrófavédelmi hatóság 2021 végén kivizsgálta a raktározandó dolgokat, és megállapította, hogy abban nincs veszélyes hulladék. Majd 2022-ben a hatóság ismét tartott egy bejárást a telepen, akkor viszont már arról értesítette az ikladi jegyzőt, hogy tűzvédelmi szempontból nem megfelelő a raktározásra használt épület. Ezt követően a jegyző előbb felfüggesztette a raktározási tevékenységet, majd 2023 elején törölte a nyilvántartásból Karácsony Tibor vállalkozó telepengedélyét. Az engedély megvonásáról szóló határozatot szintén megkaptuk az ikladi önkormányzattól.  

Több ilyen raktár is lehet

Ungi József polgármester mindehhez a testületi ülésen hozzáfűzte: „megtettünk mindent, amit megtehettünk, de ha a nálunk is hozzáértőbb szervek is azt mondják, hogy nem veszélyes hulladékról beszélünk, azt mi nem bírálhatjuk fölül.”

Arról viszont nem esett szó az ülésen, hogy a telepengedély 2023 februári visszavonása után sem az önkormányzat, sem a katasztrófavédelmi hatóság nem ellenőrizte, megszűnt-e a telephelyen az akkuhulladék engedély nélküli tárolása. Ugyanakkor elhangzott egy „érdekes” kijelentés is az egyik önkormányzati képviselő részéről:

„Tájékozódtam az ügyben, és tudvalevő, hogy több ilyen raktár is fellelhető a környéken. Szomorú, hogy a sajtóban csak Iklad lett a célpont” – panaszolta Budai József képviselő.

Hogy mely környékbeli illegális raktározási helyszínekre céloz a képviselő úr, nem tudni. Az ikladi telep kiürítését elrendelő határozat szerint viszont Karácsony Tibor vállalkozó a hatóságnak úgy nyilatkozott, hogy más telephelyeire nem szállított az Ikladon fellelt hulladékból. Ugyanakkor az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (OKIR) adatai szerint a környezetvédelmi hatóság a vállalkozó hat másik – Aszódon és Galgamácsán lévő – telephelye ügyében is tiltó határozatot, valamint „veszélyes hulladékkal kapcsolatos kötelezést” adott ki.

Az OKIR adatbázisában sem szerepel viszont az a – korábbi cikkünkben bemutatott – abasári helyszín, ahol az Opten cégadatai szerint Karácsony Tibornak szintén volt telephelye, s ahol a Heves Vármegyei Kormányhivatal szerint 1700 tonna akkumulátor-hulladékot tároltak engedély nélkül. 

Bodnár Zsuzsa

Ez a cikk a Közös Értékeink Program támogatásával készült. Nyitókép: Az Iklad 03/5. hrsz.-on lévő ipartelep egyik épületében tárolt hulladékok. (Fotó: olvasónk felvétele)

Megosztás