Uniós források

Kerékpárutat építettek volna uniós pénzből Sásdon, de a nyomvonalat rossz helyre tervezték

A Baranya megyei Sásd is érintett (lenne) egy – az országban több helyen futó – kerékpárút-építési programnak. A pénz is megvan rá: uniós támogatásból. A gond csak az, hogy ahova megtervezték, ott nem lehet bicikliutat építeni.

A Kovácsszénája-Magyarhertelend-Sásd kerékpárforgalmi útvonal kialakítása című projektet Sásd város önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal (BMÖH) konzorciumban valósítaná meg a TOP – Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül. Az uniótól 355 millió 758 ezer 245 forintot nyertek a kivitelezésre, ami azonban már rögtön az elején megakadt. Kiderült ugyanis, hogy a tervezett helyszín nem alkalmas kerékpárút építésére.

Az eredeti tervek szerint a rendkívül forgalmas 66-os út Sásd és Oroszló közötti szakaszának kiváltását („összhangban Sásd város településszabályozási tervével és a Baranya Megyei Vízügyi Igazgatóság állásfoglalásával”) a „Baranya csatorna bal parti töltésén építendő kerékpárúttal” kívánják megoldani. A kerékpárút Oroszlónál csatlakozna a Baranya csatorna bal parti töltésére a 6601-es számú úton, és „az árvízvédelmi töltésen haladva – pihenőhelyet és híd műtárgyat építve – a csatlakozó Gödrei-vízfolyás jobb partján” érkezne meg Sásd belterületére.

A sásdi önkormányzat egy július 30-án keltezett leveléből azonban kiderül, ez kivitelezhetetlen. Az előzetes szakmai egyeztetések alapján megállapították, hogy a 072. helyrajzi számú Baranya-csatorna depónia (azaz árvízvédelmi töltés) fizikailag és jogilag is alkalmatlan kerékpárút kialakítására. A depónia ugyanis nem elég széles ehhez, a vízügyi hatóság pedig ragaszkodik a töltés szervizútként történő használatához.

Az önkormányzat emellett a Sásd belterületét érintő szakasz kiépítését is aggályosnak tartja, mert a Kaposvári utat keresztező vasúti átkelőhöz építendő kerékpáros átkelő kialakítása véleményük szerint aránytalanul drága lenne. Mindehhez hozzájön még, hogy a bicikliút engedélyezési, kiviteli és kerékpár-hálózati tervére kiírt pályázatot eredménytelennek kellett nyilvánítaniuk, miután a három beérkező ajánlat mindegyike sokszorosan meghaladta a rendelkezésükre álló összeget.

Mindezek fényében felmerül a kérdés, hogyan nyerhetett meg egy 355 milliós pályázatot egy olyan pályázat, amelynek szakmai tartalma nem volt megalapozott?

Kérdésinket feltettük az illetékes Baranya Megyei Önkormányzatnak (BMÖ) is, ahol azzal védekeztek, hogy ezidáig egy lehetséges nyomvonal felvázolása történt meg, mivel a pályázat elnyerése után, a szerződéskötést követően indul el maga a tervezési folyamat.

Mint mondták, a pályázati felhívás alapján a támogatási kérelemhez nyomvonaltervet kellett csatolni, amelyen látható a településeket összekötő kerékpárforgalmi útvonal. Csak a támogató döntés esetén kerül sor a részletes műszaki tartalom kidolgozására, ennek keretében az engedélyezési tervek elkészítésére, a szükséges engedélyek beszerzésére, majd a kiviteli tervek kidolgozására, és ehhez kapcsolódóan a költségvetés elkészítésére. Hangsúlyozták, a projekt jelenleg a műszaki előkészítés szakaszában tart, ahol a szakértők az érintett hatóságok, tulajdonosok és vagyonkezelők bevonásával egyeztetik a műszaki megoldásokat.

Ennek kapcsán tartottak egy olyan egyeztetést, amelyen a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, azaz csatorna vagyonkezelője, részéről felmerült, hogy Baranya csatorna melletti depónia területén az eredetileg tervezett műszaki megoldás nem kivitelezhető. A BMÖ-n állítják, a vagyonkezelői elvárásról a pályázat benyújtásának időpontjában a nyomvonaltervet készítő vállalkozás nem tudott. Hozzátették, szerintük az, hogy egy felvázolt nyomvonal módosításra szorul, az „a tervezési folyamat természetes velejárója.”

A Baranya Megyei Önkormányzatnál rámutattak, jelenleg egyeztetések folynak egy olyan módosított műszaki tartalom kialakításáról, amely valamennyi érintettnek és közreműködőknek megfelel, és a pályázati forrásból teljes egészében finanszírozható. Szóba kerültek már egyébként lehetséges alternatívák, ezek közül fognak majd választani.

Kérdés azonban, hogy egy új nyomvonal megtervezése mennyi időt vesz majd igénybe. A projekt eredeti határidejét már így sem tudják tartani. Kérdés az is, hogy a nyomvonal érint-e majd magánterületeket, amelyek kisajátítása hosszadalmas lehet, és plusz költséggel is járhat.

Katus Eszter

Fotó: a Baranya-csatorna. A szerző felvétele

Megosztás