felsőoktatás

Visszamenőleg változtatta meg a képzés teljesítésének feltételeit a Nemzeti felsőoktatási törvény

Az ELTE ÁJK egyik hallgatója vette észre, hogy a Nemzeti Felsőoktatásról szóló törvényben 2017. szeptember 1-én, olyan törvénymódosítást léptettek hatályba az egyetemisták feje felett, ami nem csak az egyetemista diákok érdekeit, de a jogállami normákat is semmibe veszi. Ugyanis a 2016 őszén beiratkozott egyetemi hallgatóknak több kreditet, és magasabb tanulmányi átlagot kell teljesíteni, mint amit beiratkozáskor elfogadtak. Az egyetemista levélben kereste fel az Alapvető Jogok Biztosát, aki szintén kritikával illette a módosítást.

Az ELTE jogi kar egyik hallgatójának tűnt fel, hogy az egyetem e-mailben arra figyelmezteti a hallgatókat, hogy csak az maradhat államilag finanszírozott képzésen, aki az utolsó két aktív, egyetemén elvégzett félév átlagában megszerzett 18 kreditet és elért 2,75-ös tanulmányi átlagot.

A joghallgatónak rögtön feltűnt, hogy a figyelmeztető levélben “és” szó szerepel a két feltétel között, tehát 18 kreditet és a megjelölt átlagot is el kell érniük a hallgatóknak, ha államilag finanszírozott képzésen szeretnének maradni. Minden egyetemi hallgató, aki 2016 őszén kezdte meg felsőfokú tanulmányait, beiratkozásakor még más feltételekkel kezdte egyetemi tanulmányait. Akkor ugyanis elég volt a két feltétel egyikét teljesíteni, tehát azokat nem fenyegette átsorolás, akik 18 kreditet vagy a kijelölt átlagot elérték. Ez egy sokkal könnyebben teljesíthető feltételt jelentett a hallgatóknak, hiszen sok hallgató eléri a szükséges átlagot, viszont 18-nál kevesebb kreditet sikerül csak teljesítenie az utolsó (két?) aktív, egyetemén elvégzett félév átlagában.

Sőt, a kijelölt átlag is alacsonyabb volt a 2016-os kezdésekor. Ekkor a szükséges tanulmányi átlag 2,25 volt, ez a későbbiekben egészen 3,0-ig, bizonyos szakokon pedig 3,5-ig fog növekedni. A változás alapja a Nemzeti Felsőoktatásról szóló törvény 2017. szeptember 1-én hatályba lépett módosítása, amely a jogállami normákat semmibe veszi. Az oktatásban megszokott felmenő rendszerben alkalmazott szabályokkal szembe menve, a 2017-es törvénymódosítás azokra a hallgatókra is vonatkozik, akik még 2016-ban kezdték meg egyetemi tanulmányaikat.

Ez természetesen nemcsak az ELTE hallgatóira, hanem minden más magyar egyetemen tanuló hallgatóra is vonatkozik, aki 2016-ban kezdte meg egyetemi tanulmányait. A 2016-os évfolyam hallgatóinak a feje felett meghozott döntés ellen az említett  joghallgató panaszt nyújtott be az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalához. Panaszlevelét először elkeverték, majd újbóli megkeresésére Székely László Alapvető Jogok Biztosa válaszolt. Az Alapvető Jogok Biztosa válaszlevelében így fogalmaz:

„[…] A korábbi szabályozás esetén átsorolásra valóban akkor kerülhetett sor, amennyiben a hallgató a két feltételt együttesen teljesítette, ugyanakkor a módosítás óta, amennyiben már az egyik feltétel teljesül, sor kerül az átsorolásra. […]”

Székely László az Alapvető Jogok Biztosa válaszlevelében éles kritikát is megfogalmaz az említett törvénymódosítás szokásostól eltérő jogalkalmazásával kapcsolatban:

„[…] A fenti jogszabály módosítása kapcsán tájékoztatom, hogy számos jelentésemben kifejtettem, hogy az Alkotmánybíróság következetes gyakorlata szerint jogállami követelmény, hogy a jogszabály hatálybalépésének időpontját úgy kell meghatározni, hogy kellő idő maradjon a jogszabály alkalmazására való felkészülésre […]”

Az Alapvető Jogok Biztosa leírja azt is, hogy az oktatás világában felmenő rendszerben szokták a jogszabályokat alkalmazni, amely alkalmazási mód – mint írja  ̶ „jogbiztonsági garanciaként szolgál”.

 

Szerző: Uzonyi Ádám, Őri Ádám

Ha már egyszer itt vagy…
Az Átlátszó nonprofit szervezet: cikkeink ingyen is olvashatóak,
nincsenek állami hirdetések, és nem politikusok fizetik a számláinkat.
Ez teszi lehetővé, hogy szabadon írhassunk a valóságról. Ha fontosnak
tartod a független, tényfeltáró újságírás fennmaradását, támogasd a
szerkesztőség munkáját egyszeri adománnyal, vagy havi
előfizetéssel. Kattints ide a
támogatási lehetőségekért!

 

Megosztás