Hírek

A közszolgálati egyetem privilégiumai I.

Miközben a hazai felsőoktatás erőteljes átalakításába fogott a kormányzat a racionalizálás jegyében, emellett a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet további előnyökben részesítette. Új képzés indításánál már nem szükséges a Magyar Akkreditációs Bizottság szakvéleménye, más európai intézményeknél is kérhetik a szakindítási kérelem kötelező véleményezését. Többek között olyan szakokat és doktori iskolákat is elindíthatnak így, amiket a MAB korábban elkaszált itthon. Ezzel versenyelőnyhöz juthat az NKE más egyetemekhez képest, mert válogathat a számára valószínűleg legkedvezőbb szakvéleményt kiállító intézmények között.

Az elmúlt hónapokban rendszeresen keringtek a tüntetéseken pletykák arról, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem felé kívánja terelni a hallgatókat a kormányzat más egyetemeken működő szakok megszüntetésével (például a nemzetközi tanulmányok szak esetében), bár ezen pletykák jelentős része nem igazolódott be, illetve a tüntetések is sikerrel helyeztek nyomást a kormányzatra. A viszonylag ellenséges hangokat az NKE-vel szemben az válthatta ki, hogy az egyetem eddig is kivételezett szerepben volt, ráadásul szervezetileg nem az Emberi Erőforrások Minisztériuma, hanem a honvédelemi, belügyi, külügyi, valamint a közigazgatásért és igazságszolgáltatásért felelős miniszterek alá tartozik, így minden évben külön költségvetési tételt jelent. A kormány a költségvetési forrásokon túl kiemelt figyelmet fordított az uniós fejlesztési források NKE-be történő becsatornázására is (Ludovika Campus fejlesztése: 30 Mrd forintot ölel fel, részben állami finanszírozással), tehát minden tekintetben magasan a legnagyobb összegből működtetett magyar egyetemről van szó.

Azonban az infrastrukturális fejlesztések mellett a tudományos és oktatási tevékenység kiszélesítésében és minőségi fejlesztésében is komoly jogszabályi segítséget kapott az NKE, például már a 2012-es megalapításakor átszervezték a Corvinusról a nagy hagyományokkal bíró közigazgatástudományi kart az NKE alá, hogy ezzel növeljék a pedigree-jét.

A 2015. évi XIII. törvény újabb segítséget jelenthet az NKE tudományos tevékenységének szélesítésére, ami a MAB megkerülését jelenti, míg más hazai intézményeknek továbbra is kötelező beszerezni a MAB szakértői véleményét képzések indításakor a jövőben. Alapvetően szép szándék, hogy az ENQA minőségi követelményeknek megfelelő, szélesebb terepen is lehessen szakvéleményt készíttetni, azonban a kizárólagosság versenyhátrányt jelent a többi egyetemnek. A Fenntartói Testület kezdeményezheti – az Oktatási Hivatal véleményének figyelembe vételével – a közigazgatási, rendészeti, katonai, nemzetbiztonsági, valamint a nemzetközi és európai közszolgálati felsőoktatás körébe tartozó képzések indításánál, hogy az ENQA 45 tagja közül az egyik készítse el a szakvéleményt. A MAB ugyan az ENQA tagja, de így megkerülhető.

Korábban írtuk, hogy 2014-ben komoly problémákat tárt fel az ENQA nemzetközi felsőoktatási minőségbiztosítási szervezet a Magyar Akkreditációs Bizottságnál. A brüsszeli székhelyű európai akkreditációs szervezet a diplomákat és a felsőoktatás minőségét ellenőrző MAB-ot a függetlenség és a megfelelő anyagi stabilitás hiánya miatt próbaidőre helyezte. Maga a MAB már 2012-ben tájékoztatta a hazai felelős szerveket, hogy probléma lehet, de érdemi változások nem történtek. Emlékezetes, hogy a kormány az általa delegált tagokkal duzzasztotta fel a MAB testületét, valamint elmaradtak a működésre fordítandó források is, bár ezt a kormányzati közlemények szerint maga a MAB kérte így. Az Oktatói Hálózat akkori hivatalos reakciójában arra figyelmeztetett, hogy szerintük a Minisztérium félretájékoztat és ferdít a leminősítéssel kapcsolatban. Hangsúlyozták, a felfüggesztett teljes jogú tagság merőben szokatlan eljárás, arra eddig az ENQA történetében a magyaron kívül csak egy példa volt. A MAB tagsága végül stabilizálódott az ENQA átvilágítását követően.

Jöhetnek az új képzések az NKE-n

A MAB működését jól ismerő forrásunk szerint például  a Rendészettudományi doktori iskolát már több ízben engedélyeztetni kívánta az NKE, azonban ez többször fennakadt a MAB szakvéleményezésén. Az új törvény fontos pontja, hogy az az intézmény, amely korábban már részt vett szakvélemény készítésében, az új eljárásba nem vonható be, így az említett doktori iskola esetében a MAB kizárásra kerülne a törvény 2015. július 1-i hatályba lépését követően. Jelenleg is megtalálható a doktori iskola adatlapja, miszerint 2015. április 16.-án új eljárást kezdeményezett az egyetem, döntésre vár az akkreditációja. A szakindítási engedélyt az Oktatási Hivatal adja ki, a kérelem szakmai alapját a MAB véleményezi az OH részére, s ennek figyelembevételével az OH hozhat engedélyezési, nyilvántartásba vételi határozatot.

2013-ban azért nem adott szabad utat a MAB a doktori iskola elindítására, mert kifogásolta, hogy a rendészeti vezető mester­szak tartalma megfelel-e a rendészettudomány elméleti igényű művelésével szemben támasztott követelményeknek, olyan mesterképzésnek, ami a rendészettudomány elméleti műhelyeként szolgálna. A MAB ebből a szempontból aggályosnak találta, hogy a szükséges tudományos hátteret az intézményben kizárólag a létező rendészeti vezető mesterszak biztosítsa, ezért nem támogatta, hanem további rendészetelméleti mesterszak elindítását ajánlotta az NKE-nek. Azóta nem alakult új mesterszak a karon, ennek ellenére újból benyújtották a doktori iskola akkreditálására való kérelmet. Mindezek alapján vélhetően ismét elkaszálja a MAB az akkreditációt a nyári ülésszak alatt, vélhetően a törvény életbelépését követően, azaz megnyílik az út a MAB kihagyására.

Kompenzálna az EMMI

Balog Zoltán miniszter benyújtott egy Nftv. módosító csomagot, ami igyekszik ellensúlyozni az NKE-re vonatkozó kivételeket. A 64.§-t módosító javaslat megengedné más hazai egyetemeknek is, hogy az ENQA tagszervezeteinél kérhessék új képzés vagy doktori iskola akkreditációs véleményezését. Az EMMI-nek nincs érdemi lehetősége az NKE-t fenntartó négy másik minisztériummal szemben az NKE-re vonatkozó rendelkezések módosítására, így inkább a kiterjesztés mellett döntöttek. A miniszter T./4767-es javaslatát június 15-ig tárgyalják a parlamenti bizottságban, ahol még több módosításon áteshet, az országgyűlés vélhetően még a nyári szünet előtt szavazhat a módosításról.

Unyatyinszki György

Független ember vagy?

Ha lesz 4 ezer független támogatója az Átlátszónak, akkor nincs az a lázárjános, aki el tudna minket hallgattatni. Legyél egy a 4 ezerből, és változtasd meg Magyarországot! Tudnivalók itt.

 

Megosztás