felsőoktatás

Miskolci Egyetem: egy „megmutyizott” rektorválasztás és a HÖK

2012. december 15.-e „rendkívüli” nap a volt Miskolci Egyetem életében. Évek óta nem fordult elő, hogy országos napilap első oldalon számol be egy kiemelkedő eredményről, mely nem máshoz, mint az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnökéhez, Szabady Szabolcshoz kötődik.

Sajnos mégsem annyira szép eredmény a 2. hely, Szabady úr ugyanis azzal érdemelte ki az ezüstérmet, hogy 11 éve jár egyetemre, így a második leghosszabb ideje a felsőoktatásban tanuló egyetemi HÖK vezető az országban. Legelső képzését még 2002-ben kezdte meg a Gépészmérnöki Karon, bekerült a kari HÖK vezetésébe, szaktanács, kollégium, minden területen bekerült a döntéshozói körbe, nem is véletlenül, hiszen a korábbi HÖK vezetőivel már akkor szoros kapcsolatban volt. Az akkori HÖK vezérek (Szabady elsős korában Sulák László volt az egyetemi HÖK elnöke, őt 2006-ban váltotta Sebestyén Csaba) a Gépészmérnöki karon tanultak, természetes volt, hogy az utód is gépész legyen.

Szabady Szabolcs a 2008-2009-es tanévben kapott diplomát és a becsületdiplomát – mely a kiemelkedő hallgatói munkáért jár – Sebestyén Csabától vette át. Szabady úr a kari HÖK vezetését követően, végül Sebestyén Csabát váltotta az egyetemi HÖK elnöki székben, és 2010-ben a Miskolci Egyetem Hallgatói és Doktoranduszhallgatói Önkormányzat új vezetője lett.

2011-ben sikerrel pályázta meg Dr. Illés Béla – a Gépészmérnöki Kar dékánja – által vezetett Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék mérnöktanári állását, de természetesen ezzel párhuzamosan minden más fontos tisztségét megtartotta.

Több tárgyból is órát tartott az utolsó félévben szerda délutánonként 14-16-ig Logisztikai rendszerek informatikája címmel, csütörtökönként ugyanebben az időben pedig Logisztikai rendszerek irányítása és automatizálása címmel. A levelezők részére a Recyclingről tart órát szintén csütörtökönként 12-től közvetlenül dr. Mang Béla hasonló órája után (Mang Béla körüli anomáliákról bővebben itt olvashat)

Hogy mennyire elégedettek az oktatói teljesítménnyel a hallgatók és a tanszékvezető kérdéses, már csak azért is, mert a havonta ülésező szenátus csütörtök délutánonként tart ülést, nem beszélve a Rektori Kabinetről és a Gazdasági Tanácsról, melyeken úgyszintén részt vesz az egyetemi HÖK elnöke.

Miért olyan fontos ennyi éven át hallgatónak lenni a Miskolci Egyetemen?

A szabályzat szerint választható vezető csak az lehet, akinek hallgatói jogviszonya van az egyetemmel, arról viszont semmilyen rendelkezés sincs, hogy lassan 5 éve végzett hallgatók, akik mérnöktanári állással is rendelkeznek, jogosan képviselhetik-e ma is tanuló diákokat.

Egyes egyetemi források szerint Szabady Szabolcsot 3 hete harmadszorra is újraválasztották a Miskolci Egyetem HÖK vezetőjévé, de erről a HÖK hivatalos honlapja és az egyetemi újság, a MERT még nem számolt be.

Miért érdemes a jó erkölcsbe azért ütköző látszatot fenntartva ilyen sokáig vezetni a hallgatókat?

Az Észak Hírnök decemberben egy megmozduláson megkérdezte Szabady urat, hogy mi a véleménye a személyét ért támadásokról. A cikk az alábbiak szerint fogalmaz:

Megkérdeztük Szabadi Szabolcs HÖK elnököt, hogy mi abból az igazság, hogy már tíz éve járja a Miskolci Egyetemet, akárcsak a többi HÖK vezér az országban. Szabadi elmondta, hogy ez igaz, második diplomáját szerzi. Szabadi szerint a kormányszóvivő, Giró-Szász András is kábé ennyi ideig járt egyetemre. Rákérdeztünk arra is, amire mostanában célozgatott a jobboldali sajtó, hogy a HÖK szervezetek országosan is jelentős gazdasági tevékenységeket folytatnak saját egyetemeiken, és ez összefüggésben lehet a vezetők hosszú tanulmányaival… Szabadi elmondta az eszakhirnok.com-nak, egy büfét és egy kisebb boltot üzemeltet a HÖK a Miskolci Egyetemen egy nonprofit Kft. keretében, őrült összegekről tehát szó sem lehet.

Végül leellenőriztük hogy igazat mondott-e az az eszakhirnok.com kommentelő, aki szerint Szabadi egy Hondával jár, és egy drága órát hord. A Honda ötéves és a mamámé, az órám meg ránézésre lehet, hogy különleges, de nem egy drágaság, tudtuk meg.

Az idézett cikkben az egyetemi HÖK elnöke nem mást, mint a kormányszóvivőt veszi célba. A gazdasági háttérrel kapcsolatban viszont óvatosabban is fogalmazhatott volna. Az említett nonprofit vállalkozás ugyanis nem más, mint a MEHASZ Nonprofit Közhasznú Kft.

Rég végzett HÖK vezetők még mindig az egyetemi életben

A MEHASZ Nonprofit Közhasznú Kft. tulajdonosa a Miskolci Egyetemisták Szövetsége (MESZ) a Miskolci Egyetem Hallgatói és Doktoranduszhallgatói Önkormányzat társadalmi szervezete – egyesület –, melynek tagjai a kari hallgatói önkormányzatok. A MESZ jelenlegi elnöke Cseh Gergely, az általános alelnöke Szabady Szabolcs, emellett Cseh Gergely az egyetemi HÖK pénzügyi alelnöke és az ME-ÁJK HÖK alelnöke is egyben. MESZ elnökeként a gólyatábor, gólyabál, a Miskolci Egyetemi Napok, a szarvasűzők, a Sportnap kivitelezésében, különféle konferenciák és egyéb programok szervezéséért felelős. Az ME-HÖK pénzügyi alelnökeként szervezi a ME-HÖK gazdasági ügyeit. Ennyi „munkahely” tálán egy politikusnak is sok lenne, de úgy látszik Cseh Gergelynek nagy a teherbíró képessége, mivel még jut ideje a tanulmányai elvégzésére is.

A MEHASZ felügyelő bizottságában helyet foglal Földesi Norbert, aki 2005-ben Sulák László (ME-HÖK volt elnöke, róla később – a szerk.) alatt ME-HÖK általános alelnöke volt és jelenleg Miskolc MSZP-s önkormányzati képviselője is, dr. Bihary Judit Miskolci Egyetem volt jogtanácsosa aki szintén Sulák alatt volt kollégiumi ügyekért felelős alelnök, dr. Dimény Imre ugyancsak Sulák alatt volt a MESZ elnök és gazdasági alelnök, aki most a felügyelő bizottsági tagsága mellett „sikeres” vállalkozó is. Az ő tulajdonába áll a DIMICO Kft. amelynek egy jelentős tulajdonosi hányada van a GP Global Team Kft-ben amely Miskolc-Egyetemváros mind a két legnagyobb szórakozóhelyét üzemelteti a Rockwell-t és az E/2-t. Emellett a GP Global Team Kft. üzemelteti az Uniplaza nevezetű egyetemi éttermet is. ( A volt és jelenlegi HÖK céges kapcsolatiról majd egy másik írás fog foglalkozni)

A MEHASZ 2009-ben 77 millió, 2010-ben 85 millió, 2011-ben pedig több mint 118 MFt árbevétel mellett közel 13 Millió Ft eredményt produkált. Elnézve a mérleget, jó kérdés, hogy ha ilyen sikeresen működött a MEHASZ Kft. miért kellett bezárni az egyetemen az általuk üzemeltetett büfét tavaly, mely azóta üresen áll?

Sulák László jelenleg – amellett hogy 2006 óta a MEHASZ ügyvezetője – az Bólyai Kollégium igazgatója is, valamint 2013. január 1-től az egyetem legfőbb szervének, a Szenátusnak is ismét tagja lett.

Az elmúlt évek alatt Kistokajban egy több mint 200 m2-es házat is felépített, melynek címére székhelyként bejegyzésre került a Cg.05-09-016429 cégjegyzékszámú VEZSU Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (3553 Kistokaj, Pacsirtás utca 7.). A cég tulajdonosa az International Licence Consulting Ltd. (SC-1046 Victoria, Mahé, Trinity House 1. em. 14.).

Nem maradt el Sebestyén Csaba a Szabadyt megelőző HÖK elnök sem, az egyetemi HÖK elnökséget követően ő is azonnal házat épített Miskolc-Tapolcán, a Bencések útja 39 alatt. Ez ma Miskolc egyik legértékesebb területe, csak a telek értéke tízmilliós nagyságrendű, nem beszélve a rajta lévő többszintes új házról. A karrier sem alakult rosszul, hiszen Patkó Gyula rektor újraválasztását követően Sebestyén Csaba az Egyetemi Ügyfélszolgálati Központ igazgatója lett. Emellett 2012 óta szintén az EHÖK Sebestyén Csabát delegálta a Gazdasági Tanács szervezetbe, mely a szenátus mellett a másik fontos irányító testülete az egyetemnek.

Súlyozott gépészek minden mennyiségben.

2012 november végén ülést tartott a Miskolci Egyetem Szenátusa, ahol az SZMSZ-ben 2012. december 31. napját követően a szenátus összetételére vonatkozóan az alábbi változásokat fogadták el:

11/A. § (1) A Szenátus szavazati jogú tagjainak száma 36 fő, elnöke a rektor, aki a Szenátusnak hivatalból tagja. A Szenátusnak hivatalból tagja a gazdasági főigazgató.

(2) A kari oktatók-kutatók által választott tagok száma 20 fő, a BBZI oktatói-kutatói 1 tagot választanak, a nem kari és BBZI oktató-kutató közalkalmazottak által választott tagok száma 1 fő, a nem oktató-kutató közalkalmazottak által választott tagok száma 1 fő, az Egyetemen működő reprezentatív szakszervezet 1 tagot, a Doktoranduszhallgatói Önkormányzat 1 tagot, a Hallgatói Önkormányzat 9 tagot delegál.

(3) A kari oktatók-kutatók által választott 20 főn belül 4 fő képviseli a Gépészmérnöki és Informatikai Kart, 3-3 fő képviseli a Bölcsészettudományi Kart, a Gazdaságtudományi Kart és az Állam- és Jogtudományi Kart, 2-2 fő képviseli a Műszaki Anyagtudományi Kart, a Műszaki Földtudományi Kart és az Egészségügyi Kart, 1 fő képviseli a Comenius Főiskolai Kart.

A fentiek az előterjesztés alapján abban térnek el a korábbi évtizedek gyakorlatától, hogy amg korábban a karok képviselői az egyenlőség elve alapján kerültek kiválasztásra (minden kar 2-2 főt delegált), míg az új rendszer szerint – az egyenlőség elvét feladva – a karok képviselői a karok becsült súlyának megfelelő mértékben kerültek delegálásra.

A fentiekből láthatóan a Gépészmérnöki és Informatikai Kar – azon túlmenően, hogy Patkó Gyula Rektor is gépész – a szenátusban 4 fővel képviseli magát a későbbiekben. A Dr. Illés Béla dékán vezette kar súlya a testületben számottevően megugrott, különösen, ha azzal az el nem hanyagolható körülménnyel is számolunk, hogy a Bölcsészettudományi Kar szintén egy fővel többet delegál a testületbe, melynek vezetője Dr. Illésné dr. Kovács Mária dékán asszony, aki nem más, mint Dr. Illés Béla gépész dékán felesége.

A Hallgatói Önkormányzat a Felsőoktatási törvény változásainak köszönhetően a korábbi 12 főről 9 főre csökkentett létszámkeretbe jelölhet hallgatókat a Szenátusba, illetve továbbra is külön képviselőként van jelen a Doktorandusz Önkormányzat képviselője.

Az egyetemi HÖK számára kiemelkedően fontos a szavazati súly megtartása, ezen belül szintén kiemelt jelentőségű, hogy minél több gépész legyen jelen az üléseken. A decemberben lezajlott választások alapján a Doktorandusz Hallgatói Önkormányzat Gáspár Marcell Gyula doktoranduszt jelölte a szenátusba a Gépészmérnöki és Informatikai Karról.

Az egyetemi HÖK a 9 helyre pedig Szabady Szabolcson kívül három alelnöke (többek között a kollégiumi bizottság elnökét) valamint a Gépészmérnöki és Informatikai, a Bölcsészettudományi Kar, a Műszaki Anyagtudományi , a Gazdaságtudományi és az Egészségtudományi kar hallgatói képviselői jutottak be. A 9-ből tehát 3 gépész, és 2 bölcsészhallgató. Az EHÖK az elmúlt években minden fontos kérdésben frakciófegyelem betartására kötelezte a szavazókat. Hogy az arány még erősebb legyen, a nem oktató-kutató közalkalmazottak által választott tag pedig Sulák László kollégiumigazgató lett.

Mire jó ez?

Borítékoltunk egy eredményt: A szenátus 2013-ban Dr. Illés Bélát fogja megszavazni rektornak. A szenátus oktatói kutatói és nem oktató-kutatói között helyet foglaló 6 gépész és 3 bölcsész szavazati jogú tag a hallgatói frakciófegyelmet betartató – a Dr. Illés Béla tanszékén oktató – gépész egyetemi HÖK elnökkel és az általuk képviselt 10 szavazattal összesen 19 szavazatot képviselnek, mely a 36 létszámú szenátusnak több mint a fele. Más értelme az arányok megváltoztatásának két hónappal a választás előtt értelme nem igazán lehetett. Ez a megoldás viheti tovább az egyetemi HÖK vezetését elődjeik útján.

És az eredmény: 2013. március 6-án a szenátustól a legtöbb, azaz 21 szavazatot Dr. Illés Béla kapta, így a szenátus őt javasolja rektornak, de így is a végleges döntés a rektor személyéről Balog Zoltán erőforrás minisztert illeti meg, aki a hatályos jogszabályok szerint – utólag – a sorrenden még változtathat. A miniszternek a döntést május 15-ig kell meghoznia. Az új rektor július 1-étől tölti be hivatalát.

Ez az írás korábban az Oszt jónapot blogon jelent meg.

Megosztás