választás 2022

Milliárdok mozognak a Városháza-ügy kulcsfiguráinak közös cégében

Tízmillió eurót, azaz több mint 3,6 milliárd forintot fizettek be a Városháza-ügy több szereplőjének közös cégébe. Az orosz oligarcha Ruszlan Rahimkulov, a rejtélyes üzletember Zentai Péter, továbbá a Gattyán-párt alelnöke, Huszár Viktor is érdekeltek a vállalkozásban, amely a pénzből azt az ingatlant venné meg, ahol Bajnai Gordon volt miniszterelnököt lehallgatták. A befizetési ügyletben Zentai és Huszár érdekeltségei az üzletrészük cégértékében több millió euró növekedést könyvelhettek el, míg Rahimkulov cége számára az összesített szaldó súlyosan negatív. A cég tagadja, hogy rejtett pénzátadás történt volna, a többi szerintük „üzleti titok”.

Múlt héten írtunk arról a cégről, amelyben a közelmúlt több különös politikai eseményében kulcsszerepet betöltő három személynek is érdekeltsége van. Az orosz származású Ruszlan Rahimkulov oligarcha és Zentai Péter üzletember a Városháza-ügyet felépítő tárgyalások során játszottak részleteiben mindeddig tisztázatlan szerepeket. Huszár Viktor üzletember a ma a politikában is próbálkozó Gattyán György jobbkeze, aki a pornómilliárdos cégeiben és pártjában is tisztségeket visel.

Most arra bukkantunk rá, hogy a szóban forgó Southblaze Kft. a cégbíróságon leadott irataiból kiolvasható: a cégben milliárdos összegek mozogtak.

A cégbe az üzlettársai által befizetett összesen tízmillió eurónak köszönhetően például Zentai Péter érdekeltségének korábban 750 ezer forintos cégértékű üzletrésze 900 millió forintosra nőtt.

A cégbe tőketartalék jogcímén befizetett pénzekről a vállalkozás jogi képviselője azt írta az Átlátszónak: az nem számít a tulajdonosok közötti rejtett vagyontranszfernek, hogy pontosan miért nem, az üzleti titok.

Sajtóhírek szerint a cég által megvételre kinézett budapesti ingatlan maga is szerepet játszik a Városháza-ügyben, ugyanis vélhetően itt készítettek rejtett hangfelvételeket és lesifotókat Bajnai Gordon volt miniszterelnökről.

A tízmillió euró befizetése időben azelőtt történt, hogy a Városháza-ügynek megágyazó különös tárgyalások megtörténtek, illetve Gattyán György a politika porondján is színre lépett. A Southblaze tagadja, hogy a pénzmozgás és a politikai események között bármilyen kapcsolat volna.

A Southblaze Kft.-t 2021. január 19-én alapították, főtevékenysége szerint ingatlan adásvételére. A hárommillió forintos alaptőke a következőképpen állt össze:

  • a Huszár Viktor és Marton Péter érdekeltségében lévő V152 Property Kft. 1,5 millió forint törzsbetét befizetésével 50 százalékos tulajdonrészt,
  • a Zentai Péter érdekeltségében álló Peter’s Consulting Kft. 750 ezer forint törzsbetét befizetésével 25 százalékos tulajdonrészt,
  • a Ruszlan Rahimkulov érdekeltségében álló Greennovatív Kft. 750 ezer forint törzsbetét befizetésével 25 százalékos tulajdonrészt szerzett.

10 millió euró tőketartalékból 7 millió eurót az orosz oligarcha pakolt a cégbe

Egy, a cégbíróságon bárki számára megtekinthető irat szerint alig pár héten belül további tízmillió eurós, akkori áron összesen 3,6 milliárd forintnak megfelelő összeg került a cégbe tőketartalék formájában. A február 3-án eszközölt befizetések sajátossága, hogy azok a legkevésbé sem feleltek meg a fenti tulajdoni arányoknak.

A Southblaze Kft. tőketartaléka (forrás: cégbíróság)

A dokumentum szerint

  • a Ruszlan Rahmikulov érdekeltségében álló cég hétmillió eurót,
  • a Huszár Viktor és Marton Péter érdekeltségében lévő cég hárommillió eurót fizetett be, míg
  • a Zentai Péter érdekeltségében álló cég pedig egy árva fitying befizetést sem eszközölt.

Ebből egyszerű számítással megkapjuk, hogy a befizetések után a cégbe eredetileg mindössze 750 ezer forintot invesztáló Zentai Péter érdekeltsége 2,5 millió euró (mai áron 896 millió forint) cégértéket képviselő üzletrész tulajdonosa lett.

Rahimkulov 7 millió eurót pakolt a cégbe úgy, hogy az érdekeltségének az üzletrésze a Southblaze teljes, 10 millió eurós cégértékének csak a negyedét, 2,5 millió eurót testesíti meg.

Huszár és Marton érdekeltsége pedig ugyan befizetett 3 millió eurót a Southblaze tőketartalékába, de feles tulajdonosként az üzletrésze a befizetett pénznél jelentősen többet, 5 millió eurót képvisel.

A fenti ügyletsor a felületes szemlélőnek akár úgy is tűnhetne: Rahimkulov a nagy semmiért cserébe milliárdos összeget ad Zentainak, illetve a Huszár-Marton párosnak.

A Soutbhlaze Kft. visszautasítja, hogy rejtett vagyontranszfer történt volna

A Soutbhlaze Kft. ügyvédjének az Átlátszó kérdésére írt válasza szerint erről szó sincsen: „Nem szokatlan piaci gyakorlat az, hogy az egyes tagok eltérő összegű vagyoni hozzájárulást bocsátanak egy társaság rendelkezésére és a teljesített befizetéseik nincsenek összhangban a tulajdoni részesedéseikkel.”

Ez általánosságban valóban igaz, ám a konkrét esetben semmi nyoma annak, hogy az újdonatúj cégben mi lehetett ennek az értelme, illetve hogy mit kapott a tulajdonostársaihoz képest aránytalanul nagy összeget befizető Rahimkulov-érdekeltség a pénzéért cserébe. A Southblaze társasági szerződése szerint ugyanis a cégben a szavazatok és a profit is a törzsbetétek arányában oszlik meg.

Azt pedig a leghatározottabban visszautasítják, hogy az ügylet lényegében egy vagyontranszfert rejtene. 

Egy Huszár Viktor személye vonatkozásában illetékes szóvivő ugyanakkor a kollégánkkal folytatott telefonbeszélgetésben elismerte, hogy az ügyletsornak elképzelhető olvasata az, hogy „[Huszár Viktor] akkor az orosz oligarchától kap pénzt”.

Huszár Viktor, a Teqball társalapítója és vezérigazgatója beszédet mond a Teqball és az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) együttműködési megállapodásának aláírásán a budapesti Docler Irodaházban 2021. június 8-án. Az aláírásra azt követően került sor, hogy a Teqball a Tanítsunk Magyarországért! program keretében 69 kistelepülési általános iskola és 7 egyetem részére biztosított Teqball LITE asztalt az elmúlt tanév folyamán. (forrás: MTI/Mónus Márton)

A pénzből azt az ingatlant vennék meg, ahol Bajnai Gordont lehallgatták

A Southblaze tájékoztatása szerint a cég elsődlegesen arra jött létre, hogy a budapesti Váci út 152–158. alatti ingatlant megvegye, és ott lakóparkot, irodaépületeket és szállodát tartalmazó ingatlanfejlesztést hajtson végre. A cégbe befizetett tízmillió eurót pedig „az ingatlan vételárának részeként fizette meg. Az ingatlan felvásárlása egy hosszabb tranzakciós folyamat keretén belül valósul meg, de ennek részletei a felek üzleti titkát képezi.”

Érdekesség, hogy a 2021. februári tőketartalék-befizetések után a cégben érdekelt több személy is szokatlan politikai események, elsősorban a Városháza-ügy középpontjába került.

Az úgynevezett Városháza-ügy tavaly novemberben robbant ki. Ennek a lényege, hogy ismeretlenek rejtett hangfelvételeket készítettek több, változatos felek közötti, tájékozódó jellegű tárgyalásokról. A megvágott és az interneten kiszivárogtatott hangfelvételeket a kormánnyal baráti sajtó terítette azzal a körítéssel, hogy azok úgymond bizonyítékot szolgáltatnak arra, hogy Budapest főváros ellenzéki vezetése el akarja adni a Városháza épületét.

Gattyán György pártjának alelnöke mögött a Rahimkulov famíliához köthető cégháló van | atlatszo.hu

Nemrég alapított pártot Gattyán György milliárdos üzletember, és egy régi üzlettársa, Huszár Viktor lett az egyik alelnök. Felrajzoltuk a Huszár Viktor mögött álló céghálózatot: az újdonsült párt alelnöke több üzleti szálon is kötődik egy dúsgazdag orosz családhoz, Rahimkulovékhoz. A család egyik tagja az a Ruszlav Rahimkulov, aki Bajnai Gordont a Városháza megvásárlásának szándékával kapcsolatban arra a beszélgetésre invitálta, amelyről titokban hangfelvétel készült.

2021. május 5-én a fővárosi vagyonkezelő épületében Barts J. Balázs, a cég vezetője találkozott több olyan emberrel, akik a Rahimkulov-família képviselőiként léptek fel. Az orosz apa Megdet Rahimkulov, továbbá magyar állampolgársággal is rendelkező fiai, Timur és Ruszlan együtt a leggazdagabb magyarországi családnak számítanak.

A találkozó Rahimkulov megbízottjának, Gansperger Gyulának a kezdeményezésére jött létre. A sajtóban megjelent információk szerint az orosz oligarcha csak képviselői útján vett részt. Az ő oldalukról megjelent négy személy között volt Zentai Péter is. A találkozó egyik, a Telexnek nyilatkozó résztvevője szerint Zentai és Gansperger voltak azok, akik a Városháza épületével kapcsolatban bekérdezték Bartsot. A beszélgetésről valaki rejtett hangfelvételt készített.

2021. augusztus 30-án a sajtóban megjelent információk szerint Rahimkulov az emberei társaságában folytatott megbeszélést Bajnai Gordon volt miniszterelnökkel a Váci út 152–158. szám alatti ingatlan egy épületében. Bajnai az ügyben eljáró fővárosi vizsgálóbizottságot úgy tájékoztatta, hogy a megbeszélésen rajta kívül Ruszlan Rahimkulov, Gansperger Gyula és Zentai Péter vettek részt. Bajnairól lesifotók készültek, a beszélgetésről pedig valaki rejtett hangfelvételt készített. A Telex szerint a felvételen jól hallható Zentai hangja mint „kérdező”.

További különös egybeesés, hogy az ennek

az utóbbi találkozónak otthont adó Váci úti ingatlan megegyezik azzal, amit – tájékoztatásuk szerint – a Southblaze Kft. éppen megvásárolni készül.

Kérdésünkre, hogy mire költötték el a tőketartalékba helyezett tízmillió eurót, a cég azt közölte, „az említett összeget a Társaság a [Váci út 152–158.] vételárának részeként fizette meg. Az ingatlan felvásárlása egy hosszabb tranzakciós folyamat keretén belül valósul meg, de ennek részletei a felek üzleti titkát képezi.”

Gansperger Gyula és Bajnai Gordon az Anonymus által közzétett lesifotón (fotó: Anonymus)

A volt Láng Gépgyár területe jelenleg a svájci hátterű Pacont Kft. tulajdonában áll, Huszár Viktor és Marton Péter a kft. jelenlegi ügyvezetői. (Az ebben a történetben magánbefektetőként feltűnő Huszár egyébként Gattyán György cégbirodalmában tölt be pozíciókat. Sőt, a pornómilliárdos új pártjának, a Megoldás Mozgalomnak is az alelnöke. Barátilag ismerte meg Rahimkulovot, amiből idővel üzleti kapcsolat lett — mesélte a napokban a hvg-nek.)

Kormányzati segítséggel fejlesztenek a rozsdaövezetben

A Népszava már megírta, hogy a Southblaze Kft. 2021 februárjában 7 millió euró (2,5 milliárd forint) jelzálogot jegyeztetett be az iparterületre. Lekértük a tulajdoni lapot; ezen az is látszik, hogy a Southblaze Kft. 2022 decemberéig vételi jogot szerzett az ingatlanra.

A 13. kerületi Váci út 152–156. a volt Láng Gépgyár területe épp egy kormány által segített, gigantikus ingatlanfejlesztési projekt előtt áll. A Hvg írt arról 2021 novemberében, hogy a több mint 8 hektáros területen 150 milliárd forintot költenek a beruházásra, amit a kormány (nem sokkal az elhíresült Bajnai-találkozó után) kiemeltnek minősített, ami mint ilyen, mentesül a településképi véleményezési eljárás alól, valamint mellőzhetők az országos és kerületi építési szabályok.

A kormány rendeletben rozsdaövezeti akcióterületté nyilvánította a telket, így azon kedvezményes áfakulccsal árusítható lakások épülhetnek. A 8 hektáros tömbben önálló városrész épül, négy különálló torony alkotta, Magyarországon  szokatlan nagyságú, 65 méter magas irodaház épül, 4 lakóépületben 1 424 lakást, továbbá egy négycsillagos hotelt alakítanak ki.

Sarkadi Nagy Márton – Zsilák Szilvia

A cégadatokat az Opten Kft. szolgáltatta. Az adatvizualizációkat Szabó Krisztián, a címlapképi grafikát Jeney Flóra Anna készítette.

Megosztás