budapest

Trócsányi ügyvédi irodája beperelte a Főtávot, mert a vezérváltás után nem fizettek ki egy „silány minőségű” szakanyagot

A volt igazságügyi miniszter, jelenlegi EP-képviselő ügyvédi irodája 2015 óta, nagyjából ötvenezer forintos óradíjért adott jogi tanácsokat a fővárosi tulajdonú távhőszolgáltató cégnek, tavalyig összesen több mint 37 millió forintot számláztak. A januárban kinevezett új Főtáv-vezér minőségi kifogásokra hivatkozva visszadobta az utolsó számlákat, válaszul az ügyvédi iroda pert indított az utoljára kiszámlázott több, mint 5 millió forintért.

Támogatási kampány – fizess elő az Átlátszóra, kattints ide a támogatási lehetőségekért! Ha olvasóink 1 százaléka rendszeresen küldene havi 1 ezer forintot, többet nem kellene pénzt kérnünk.

A Főtáv Zrt. által júniusban közzétett szerződéslistát böngészve lettünk figyelmesek arra, hogy a Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda, Trócsányi László volt igazságügyi miniszter, jelenlegi EP-képviselő (Fidesz) ügyvédi irodája az ellenzéki irányítású Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő távhőszolgáltató cégnek is ad jogi tanácsokat, óránként 145 eurós, tehát nagyjából 50 ezer forintos óradíjért, egy 2015-ben megkötött, határozatlan idejű megbízási, szakértői, tanácsadási szerződés keretében.

A Főtávtól közérdekű adatigénylésben kértük ki az ügyvédi irodával kötött szerződést, a kifizetések listáját, és az általuk összeállított szakértői anyagokat. Azt is megkérdeztük, hogy 2020. januári kinevezése óta mennyit költött tanácsadásra a Karácsony Gergely ellenzéki budapesti főpolgármester által kinevezett Mártha Imre vezérigazgató a veterán fideszes politikus ügyvédi irodájánál.

A Főtávtól megkaptuk a Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda 2015-ös megbízási szerződését (PDF), amit Mitnyan György akkori vezérigazgató szignált, az általuk megküldött kifizetések listájából (PDF) pedig az derül ki, hogy 2015-2019 között, tehát Trócsányi László igazságügyi minisztersége és Tarlós István főpolgármestersége idején, összesen több mint 37 millió forintot költött ennél az ügyvédi irodánál az önkormányzati tulajdonú vállalat.

A Főtáv Zrt. válaszából az is kiderült, hogy a felek között a megbízási szerződés jelenleg is hatályban van, azonban a Főtáv

„2020. január 1. napját követően semmilyen megbízást nem adott a Nagy és Trócsányi Ügyvédi Irodának, tekintettel arra a tényre, hogy a Felek jelenleg jogvitában állnak, mivel Társaságunk aggályos teljesítést követően vitatja a 2020. január 1. előtti esedékességű, de azt követően benyújtott számlák megalapozottságát. A FŐTÁV Zrt. álláspontja szerint a Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda által érvényesíteni kívánt megbízási díj a vitával érintett teljesítés vonatkozásában nem áll arányban az általuk készített dokumentum jogi-szakmai minőségével.”

A jogvita tárgyát képező, az uniós tagállamok távhőszolgáltatása szabályozásának tárgyában készült szakmai anyagot szintén megküldte nekünkaz önkormányzati cég. Ez nem más, mint egy Excel táblázat, amelyben mintha más uniós országokban működő ügyvédi irodák válaszait gyűjtötték volna össze néhány távhő-szakmai kérdésből álló kérdőívre (a megkapott táblázatot itt, itt és itt lehet böngészni).

A Főtáv Zrt. sajtóosztályától ezután megkérdeztük, hogy mennyit és mikor számlázott a Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda a vitatott minőségű szakmai anyagért, milyen szakmai kifogások merültek fel a jogvita tárgyát képező szakmai anyaggal kapcsolatban, és hol tart most a jogvita, milyen lépéseket tettek? A Főtáv Zrt. válaszát szó szerint idézzük:

„A FŐTÁV Zrt. köztulajdonban álló, közszolgáltatást végző társaságként minden rendelkezésére álló módon meg kívánja őrizni a budapesti távhőfogyasztók befizetéseit. Az ügy hátterében álló, elfogadhatatlan színvonalú teljesítés kifizetésének megtagadása is ennek érdekében történt. A FŐTÁV Zrt. hangsúlyozza, hogy a vitatott minőségű teljesítést a Társaság korábbi menedzsmentje rendelte az ügyvédi irodától, és vélelmezhetően a FŐTÁV korábbi vezetése sem tartotta azt alkalmasnak a befogadásra, hiszen a korábbi menedzsmentnek is lett volna módja a számlák szerződéses határidőn belül történő igazolására és kifizetésére, ez azonban nem történt meg.

A FŐTÁV Zrt. nagyra értékeli Dr. Trócsányi László miniszter úr jogi szakterületen végzett munkásságát, emiatt is fogadta megütközéssel a nevét viselő és általa mentorált ügyvédi iroda silány teljesítését. Ha miniszter úr látta volna, biztosan nem engedi ki az ügyvédi irodából az anyagot.

A FŐTÁV Zrt. a tisztességes ügyvédi hivatással nehezen tartja összeegyeztethetőnek, hogy míg a vitatott ügyvédi teljesítés anyaga egy rövid, csak külföldi jogszabály-hivatkozásokat, web linkeket tartalmazó excel tábla, addig a Nagy és Trócsányi ügyvédi iroda Főtáv ellen indított keresetének bírósági beadványa egy 107 oldalas, alapos, komoly szakmai ráfordítással készült jogi mű. Amennyiben az eredeti teljesítés is ezen a szakmai színvonalon és terjedelemben valósult volna meg, a FŐTÁV megítélése szerint elkerülhető lett volna a jogvita.”

A konkrét kérdéseinkre a Főtáv azt válaszolta, hogy

„a FŐTÁV Zrt. 2019. szeptember 26.-án, 18 nappal az önkormányzati választások előtt, a korábban kötött keretszerződés alapján megbízást adott a Nagy és Trócsányi Ügyvédi Irodának. A megbízásban a Főtáv célként jelölte meg, hogy a Budapest Főváros területén végzett távhőszolgáltatásról szóló 66/2012. (IX.28.) Főv. Kgy. rendelet módosításával a FŐTÁV Zrt. szeretné elérni azt, hogy azokon a településrészeken, ahol a távhőszolgáltatási lehetőség jelen van, ott a lakosság különböző ösztönzők által csatlakozzon a távhőszolgáltatásra.

A megbízásban a Főtáv kérte, hogy az Iroda az uniós tagállamok távhőszolgáltatása szabályozásának áttekintésével konkrét szabályozási gyakorlatot (normaszöveg bemutatásával) keressen a célok eléréséhez, és tegyen javaslatot a budapesti távhőszolgáltatási szabályozási környezet (Rendelet) olyan formában történő módosítására, amely a célok megvalósítását biztosítja.

A Főtáv a szerződés idevágó rendelkezéseitől eltérően – 2020. január elején kézhez kapta a Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda 2019. évi 10. havi és 2019. évi 11. havi, jogi szolgáltatásra irányuló számláit. A 2019. évi 10. havi számla 2.178.715,- Ft, míg a 2019. évi 11. havi számla 3.081.239,- Ft értékben lett kiállítva.

Társaságunk a számlák kézhezvételét követően kérte azon dokumentumok megküldését, amelyek igazolják a két számla alapjául szolgáló munkák tényleges elvégzését. Az Iroda 2020. január 8-án, elektronikus úton, összesen egy összefoglaló táblázatot küldött a FŐTÁV Zrt. részére. Ezt követően az Iroda a 2020. január 17-i levelünkre válaszolva megküldte Társaságunknak azokat a táblázatokat, elektronikus levelezéseket, számlákat, amelyek az Iroda álláspontja szerint igazolják, hogy az elvégzett munka terjedelmében, tartalmában, és színvonalában megfelel az adott megbízásnak és az általános szakmai elvárásoknak.

Társaságunk a dokumentáció alapján megállapította, hogy az a 2019. szeptember 26-án adott megbízásban rögzítetteknek, vagyis az ott rögzített célok elérésére nem alkalmas, és így nem felel meg a Ptk. vonatkozó rendelkezéseinek.

A Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda nem tett szövegszerű javaslatot a Rendelet módosítására. Az Iroda mindösszesen egy Excel táblázatot küldött, amely nem alkalmas a megbízói elvárások teljesítésére. Az Excel táblázat nem felel meg az elfogadott szakmai követelményeknek, az abban rögzített, jogi szakvéleménynek beállított megállapítások nem mások, mint a távhőszolgáltatást nyújtó iparágban általánosan ismert tények, a hazai szereplők előtt köztudomású információk minden koncepciót nélkülöző felsorolása.

A táblázatban foglalt információk interneten történő kereséssel egyszerűen kigyűjthetők, a tábla teljes mértékben nélkülözi a kodifikációs elemző tartalmat, nem tesz normajavaslatokat, nem tér ki az esetleges szankciókra, nem tárja fel a távhőtermelési és távhőszolgáltatási engedélyezési kockázatokat, az energiahivatali elismertetés folyamatát, a piaci hatásokat. Nyilvánvaló, hogy még energetikai jogi szakértő igénybevétele sem történt meg.

Az anyag hitelességét aláássa az is, hogy az Iroda szakmai forrásokat sem jelölt meg. Az anyagban foglaltak nem tartalmaznak konkrét javaslatokat, nem határozzák meg a szükséges tennivalókat. A dokumentum egyáltalán nem tartalmaz energetikai tárgyú elemzést, a tagállamok távhőszolgáltatásra vonatkozó jogszabályainak elemzését, valamint Rendelet-módosításra vonatkozó szövegszerű javaslatot sem. Az Iroda által küldött táblázat tehát lényegében az internetről gyűjtött információk minden szakmaiságot nélkülöző halmaza, hozzáadott jogi szakértelem nélkül.

A fenti okok alapján Társaságunk arra a következtetésre jutott, hogy a teljesítést nem áll módjában elfogadni.”

A kifogásolt tanulmánnyal kapcsolatban megkerestük Berethalmi Péter ügyvédet, a Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda partnerét, aki érdeklődésünkre megerősítette, hogy összesen 5,2 millió forintról szól a jogvita.

„Mind a kérdéses munka, mind a számlák 2020. január 1 előtt keletkeztek.  A számlák 2019. december  11-én kerültek megküldésre teljesítés igazolást követően. A számlák a lengyel, a svéd, és a szlovák partnerirodáink munkadíjait is tartalmazzák (melyet mi megfizettünk).  A mi saját nettó munkadíjunk összesen 2.89 millió forint kerekítve” – válaszolta az Átlátszó kérdéseire az ügyvéd.

A Főtáv szakmai kifogásait mondvacsináltnak tartja a Nagy és Trócsányi ügyvédi iroda partnere: „Folyamatosan változó és hamis kifogások, valódi szakmai kifogás álláspontunk szerint semmi. A számlák jóváhagyását követően történt a vezérigazgató váltás.”

A jogvita jelenlegi állására vonatkozó kérdésünkre a Főtáv Zrt. azt válaszolta, hogy „a Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda a fentieket követően fizetési meghagyás kibocsátását kérte a FŐTÁV Zrt.-vel szemben. Társaságunk a fizetési meghagyással szemben ellentmondással élt, így az eljárás perré alakult. Az első perfelvételi tárgyalást a Budai Központi Kerületi Bíróság 2020. szeptember 17. napjára tűzte ki.” Ezt Berethalmi Péter is megerősítette, a felek holnap a bíróságon prezentálják az ügyet.

Bodoky Tamás

Címlapfotó: A Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. (Főtáv Zrt.) Észak-budai Fűtőművének kéménye 2017. január 7-én. MTI Fotó: Mohai Balázs

Támogatási kampány – fizess elő az Átlátszóra, kattints ide a támogatási lehetőségekért! Ha olvasóink 1 százaléka rendszeresen küldene havi 1 ezer forintot, többet nem kellene pénzt kérnünk.

Megosztás