Egyéb

A norvégbűnözőkön edződött KEHI-vel vizsgáltatnák a jegybanki alapítványokat korrupcióellenes szervezetek

 

Úgy véljük, vétek lenne, ha a KEHI tapasztalata és jártassága kihasználatlanul maradna a Pallas Athéné alapítványok nemzeti vagyont kiemelkedő mértékben károsító tevékenységének a feltárása és a felelősök elszámoltatása során. A Transparency International Magyarország, a K-Monitor és az Átlátszó nyílt levéllel fordult a hivatal elnökéhez.

 

poncius

 

Dr. Gaál Szabolcs Barna úrnak

elnök

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

Budapest

Tartsay Vilmos u. 13.

1126

Tisztelt Elnök Úr!

A közpénzek átlátható felhasználásáért és a közhatalom elszámoltathatóságáért küzdő civil szervezetekként fordulunk Önhöz a Magyar Nemzeti Bank által létrehozott Pallas Athéné alapítványok gazdálkodásának ügyében.

Amint nyilván Elnök Úr előtt is ismert, az Alkotmánybíróság a 8/2016. (IV. 6.) AB határozatban leszögezte, hogy a Pallas Athéné alapítványok „1) a juttatott vagyon forrására (mely az MNB-től származó közpénz), illetve arra tekintettel, hogy 2) alapításukra kizárólag „az MNB feladataival és elsődleges céljával összhangban” [MNBtv. 162. § (2) bekezdés] kerülhet sor, kétséget kizáróan közpénzzel gazdálkodnak és közfeladatot látnak el”. (8/2016. (IV. 6.) AB határozat [27] bekezdés)

Az Alaptörvény 38. cikk (1) bekezdése egyrészt nemzeti vagyonnak minősíti az állam tulajdonát, másrészt rögzíti, hogy a „nemzeti vagyon kezelésének és védelmének célja a közérdek szolgálata, a közös szükségletek kielégítése”. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (nemzeti vagyon törvény) 7. § (1) bekezdés értelmében a „nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása”.

A Pallas Athéné alapítványok által nyilvánosságra hozott adatokból megállapítható, hogy százmilliós, sőt, akár milliárdos nagyságrendben jutott az alapítványok által kezelt közpénzből különféle magánszemélyekhez, vállalkozásokhoz és más szervezetekhez. Számunkra több mint kérdéses, hogy a Pallas Athéné alapítványok, a közpénz felhasználása során, valóban megtartották volna az Alaptörvény és a nemzeti vagyon törvény itt idézett rendelkezéseit. A Pallas Athéné alapítványok működésének a szabályossága iránt további súlyos kétségeket támaszt az a körülmény, hogy a közpénzhasználatra a közbeszerzések – minden valószínűség szerint törvénysértő – mellőzésével került sor.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 63. § (1) bekezdés c./ pontja értelmében a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) feladata, egyebek mellett, az „alapítványoknak […] az államháztartás központi alrendszeréből nyújtott támogatások [valamint az] ingyenesen juttatott állami vagyon felhasználásának ellenőrzésére”. A KEHI az „EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok intézményrendszerének és a Finanszírozási Mechanizmusokból juttatott támogatások felhasználásának ellenőrzése” során az alapítványok működésének és gazdálkodásának vizsgálata terén széleskörű jártasságra tett szert.

Úgy véljük, vétek lenne, ha a KEHI tapasztalata és jártassága kihasználatlanul maradna a Pallas Athéné alapítványok nemzeti vagyont kiemelkedő mértékben károsító tevékenységének a feltárása és a felelősök elszámoltatása során. Ezért arra kérjük Elnök Urat, hogy

  1. egyrészt szíveskedjen tájékoztatni arról, hogy a KEHI eddig mit tett, illetve a jövőben mit szándékozik tenni a Pallas Athéné alapítványok közpénzhasználatának az ügyében,
  2. másrészt, amennyiben a KEHI eddig nem vizsgálta a Pallas Athéné alapítványok közpénzhasználatát, kezdeményezze az arra jogosultnál ebben a tárgyban soron kívüli kormányzati ellenőrzés elrendelését.

Mivel a Pallas Athéné alapítványok az alapító Magyar Nemzeti Banktól elkülönült jogalanyok, a KEHI ellenőrzési hatáskörére vonatkozó jogszabályi rendelkezések nem képezik akadályát a KEHI intézkedésének.

Elnök Úr szíves tájékoztatását és hathatós intézkedéseit megköszönöm.

Budapest, 2016. április 29.

Tisztelettel:

Bodoky Tamás s.k., atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft.

Léderer Sándor s.k., K-Monitor Közhasznú Egyesület

Martin József Péter s.k., Transparency International Magyarország Alapítvány

 

Ha tetszett a cikk

Előfizetőket keresünk – támogasd a munkánkat havi 1000 forinttal!

Adj 1%-ot az Átlátszónak, hogy megtudd, mire megy el az adód 99%-a!

Függetlenségünk záloga a közösségi finanszírozás.

Megosztás