Egyéb

Helyreigazítás

Az atlatszo.hu oldalon 2016. január 5-én „Elkésett fellebbezés egy 950 milliós követelés ügyében – Esztergom ismét bajban van” című cikk egy korábbi verziójában valótlanul állítottuk, illetve híreszteltük, hogy az Esztergom Város Önkormányzatát képviselő Sárhegyi és Társai Ügyvédi Iroda megbízásából ügyvédként eljárva Dr. Bártfai Beatrix nem a törvényes tizenöt napos határidőn belül, hanem egy nappal később adott be egy fellebbezést, amit a bíróság elutasított.

Valótlanul állítottuk továbbá, hogy Dr. Bártfai Beatrix ezzel kapcsolatban arra hivatkozott, hogy a fellebbezés utolsó napján betegség miatt akadályoztatva volt a munkavégzésben, illetve, hogy az őt megbízó ügyvédi iroda többi tagjának szabadságolása miatt a helyettesítéséről sem tudtak gondoskodni. Cikkünkben valótlanul állítottuk azt is, hogy Dr. Bártfai Beatrix az Alkotmánybíróságon támadta meg a törvényszék, az ítélőtábla és a Kúria ítéleteit.

A valóság ezzel szemben az, hogy a per vitelére Esztergom Város Önkormányzata a Sárhegyi és Társai Ügyvédi Irodának adott meghatalmazást, amelyet a per során dr. Bátrfai Beatrix képviselt. Az ügyvédi iroda megbízásából helyettes ügyvédként eljárt a perben dr. Molnár Andrea. A helyettes ügyvéd a fellebbezési határidő lejártát követő napon nyújtotta be az alperes fellebbezését, valamint a betegségére hivatkozó igazolási kérelmet. Az igazolási kérelem elutasítása ellen az alperes képviseletében a helyettes ügyvéd a Kúriához fordult, majd az ügyben a helyettes ügyvéd nyújtott be alkotmányjogi panaszt az Alkotmánybírósághoz.

Megosztás