Egyéb

Levél a képviselőknek: átlátható vagyonosodást!

Átláthatóbb, valódi tartalommal bíró vagyonnyilatkozatokra, hatékony ellenőrzésre és büntetésre van szükség a közhatalmat gyakorlók vagyonosodásának vizsgálatában – erre hívta fel a figyelmet közös levelében az Átlátszó, a Transparency International és a K-Monitor.

„A vagyonnyilatkozatok jelenlegi rendszere nem képes biztosítani a közhatalmat gyakorlók vagyonosodásának az átláthatóságát” – ez áll abban a levélben, amelyet három korrupcióellenes szervezet, az Átlátszó, a Transparency International Magyarország (TI) és a K-Monitor a parlamenti képviselőknek küldött el. Az adózó polgárok joggal várják el, hogy a közpénzből fizetett tisztviselők és a közszféra más dolgozói érdemben adjanak számot a vagyonuk eredetéről. A vagyonnyilatkozatokra vonatkozó hatályos szabályok ezt nem biztosítják, ezért változtatni kell a jelenlegi gyakorlaton.

Az Átlátszó, a TI és a K-Monitor valódi nyilvánosságot szeretne elektronikusan kitöltött vagyonnyilatkozatokkal és az ezeket tartalmazó adatbázissal, amely a képviselők és politikai vezetők mellett a családtagok vagyonnyilatkozatát is teljes mértékben nyilvános formában tartalmazná.

A nyilatkozók pontosan tüntessék fel a vagyontárgyak eredetét, minden társadalmi és gazdasági szervezetben vállalt tisztséget, a nem nyilvános melléklet pedig tartalmazza az ingatlanok és ingóságok azonosítására alkalmas adatokat.

A vagyonnyilatkozatokat az adóhatóság ellenőrizze, automatikusa vessék össze az adóbevallással és megmagyarázatlan gazdagodás esetén is automatikusan induljon vizsgálat. Legyen önálló bűncselekmény, ha valaki nem tesz eleget vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének, fenyegesse börtönbüntetés és közhatalmi eltiltás a hamis nyilatkozatot benyújtókat, illetve járjon büntetés azért is, ha valaki gondatlanságból mulasztja el, vagy sérti meg ezt a kötelezettséget. Franciaországban például hamarosan büntetőbíróság elé kerül egy ex-miniszter a vagyonnyilatkozatában eltitkolt részvénycsomagja miatt.

A levélben arra is megkértük a parlamenti képviselőket, hogy 2015. januárjában küldjék el elektronikus formában saját, és a velük egy háztartásban élő családtagok vagyonnyilatkozatát, amelyet adatbázis formájában nyilvánosságra fogunk hozni.

A levél teljes szövege:

Tisztelt Képviselő Asszony! Tisztelt Képviselő Úr!

Amint Ön előtt is ismert, a vagyonnyilatkozatok jelenlegi rendszere nem képes biztosítani a közhatalmat gyakorlók vagyonosodásának az átláthatóságát. A polgárok ugyanakkor joggal várják el, hogy az adójukból fizetett választott tisztviselők, valamint a közszféra más dolgozói érdemben adjanak számot a vagyonuk eredetéről. A vagyonnyilatkozatokra vonatkozó hatályos szabályok ezt nem biztosítják. A vagyonnyilatkozatok nem minden esetben, a hozzátartozói nyilatkozatok pedig egyáltalán nem nyilvánosak, míg a vagyonnyilatkozatok tartalmának az ellenőrzése puszta formalitás, és a nyilatkozatot szándékosan valótlanul, hamisan kitöltőket sem fenyegeti elrettentő erejű szankció.

Ezért Magyarországon jelenleg nincsen lehetőség a közhatalmi döntéshozók gazdagodásának valódi, folyamatos nyomon követésére. A Transparency International Magyarország, a K-Monitor és az Átlátszó.hu az alábbiakat javasolja azért, hogy ez a jövőben ne így legyen:

 1. Valódi nyilvánosság

  1. Kézzel kitöltött, illetve szkennelt vagyonnyilatkozatok helyett elektronikusan kitöltött és elektronikusan olvasható, kereshető, összehasonlítható vagyonnyilatkozatok.

  2. Egységes, elektronikus, állami vagyonnyilatkozati adatbázis, amelyben a tisztségviselő mandátuma alatt kitöltött minden vagyonnyilatkozat és azok módosítása is elérhető.

  3. A parlamenti képviselők és a politikai vezetők (miniszterek, államtitkárok) esetében a hozzátartozók (nyilatkozóval egy háztartásban élők) vagyonnyilatkozata is legyen nyilvános és teljes körűen hozzáférhető a világhálón.

 2. Valódi tartalom

  1. A vagyonnyilatkozat tartalmazzon arra vonatkozó magyarázatot, hogy a tisztségviselő milyen forrásból tett szert az abban szereplő vagyontárgyakra.

  2. A vagyonnyilatkozat tartalmazza az országgyűlési képviselő minden társadalmi vagy gazdasági szervezetben vállalt tisztségét, akkor is, ha az nem jár jövedelemmel.

  3. A vagyonnyilatkozat nem nyilvános melléklete tartalmazza az abban szereplő ingatlanok és ingóságok azonosítására alkalmas adatot (cím, helyrajzi szám, rendszám, engedélyszám, stb.). Ezen adatokhoz a mentelmi bizottság és a hatóságok férhetnek hozzá.

 3. Valódi ellenőrzés

  1. A vagyonnyilatkozatokat az adóhatóság ellenőrizze.

  2. A vagyonnyilatkozatok és a nyilatkozók adóbevallásának automatikus összevetése.

  3. Automatikus vagyonosodási vizsgálat a megmagyarázatlan gazdagodás felderítésére.

 4. Valódi büntetés

  1. A Büntető Törvénykönyv önálló bűncselekményként rendelje büntetni a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség megsértését.

  2. Fenyegesse börtönbüntetés és a közhatalmi, valamint közpénzről döntő foglalkozásoktól történő eltiltás azokat, akik hamis, vagy valótlan tartalmú vagyonnyilatkozat tesznek, vagy a vagyonnyilatkozatukat nem nyújtják be.

  3. Az is legyen büntetendő, ha valaki gondatlanságból mulasztja el vagy sérti meg a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét.

Arra kérjük Képviselő Asszonyt, illetve Képviselő Urat, hogy járjon elöl jó példával és 2015. januárjában saját és hozzátartozói, valamint az önnel egy háztartásban élők elektronikusan kitöltött és elektronikusan kereshető, olvasható vagyonnyilatkozatát juttassa el nekünk. A vagyonnyilatkozatokat adatbázis formájában nyilvánosságra hozzuk.

Azt is kérjük, hogy a vagyonnyilatkozati rendszer reformjához szükséges törvényeket még idén nyújtsák be az Országgyűlésnek.

Budapest, 2014. december 11.

 

Tisztelettel:

Bodoky Tamás

Léderer Sándor

Martin József Péter

főszerkesztő

ügyvezető

ügyvezető igazgató

Átlátszó.hu

K-Monitor

Transparency International Magyarország

 

Megosztás