A helység kalapácsa

Kicsi az ország: hol dolgoznak választott tisztségviselők rokonai az önkormányzatoknál?

 

Feltettünk egy egyszerű kérdést a magyar városok önkormányzatainak: dolgoznak-e választott tisztségviselők rokonai az önkormányzatnál? A kérdésre sokféle választ kaptunk, ami rámutat a magyar önkormányzatok közérdekű adatigényléshez való viszonyára is.

 

800x500_
Adj SZJA 1%-ot, hogy megtudd, mire megy el az adód 99 százaléka: 18516641-1-42

 

A Rákérdezés napján, amely a közérdekű adatokhoz való hozzáférés nemzetközi napja, az Átlátszó minden magyar város önkormányzatának és a budapesti kerületek önkormányzatainak elküldte ugyanazt az egyszerű kérdést:

Az önkormányzat alkalmazásában áll-e rokona a polgármesternek, alpolgármesternek, vagy valamelyik képviselőtestületi tagnak?

Ha igen, akkor ki az, milyen rokoni kapcsolatban áll a tisztségviselővel, és milyen beosztásban dolgozik?

Az adatok könnyebb értelmezése céljából készítettünk egy térképet is, amelyen különféle színekkel jeleztük a különböző típusú válaszokat. A 286 megkérdezett önkormányzatból csupán 191 vette a fáradtságot, hogy törvényi kötelezettségeinek eleget téve válaszoljon.

Azokat a helyeket, ahonnan nem kaptunk választ, szürke színnel jelöltük a térképen.

A válaszadók legkönnyebben értelmezhető csoportja az, amelyik kerek-perec leírta, hogy nincsen választott tisztségviselőnek (sárga szín a térképen) rokona az önkormányzat alkalmazásában. A válaszadó önkormányzatok közel fele, 85 hivatal adott ilyen irányú választ.

A másik szintén egyértelmű válasz, amikor az önkormányzat elismeri, hogy valamely képviselőtestületi tag rokona az önkormányzat alkalmazásában áll (zöld szín a térképen). A válaszadó önkormányzatok 14 százalékánál (28-nál) dolgozik képviselőtestületi tag rokona. Ezek általában olyan kapcsolatok, amelyek előfordulnak egy kisváros életében. Például a ráckevei aljegyző oldalági rokonságban áll az egyik képviselővel, vagy az egyik képviselő felesége hatósági ügyintézőként dolgozik Rakamazon.

A kisvárosi értelmiség szűkös elhelyezkedési lehetőségeinek példája Körmend, ahol a polgármester fia muzeológus a városi múzeumban, az alpolgármester felesége pedig óvónő. Szigethalmon az egyik újonnan megválasztott képviselő anyukája már régóta takarító az önkormányzatnál.

Politikai szintű összefonódásról egyedül Siklós adott számot, ahol a kabinetvezető és az alpolgármester házastársak.

 

Jelmagyarázat

szürke: nem válaszolt

sárga: nincs rokon az önkormányzat alkalmazásában

zöld: van rokon az önkormányzat alkalmazásában

kék: nem gyűjt ilyen adatot

bordó: megtagadta a válaszadást

A válaszadók harmadik, ötven tagú csoportja (az összes válaszadó 26 százaléka) arra hivatkozik, hogy nem kezel (kék szín a térképen) arra vonatkozó adatot, hogy a testületi tagok és az önkormányzati dolgozók között fenn áll-e valamilyen rokoni viszony.

Volt, aki annyira komolyan vette az igénylésünk jogi alapjának a megkérdőjelezését, hogy a hatóságokhoz fordult.

Dévaványa önkormányzata a közérdekű adatigénylésünk nyomán megkereste a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot. A NAIH ebben a kérdésben úgy foglalt állást, hogy főszabályként nem minősülnek közérdekű adatnak a képviselők rokonsági kapcsolatai.

A törvényileg kötelező összeférhetetlenségi nyilatkozaton túl más rokoni kapcsolattal összefüggésben lévő adat nem minősül közérdekű adatnak. Tehát a NAIH értelmezésében a valamilyen konkrét választ adó 103 önkormányzatnak nem is kellett volna érdemben válaszolnia.  

A negyedik csoport az értetleneké (szürke szín a térképen). Ők azok, akik visszakérdeznek, hogy mit is értünk rokonság alatt, habár a polgári törvénykönyv eléggé pontosan fogalmaz ebben a kérdésben. Nekik elküldtük a Ptk. idevonatkozó részét.

Volt, amelyikük válaszolt a pontosítás után, és volt, amelyik nem. Az értetlenek csoportjába soroltuk a szocialista vezetésű Budapest 13. kerületének Önkormányzatát is. Az adatvédelmi felelős a válaszában felhívta arra a figyelmünket arra, amit a másik 190 önkormányzat nem tett meg, miszerint

az Önkormányzatnak nincs jogi értelemben vett alkalmazottja, csak az Önkormányzat szervének, a Polgármesteri Hivatalnak.

Az ötödik csoportba azok az önkormányzatok kerültek, melyek nemes egyszerűséggel megtagadták a válaszadást (bordó szín a térképen). Tizenhét ilyen önkormányzat volt, a válaszadók közel 9 százaléka.

Közülük is kiemelkedik közérdekű adatigénylésre fordított energia tekintetében Budapest 3. kerületének önkormányzata, ahol maga a polgármester, Bús Balázs, írt nekünk egy hosszú, indulatokkal teli választ.

Bizonyára mély nyomott hagyott a polgármesterben az a tényfeltáró anyagunk, amelyben a neki és Tarlós István főpolgármesternek is otthont adó lakópark körüli érdekességekről számoltunk be. A polgármester közadatigénylésünkre adott válaszából kiderül, hogy sunyinak tartja a közérdekűadat-igénylés újságírói eszközét is, nem csak azt, ha távoli képeket csinálunk a lakóparkról, ahol lakik.

„Közérdekű adatigénylésével kapcsolatban kérem tájékoztasson arról, hogy az Ön értelmezése szerint ki tekinthető rokonnak? Bizonyára Ön is tudja, hogy egy önkormányzat képviselő-testületét túlnyomórészt  olyan képviselők alkotják, akik családjukkal együtt az adott településen élik mindennapjaikat, gyermekeik, családtagjaik a település szociális, egészségügyi, nevelési-oktatási, kultúrális (sic!) intézményeinek szolgáltatásait veszik igénybe és teljesen életszerűen a településen is dolgoznak.

Azon túl, hogy ebben semmilyen kivetnivaló nincs, ugye nem gondolja teljesen komolyan, hogy egy polgármesteri hivatalnak tudnia kell arról, hogy egy települési képviselő „rokonai” hol dolgoznak, mivel foglalkoznak?

Bízom abban, hogy újabb sunyi kérdése kapcsán Ön és kollégái nem fogják a szomszédságomat és a rokonságomat zaklatni, ahogy a legutóbbi kérdésük esetén is tették, és nem kell megint a drónos akciójukat elszenvednünk, amikor a lakásunk ablakain keresztül a magánéletünket zaklatták.”

Összességében megállapítható, hogy magyar önkormányzatok egytizedénél ismerik el, hogy dolgozik ott valamelyik képviselőtestületi tagnak rokona. A közérdekű adatigénylésünkre az önkormányzatok egyharmada nem is reagált. Szintén ilyen arányban vannak azok a testületek, ahol komolyan vették a kérdésünket, és elmondták, hogy nem dolgozik képviselőtestületi tag rokona az önkormányzatnál. Volt, ahol régi sebeket tépett fel az adatigénylésünk, és volt ahol a hatóságig is elmentek, hogy ne kelljen válaszolniuk.

Ha olvasóink a térképről leolvashatónál több vagy attól eltérő információkkal rendelkeznek a településüket illetően, jelezhetik nekünk az [email protected] címen!

D.Kovács Ildikó – Vágó Gábor

Előfizetőket keresünk – támogasd a munkánkat havi 1000 forinttal!

Függetlenségünk záloga a közösségi finanszírozás. Részletek itt.

Megosztás