Cikkek

Magyar állami vállalatok százmilliós adományai segítik az erdélyi Fidesz-projektet

A könnyített honosítás bevezetésével, illetve a szavazati jog megadásával a magyarországi politikai mező kiterjedt az ország határain túlra. Az utóbbi két évben Erdélyben megkezdődött a kiépítése azon politikai struktúráknak, melyek révén elképzelhető, hogy a magyarországi politikum az eddigieknél is nagyobb hatásfokkal tudja megszólítani, mozgósítani az erdélyi magyarokat. Közel 1 millió euró támogatást kaptak EMNP- és EMNT-politikusok által frissen bejegyzett civil szervezetek állami tulajdonban lévő magyar cégektől, további közel 2 millió eurót pedig egy az erdélyi magyar nyelvű sajtót finanszírozó, Fidesz-közeli alapítvány a Szerencsejáték Zrt.-től.

„Az erdélyi magyar közéletben terjedő szóbeszéd szerint az EMNP-nek Budapest felé, személyesen Orbán Viktor felé kell elszámolnia a kampánypénzekről. A Néppártot folyamatosan éri az a vád, hogy kampányát javarészt a Fidesz finanszírozta. Van alapja ennek a híresztelésnek?

– Ha tréfával akarnám elütni a dolgot, azt mondanám, hogy ha a Fidesz finanszírozta volna a kampányunkat, akkor nem így csináljuk, ahogyan kénytelenek voltunk csinálni. Higgye el, tudunk mi jobb kampányt is folytatni. (…) Egy ilyen kis pártnak ennyire telt a saját illetve támogatói erejéből. Természetesen a Néppárt a párttörvénynek, a pártfinanszírozási és a választási törvénynek megfelelően végezte a választási kampányt. Voltak támogatóink, tagjaink, szimpatizánsaink, ezeknek az adományaiból, saját munkánkból állt össze a kampány. Visszautasítok minden olyan állítást, hogy mi valamilyen módon törvényt sértettünk volna.”

A fenti interjúrészlet egy Toró T. Tiborral készült beszélgetésből származik. Az Erdélyi Magyar Néppárt elnökét az önkormányzati választások után, tavaly augusztusban faggatta a Transindex többek között arról, honnan teremti elő az EMNP a választási kampányhoz szükséges anyagi erőforrásokat.

A könnyített honosítás bevezetésével, illetve a szavazati jog megadásával a magyarországi politikai mező kiterjedt az ország határain túlra. Az utóbbi két évben Erdélyben megkezdődött a kiépítése azon politikai struktúráknak, melyek révén elképzelhető, hogy a magyarországi politikum az eddigieknél is nagyobb hatásfokkal tudja megszólítani, mozgósítani az erdélyi magyarokat. Románia azért lehet kiemelten fontos a Fidesz számára, mert innen kérvényezik a legtöbben a magyar államolgárságot (legutóbbi adatok szerint: 149 ezer 449, a román állampolgársággal rendelkező de nem feltétlenül Romániában élő személyek által leadott igénylések száma ennél jóval több: 283 ezer 866). Erdély az egyedüli olyan terület, ahonnan nagyobb számú szavazatot lehet remélni a 2014-ben esedékes magyar országgyűlési választások alkalmával.

Egy, a közelmúltban végzett felmérés szerint a biztos erdélyi választók körében magasan vezet a Fidesz. Bár nagy kérdés hogy hányan szavaznának, illetve a voksolással kapcsolatban egy sor technikai részlet még nincsen kidolgozva, világos hogy a tét nem kicsi. Nem kizárt, hogy az erdélyi struktúra magyarországi közpénzekből épül, és sejteni lehet, hogy a magyar kormány egyik fő partnere ebben az Erdélyi Magyar Néppárt, illetve az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács. Elképzelhető, hogy e szervezetek számára a mindennapi működéshez szükséges hátteret a (többek között) könnyített honosítás lebonyolításával megbízott Demokrácia Központ-hálózat jelenti.

Kreatív pártfinanszírozás

Jelen anyag e projekt anyagi hátterének a feltárását tűzte ki célul, különös tekintettel az EMNP finanszírozására. Ez a téma azért kényes, mert a romániai pártfinanszírozást szabályozó 334/2006-os törvény kimondja: a pártok nem fogadhatnak el adományokat más országok, külföldi szervezetek, külföldi jogi- vagy magánszemélyek részéről.


Toró T. Tibor egy néppártos kampányrendezvényen. Fotó: neppart.eu
 

Úgy véljük, e jogszabály miatt valamilyen más megoldást kellett találni az EMNP-projekt számára. Sikerült dokumentálnunk azt a gyakorlatot, melynek során az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, illetve az EMNP politikusai által a közelmúltban alapított, tevékenységgel alig rendelkező civil szervezeteket a magyar állam tulajdonában levő nagyvállalatok – Szerencsejáték Zrt., Magyar Fejlesztési Bank Zrt., kisebb mértékben a Magyar Villamos Művek Zrt. – támogatnak nagy pénzösszegekkel. A támogatói listánk persze valószínűleg nem teljes.

Az említett állami nagyvállalatoktól, illetve a Bethlen Gábor Alaptól ezek a civil szervezetek tavaly és az idén körülbelül 300 millió forint (körülbelül 1 millió euró. A továbbiakban a támogatások összegeit euróban tüntetjük fel, számításainkhoz ezt az eszközt használtuk, a 2013. április 14-i HUF-EUR árfolyammal – a szerk.) támogatást kaptak. Bármely politikai projekt sikeréhez szükséges a „baráti” médiaháttér. Sejteni lehet, hogy ezt az az összesen 1,86 millió euróra rúgó támogatás hivatott biztosítani, amit az Udvarhelyi Híradó SRL többségi tulajdonosa, a Határok nélkül a magyar nyelvű sajtóért Alapítvány kapott a Szerencsejáték Zrt.-től, illetve a Magyar Fejlesztési Bank Zrt.-től (erről később még lesz szó).

A választási törvény előírja, hogy a romániai pártoknak minden év március 31-e előtt közzé kell tenniük egy beszámolót az előző évi jövedelmeikről a Hivatalos Közlönyben. Az EMNP idén megjelent, 2012-re vonatkozó bevallása szerint a párt összesen 26 magán- és jogi személytől kapott a bruttó minimálbérnél nagyobb összeget (összesen: 550 ezer 911 RON, 125 ezer euró), a névtelen adományok összege 210 ezer 150 RON (48 ezer euró), más forrásokból 4045 RON-t (900 euró) kaptak. Az adományok összesen tehát 765 ezer 106 RON-ra (175 ezer euró) rúgnak. Az EMNP tavalyi bevallása szerint 2012 március 27-ig 11 ezer 500 lejnyi (2600 euró) adományt kapott.

 

Az EMNP Országos Választási Hatóság (BEC) honlapján közzétett beszámolójából kiderül, hogy a pártnak a 2012-es parlamenti választások során összesen 557 363 RON (127 ezer euró) jövedelme volt, a kiadásai 501 204 RON-ra (114 ezer euró) rúgtak, tehát sikerült enyhén pluszban zárni. Az EMNP jogi- és magánszemélyektől összesen 9200 RON (2100 euró) adományt kapott. Csak találgatni lehet, mennyire tükrözi a valóságot ez a bevallás. Annyi bizonyos, hogy az EMNP a parlamenti választások során egy jelölt után 3500 RON-t kellett letétbe helyezzen – 77 jelölttel számolva csak ez a letét egy 61 ezer eurós tétel (ezt az összeget csak akkor térítik meg, amennyiben a párt bejut a parlamentbe).

Ami a 2012-es önkormányzati választásokat illeti, a BEC-hez leadott nyilatkozat szerint az EMNP-nek összesen 516 ezer 625 RON (118 ezer euró) jövedelme volt, kiadásai 491 ezer 681 RON-ra (112 ezer euró) rúgtak, tehát közel 25 ezer lej (6 ezer euró) maradt a pártkasszában. Ami az adományokat illeti, ezek összege 16 603 RON (3800 euró). Feltételezésünk szerint ezek a számok csak részben tükrözik a valóságot, ezért az Atlatszo.hu által működtetett Kimittud közadatigénylő portálon kereszül egy sor közérdekű adatigénylést nyújtottunk be a magyar állami szervekhez illetve állami tulajdonú vállalatokhoz, keresve a Néppárt támogatóit. Tényfeltáró munkánk eredményének ismertetése előtt azonban röviden összefoglalnánk, mi az, amit eddig az EMNT, illetve EMNP finanszírozásáról tudtunk.

Az EMNT-EMNP szövetség

„(Toró Tibor) jelezte, hogy az új alakulat legfőbb szövetségese az EMNT lesz. Utalt arra is, hogy az új pátot Erdélyben Tőkés László nevével hozzák jogosan összefüggésbe, hiszen éppen azokat az elveket vallja majd magáénak, mint amelyek érvényesüléséért az EMNT elnöke, az Európai Parlament alelnöke mindeddig maga is küzdött. (…)” Gergely Balázs, interjúrészlet

Ha a Néppárt pénzügyeiről beszélünk, akkor a Tőkés László-vezette Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács magyarországi támogatásait sem hagyhatjuk figyelmen kívül. Ez azért fontos, mert minden jel arra mutat, hogy a két szervezet között igen szoros, szimbiózis-szerű viszony áll fenn. Úgy véljük, nem túlzás kijelenteni, hogy bár a két szervezet jogi háttere különbözik, erőforrásaik, céljaik tekintetében egyetlen érdekcsoportról beszélünk. Az EMNT és EMNP viszonyát jól jelzi, hogy a párt bejegyzéséről az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 2010. december 4-i, székelyudvarhelyi országos küldöttgyűlése döntött. Nem csak a bejegyzésről szóló elvi döntés mögött áll ott az EMNT: aktivistái a a bejegyzéshez szükséges aláírások összegyűjtésében is segédkeztek.

Az EMNP vezetősége kivétel nélkül az EMNT-ből érkezett. Az EMNP elnöke, Toró T. Tibor korábban ügyvezető elnöki tisztséget töltött be az EMNT-ben. Az alelnökök hasonlóképp: Gergely Balázs 2009-2011 között az EMNT közép-erdélyi régióelnöke volt, Papp Előd 2003-2011 között az EMNT alapító tagja volt, majd alelnöke lett.


Az EMNT sepsiszentgyörgyi irodájának két éves születésnapját ünneplik. A háttérben jól látszik a néppártos banner. Fotó: Toró T. Tibor Facebook-oldala
 

Szilágyi Zsolt is az EMNT alapító tagja majd alelnöke volt évekig, Zatykó Gyula pedig 2008-2011 között volt az EMNT Bihar megyei szervezetének elnökségi tagja. A választásokon EMNP-színekben induló jelöltek közül sokan jelen voltak/vannak valamilyen szinten az EMNT-ben. Feltűnő, hogy az EMNT és az EMNP honlapján szembeszökően sok az egymásra hivatkozó hír. És ha mindez nem elég, a Bihar megyei EMNT irodában így jelentkeznek be telefonon: EMNT-EMNP, tessék!

Amikor 2010 novemberében az EMNT aláírta a könnyített honosítás végrehajtásáról szóló szerződést, sokan azzal vádolták a szervezetet, hogy a Demokrácia Központok (DK) erdélyi irodahálózatát gyakorlatilag helyi EMNP-pártközpontokként használják majd.

„Mivel Magyarországról is jelentős támogatást kaptok a központok finanszírozására, olyan feltételezéseket is hallani, hogy a Fidesz nemcsak morálisan, hanem anyagiakkal is támogatja az új párt létrejöttét. Ezt hogyan kommentálod?

– Én nem látok ilyen összefüggést. Nagyon tisztán és nyomatékosan el szeretném mondani, hogy a Demokrácia Központ hálózat az az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács hálózata, amely konkrét céllal és programmal jött létre, az esetleges pártalakításhoz gyakorlatilag nem kapcsolódik és nem is fog kapcsolódni.” Részlet egy Gergely Balázzsal, a DK-hálózat egykori vezetőjével készült interjúból.

A 26 irodából álló hálózat címeit böngészve nyilvánvaló, hogy azok az EMNT területi szervezeteinek irodáiban működnek, vagy fordítva: az EMNT területi szervezeteit „fogadták be” a Demokrácia Központok. A vezetők nyilatkozataiból kiderül, hogy a DK 110 személyt foglalkoztat rész- vagy teljes munkaidőben, fizetésük 870 és 1100 lej között mozog. 30 személy irodavezető igazgatói tisztséget tölt be, ők havi 1200 és 2000 lej közötti összeget kitevő bérben részesülnek. A DK irodahálózat legmagasabb funkcióiban hat személy dolgozik, ők 2000 és 2900 lej közötti összeget keresnek (nem világos, hogy ez az összeg nettó vagy bruttó).

 

És bár az irodavezetők listáját nem tették közzé, sajtóbeszámolókból össze lehet rakni a névsorukat, és világos, hogy azok rendszerint a helyi EMNT-szervezetek vezetői. Közülük sokan (Kovács Lehel István, Bákai Magdolna, Szász Péter, Hupka Félix, Nemes Előd, Bordás Sándor, Kali István, Turzai Orsolya, Nagy Pál, Nagy József Barna, Beksy Ida) indultak EMNP-színekben a tavalyi választásokon, illetve pártfunkciókkal is rendelkeznek. A névsor innen tölthető le: A Demokrácia Központok irodavezetői és politikai szerepvállalásuk (sajtóbeszámolók alapján) (.xls). A Demokrácia Központ-projekt költségvetéséről eddig nem sokat tudtunk – igaz, azt már elismerték, hogy magyar költségvetési támogatást kapnak.

„Kérdésünkre, mely szerint miért nem számoltak be korábban erről a tényről (ti. a magyarországi támogatásokról – szerk. megj.), Toró elmondta, mindig érzékenyen érinti a román közvéleményt az az információ, mely szerint Magyarországról pénzek érkeznek a romániai magyar közösséghez, így létezett egy «gentleman’s agreement» arra vonatkozóan, hogy nem nyilatkoznak erről.

Hozzátette, egyébként teljesen normális az, hogy a magyar állam támogatja a többek között a kedvezményes honosítások lebonyolításában szerepet vállaló Demokrácia Központokat. Hangsúlyozta, ezek a pénzek nem a magyar kisebbségnek szánt pénzeket kezelő Bethlen Gábor Alapból származnak, meghívásos pályázat alapján nyerték el az összeget.” Toró T. Tibor interjúrészlet

Azonban a Demokrácia Központok honlapján a támogatók menüpont továbbra is üres (támogatásokról szóló információt az EMNT honlapján sem találni).

Mennyi lehet a Demokrácia Központok költségvetése?

„Szász Péter irodaigazgató elmondta, a kolozsvári DK központ finanszírozása kapcsán nem tud konkrét adatokkal szolgálni. Az induló tőkét a magánszférából, pályázati pénzekből és egyéb adományokból biztosították, a továbbiakban is élni fognak a pályázási lehetőségekkel a központ fenntartása érdekében.” Egyedüli fogódzó egy Evenimentul Zilei-anyag, mely a román állami szervek ellenőrzése során készült, kiszivárgott dokumentumra hivatkozik. Eszerint az EMNT vagyonkezelője, az önálló jogi személyiséggel rendelkező EMNT Egyesület bankszámláira a Közigazgatasi és Igazságügyi Minisztérium (KIM) kereteiben működő Irányító Szervezet 2010-ben és 2011-ben összesen 490 ezer eurót utalt a Demokrácia Központok működtetésére.

A KIM az EMNT Egyesületnek folyósított magyarországi közpénzekre vonatkozó adatigénylésünkre a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi törvényre hivatkozva megtagadta a választ, mondván, hogy a határon túli magyar szervezetek vagy személyek számára nyújtott támogatások kívül esnek az információszabadságról szóló 2011. évi törvény hatályán. Ezügyben jogorvoslathoz folyamodtunk. Annyit azonban sikerült kideríteni, hogy az EMNT Egyesület 2011-ben sikeresen pályázott a népszámlálási kampánnyal, illetve a Mikó Imre terv népszerűsítésével a Külügyminisztériumnál: összesen mintegy 8 ezer eurót kaptak (a Mikó Imre terv támogatását 2012 novemberéig nem fizették ki).

A Magyar Fejlesztési Bank Zrt. ezen kívül 85 ezer euróval támogatta „Tematikus átfogó képzés közösségfejlesztésre 22 erdélyi helyszínen az Egyesület szervezésében (2012 december – 2013 február)” című programjukat.

Az EMNT honlapján nem találtunk hírt a pályázat címéhez hasonló nevű képzésről, nem tudni hogy azt megszervezték-e, és ha igen, milyen formában. A sajtóközleményekből azonban kiderül, februárban elindult egy Erdélyi Közszolgálati Szabadegyetem nevű képzés az EMNT és a Bálványos Intézet szervezésében. A képzésre az EMNP önkormányzati tanácsosait várják (sajtóközlemény itt). Ezen kívül az EMNT és a Pro Partium Egyesület szervezésében március elején Érmihályfalván szintén képzést tartottak Politikai kommunikáció címmel. Ez a képzés is kifejezetten az EMNP Bihar és Szatmár megyei önkormányzati tanácsosainak szólt (sajtóközlemény itt). A Szilágy megyei néppártosok is voltak képzésen a közelmúltban (sajtóközlemény itt).


Politikai kommunikáció című képzés Érmihályfalván. A fotó az EMNP érmihályfalvi szervezetének Facebook-oldaláról származik.
 

Bár a Demokrácia Központok költségvetéséről nem sokat tudunk, egy másik, kedvezményes honosítással kapcsolatos adatigénylésünkre érdemi válasz érkezett. Kiderült, hogy az 1135/2011 és az 1164/2012 kormányhatározat rendelkezik az állampolgársági eljáráshoz kapcsolódó jogszabályok végrehajtásához szükséges költségvetési forrás biztosításáról. A kormányhatározatokból (a linkekre kattintva letölthetőek a .pdf dokumentumok, melyekben részletesebb bontás is szerepel) kiderül, hogy 2011-ben 11,3 millió euróba, 2012-ben pedig újabb 11 millió euróba került összesen a kedvezményes honosítás. A magyar kormány különféle minisztériumait érintő tételekből azonban nehéz bármilyen következtetést levonni az erdélyi Demokrácia Központok költségvetésére vonatkozóan.

A Szerencsejáték Zrt. adományai

Az utóbbi években az EMNT-EMNP érdekcsoport egyik legbőkezűbb támogatója a Szerencsejáték Zrt. volt. A látványosan profitábilis nemzeti lottótársaság 100 százalékos tulajdonosa a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. tartós tulajdonú társaság. Honlapján közzétett ismertető szerint a magyar államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét – az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény alapján –, az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter (jelenleg Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter) gyakorolja, aki e feladatát a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MNV Zrt. ) tulajdonosi joggyakorló szervezet útján látja el.


Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter. Fotó: kormany.hu
 

A Szerencsejáték Zrt. legutóbb akkor került a romániai magyar média figyelmének a középpontjába, amikor két LMP-s politikus, Karácsony Gergely és Dorosz Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy a „Határok nélkül a magyar nyelvű sajtóért” Alapítvány 850 ezer eurós adományban részesült (az adománylevél itt letölthető, PDF). Ez az alapítvány vásárolta meg az Udvarhelyi Híradó Kft.-t (Udvarhelyi Hirado SRL), mely többek között az Udvarhelyi Híradó, Csíki Hírlap, Vásárhelyi Hírlap, Gyergyói Hírlap című napilapok, illetve a Székelyhon.ro hírportál kiadója.

A „Határok nélkül a magyar nyelvű sajtóért” Alapítvány képviselője Dr. Korda Éva Judit. Korda korábban a HírTV-t működtető Rt. (HírTV Műsorszolgáltató és Hirdetésszervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság) vezérigazgatója volt 2005-2007 között, majd igazgatósági tagja 2008 közepéig. A „Határok nélkül a magyar nyelvű sajtóért” Alapítvány székhelye Budapesten, az Üllői út 102-es szám alatt található (ugyanitt van a Magyar Nemzet és a Class Fm székhelye). A „Határok nélkül a magyar nyelvű sajtóért” Alapítvány a 2010 decemberi 850 ezer eurós támogatás óta 2011 decemberében újabb 670 ezer eurós támogatást kapott a Szerencsejáték Zrt.-től.

Az adománylevél szerint az összeg „a határon túli magyar nyelvű sajtótevékenység ápolására és megsegítésére használható fel.” Egy újabbi adatigénylésünkben arra kérdeztünk rá, hogy mi az adományokról döntő testület megnevezése, összetétele, melyek a pályázatok formai követelményei valamint az adományok odaítélésének kritériumai. A válasz: a Szerencsejáték Zrt. „szponzorációs pályázatot nem ír ki, a Társasághoz beérkezett minden támogatást kérő levél egyformán kérelemnek minősül”. Az odaítélés kritériumaira vonatkozóan érdemi választ nem kaptunk.

Részlet a válaszból: „a támogatási kérelmek elbírálásában a Szerencsejáték Zrt. részére segítséget nyújtó, javaslattevő külső független szakértőkből álló tanácsadó testület megnevezése: Társadalmi Tanácsadó Testület. Tagjai az egészségügy, sport és kultúra területén végzik tevékenységüket. Javaslatuk alapján a végső döntést a Társaság vezérigazgatója hozza meg.”


Szentpétery Kálmán vezérigazgató dönt az adományokról. Fotó: Szerencsejáték Zrt.
 

Rákérdeztünk a Társadalmi Tanácsadó Testület tagjainak kilétére, azonban azt a választ kaptuk, hogy személyes adataik nem nyilvánosak. Közölték, a támogatások odaítéléséről a végső döntést Dr. Szentpétery Kálmán elnök-vezérigazgató hozza meg. Őt 2010-ben nevezték ki. Szentpétery a Szerencsejáték Zrt. mellett a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. felügyelőbizottsági tagja (erről a tisztségről tavaly nyáron lemondott), valamint az Aranykor nyugdíjpénztár ellenőrző bizottságának tagja. Korábban a Bizományi Áruház Vállalat vezérigazgatója, a Simicska Lajoshoz köthető ún. MFB-BÁV-csoport tagja.

„Szentpétery Kálmán a Szerencsejáték Zrt. vezérigazgatója. Saját közlése szerint mindig kívül állt a politikán, ehhez képest azonban 1999 óta ott találjuk nem csak a botrányos körülmények között a Simicska-Töröcskei érdekkörbe került BÁV Zrt. vezetésében, de a Főtaxi Zrt., illetve a Metal-Art Zrt., vezetőségében is. Kinevezése óta a Szerencsejáték Zrt. révén milliárdos nagyságrendű megrendelésekhez jutott a Simicska Lajos érdekkörébe tartozó HungIster Zrt. és Publimont Zrt., valamint a Patonai Péter tulajdonolta I.M.G. Kft. egyaránt.” – Szentpétery névjegye az Atlatszo.hu-n

A Magyar Fejlesztési Bank Zrt. adományai

Véletlen vagy sem, de az EMNT-EMNP projekt, valamint a „Határok nélkül a magyar nyelvű sajtóért” Alapítvány másik nagy támogatója a Magyar Fejlesztési Bank Zrt., ahol 2012. június 15.-ig Dr. Szentpétery Kálmán az igazgatóság külső tagja volt.


Baranyay László, a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. vezérigazgatója. Fotó: tozsdeforum.hu
 

Az MFB feletti tulajdonosi jogokat ugyancsak az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter (jelenleg Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter) gyakorolja, a társaság elnök-vezérigazgatója pedig Baranyay László (pályakép itt). Neki szintén van kapcsolata Simicska Lajossal. A támogatások odaítélésében több olyan arcot is felfedezhetünk, akiket az Atlatszo.hu A Nemzeti Együttműködés Rendszere: Kik ejtették foglyul a magyar államot? című anyagában az MFB-BÁV-csoporttal azonosít.

„Baranyay László 2010 júniusa óta újra az MFB Zrt. vezérigazgatója. Az MFB igazgatóságának – akárcsak az első Orbán-kormány idején – újra tagja Orosz Ferenc, Vér Iván vagy a Vegyépszer körüli cégekben is gyakran felbukkanó Várady György. Az akkori alkalmazottak közül Németh Lászlóné miniszterként formálisan immár Baranyaynak is főnöke. Az akkori MFB-n keresztül több száz milliárd forint közpénz jutott autópálya-építő cégekhez, illetve bizonyos privatizációs manőverekben volt a szervezetnek kiemelkedően fontos szerepe az állami tulajdonú banknak. Ma a magyar állam nevében az MFB gyakorolja a tulajdonosi jogokat az összes nagyobb infrastruktárális beruházással és forráskihelyezéssel kapcsolatos tevékenységet végző állami vállalatnál a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-től Garantiqa Hitelgarancia Zrt.-ig, de az MFB szervezetéhez tartozik a Magyar Turizmus Zrt.-től a Diákhitel Központ Zrt.-ig több tucatnyi különböző egyéb állami vállalat is.” – Baranyai névjegye az Atlatszo.hu-n.

Az adományok egy kisebb része a Magyar Villamosművek Zrt.-től származik. A magyarországi áramszektor meghatározó, állami tulajdonban lévő szereplője 2012-ben 34 ezer eurót adományozott egy erdélyi civil szervezetnek (erre visszatérünk), illetve 2010-ben 42 ezer eurót kapott a Kalauz SRL, az Erdélyi Napló polgári hetilap márkanevének tulajdonosa (az Erdélyi Naplót azóta az Udvarhelyi Híradó Kft. adja ki).

Az erdélyi politikus-civilek

A Szerencsejáték Zrt., a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. valamint a Magyar Villamos Művek Zrt. nem csak a Fidesz-barát sajtót támogatja figyelemreméltó összegekkel. Az adománylistáikon hét romániai civil szervezet (plusz az EMNT Egyesület) is megtalálható: számításaink szerint ők összesen körülbelül 1 millió eurót kaptak. Mielőtt részletesen bemutatnánk őket, érdemes megnézni, mi bennük a közös? Mindegyik szervezetet 2011-ben vagy 2012-ben alapították, az alapítók pedig szinte kivétel nélkül EMNT-ben és/vagy EMNP-ben aktiváló politikusok. Tevékenységük jószerével nincs – legalábbis semmi olyasmi, ami ilyen nagy összegű támogatást indokolttá tenne. Figyelemreméltó, hogy az egyesületek sok esetben együtt szerepelnek a támogatási listákon, a támogatások összege pedig a többi megítélt összeghez képest gyakran kirívóan magas.

Ami az időzítést illeti, a Szerencsejáték Zrt. a 2012-es önkormányzati választások után alig 10 nappal, június 20.-án adományozott 660 ezer eurót (nem tudni, hogy ez a megítélés, vagy pedig az utalás időpontja), a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. adománylistáján pedig a decemberi parlamenti választások előtt, október vége-november eleje táján szerepelnek a civilek (a közzétett táblázatban nem szerepel dátum, de a válasz november elején érkezett). 2013 februárja előtt újabb támogatásokat ítélt meg a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. a szóban forgó civileknek.

 

Észre kell venni továbbá, hogy a civil szervezetek területi szempontból „lefedik” egész Erdélyt. A Civil Kurázsi Udvarhelyszéken, az Identitas Egyesület Csíkszéken, a 16 Patak Egyesület pedig Gyergyószéken aktivál. A Kézdiszékért Egyesület Kézdiszéken, a Mikó Imre Egyesület pedig Sepsiszéken működik. A Pro Partium Egyesület a Partiumban (Bihar megye), míg a Reconstructio Egyesület Közép-Erdélyben (Kolozs megye) aktivál. De mit lehet tudni róluk?

Civil Kurázsi Egyesület

Az Igazságügyi Minisztérium honlapján található civil kataszter szerint a Civil Kurázsi Egyesületet (Asociația Curaj Civic) 2011 novemberében jegyezte be Nagy Pál (az EMNT udvarhelyszéki szervezetének elnöke, tanácsosjelölt, a székelyudvarhelyi Demokrácia Központ vezetője), Balázs Attila (a kézdiszéki EMNT elnökségi tagja, egyben az EMNP kézdiszéki szervezetének elnöke) valamint Jakab Attila (az EMNP udvarhelyi tanácsos-jelöltje, 2012 márciusától az EMNP székelyudvarhelyi szervezetének elnöke. Az egyesületnek nincsen honlapja, és a Google is csak egyetlen releváns találatot ad rá: egy, az EMNT-vel közösen szervezett, Magyarul csak helyesen, szépen elnevezésű akciósorozatot, mely révén Székelyudvarhelyen cégeket, intéményeket igyekszenek a magyar nyelv tudatos használatára ösztönözni.

Amikor a szervezet eddigi tevékenységeiről érdeklődtünk Nagy Pálnál, az a Magyarul csak helyesen, szépen akciósorozat mellett honosítással kapcsolatos tevékenységeket, illetve a Magyar állampolgárok klubját említette (mindkét tevékenységre a Bethlen Gábor Alaptól kaptak finanszírozást).

A Szerencsejáték Zrt.-től kapott adomány: 100 ezer euró

A Magyar Fejlesztési Bank Zrt.-től kapott adomány: 34 ezer euró

A Magyar Villamos Művek Zrt.-től kapott adomány: 34 ezer euró

Bethlen Gábor Alaptól kapott támogatás: 34 ezer euró

Összesen: 202 ezer euró

Identitas Egyesület

Az Identitas Egyesületet (Asociația Identitas) 2012 márciusában jegyezték be Hargita megyében. Az alapítók: Tiboldi László (az EMNT csíkszéki elnöke, az EMNT csíkszeredai Demokrácia Központjának az irodavezetője), Sorbán Attila (az EMNP Hargita megyei tanácselnökjelöltje, az EMNP felcsíki képviselőjelöltje) valamint Fekete Gyula. Az Identitas Egyesületnek nincsen honlapja, és a Google-keresés egyetlen, nevükhöz kapcsolódó kezdeményezést ad, ahol az egyesület társzervező volt: egy Nemzeti Értékeink Akadémiája elnevezésű, havi rendszerességgel sorra kerülő nemzetépítő előadássorozatot, ahol legalábbis egy ízben „hiánypótlónak számító, tabudöntögető, színvonalas és érdekfeszítő előadásra” került sor. Idén március 15 alkalmából Folkográfia koncertet szerveztek Csíkzsögödön, a csíkszéki EMNT-vel közösen.

A Szerencsejáték Zrt.-től kapott adomány összege: 135 ezer euró

Összesen: 135 ezer euró

 

16 Patak Egyesület

A 16 Patak Egyesületet (Asociația 16 Patak) 2011 májusában jegyezték be Hargita megyében. Az alapítók: Parászka Géza, az EMNT volt gyergyószéki elnöke, Bákai Magdolna, az EMNP Szilágy megyei szenátorjelöltje, az EMNT gyergyószéki elnöke, a Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtár volt igazgatója illetve a gyergyói Demokrácia Központ irodavezetője, valamint Baróti Lajos, az EMNT gyergyószéki szervezetének alelnöke. Az egyesületnek nincsen honlapja, a neten fellelhető egyetlen tevékenységük egy borzonti diáktábor.

A Magyar Fejlesztési Bank Zrt.-től kapott adomány összege: 34 ezer euró

Összesen: 34 ezer euró

Kézdiszékért Egyesület

A Kézdiszékért Egyesületet (Asociația Kezdiszekert) 2011 júniusában alapította Bardócz Csaba, a kézdiszéki EMNT elnöke, Bardócz Tímea valamint Balázs Szidónia. Székhelyük a kézdiszéki EMNT irodájában van. Egyedüli, a Google által is indexelt tevékenységük egy szentkatolnai farsangi rendezvény, valamint a Magyar Festészet napja alkalmából rendezett kiállítás, ahol hivatásos és amatőr alkotók állítottak ki (az MFB Zrt.-hez ezzel a programmal pályáztak).

A Magyar Fejlesztési Bank Zrt.-től kapott adomány összege: 34 ezer euró

Összesen: 34 ezer euró

Mikó Imre Egyesület

A Mikó Imre Egyesületet (Asociația Miko Imre) 2011 októberében jegyezte be Nemes Előd, aki jelenleg az EMNP háromszéki szervezetének elnöke, egyben a sepsiszentgyörgyi Demokrácia Központ irodavezetője, tanácselnök-jelölt, Jakabos Janka, az EMNT háromszéki elnöke valamint Fábián László EMNT-tag. Az egyesület vezetősége jelenleg: Jakabos Janka elnök, Nemes Előd ügyvezető elnök, Fábián László alelnök, székhelye Sepsiszentgyörgyön, a Demokrácia Központ címén található. Tevékenységéről nem találtunk adatot.

A Magyar Fejlesztési Bank Zrt.-től kapott adomány összege: 34 ezer euró

Összesen: 34 ezer euró

Pro Partium Egyesület

A Pro Partium Egyesület (Asociația Pro Partium) 2011 szeptemberében lett megalapítva. Az alapítók: Török Sándor (az EMNT Bihar megyei szervezetének elnöke, a Néppárt nagyváradi tanácsos-jelöltje), Nagy József Barna (az EMNT partiumi régióelnöke, egyben a nagyváradi Demokrácia Központ irodavezetője, képviselőjelölt) valamint Kiss Zoltán (az EMNT Bihar megyei szervezetének elnökségi tagja). Az egyesületnek nem találtuk meg a honlapját, és a Google segítségével semmilyen, az egyesülethez köthető rendezvényt vagy tevékenységet nem találtunk. Megkeresésünkre Nagy József Barna elmondta, az egyesületnek sok rendezvénye volt, azonban egyetlen konkrét eseményt sem tudott mondani. Megígérte, e-mailben válaszol majd (ez nem történt meg).

A Szerencsejáték Zrt.-től kapott adomány összege: 170 ezer euró

A Magyar Fejlesztési Bank Zrt.-től kapott adomány összege: 51 ezer euró

Összesen: 221 ezer euró

Reconstructio Egyesület

A Reconstructio Egyesületet (Asociația Reconstructio) 2011 februárjában jegyezte be Csigi Levente (az EMNT Kolozs megyei szervezetének elnöke, a Kolozs megyei EMNP Gazdasági Ellenőrző Bizottságának tagja), Szász Péter (a kolozsvári Demokrácia Központ igazgatója, az EMNP Kolozs megyei szervezetének alelnöke, megyei tanácselnök-jelölt, szenátorjelölt) valamint Vadas László (az EMNP kolozsvári tanácsos-jelöltje). A másik három civil szervezethez hasonlóan a Reconstructio Egyesületnek nincsen honlapja, ellenben a Kolozsvári Magyar Napokon a Kolozsvári Atlétikai Club képes történetét bemutató kiállítást szerveztek, az EMNT Kolozs megyei szervezetével közösen.

Szintén a Reconstructio Egyesület volt a társszervezője egy, az önkormányzati választásokról szóló panelbeszélgetésnek, illetve egy koszorúzásnak a Házsongárdi temetőben. Érdekesség, hogy a Reconstructio Egyesület egyik alapítója az a Csigi Levente, aki a Carpathia Zrt. tulajdonosa, és mely Budapest XXII. kerületének önkormányzatával van szerződéses viszonyban. Ez a kerület Németh Zsolt politikai hátországának számít. Csigi az egyesület tevékenységét firtató kérdésünkre hosszú választ írt, mely itt elérhető. Többek között kiderül belőle, hogy egy Kincses Kolozsvár Kalendárium nevű kiadványt adtak ki 6 ezer példányban, szerveztek megemlékezést az 1568-as tordai országgyűlésről, volt egy Mátyás király visszatér című pályázatuk, valamint a Mátyás és a kolozsvári bíró bábelőadás a XIX. Mátyás-napok keretében.

A Bethlen Gábor Alaptól kapott támogatás összege: 18 ezer euró

A Szerencsejáték Zrt.-től kapott adomány összege: 271 ezer euró

Összesen: 289 ezer euró

Összegzés

Mivel az EMNP közvetlen finanszírozását a törvény tiltja, az EMNT-EMNP projektet vélhetően közvetett csatornákon keresztül támogatja a magyar kormány: egyrészt az EMNT által működtetett Demokrácia Központ-hálózaton egy sor másodvonalbeli politikusnak biztosít megélhetést, másrészt (valószínűleg meghívásos) pályázatok révén nagyobb pénzösszegeket adományoz. Az állami tulajdonú vállalatok a másik nagy támogatói az EMNT-EMNP projektnek. A tavalyi választási évben összesen mintegy 1 millió euró támogatást kapott hat, EMNT-EMNP politikusok által alapított civil szervezet, melyek tevékenysége amúgy nem indokolna ilyen összegű támogatásokat. Ezen felül a Fidesz-szel, valamint az EMNT-EMNP projekttel is barátságos sajtótröszt 1,86 millió euró adományban részesült.

Sipos Zoltán

Ez a tényfeltáró anyag a Freedom House Romania Alapítvány által szervezett „Grants for Investigative Journalism” program keretein belül készült, az amerikai külügyminisztérium (U.S. Department of State) és Franciaország bukaresti nagykövetségének anyagi támogatásával. A cikk tartalmáért a szerző felel, és nem tükrözi feltétlenül az U.S. Department of State és Franciaország bukaresti nagykövetségének az álláspontját. A cikk a Transindex.ro erdélyi hírportálon is megjelent, illetve egy rövidebb, román nyelvre lefordított változatát az Adevărul napilap is publikálta. Sipos Zoltán az erdélyi Transindex.ro internetes portál munkatársa, a Freedom House Romania ösztöndíjasa. A Transindex.ro fő tulajdonosa Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke. Címlapkép: innen.

Megosztás