Hírek

KiMitTud: Már van e-mail címe a NAV-nak

2012 júliusában azt kértük a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól (NAV), hogy adjanak meg egy közérdekű adatigénylések fogadására használt e-mail címet. A NAV  Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága Tájékoztatási Főosztálya azonban ugyanarra a nav.gov.hu oldalon található űrlapra irányított minket, ahol eredetileg elküldtük a kérdést, és ahol a kérdéseket csak név, lakcím és adószám, vagy adóazonosító jel megadása révén küldhetik el a felhasználók. Ezzel az eljárással kapcsolatban az Atlatszo.hu jogászai a következő problémákat fogalmazták meg:

1. Álláspontom szerint a formanyomtatvány kötelező használata nem felel meg az  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdésének. A formanyomtatvány megkövetelése ugyanis a közérdekű adatok igénylésére rendelkezésre álló e-mail címhez képest szükségtelenül és aránytalanul korlátozza az adatigénylés lehetőségeit. A formanyomtatvány levelezőrendszerből nem tölthető ki, és elsősorban nem közérdekű adatok igénylését szolgálja sem szerkezetében, sem a fogadó oldalon. Különösen akadályozza-e a közérdekűadat-igénylések gyors teljesítését, hogy a megadott formanyomtatvány  tárgymezője zárt listát tartalmaz, és a zárt listán nincs közérdekűadat-igénylés lehetősége.

2. A formanyomtatvány a kötelezően megadandó személyes adatok között tartalmazza az e-mail címet, a nevet, az adóazonosító jelet és a lakcímet is. Álláspontom szerint Infotv. 28. § (2) bekezdésére tekintettel az adatigénylés címzettje az adatigénylő személyes adatait csak annyiban kezelheti, amennyiben az az igény teljesítéséhez és a másolatkészítésért megállapított költségtérítés megfizetéséhez szükséges. Álláspontom szerint elektronikus úton benyújtott adatigény esetén a lakcím és az adóazonosító jel semmi esetre sem ilyen adat, és a név is csak akkor, ha az adatigénylés teljesítése költségtérítéshez kötött.

Dr. Péterfalvi Attilától, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnökétől a hatóság állásfoglalását kértük az ügyben. A NAIH vizsgálatot folytatott, melynek során Dr. Vida Ildikó, a NAV elnöke közölte, hogy az Atlatszo.hu munkatársa „sajnálatosan tévesen került átirányításra az adózók számára lehetőséget biztosító felületre, ahol teljesen más témában tudott volna információkhoz jutni”.

„A NAV lehetőséget biztosít az Infotv. 28. §-ában foglalt elektronikus igénybenyújtásra. 2012 januárjában létrehoztak és a NAV internetes oldalán (a Közérdekű adatok menüpontban) publikáltak egy központi elektronikus levelezési címet, amelyen az ügyfelek bármilyen kéréssel fordulhatnak a NAV-hoz. A jövőben ezt a címet ([email protected]) a közérdekű adat megismerése iránti igényekkel kapcsolatos tájékoztatóban külön is fel fogják tüntetni. Tájékoztatom Önt, hogy ismételten áttanulmányozva a NAV honlapját megállapítható, hogy ez a módosítás időközben átvezetésre került. Tekintettel arra, hogy a vizsgálat folytatására okot adó körülmény már nem áll fenn, a vizsgálatot az Infotv. 53. § (5) bekezdés b) pontja alapján megszüntettem” – áll a NAIH válaszában.

 

Megosztás