Árokásás

A vízművek százezreket, a gázszolgáltató nulla forintot kér ugyanazért, keressük a megfejtést

Mégis létezik díjmentes közműbekötés: a gázszolgáltató valóban nulla forintért végzi a bekötési munkát. Azért a földmunkáért, tervezésért, amiért a vízműveknél több százezer forintot fizettem, a gázosok nem kértek semmit. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal szerint a jogszabályban kell a megoldást keresni. Próbáltuk, kifogott rajtunk.

Ingyenessé válnak a közműcsatlakozások július 1-jétől, csökkenő ügyintézési határidők – ezt jelentette be Bartal Tamás, a Miniszterelnökség helyettes államtitkára még 2017. június 30-án. Alig egy évvel később megírtuk, az ingyenesség a vízműveknél nem teljesen azonos azzal, amit az átlagember erről gondol. Sándorfalván a teljes víz- és csatornabekötés tervezéssel együtt 781 ezer forintba került, csak a szennyvízcső minden métere tervezés nélkül több mint 41 ezer forintot vitt el.

A napokban végeztek gázszolgáltató alvállalkozói a bekötéssel, a számla nulla forintról szólt. A telek érdekessége, hogy a telekhatártól 6,7 méterre van az ivóvíz gerinc, 9,74 méterre a szennyvíz gyűjtővezeték és a legtávolabb, 10,3 méterre a gáz gerinc.

Az Alföldvíz Zrt. – ahogy megírtuk – a két, telekhatárhoz közelebb eső munkát végezte. Már akkor sem stimmelt minden, ugyanis az ajánaltuk szerint a 6,77 méteres ivóvíz munkaárok ásása 155 ezer 033 forintba kerül, a 9,74 méterre lévő szennyvízé viszont “csak” 116 ezer 472. Hiába kérdeztük, nem tudtak ésszerű és logikus magyarázatot adni a számítási módszerre.

Ami még érdekesebb, hogy a gázosok éppen olyan árkot ástak, mint a vizesek, ráadásul még hosszabbat, és ez tényleg nem került egy fillérbe sem. Se a gáz terveztetése, se a bekötése. Nem úgy a víznél, ahol tervezőt kellett fogadni, közműcégekkel kellett egyeztetni.

Vagyis ami az egyik állami szolgáltatónál tényleg ingyenes, a másiknál több százezer forintba kerül. Megkerestem a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt, hogy szerintük mi okozza a zsebbevágó eltérést. A Kommunikációs Osztály a hatályos jogszabályokat idézte, szerintük abban kell keresni a megoldást.

A víz bekötésre ezt, “A Vksztv. 55/H. §-a 2017. november 11. napját követően az alábbiak szerint változott:

„55/H. § (1) Mentes a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás, az igénybejelentés elbírálásának díja, a tervegyeztetés, adategyeztetés vagy ennek megfelelő szolgáltatás díja, a kiszállási díj, az igényfelméréssel és az igénybejelentés feldolgozásával, elbírálásával kapcsolatban bármilyen tevékenység, szolgáltatás díja, továbbá rácsatlakozáskor a bekötési vízmérőóra költsége, a bekötési vízmérőóra felszerelésének díja és a nyomáspróba díja alól a legfeljebb 32 mm átmérőjű ivóvízvezeték és a legfeljebb 160 mm átmérőjű szennyvízvezeték bekötése.

(2) A víziközmű-szolgáltató a bekötési igény befogadását nem tagadhatja meg, ha a csatlakozás valamennyi jogszabályi feltétele teljesül.”

A gázra pedig ezt, “A GET 108. § (7)-(10) bekezdései szerint:

„(7) Mentes a csatlakozási díj és minden más, a földgázelosztónak fizetendő díj alól a legfeljebb 4 m3/óra névleges teljesítményű fogyasztásmérő beszerelése azzal, hogy ebben az esetben az elosztóvezeték építése 250 méterig díjmentes. Ha az elosztóvezeték hossza meghaladja a 250 métert, a díjakat a 250 méter feletti részre kell megfizetni.

(8) A (7) bekezdés szerinti mentességet több lakást vagy több nem lakás céljára szolgáló helyiséget magában foglaló ingatlan esetében lakásonként, illetve nem lakás céljára szolgáló helyiségenként kell alkalmazni.

(9) A (7) bekezdés szerinti feltételek teljesülése esetén a földgázelosztó a csatlakozási igény teljesítését nem kötheti óvadék, letét, előleg, kötbér vagy más fizetési kötelezettség teljesítéséhez, előírásához.

(10) A földgázelosztó a csatlakozási igény befogadását nem tagadhatja meg, ha a csatlakozás valamennyi jogszabályi feltétele teljesül.”

Megfeszülésig olvastuk és újraolvastuk, de nem lettünk okosabbak, persze jobb nem fizetni, mint fizetni, ha már valami amúgy is ingyen van.

Segesvári Csaba

Címlapfotó: a szerző felvétele

Megosztás