sárazsadány

34 hektár szőlőt vásárol Orbán Ráhel Tokajban, korábban az édesanyja is birtokolta már ezeket a földeket

Hosszú közös múltja van a sárazsadányi szőlőknek és Orbán Viktor miniszterelnök családjának: egykor Orbán felesége, Lévai Anikó vásárolt be a tokaji borvidéken, most pedig a lánya, Ráhel döntött úgy, hogy ugyanitt vásárol szőlőtermő területeket. Ráadásul részben ugyanazokat a földeket vásárolná most meg, mint amiket az édesanyja anno egyszer már megszerzett, majd az Orbán család vagyonosodása körül közel húsz éve kitört botrány után tovább is adott az idén elhunyt Kékessy Dezsőnek.

Sárazsadányban gazdát cserél 34 hektár szőlő, legelő és gyümölcsös. A helyszín: Tokaj-hegyalja, Borsod-Abaúj-Zemplén megye. A vevő Orbán Ráhel, a miniszterelnök legidősebb gyermeke. A vevő nevében Tiborcz István, a férje járt el. Az eladó Kántor Andrea Erzsébet, a 48 különböző helyrajzi számon fekvő ingatlanok összesített vételára 273 millió forint.

Mindez abból derül ki, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően a Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal Sárazsadányi Kirendeltsége kifüggesztette és az interneten is közzétette azt az adás-vételi szerződést, amiből látható, hogy a kontraktust 2023. március 31-én kötötték meg, április 24-én lett kifüggesztve, a kifüggesztés levételének napja pedig június 23. lesz. Amennyiben nincs más földműves, aki megvenné a kiszemelt területeket, és megelőzi Orbán Ráhelt a földtörvény által megszabott elővásárlási sorrendben, még az idén gazdát cserélhetnek a földek.

A területekre jelzálog van bejegyezve 540 millió forint értékben az Abraham Goldmann Bizalmi Vagyonkezelő Zrt. részére, ám a jelzálog törlési engedélye már letétbe van helyezve. További 260 millió forint értékben a Takarékbank Zrt. terhelte meg a földeket, ezt a szerződés szerint 2025. március 31-ig kell kifizetnie az eladónak.

Az adás-vételi szerződésből kiderül az is, hogy a területek nagy részét a Patricius Borház Zrt. bérli 2040-ig, illetve néhány terület esetén 2041-ig, évi 30 ezer forintos bérleti díjat fizetve az egyes részekért, melyek részben Natura2000-es besorolású természetvédelmi területeken helyezkednek el.

Térkép: Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer

A miniszterelnök rokonai, barátai és üzletfelei

A száraz tényeken túl ebben a történetben – bizonyos életkor felettieknek – szinte mindenki érdekes. Az eladó, Kántor Andrea Erzsébet, a Szárhegy Dűlő-Sárazsadány-Tokajhegyalja Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Szárhegy Kft.) korábbi ügyvezetője és társtulajdonosa. Ez a cég anno Lévai Anikó résztulajdonában állt, és az Élet és Irodalom (ÉS) tényfeltáró cikksorozata tette híressé közel húsz éve annak kapcsán, hogy 2001-ben 41 millió 475 ezer forint vissza nem térítendő állami támogatást nyert el.

Az ÉS cikksorozatából származik az Orbán Viktornak tulajdonított híres mondás: „Ne nyerjünk annyit, amennyit kértünk, ne mi kapjuk a legtöbbet.”

A cikksorozatban leírtak miatt a Szárhegy Kft. pert indított, mert a lap azt állította, hogy olyan taggyűléseket tartottak, amelyeken Orbán Viktor is megjelent, és ilyenkor különféle állami támogatások és ingatlanok megszerzése is szóba került. A lap első fokon megnyerte, majd másodfokon a Fővárosi Ítélőtáblán elvesztette a sajtópert, ám a cikksorozat nyomán parlamenti vizsgálóbizottság is felállt az Orbán család vagyonosodásának vizsgálatára.

„Dr. Lévai Anikó, Orbán Viktor felesége 1997 és 2001 között összesen 80.564 m2 termőföldet és 2478 m2 belterületi földet vásárolt Tokaj-hegyalján. Az ingatlan vásárlása mélyen a piaci árak alatt történt. Különösen kirívó, hogy Sárazsadány önkormányzata az 50.529 m2 zártkertet 2 Ft/m2, a belterületi ingatlant 44 Ft/m2 áron adta el az Orbán-családnak. A Szárhegy Dűlő – Sárazsadány – Tokajhegyalja kft 1997-ben alakult. A kft megalakulása után két nappal szőlőtelepítéshez állami támogatásért folyamodott. A pályázathoz csatolandó hatósági hozzájárulásokat még a megalakulását megelőzően megkapta. A kft-be dr. Lévai Anikó a megalakulás másnapján az általa vásárolt termőföld törvénytelen apportálásával kísérelt meg belépni, ezt azonban a Cégbíróság nem jegyezte be. Ezt követően üzletrészt vásárolt a kft-ben, majd később készpénzes tőkeemeléssel növelte üzletrészének értékét. A lapokban megjelenő egyre kényelmetlenebb cikkek, valamint az Élet és Irodalom című hetilap riportsorozatát megelőző oknyomozás hatására dr. Lévai Anikó 2005-ben eladta üzletrészét, de megtartotta a földtulajdont. A földbirtok jelentős részét dr. Lévai Anikó haszonbérbe adta a Szárhegy Dűlő – Sárazsadány – Tokajhegyalja kft-nek, de a haszonbérleti szerződést a bizottság nem ismerhette meg, és a földhivatali nyilvántartásban sincs nyoma. A kft a több lépcsőben kapott jelentős állami támogatással szőlőtelepítést hajtott végre – egyebek között dr. Lévai Anikó tulajdonán is. A telepítvény – a haszonbérlet lejártáig – a kft tulajdona. A földterület értéke a telepítés hatására jelentősen megemelkedett. A bizottság szükségesnek tartja a földterület jelenlegi piaci értékét független szakértővel fölbecsültetni, és ennek alapján megállapítani, mennyivel gyarapodott az Orbán-család vagyona dr. Lévai Anikó sárazsadányi földtulajdona révén.” – részlet a Magyar Országgyűlés „Az Orbán család állami forrásból történő gazdagodása, különös tekintettel a szőlőbirtokokra” vizsgálóbizottsága 2005-ös jelentéséből (PDF).

Lévai Anikó húsz éve egyszer már megvásárolta ezeket a földeket

Az első Orbán-kormány bukását követő szocialista kormányzás idején felállt, az Orbán család állami forrásból történő gazdagodását vizsgáló parlamenti bizottság 2005-ös jelentésében szereplő sárazsadányi helyrajzi számokat összevetve Orbán Ráhel most kifüggesztett adásvételi szerződésével érdekes összefüggésekre bukkanhatunk.

„Dr. Lévai Anikó, Orbán Viktor felesége az 1997. március 10-én kelt adásvételi szerződés szerint Sárazsadányban 43 különböző, 1170-1235 közötti helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a sárazsadányi Szárhegy dűlőben fekvő ingatlant vásárolt a dr. Palcsó Mihály polgármester képviselte helyi önkormányzattól, 100 ezer forintért. […] Dr. Lévai Anikó a 2001 . december 11-én kelt adásvételi szerződés szerint megvásárolta a sárazsadányi ingatlan-nyilvántartásban 1166/2 helyrajzi számon nyilvántartott, 24.245 m2 alapterületű, 4.12 AK értékű, a 1236 helyrajzi számon nyilvántartott 3966 m2 alapterületű, 9,64ÁK értékű és a 091/28 helyrajzi számon nyilvántartott 1824 m2 alapterületű, 8,88 AK értékű mezőgazdasági földterületeket dr. Szász I. Attilától, 1,5 millió forintért.”

Ezek a helyrajzi számok – Sárazsadány 1170, 1166/2, 1236 – a most kifüggesztett, Orbán Ráhel és Kántor Andrea Erzsébet között köttetett adásvételi szerződésben is szerepelnek. Szúrópróbaszerűen lekértünk két tulajdoni lapot.

A Sárazsadány zártkert 1170-es helyrajzi számú ingatlan tulajdoni lapjáról azt lehet leolvasni, hogy az ingatlant 1997-ben szerezte meg Lévai Anikó a sárazsadányi önkormányzattól adásvétel jogcímén, és 2009-ben adta tovább Kékessy Dezsőnek, szintén adásvétel jogcímén. Tőle 2022-ben került tovább Kántor Andrea Erzsébethez szintén adásvétel jogcímén.

A Sárazsadány zártkert 1236-os helyrajzi számú ingatlan 2001-ben, adásvétel jogcímén került Dr. Szász István Attilától Lévai Anikóhoz, majd tőle 2009-ben ugyanezen a jogcímen megint csak Kékessy Dezsőhöz. Tőle pedig megint csak 2022-ben került tovább Kántor Andrea Erzsébethez, szintén adásvétel jogcímén.

Részlet a Sárazsadány zártkert 1236 tulajdoni lapjáról

A nemrégiben elhunyt Kékessy Dezső, volt párizsi magyar nagykövet a cégadatok tanúsága szerint a Szárhegy Kft. tulajdonosai között is megfordult. Lévain és rajta kívül az elmúlt húsz évben a cégben tulajdonos volt továbbá az Abraham Goldmann Bizalmi Vagyonkezelő Zrt. és a Patricius Borház Kft is.

Bizalmi vagyonkezelő rejti a tényleges tulajdonosok kilétét

A Szárhegy Kft. azóta a Patricius Borház Zrt.-be olvadt. A Patricius Borház Zrt. 2021-ben alakult a Patricius Borház Kft.-ből, 2023 elején pedig beleolvadt még az Arany Dűlők Kft., a Szárhegy Kft. és a Patricius Hotel Kft. is, melyeket korábban szintén mind az Abraham Goldmann Bizalmi Vagyonkezelő Zrt. tulajdonolt.

A bizalmi vagyonkezelés egy olyan jogviszony, amely során a vagyon tulajdonosa átruházza tulajdonát a vagyonkezelőre, abból a célból, hogy az a vagyont kezelje, megőrizze értékét, gyarapítsa azt, meghatározott kedvezményezettnek vagy kedvezményezetti körnek oda adja. Az angolszász rendszerben a vagyonos családok, személyek gyakran élnek a trust intézményével. Az Abraham Goldmann Zrt. által kezelt vagyon gazdáiról nem áll rendelkezésre nyilvános információ.

A Patrícius Borház Zrt. egyedüli részvényese szintén az Abraham Goldmann Bizalmi Vagyonkezelő Zrt. volt, majd 2023 márciusában a BDSPT Zrt.-hez került a cég. A BDSPT tulajdonosa Tiborcz István, Orbán Ráhel férje.

Átlátszó infografika

Összegezve tehát: Orbán Ráhel megvásárol 34 hektár szőlőt a tokaji borvidéken, melyeket legalább részben korábban már az édesanyja is birtokolt, most pedig a férje tulajdonában álló cég gazdálkodik ezeken.

Zimre Zsuzsa — Bodoky Tamás

Címlapkép: Sárazsadány, 2004. október 2. Az „Orbán-szőlő” Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Sárazsadány külterületén. MTI Fotó: Vajda János. A cégadatokat az Opten Kft. szolgáltatta.

Megosztás