Egyéb

Veszélyben a pécsi jogi kar?

Nyílt levélben tiltakoznak jogászok, a Pécsi Tudományegyetem volt és jelenlegi tanárai, illetve egy sor további értelmiségi a tervezett tömeges elbocsátások ellen, amelyek a jogi kart érintenék. Blogunk számára különösen fájó pont, hogy Informatikai és Kommunikációs Jogi Tanszék minden oktatóját kirúgnák, így az adatvédelem, az információszabadság, a véleménynyilvánítás és a média szabadságának egyik legfontosabb magyarországi kutatóhelye szűnne meg. A nyílt levelet változtatás nélkül közöljük:

Prof. Dr. Bódis József az MTA doktora, egyetemi tanár

a Pécsi Tudományegyetem rektora

Prof. Dr. habil. Kecskés László az MTA levelező tagja, egyetemi tanár

a Pécsi Tudományegyetem ÁJK dékánja

a Pécsi Tudományegyetem Szenátusa

a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Kari Tanácsa

Tisztelt Rektor Úr!

Tisztelt Dékán Úr!

Tisztelt Szenátusi Tagok!

Tisztelt Kari Tanácsi Tagok!

A pécsi és az országos tudományos közéletben is ismert, hogy a pécsi jogi karról csoportos létszámleépítés keretében elbocsátani készülnek az alkotmányjogi és alapjogi kutatás és oktatás területén dolgozó egyetemi oktatókat, sőt oktatási egységet is megszüntetnek. 

Az elbocsátandók között szerepel az Informatikai és Kommunikációs Jogi Tanszék minden oktatója, ezzel maga a tanszék is megszűnik, amely az országban szinte egyedülálló módon oktat és kutat olyan alapjogokat, mint az adatvédelem, az információszabadság, a véleménynyilvánítás és a média szabadsága, és amelyre az ország egyik legsikeresebb doktori iskolája épül.

Ugyancsak elbocsátani készülnek Chronowski Nórát, az Alkotmányjogi Tanszék habilitált egyetemi docensét, aki tudományos teljesítménye alapján kétségkívül nemzedékének egyik legkiválóbb és szakmai körökben legelismertebb alkotmányjogásza. Erre a döntésre nézetünk szerint létszámcsökkentés esetén sem lehet igazolható magyarázatot adni. 

Kérjük, hogy fontolják meg a döntést, amely súlyos károkat okozna a magyar alkotmányjogi és alapjogi kultúrának.

2013. november 1.

Altsach Szabina egyetemi hallgató, ELTE TáTK, a Fundamentum folyóirat szerkesztőségi tagja

Antal Attila egyetemi tanársegéd, ELTE Politikatudományi Intézet

Bartha Ildikó egyetemi adjunktus, Debreceni Egyetem Európa Jogi és Nemzetközi Jogi Tanszék

Bán Zsófia, egyetemi docens, ELTE Amerikanisztika Tanszék

Bencze Mátyás PhD hab. egyetemi docens, dékánhelyettes, Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar

Csáki Tibor, a műszaki tudomány kandidátusa, PhD egyetemi docens, Miskolci Egyetem Szerszámgépek Tanszéke

Csink Lóránt PhD egyetemi docens, PPKE Alkotmányjogi Tanszék

Deák Dániel PhD iur., dr. habil oecon., mb. tanszekvezeto egyetemi tanar, BCE Gazdasagi Jogi Tanszek 

Erdélyi Ágnes emeritus professzor, ELTE BTK Filozófia Intézet

Fleck Zoltán tanszékvezető egyetemi tanár, ELTE Jog- és Társadalomelméleti Tanszék

Gálik Mihály egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet

Gyulavári Tamás egyetemi tanár, PPKE Munkajogi Tanszék

Halmai Gábor egyetemi tanár, ELTE Európai Tanulmányok Tanszéke

Horányi Özséb egyetemi tanár, BME Szociológia és Kommunikáció Tanszék

Karácsony András egyetemi tanár, ELTE ÁJK Jog- és Társadalomelmélet Tanszék

Kálmán C. György CSc, tudományos főmunkatárs (MTA BTK ITI), dr. habil., egyetemi tanár (korábban: PTE BTK)

Kirs Eszter PhD egyetemi docens, Miskolci Egyetem Nemzetközi Jogi Intézeti Tanszék

Klaniczay Gábor történész, egyetemi tanár, az MTA doktora

Körtvélyesi Zsolt egyetemi tanársegéd, ELTE TáTK Európai Tanulmányok Tanszéke

Kovács Kriszta egyetemi adjunktus, ELTE Európai Tanulmányok Tanszéke

Köves Nóra egyetemi hallgató, ELTE TáTK, a Fundamentum folyóirat szerkesztőségi tagja

Kukorelli István DSc tanszékvezető egyetemi tanár, ELTE Alkotmányjogi Tanszék

Lamm Vanda akadémikus, egyetemi tanár

Lápossy Attila egyetemi tanársegéd, ELTE Alkotmányjogi Tanszék

Lattmann Tamás PhD egyetemi adjunktus, ELTE és Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Ludassy Mária DSc egyetemi tanár, ELTE Filozófiai Intézet

Majtényi Balázs PhD tanszékvezető egyetemi docens, ELTE Európai Tanulmányok Tanszéke

Majtényi László DSc tanszékvezető egyetemi tanár, Miskolci Egyetem Információs és Médiajogi Tanszék 

Márton Zsuzsanna PhD tudományos főmunkatárs, PTE TTK, Fizikai Intézet 

Máté András CSc (filozófia), tszv. egyetemi docens, ELTE BTK Logika tanszék

M. Tóth Balázs PhD, a Miskolci Egyetem volt egyetemi adjunktusa

Miklósi Zoltán adjunktus, Közép-Európai Egyetem

Navratil Szonja egyetemi adjunktus, ELTE Jog- és Társadalomelméleti Tanszék

Pajkossy Gábor kandidátus, dr. habil. egyetemi docens, ELTE BTK Történeti Intézet

Pap András László PhD hab. egyetemi docens, ELTE Média és Kommunikáció Tanszék, osztályvezető, MTA TK Jogtudományi Intézet

Papp Imre PhD egyetemi adjunktus, ELTE Alkotmányjogi Tanszék

Pozsár-Szentmiklósy Zoltán egyetemi tanársegéd, ELTE Alkotmányjogi Tanszék

Radnóti Sándor D.Sc egyetemi tanár, ELTE Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet Esztétika Tanszék

Rajk Judit, DLA egyetemi adjunktus, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem

Rajk László, a Színház-és Filmművészeti Egyetem volt egyetemi docense

Rényi Ágnes tanszékvezető egyetemi docens, ELTE TáTK Szociológiai Intézet

Rényi András hab. egyetemi docens, ELTE BTK Művészettörténeti Intézet

Salát Orsolya LL.M, S.J.D egyetemi adjunktus, ELTE Európai Tanulmányok Tanszéke

Seláf Levente egyetemi adjunktus ELTE BTK Régi Magyar Irodalom Tanszék

Sólyom Péter PhD egyetemi adjunktus, Debreceni Egyetem Alkotmányjogi Tanszék

Somody Bernadette PhD egyetemi adjunktus, ELTE Alkotmányjogi Tanszék

Somogyvári István címzetes egyetemi tanár, ELTE ÁJK

Szabó Máté Dániel PhD, Miskolci Egyetem Információs és Médiajogi Tanszék

Szajbély Katalin PhD

Szilágyi Emese egyetemi tanársegéd, Debreceni Egyetem Alkotmányjogi Tanszék

Tóth Gábor Attila tanszékvezető egyetemi docens, Debreceni Egyetem Alkotmányjogi Tanszék

Unger Anna egyetemi tanársegéd, ELTE TáTK Politikai Tudományok Tanszék

Urbán Ágnes PhD egyetemi docens, BCE GTK Infokommunikációs Tanszék

Váradi András biokémikus, az MTA doktora, az Academia Europaea tagja

Vinnai Edina egyetemi adjunktus, Miskolci Egyetem Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszék

Vissy Beatrix egyetemi tanársegéd, ELTE Alkotmányjogi Tanszék

//

Megosztás