pszichológia

A nők hamarabb lesznek függők, és később kérnek segítséget, mint a férfiak

Mennyiben más a nők és a férfiak függősége? Miben térnek el a gyógyulási, leszokási esélyeik, illetve a lehetőségeik a teljes felépülésre? Érdemes a női szerhasználókat önállóan vizsgálni, illetve milyen tényezők mellett kell azt tenni? Ilyen és hasonló kérdéseket tesz fel most megjelent könyvében Kaló Zsuzsa pszichológus.

Kaló Zsuzsa az ELTE PPK Pszichológiai Intézet egyetemi adjunktusa, az AKUT Alapítvány kuratóriumának elnöke, a Magyar Addiktológiai Társaság elnökségi tagja. Első kötete, ami az ELTE PPK támogatásával jelent meg, női szerhasználattal kapcsolatos elméleteket és kutatási eredményeket mutat be külföldi és hazai szakirodalommal alátámasztva.

Kaló Zsuzsa: Bevezetés a szerhasználó nők világába
2020, L’Harmattan Kft.
168 oldal, 2490 Ft

A női szerhasználat, az addikció rettenetesen stigmatizált – különösen a terhes nők és a kismamák esetében – legyen szó dohányzásról, alkoholról vagy illegális drogokról. Sokszor pont ez a stigma az, ami miatt a nők kevesebbszer vagy később kérnek szakértői segítséget a férfiaknál, és ez okozhatja azt is, hogy a női függőségről sokkal kevesebbet tudunk, mint a férfiakéról.

Ez pedig azért lehet problematikus, mert hiába vannak jegyek, amik mindkét nem esetében megjelennek, ahhoz, hogy a nők addikcióját hatékonyan tudjuk kezelni, többet kell tudni a nők függőségéről, annak okairól, pszichológiai és testi következményeiről, valamint a leszokás és a segítség lehetséges metódusairól.

Ezekről Kaló három témakörre bontva ír. Az első részben ismerteti a női szerhasználat elméleti hátterét és sajátosságait, továbbá bizonyítja a téma létjogosultságát a legfrissebb hazai és nemzetközi kutatások, valamint klinikai gyakorlatok alapján.

A könyvben idézett nemzetközi jelentések szerint a droghasználók harmada, az injekciós szerhasználók ötöde nő. A kezelésbe kerülő nők és lányok esetében megfigyelhető egy úgynevezett teleszkóp-hatás: ők az első kipróbáláshoz képest hamarabb alakítanak ki függőséget, és súlyosabb tünetekkel folyamodnak segítségért, mint a férfiak.

A nők függőségének kialakulásában jelentős szerepe van a párkapcsolatoknak, míg a férfiak inkább a baráti kör miatt próbálnak ki szereket. A nők esetében a genetikai tényezők mellett társas-társadalmi okokat kell feltételezni, illetve nagyon hangsúlyosan ki kell térni a szerhasználó nők kezeletlen traumáira – elsősorban a családon belüli- vagy kapcsolati erőszakra, ami ok és következmény is lehet.

Kaló kiemeli, hogy a nők szerhasználati mintáit a szociális és társadalmi helyzetet figyelembe véve kell vizsgálni. A női függők ugyanis nem homogén társadalmi kategóriát alkotnak. A függőség, és a stigma kialakulásában is vannak olyan tényezők, amik súlyosbíthatják a nő helyzetét: a rossz anyagi vagy családi háttér, a kor, és mindennél jobban, az anyaság. Erről szól a könyv középső része.

A pszichológus a legérzékenyebb és leginkább stigmatizált csoport, a terhes szerhasználók vagy függő kismamák körében készített kvalitatív kutatást Magyarországon. Húsz félig strukturált interjú és két mélyinterjú során Kaló azt akarta feltérképezni, hogy ezek a nők hogyan viszonyulnak az anyasághoz, a gyerekhez, a függőségükhöz. Ennek a kutatásnak részleteit, körülményeit és eredményeit mutatja be.

A könyv utolsó része pedig az elméletek és a kutatási eredmények összefésülésével von le tanulságokat, ajánl potenciális megoldásokat vagy módszereket.

A női szerhasználat a ’90-es évek óta egyre nagyobb figyelmet kap a nemzetközi diskurzusban, de itthon Kaló Zsuzsa könyve az első, ami ezzel a témával foglalkozik.

A Bevezetés a szerhasználó nők világába nem egy könnyű olvasmány. A részletesen kidolgozott elméleti keretnek, a sok forrásból igazolt adatoknak, és a sokszínű felhasznált irodalomnak köszönhetően végtelenül informatív. Az olvasótól feltételez bizonyos szintű szociológiai és pszichológiai érdeklődést is. Előzetes tudásra nincs szükség a megértéséhez, ellenben rengeteg további olvasmányt ajánl a témában.

Rutai Lili

Adj 1 százalékot az Átlátszónak! Adószám: 18516641-1-42 Az Átlátszó nonprofit szervezet: cikkeink ingyen is olvashatóak, nincsenek állami hirdetések, és nem politikusok fizetik a számláinkat. Ez teszi lehetővé, hogy szabadon írhassunk a valóságról. Ha fontosnak tartod a független, tényfeltáró újságírás fennmaradását, támogasd a szerkesztőség munkáját egyszeri vagy rendszeres adománnyal, vagy az szja 1 százalékod felajánlásával!

Megosztás