sajtóelhárítás

Hadházy Ákos és az Átlátszó adatigénylését is csak halogatja a győri városvezetés

Hadházy Ákos országgyűlési képviselő múlt pénteken számolt be arról Facebookon, hogy nem sikerült halálozási adatokhoz jutnia a győri Polgármesteri Hivataltól, ami időhúzásra játszik – de a képviselőnek végül maga a polgármester válaszolt. Nekünk nem volt ilyen kegyben részünk: adatigénylésünket ide-oda tologatja a győri önkormányzat, és október óta várunk a válaszra.

Nélküled nincsenek fontos sztorik – adód 1 százalékát ajánld fel az Átlátszónak! Adószámunk 18516641-1-42, kattints ide a letölthető nyilatkozatért.

Nemrég megjelent cikkünkben az önkormányzati lakáshelyzetet elemeztük: a budapesti lakásállomány után ezúttal a vidéki önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanokat vizsgáltuk meg közelebbről. Amint azt cikkünkben is megírtuk, a 18 megyeszékhely közül egyedül Győrből nem sikerült adatokat szereznünk:

Az önkormányzati lakások több mint 11 százaléka a megyeszékhelyeken is kihasználatlan

A lakhatási válság kapcsán legtöbbször a fővárosi lakáshelyzet kerül szóba, pedig a vidéki városokban is előfordul, hogy éveket kell várni egy-egy önkormányzati ingatlanra. Ezúttal a megyeszékhelyek önkormányzati lakásállományát vizsgáltuk meg, a kapott adatokból pedig kiderült, hogy egyáltalán nem jobb a helyzet, mint Budapesten, sőt: az üresen álló ingatlanok száma a megyeszékhelyeken is meghaladja a 3400-at.

Hadházynak a veszélyhelyzetre hivatkoztak

Ez önmagában még nem is lenne szokatlan, de múlt hét pénteken kiderült, hogy nemcsak mi jártunk így: Hadházy Ákos is hasonló tapasztalatokat szerezett a győri városvezetéssel kapcsolatban. Az országgyűlési képviselő Facebook-posztban számolt be arról, hogy azért fordult az anyakönyvi hivatalhoz, hogy megtudja, heti lebontásban hány elhunytat anyakönyveztek tavaly és tavalyelőtt.

Hadházy kiemelte, hogy a legtöbb önkormányzat pár napon belül elküldte neki a kért adatokat – függetlenül attól, hogy ellenzéki vagy fideszes városvezetésről van szó. Győrből azonban két hét elteltével pontosítást kértek tőle a szerinte egyértelmű kérdésre, majd újabb 15 nap múlva elküldött válaszukban már arról írtak, hogy csak 45 napon belül tudnak eleget tenni az adatigénylésének a Hivatal veszélyhelyzettel összefüggő feladatainak ellátása miatt.

Mint ismeretes, novemberben ismét meghosszabbította a kormány a közérdekű adatigénylésre való válaszadás határidejét: a Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint 15 nap helyett 45 nap áll az állami szervek rendelkezésére, hogy kiadják a közérdekű adatokat. Ez a határidő pedig újabb 45 nappal meghosszabbítható abban az esetben, ha az adatok kiadása „a közfeladatot ellátó szervnek a veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatai ellátását veszélyeztetné”.

Ez lényegében azt jelenti, hogy akár hatszor annyi idejük lehet az adatgazdáknak a válaszadásra, mint eddig, és ezzel már több alkalommal éltek is az állami szervek.

Miután Hadházy Ákos beszámolt a győri önkormányzat müllercecíliás időhúzásáról, a képviselőnek Győr fideszes polgármestere, Dézsi Csaba András indulatos posztban reagált a Facebookon. Dézsi felszólította Hadházyt, hogy ne nyilvánosan üzengessen neki, hanem „zavaros handabandázás helyett” hívja fel, vagy írjon neki sms-t, ha segítségre van szüksége. A polgármester hozzátette azt is, hogy „bár jogi lehetőségem nincsen erre, megkértem jegyző urat, hogy 15-én hétfőn küldjék már el önnek a kért adatokat. ”

Az önkormányzati lakásokról sem adták ki az adatokat

Mi is kísértetiesen hasonló tapasztalatokról számolhatunk be, mint Hadházy: még ősszel, egészen pontosan október végén adtunk be közérdekű adatigénylést Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalához (csakúgy, mint az összes többi megyeszékhelyhez), azonban 12 nap elteltével válaszukban azt írták, hogy a Polgármesteri Hivatal nem minősül adatkezelőnek a kért adatok tekintetében.

Ezt követően a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.-t is megkerestük, ami a hivatalos honlap tanúsága szerint az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok hasznosítási, üzemeltetési és fenntartási feladataiért felel. Ugyanezen honlap számol be arról is, hogy a szervezet Vagyonkezelő Üzletága felel a zrt. által kezelt önkormányzati ingatlanvagyon-nyilvántartás naprakész vezetéséért is. Az Átlátszó által üzemeltetett közadatigénylő portálon, a KiMitTud-on küldött adatigénylésünkre nem kaptunk választ, csak másodszori, emailes érdeklődésünkre (12.08.) reagáltak, december 30-án, amikoris 15 nappal meghosszabbították a határidőt.

Ezt követően január 14-én tőlük is az a válasz érkezett, hogy nem tekinthetők adatgazdának a kért adatok vonatkozásában, ezért beadtuk az adatigénylést az Önkormányzat részére.

A kérdéseink szóról szóra ugyanazok voltak, mint amiket korábban a 23 budapesti kerületnek, valamint a 17 másik megyeszékhelynek feltettünk.

Arról szerettünk volna adatokat kérni, hogy pontosan mennyi önkormányzati lakás van Győr tulajdonában, illetve mennyi állt belőlük üresen a megadott időpontban (2018 és 2019 végén, valamint 2020 első félévében). Arról is érdeklődtünk, hogy az üres lakások közül mennyi van lakható állapotban, ezen kívül rákérdeztünk a lakásállomány változására is: a lakásépítésről, értékesítésről, és vásárlásról is kértünk adatot évekre bontva, valamint a lakáskiürítési eljárások számát is szerettük volna megtudni.

A legtöbb önkormányzat Budapesten és vidéken egyaránt el is küldte 15 napon belül a kért adatokat, és jellemzően egyetlen helyről sem kaptunk olyan választ, ami azt mutatná, hogy nem volt teljesen világos számukra, milyen adatokat kérünk. Ez pedig 40 önkormányzatot és összesen több, mint 40 adatigénylést jelent, ugyanis volt, ahol a Vagyonkezelőhöz irányítottak minket.

Vagyis 40 önkormányzat rendben találta adatigénylésünket, és gond nélkül eleget is tett neki, kivéve a győri városvezetés: január 27-én érkezett válaszlevelükben pontosítást kértek adatigénylésünk minden egyes pontjával kapcsolatban.

Többek között arról szerettek volna többet megtudni, hogy mit értünk önkormányzati bérlakás fogalma alatt, „kizárólag Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló, vagy bármelyik önkormányzat tulajdonában álló lakások adatait” szeretnének-e megismerni, de a jelen idő használatával kapcsolatban is akadt kérdésük. Emellett érdeklődtek arról is, hogy az önkormányzati lakások eladására, vételére, vagy építésére vonatkozóan „a teljes folyamat végmentét értjük-e, vagy például a szándék felmerülését.”

Miután ennek még aznap eleget tettünk, újabb két hetet követően, február 12-én azt az üzenetet kaptuk, hogy az Önkormányzat veszélyhelyzettel összefüggő feladatainak ellátása érdekében 45 napon belül tudnak eleget tenni a válaszadásnak. Ezt azonban már nem tudtuk megvárni cikkünkhöz, mivel összességében több mint 3 hónapja igyekszünk megtudni az ingatlanvagyonra vonatkozó adatokat.

Az eset nagyon tanulságos, mert jól megmutatja, hogy miért problémás, ha egy viszonylag ártalmatlan, a vírushelyzethez és a védekezéshez egyáltalán nem kapcsolódó téma (jelen esetben a lakhatás) esetében is ilyen hosszadalmas procedúrával kell szembenéznie az igénylőnek.

Nem ez az első alkalom egyébként, hogy hasonló nehézségekbe ütköztünk győri adatigénylésünk során: 2012-ben a polgármesteri hivataltól arról szerettünk volna adatokat kérni, hogy az elmúlt évek során milyen újságokat, és milyen összegben rendeltek meg. A hivatalból a mai napig ott dolgozó Dr. Csörgits Lajos aljegyző válaszolt, aki az igényelt adatokat ugyan elküldte, ezt azonban rendkívül kioktató és jogilag téves megjegyzés kíséretében tette. Amikor pedig rájött, hogy munkatársunknak írt arrogáns levele az Átlátszó adatigénylő portálján, a KiMitTud-on nyilvánosan elérhető, akkor perrel fenyegetve akarta eltávolíttatni.

Szolgáltató állam: A győri aljegyző fenyegetőzik

Egy kimittudos adatigénylésre Csörgits Lajos győri aljegyző minősíthetetlen stílusban válaszolt. Amikor a levele az oldalon nyilvánosságra került, perrel fenyegetve akarta azt eltávolíttatni. Kis magyar információszabadsági abszurd 2012. A kimittud.atlatszo.hu segítségével Erdélyi Katalin adatigénylést juttatott el a győri polgármesteri hivatalhoz, amelyben arról érdeklődött, az utóbbi években a hivatal milyen újságokat és milyen összegben rendelt meg.

Szopkó Zita

Címlapkép: Facebook / Budakeszi Fidesz

A közérdekű adatigénylésre legtöbbször, így ennek a cikknek az elkészítése során is, az Átlátszó által üzemeltetett KiMitTud közadatigénylő weboldalt használtuk. A KiMitTud segítségével azonban nem csak mi, hanem bárki könnyen és átláthatóan tud közérdekű adatot igényelni minden olyan állami, önkormányzati vagy más közfeladatot ellátó intézménytől, amely részt vesz az állam működtetésében, vagy közpénzt költ.

Megosztás