Egyéb

Sok a panasz, de akkor is a Kölyök Kft. eteti a gyerekeket Komáromban

Komáromban 2013-ban átalakították az évek óta jól működő közétkeztetési rendszert. Idén további intézmények ellátását bízták a 2 évvel ezelőtti pályázaton nyertes cégre, ami átvette a korábban a város által foglalkoztatott konyhai dolgozókat, ők azonban a második munkanapjukon felmondtak az ételek nem megfelelő minősége miatt. A polgármesterhez intézett kérdéseinkre a helyi FIDESZ-frakció válaszolt.

2010-ben Komáromban az ország sok más településéhez hasonlóan az erősen MSZP-ellenes közhangulatnak köszönhetően fideszes polgármestert szavazott meg a lakosság, ezzel leváltva a 20 ezer lakosú dunántúli várost 1999 óta vezető MSZP-s Zatykó Jánost.

Utóda, Molnár Attila 1999-ben diplomázott a JATE-n, és választási győzelme előtt ügyvédként praktizált. 1990 óta volt a település képviselőtestületének tagja, 20 évvel később pedig nemcsak a város vezetőjének, hanem a térség országgyűlési képviselőjének is őt választották. Bár a választási kampányban pártja akkori szlogenét szajkózva párbeszédet hirdetett, megválasztása után ezt kevésbé lehet érzékelni.

A választás után egy héttel megszüntette a polgármesteri fogadóórákat, most, 5 évvel később, második városvezetői ciklusát töltve pedig a helyi óvodás és iskolás gyerekek étkezését ellátó céggel kapcsolatos kritikákat sem fogadja szívesen.

A komáromi iskolák, óvodák, és szociális intézmények ellátását a város tulajdonában lévő Saxum Kft. végezte korábban, ám 2013 márciusában az önkormányzat közbeszerzést írt ki a város 4 általános iskolája közül háromra (Bozsik, Feszty, Petőfi) vonatkozóan: az intézmények tálalókonyhájának üzemeltetésére és az iskolai étkeztetés biztosítására.

A tenderre hárman adtak be pályázatot, végül a tatabányai Kölyök Kft. nyerte nettó 253 millió forintos ajánlattal – a szerződés 2017. június 30-ig köti a feleket. Ezt megelőzően helyben, az önkormányzati tulajdonban lévő Saxum Kft. által üzemeltetett konyhában főzték az iskolások ebédjét, azóta a 18 kilométerre lévő Tatáról szállítják nekik az ennivalót. Az ételek rossz minősége miatt számtalan panasz érkezett azóta a gyerekektől, szülőktől, gyakorlatilag hiába.

2015 februárjában a komáromi képviselőtestület határozatot hozott arról, hogy a városi tulajdonban lévő gazdasági társaságok működését racionalizálják. Ennek keretében a Saxum Kft. neve Komáromi Városgazda Nonprofit Kft.-re változott, alapító okiratát, tevékenységi köreit módosították.

Mint az Molnár Attila előterjesztésében szerepel, erre azért volt szükség, mert

Komárom Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének elfogadásakor a Képviselőtestület számára nyilvánvalóvá vált, hogy a csökkenő adóbevételekből az állami támogatás mértékének csökkenéséből kifolyólag a 2015.évi költségvetés egyensúlyban tartásához, a kötelező önkormányzati feladatok folyamatos, biztonságos ellátásához elengedhetetlenül szükséges az önkormányzat kiadási struktúrájának átalakítása, a kiadások jelentős mértékű csökkentése. “

Nyáron folytatta a megkezdett munkát a polgármester: az augusztus 19-i rendkívüli testületi ülésre készített előterjesztésének három pontja volt, ebből kettő a városi közétkeztetéssel kapcsolatos:

  • “Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása Komárom Város közigazgatási területén” tárgyú közbeszerzési eljárás fedezetének biztosítása
  • Döntés a „Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása Komárom Város közigazgatási területén” tárgyú közbeszerzési eljárásban

Az első pont kifejtésében ez szerepel:

“Az óvodai, a Dózsa iskolai gyermekétkeztetést és a szociális étkeztetést eddig ellátó Saxum Kft. 2015. március 12-én átalakult nonprofit jellegű gazdasági társasággá. A jelenleg Komáromi Városgazda Nonprofit Kft. nevű gazdasági társaság profiltisztításon esik át, az étkeztetés ellátása kikerül az ellátandó feladatai közül, mellyel jelentős költségmegtakarítást remélhetünk Önkormányzati szinten.

Az új szolgáltató kiválasztása közbeszerzési eljárás lefolytatása útján lehetséges, tekintettel az eljárás becsült értékére, mely nettó 547.790.184 Ft (48 hónapot figyelembe véve). (…) A vállalkozási szerződés tervezett időtartama: 2015. szeptember 1. – 2020. augusztus 31.”

Ezután határozatot hoztak arról, hogy Komárom 2016-2020-as költségvetésében a kötendő szerződés fedezetét összesen 812 millió forint értékben biztosítják.

Majd következett az előterjesztés második releváns pontja, amelyből kiderül, hogy már meg is van az előző pontban még jövőbeli feladatnak látszó közbeszerzés nyertese, aki nem más, mint a Kölyök Kft.

“Komárom Város Önkormányzata „Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása Komárom Város közigazgatási területéntárgyban nemzeti rezsim szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított. Az ajánlattételi felhívás 2015. 07. 28-án jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben. Az ajánlatok bontására 2015. július 28-án került sor. “

nyerteskolyok

 

Igaz, hogy a Kölyök Kft. ajánlata volt a legdrágább, de a pontozási rendszer miatt ez a cég nyerte a tendert 526 milliós ajánlatával, mert ők tudták a legkisebb távolságon belül vállalni a város által az előre nem látható helyzetek esetére (ha a “rendes” komáromi főzőkonyhával történne valami) kért vis major konyhát. A másik két pályázó 41-42 kilométert írt be, a Kölyök Kft. 30 métert, és ezzel a legtöbb pontot kapta.

 

kolyokpontok

 

Így a Kölyök Kft. kezébe került a teljes komáromi közétkeztetés hosszú évekre: a 2013-ban megkapott három mellé most megkapták a város negyedik általános iskoláját is, a Dózsát, az összes óvodát (Csillag, Gesztenyés, Kistáltos, Napsugár, Szivárvány, Szőnyi, Tóparti), az Egyesített Szociális Intézményt, a Gondozási Központot és a Hajléktalanok Menedékházát is.

A közbeszerzési kiírás szerint az intézmények ellátását az ezt a funkciót eddig is betöltő helyen, a Központi Főzőkonyhában, vagyis a Csillag óvoda főzőkonyhájában kell végezni. Vészhelyzetek esetére a másik két cég saját, Komáromtól mintegy 40 kilométer távolságban elhelyezkedő konyháját írta a pályázati anyagba, a Kölyök Kft. pedig nem mást, mint a Csillag óvodával szemben található Feszty Általános Iskola konyháját, melynek üzemeltetését 2013-ban nyerték el a várostól.

Ez azonban több kérdést is felvet. Egyrészt ugye a közétkeztetés magánvállalkozáshoz történő kiszervezését a város tulajdonában lévő Saxum Kft.-től azzal indokolta az előterjesztésében Molnár Attila polgármester, hogy csökkenteni kívánják Komárom kiadásait. Ehhez képest most a legdrágább ajánlatot hozták ki győztesként. Ezt az aggályt az önkormányzat közbeszerzési döntőbizottságának két tagja is szóvá tette, de a pontrendszer alapján és a fideszes többségű képviselőtestület szavazataival akkor is a Kölyök Kft. nyert.

 

aggalyok

 

Másrészt nehezen képzelhető el olyan vis major esemény (pl. árvíz, földcsuszamlás, közműmeghibásodás, egyéb katasztrófa), amely a Csillag ovi konyháját használhatatlanná teszi, de a tőle 30 méterre lévő Feszty működését nem érinti.

Harmadrészt az iskolában nem főző-, csak tálalókonyha van, mint az a 2013-as közbeszerzésben és szerződésben is szerepel. Vagyis a Feszty konyhája nemhogy szükség esetén 600, de egy adag melegétel lefőzésére sem alkalmas a nyilvános információk szerint.

Ugyanakkor névtelenséget kérő helyi forrásaink szerint a Kölyök Kft. augusztusban, a városi közétkeztetés ellátására vonatkozó közbeszerzés júliusi kiírása után elkezdte átalakítani a Feszty konyháját, amelynek használatáért a 2013-as szerződés értelmében 500 Ft/nm bérleti díjat fizet a városnak. A probléma ezzel az, hogy a pályázatba a cégeknek nem volt elegendő beírniuk az általuk biztosítani tudott vis major konyha nevét és a Csillag óvodától mért távolságát, hanem csatolniuk kellett annak hatósági engedélyeit is, amilyennel egy még el nem készült helyiség nagy valószínűséggel nem rendelkezik.

Kérdés tehát, hogy a pályázat benyújtása előtt vagy csak később alakította át a Kölyök Kft. a Feszty iskola tálalókonyháját főzőkonyhává, ha előtte, akkor honnan tudta, hogy erre szükség lesz, és kérdés az is, hogy milyen önkormányzati engedély, szerződés keretében végezte el a bérelt helyiség átalakítását. A dokumentumok ugyanis nem nyilvánosak az önkormányzat honlapján, és mikor dr. Nemes Andrea, a DK önkormányzati képviselője meg szerette volna kérdezni az augusztusi testületi ülésen, hogy jogosan jelölte-e meg tartalékkonyhának a Fesztyt a Kölyök Kft., és ha igen, akkor ki, milyen felhatalmazás alapján kötötte meg a céggel az átalakítást lehetővé tevő szerződést – akkor nem kapott szót a polgármestertől.

Szót kaptak viszont a megyei sajtóban azok a konyhai dolgozók, akik hosszú évek óta készítették a Csillag óvodában a gyerekek és a szociális ellátottak ételét, és akiket szeptemberben, a szerződés érvénybelépésekor átvett a Városgazda (korábban Saxum) Kft.-től a Kölyök Kft., ám második munkanapjukon felmondtak, mert romlott, büdös húst kaptak a cégtől, mint elcsomagolandó és a későbbiekben felhasználandó alapanyagot.

Az Átlátszónak nyilatkozó Mészáros Józsefné elmondta, hogy közel 10 éve dolgozott konyhalányként az önkormányzati cég alkalmazottjaként, és munkatársaival örültek, amikor megtudták, hogy munkaviszonyuk a komáromi közétkeztetés átalakítása után is megmarad, folytatólagosan átveszi őket a Kölyök Kft., ám 10 kolléganőjével – egyikük néhány nappal nyugdíjazása előtt – egységesen mondtak fel a második napjukon, mert nem akartak többé a cégnek dolgozni.

Mészárosné elmondása szerint nem tudták elfogadni, hogy rögtön az első nap kevés volt a gyerekeknek szánt étel, felezniük kellett az adagokat, a korábban megszokottól eltérően hiányzott a zöldség, gyümölcs a hideg étkezéseknél, amikor pedig jelezte a cég képviselőjének, hogy a csomagolási, fagyasztási céllal a konyhára érkezett hús büdös, nyilvánvalóan romlott, akkor azt az utasítást kapták, hogy mossák át ecetes vízzel, és már mehet is a fagyasztóba. Ehhez ő és kolléganői, miután évek óta lelkiismeretesen látták el a kisgyerekek és az idősek, hajléktalanok ellátását, a továbbiakban nem kívánták a nevüket adni.

Alábbi kérdéseinket elküldtük a Kölyök Kft.-nek, választ azonban nem kaptunk.

„Tisztelt Kölyök Kft.!

A sajtóban megjelent hírekkel kapcsolatban kérem tájékoztassanak arról, hogy

– a komáromi dolgozók felmondása után honnan és mennyi idő alatt tudták pótolni a kiesett munkaerőt?

– volt-e fennakadás a közétkeztetésben a 11 fő felmondása miatt?

– honnan, mely beszállítótól veszik a húst?

– miként fordulhatott elő, hogy a konyhára büdös/romlott hús került?

– a konyhán dolgozók jelzésükre miért azt az utasítást kapták, hogy mossák át és csomagolják el a büdös/romlott húst?

– felhasználták azóta a cikkben említett húst?

– rendszeresen tálalnak/főznek romlott alapanyagokból?

– miért tálalnak/főznek kisebb adagokat, mint a közétkeztetést korábban végző cég?

– miért nem kaptak a gyerekek zöldséget/gyümölcsöt?

– nem tartják fontosnak a közétkeztetési feladatokat, a gyerekek/idősek/hajléktalanok számára a megfelelő minőségű és mennyiségű ételek biztosítását?”

Kérdéseket küldtünk a komáromi polgármesternek is:

Tisztelt Molnár Attila!

A sajtóban megjelent hírekkel kapcsolatban kérem, tájékoztasson arról, hogy

– okozott-e fennakadást a komáromi közétkeztetésben a konyhai dolgozók váratlan felmondása?

– kivizsgálták-e a romlott hús esetét?

– ellenőrizték-e, esetleg ellenőrzik-e folyamatosan a közétkeztetést végző Kölyök Kft. által nyújtott szolgáltatást, az ételek minőségét és mennyiségét?

– mik az önkormányzat tapasztalatai a Kölyök Kft. által tálalt/főzött ételekkel kapcsolatban?

– mi az önkormányzat véleménye a dolgozók, a szülők, és az ellenzéki képviselők által megfogalmazott panaszokról, miszerint a Kölyök Kft. kevés és rossz minőségű ételt tesz a komáromi gyerekek, óvodások és iskolások elé?

– mi alapján kerülhetett bele a Kölyök Kft. nyertes pályázatába az, hogy vis major konyhaként a Feszty Árpád Általános Iskola tálalókonyháját fogja használni?

– a Feszty tálalókonyhája alkalmas vis major konyhának? el tudja látni a megfelelő kapacitást?

– végzett bármilyen átalakítást, fejlesztést a Kölyök Kft. a Feszty konyháján? ha igen, melyek ezek, és milyen szerződés alapján?

– nem tervezi, hogy a panaszok miatt szerződést bontanak a Kölyök Kft.-vel?”

Tőle sem érkezett válasz, csak egy kissé szürreális telefonhívás Takács József fideszes önkormányzati képviselőtől, aki közölte, hogy megkapták a levelet, és egy közleményt küldenek rá válaszul, ha lediktáljuk az email-címet, amiről a kérdéseket küldtük – de elismerte, hogy a közlemény nem ad választ a feltett kérdéseinkre.

A közlemény meg is érkezett, változtatás nélkül tesszük közzé:

“Tisztelt Szerkesztő Asszony!

Küldöm a FIDESZ-KDNP helyi szervezetének válaszát szíves felhasználásra!

Üdvözlettel:
Takács József

Elítéljük és szégyenletesnek tartjuk, hogy a Demokratikus Koalíció hazugságokkal megtévesztett embereket. A párt gyerekeket és időseket próbál felhasználni rövid távú politikai haszonszerzés reményében.

Továbbra is elkötelezettek vagyunk a szeptember 1-től bevezetett közétkeztetési reform végrehajtása mellett, amely a szív-, érrendszeri és daganatos megbetegedések megelőzésének egyik alappillére.

Támogatjuk az ingyenes közétkeztetés kiterjesztését a lehető legszélesebb mértékben.

Döbbenetesnek tartjuk, hogy a Gyurcsány párt az emberek egészségét megőrizni szándékozó egészségügyi programot alaptalan vádaskodásokkal akarja politikai hisztériakeltésre felhasználni.”

A komáromi szóbeszéd szerint a Kölyök Kft. rejtélyes sikereinek az a titka, hogy a cég szoros kapcsolatban áll Völner Pállal, a Fidesz Komárom-Esztergom megyei elnökével, a Komárom-Esztergom megyei fejlesztési projektek miniszteri biztosával, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium infrastruktuális területért felelős korábbi államtitkárával – ennek azonban sem informális módon, sem a cégadatbázisban nem találtuk nyomát.

A nettó árbevételét 2010 óta megduplázó, és adózott eredményét is bő másfélszeresére növelő Kölyök Kft. tulajdonosai a tatabányai Kovács Miklós és fia, Kovács Krisztián, aki egyúttal a szintén fideszes polgármesterű tatabányai önkormányzat tulajdonában lévő városi távhőcégnek, a T-Szol Zrt.-nek ügyvezetője 2013 óta, és 2012 óta ügyvezetője a T-Szol többségi tulajdonában lévő Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-nek is.

Erdélyi Katalin

Címlapkép innen.

Fizess elő az Átlátszóra, hogy még sok ilyen cikket írhassunk!

Havonta csak egy ezres: már csak 945 új előfizetőre van szükségünk
ahhoz, hogy az alapműködésünk közösségi finanszírozású legyen.Tudnivalók itt.

Megosztás