Egyéb

Titok Vida Ildikó NAV-elnök szakmai önéletrajza

Adatigényléssel fordultunk a NAV-hoz. Szerettük volna elkérni az amerikai kitiltási botránnyal kapcsolatban érintettként említett Vida Ildikó NAV elnök szakmai önéletrajzát. Nem a bankszámlája forgalmi adatait, nem a lakásáról készült fényképeket kértük, és nem is azt kérdeztük, hogy a világ mely részére utazhat manapság, és mely részéből van esetleg kitiltva. Csak azt szerettük volna megtudni, amit egy szakmai önéletrajz tartalmazni szokott: hol tanult és hol dolgozott, mielőtt az adófizetők pénzét beszedő állami hivatal vezetője lett.

Nem jártunk sikerrel. Úgyhogy ma is homály fedi, van-e például öt éves vezető tapasztalata az elnök asszonynak. Igaz, vele szemben ez már nem elvárás: ez az előírás a kinevezésével egyszerre, egy 2010. június 29-én hatályba lépett jogszabály-módosítással került ki a NAV-elnökkel szemben támasztott követelmények közül.

A szakmai önéletrajz tárgyában benyújtott adatkérésre a következő választ kaptuk:

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 179. §-a szerint közérdekből nyilvános adatnak minősül: a) a kormánytisztviselő neve, b) a kormánytisztviselő állampolgársága, c) a kormánytisztviselőt alkalmazó államigazgatási szerv neve, d) a c) pontban meghatározott szervnél a kormányzati szolgálati jogviszony kezdete, e) a kormánytisztviselő jelenlegi besorolása, besorolásának időpontja, f) a kormánytisztviselő munkakörének megnevezése és a betöltés időtartama, g) a kormánytisztviselő vezetői kinevezésének és megszűnésének időpontja, h) címadományozás adatai, i) a kormánytisztviselő illetménye. Mindezekre tekintettel tehát az önéletrajz másolata nem minősül közérdekű adatnak, sem pedig közérdekből nyilvános adatnak, így kérelmét nem tudjuk teljesíteni. Az életrajz teljes másolata azért sem adható ki, mivel az olyan személyes adatokat is tartalmaz, amelyek nem függnek össze közfeladata ellátásával (pl. lakcím) és azok nyilvánosságra hozatalát nem írja elő a törvény. Megjegyeznénk még, hogy a személyes adatok védelméről szintén az Info tv. rendelkezik.”

Szép válasz. Ezek szerint a rendkívül átlátható magyar államban az titok, hogy milyen szakmai út vezet egy adóhatóság elnöki pozíciójába, és ez biztos csak az olyan elvakult liberálisoknak fáj, mint az átlátszósok. Az sem derül ki így sajnos, hogy miért kellett a NAV elnökkel szemben támasztott jogszabályi elvárások közül éppen Vida Ildikó hivatalba lépése idején kivenni az ötéves közigazgatási gyakorlatot, az ötéves vezetői tapasztalatot és a kiemelkedő szakmai tekintélyt is. Szakmai önéletrajz hiányában még az sem biztos, hogy nem azért, mert valamelyiknek nem felelt volna meg. Ezt a feltevést egy megismerhető önéletrajz könnyen cáfolhatná.

Ami a kérdés unalmas jogi részét illeti, a NAV válasza vitatható. Ugyanis az Info. tv. szerint közérdekből nyilvános adat a közfeladatot ellátó szerv feladat-és hatáskörében eljáró személynek a közfeladat ellátásával összefüggő személyes adata. Ha az önéletrajzban lenne ebből a szempontból lényegtelen adat – mint például a lakcím -, akkor az a törvény alapján jogszerűen felismerhetetlenné tehető a másolaton. Az viszont, hogy milyen szakmai előélet alapján neveznek ki valakit egy ilyen pozícióba, a közfeladat ellátásával kapcsolatos alkalmasság megítélése szempontjából lehet akár lényeges is – hiszen éppen erre szolgál egy szakmai önéletrajz.

Az elnök asszonynál korábban nagyvonalúbb volt dr. Tiborcz Péter Sándor, a NAV Informatikai Fejlesztési Főosztály főosztályvezetője, közismert nevén Orbán Viktor vejének testvére, aki korábbi adatkérésünk alapján betekintést engedett a CV-jébe. Sőt, olyan is volt már, hogy az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főigazgatóság sem akarta kiadni vezetőjének szakmai önéletrajzát, de kitartó adatkérés után az mégiscsak felkerült a kormany.hu-ra.

De tulajdonképpen lényegtelen is, mit csinált szakmai előéletében Vida Ildikó, a magyar adófizetők adójának beszedéséért felelős hivatal vezetője, aki a fizetését magyar (és persze nem magyar) adófizetők adójából kapja. Ha titok, hát titok.

 

Megosztás