Adatigényléses perek

Itt az Átlátszó Adatperes Tezaurusz – az összes közadatper ítéletei egy helyen

A sikerrel teljesített adatigényléseknél csak a megnyert adatigénylési perek hozzák közelebb az ellenőrizhető állami működést. Minden ilyen per üzenetértékű a későbbi adatigénylők és az adatkezelők számára is. Éppen ezért mi az Átlátszónál fontosnak tartjuk, hogy egyszerűbbé és sikeresebbé tegyük az adatigényléseket.

Ez vezetett minket a Kimittud adatigénylési rendszer létrehozásánál, ezért terjesztjük az általunk eredményesnek tartott adatigénylési és –feldolgozási módszereket az Átlátszónet keretében, és ugyanezért igyekszünk az adatigénylőknek egyedi ügyekben is segítséget nyújtani.

Komoly szerepet játszanak ebben ügyvéd önkénteseink. Nekik, és mindenki másnak, aki hajlandó a bíróság elé idézni az adatigénylést megtagadó adatkezelőt szánjuk most a Tezauruszt (XLS).

A Tezauruszban (XLS) feldolgoztuk a Bírósági Határozatok Gyűjteményében nyilvánosan elérhető közadat-peres bírósági döntéseket, és kiválogattuk belőlük a más perekben is felhasználható általános megállapításokat, végül tárgyszavakkal és törvényi hivatkozással láttuk el őket.

Célunk, hogy olyan praktikus eszközt adjunk az adatigénylők és jogi képviselőik kezébe, amely a hasonló ügyekben nem jártasak érdeklődőket is eligazítja a bírósági joggyakorlatban. Hiszünk abban, hogy ezáltal többen és nagyobb sikerrel tudják jogukat érvényesíteni.

Mit találunk a Tezauruszban?

Az Adatperes Tezaurusz (XLS) egy egyszerű táblázat, aminek a sorai valamennyi nyilvános közérdekű-adatos bíróság ítélet releváns megállapítását tartalmazzák (szinte kizárólag szó szerint), az L oszlop cellájában. Komoly hatása van egyedi ügyekben is az Alkotmánybíróság általános megállapításainak, ezért a Tezauruszban a vonatkozó AB-határozatokat is feldolgoztuk.

Egy-egy megállapítás többször is szerepelhet a táblázatban, ha több kulcsszót is tudtunk hozzá kapcsolni. A táblázat oszlopaiban metaadatokat találhatunk:

A.     A döntés Tezaurusz-beli egyedi azonosítóját:1-109-ig a rendes bíróság, 1001-1007 között az Alkotmánybíróság döntéseit,

I.     A megállapításhoz kapcsolódó tárgyszavakat,

J.     Az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény kapcsolódó rendelkezésére való hivatkozást, a K oszlopban esetleges egyéb kapcsoló törvényi rendelkezéseket

A B-E rejtett, de felfedhető oszlopokban a peres feleket, a per tárgyát és eredményét tüntettük fel. Az F-H oszlop tartalmazza a határozatnak és előzményeinek a Bírósági Határozatok Gyűjteményében kapott egyedi azonosítóját. Az idézett megállapítás a félkövéren szedett határozatban szerepel, amely az adott eljárásban többnyire a legmagasabb fokú döntés.

A Tezauruszt – amely ebben a formában nem készülhetett volna el önkéntesünk, Kormos Balázs gyakornokunk áldozatos és nagyon alapos munkája nélkül – rendszeresen frissítjük majd, az észrevételeket és javaslatokat örömmel fogadjuk a szerkesztőségben. Reméljük, hogy olvasóink és az ügyvéd kollégák megelégedésére fog szolgálni.

Tovább az Adatperes Tezauruszra (XLS)

Sepsi Tibor

Független ember vagy?

Ha lesz 4 ezer független támogatója az Átlátszónak, akkor nincs az a lázárjános, aki el tudna minket hallgattatni. Legyél egy a 4 ezerből, és változtasd meg Magyarországot! Tudnivalók itt!

Megosztás