információszabadság

Tehetetlen a NAIH a kormányhivatalok időhúzásával szemben

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) tavaly áprilisban közölte, hogy a kormányhivatalok ki kell, hogy adják az önkormányzatoknak a település fertőzöttségi adatokat, lehetőleg 15 napon belül. Novemberben a NAIH közleményben hívta fel a figyelmet arra, hogy a kormányhivataloknak minél előbb meg kell válaszolniuk a polgármesterek koronavírus-fertőzöttséggel kapcsolatos adatigényléseit. Gyöngyös ennek ellenére csak a 44-ik napon kapott választ a Heves Megyei Kormányhivataltól, a NAIH-nak pedig nincs más eszköze, mint felhívni a hivatal figyelmét az időszerűség jelentőségére, és a nyilvánosság elé tárni a problémát.

A hazánkban 2020 tavaszán megjelenő koronavírus-járvány miatt a kormány különleges jogrendet vezetett be. A vészhelyzeti intézkedések részeként az adatigénylések megválaszolását az Infotörvényben megszabott „normál” 15 napos határidőről 45 napra növelték, amelyet a szokásos 15 helyett további 45 nappal meghosszabbíthatnak.

A hosszabbításhoz sokáig elég volt annyi indoklás, hogy az adatok kiadása „a közfeladatot ellátó szervnek a veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatai ellátását veszélyeztetné”, és az adatgazdák sűrűn éltek is a lehetőséggel. Tavaly áprilisban azonban az Alkotmánybíróság kimondta, hogy nem lehet általánosan a járványra hivatkozva hosszabbítani, hanem magyarázatot kell adni arra, hogy a közérdekű adatigénylés határidőn belüli teljesítése milyen plusz terhet jelentene az adott szerv számára.

A járvány idején különös módon épp a járványról volt a legnehezebb hivatalos adatokat kapni, ugyanis a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) és az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) vagy egyáltalán nem válaszolt az adatigénylésekre, vagy élve a hosszabbítás lehetőségével, kitolta 45+45 napra a válaszadási határidőt, majd a 3 hónap letelte után nem egyértelmű adatokat küldött. Gyakorlatilag titkolták a kórházi és oltási adatokat is.

Az újságírói munkát a korábbinál is jobban akadályozzák az állami szervek a járvány alatt | atlatszo.hu

Az ignorálás után a források megfélemlítése akadályozza leginkább a sajtó munkáját (7,46-as pontszám). A beszámolók szerint hazánkban az informátorok, források az esetek elsöprő többségében kizárólag név nélkül hajlandóak nyilatkozni, vagy még így sem, és már a kapcsolatfelvételhez is sokan anonim csatornákat választanak. A helyzetről a sajtómunkások a következőképpen számoltak be:

De nemcsak a sajtóval – és ezáltal közvetve a lakossággal – nem közöltek az állami szervek fontos járványügyi adatokat, hanem sok önkormányzattal sem. A 2020 szeptemberében indult második hullám idején több településvezető panaszkodott arra, hogy hiába kéri, nem kapja meg a kormányhivataltól, hogy hány fertőzött, gyógyult és karanténban lévő van a településén.

A NAIH szerint 15 napon belül ki kell adni a fertőzöttségi adatokat

2020-ban egy gyöngyösi lakos, Borsi Miklós bejelentéssel fordult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH), mert sérelmezte, hogy „2020. október 21. óta a Gyöngyös Városi Önkormányzat, illetve annak vezetése nem kap napi és naponta frissülő információt hivatalosan a covid-koronavírus adatokról semmilyen hivataltól, hatóságtól, operatív központtól”.

A Civilhetes beszámolója szerint a NAIH 2021 áprilisában megírta Borsinak, „hogy a kormányhivatalok és a járási hivatalok rendelkeznek a települések Covid-19 fertőzött lakóinak számára vonatkozó adattal, hiszen ez az adat az OSZIR-ből ( Országos Szakrendszeri Információs Rendszer – a szerk.) kinyerhető. Tehát ha Gyöngyös Város Önkormányzata a város Covid-19 fertőzött lakóinak számát igényli a Heves megyei Kormányhivataltól, akkor azt meg kell kapnia.”

Ezután Gyöngyös polgármestere erre a NAIH-állásfoglalásra hivatkozva kérte a település fertőzöttségi adatait, ám a Heves Megyei Kormányhivatal a vészhelyzetre hivatkozva 45 napra hosszabbította a válaszadási határidőt.

A gyakorlat tehát nem változott sokat, emiatt 2021 novemberében a NAIH közleményt adott ki, ugyanis szükségesnek tartotta „a települési fertőzöttségi adatokra vonatkozó, korábbi vizsgálataiban tett állásfoglalásaira ismét felhívni az adatkezelők és a nyilvánosság figyelmét”. A közleményben a hatóság kihangsúlyozta, hogy egy korábbi vizsgálatában már tájékoztatott arról egy kormányhivatalt, hogy a polgármesterek egy közösséget képviselnek, és a közösség felé tájékoztatási kötelezettség terheli őket az Infotv. 32. §-a alapján.

„Ezért a polgármesterek tájékoztatás kérése, adatigénylése prioritást kell, hogy élvezzen és azt az Infotv. által előírt 15 napon belül kell megválaszolni. A járványügyi helyzet gyors változása miatt a fertőzöttségi adatok hamar irrelevánssá válnak a közvélemény számára, ezért azok időszerűsége, aktualitása különösen fontos” – olvasható a NAIH-közleményben.

Azt is kiemelte a NAIH a novemberi anyagban, hogy „a települési fertőzöttségi adatok megismeréséhez fűződő közérdek jelentős, a számok ismerete szükséges mind a polgármestereknek, mind pedig a lakosságnak ahhoz, hogy a járvány elleni védekezésüket illetően megalapozott döntéseket tudjanak hozni”.

A kormányhivatal csak a 44. napon válaszolt

A fentebb említett gyöngyösi lakos, Borsi Miklós ismételten bepanaszolta a NAIH-nál a Heves Megyei Kormányhivatal tájékoztatási gyakorlatát. A kormányhivatal ugyanis nem tartotta be a hatóság által szorgalmazott 15 napos válaszadási határidőt a fertőzöttségi adatok kiadása során.

Borsi idén május végén tájékoztatást kért a NAIH-vizsgálatról, a kapott válaszlevelet pedig eljuttatta az Átlátszónak.

A NAIH tájékoztatása szerint a vizsgálat során felhívták a Heves Megyei Kormányhivatal figyelmét a 2021 novemberében kiadott közleményre, és kérték a kormányhivatalt, hogy a polgármesterek fertőzöttségi adatokra vonatkozó adatigénylései esetén az abban foglaltaknak megfelelően járjon el. Vagyis válaszoljon 15 napon belül.

Legutóbbi, 2022. márciusi reagálásában a Heves Megyei Kormányhivatal azonban azt közölte a hatósággal, hogy a COVID19-járvánnyal összefüggő feladatok ellátása jelentős többletterhet rótt rájuk, plusz a koronavírussal összefüggő, „humánerőforrást érintő” megbetegedések is nagymértékben nehezetítették a feladataik ellátását. A NAIH-tájékoztatás szerint viszont a kormányhivatal kiemelte, hogy

„a munkaszervezési nehézségek ellenére is törekedett arra, hogy az adatigénylést minél hamarabb teljesítse”.

Közölték, hogy a kért adatokat 2021. december 17-én, az adatigénylést követő 44-ik napon megküldték az adatigénylőnek. Ezután észlelték, hogy az egyik adat „a szakrendszeri lekérdezés téves paraméterezése miatt nem megfelelő”, így a korrigált adatokat 10 nappal később ismét elküldték Gyöngyös alpolgármesterének. A kormányhivatal hangsúlyozta, hogy „a munkaszervezés folyamán a jövőben kiemelt figyelmet fog fordítani arra, hogy az adatigényléseket a lehető legrövidebb időn belül elbírálja”.

Az idézetek a NAIH válaszából származnak, és ha a hatóság szó szerint idézte a Heves Megyei Kormányhivatal közlését, akkor nagyon elgondolkodtató az utolsó szó. Az adatigénylések elbírálása ugyanis nem egyenlő a megválaszolásukkal, nagyon könnyen lehet belőle megtagadás is.

Tehetetlen a NAIH az időhúzással szemben

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság levelének folytatása meglehetősen szomorú az információszabadságra nézve. A hatóság ugyanis leírja, hogy tisztában van azzal, hogy a fertőzöttségi adatok hamar aktualitásukat vesztik. Kiemelt figyelmet fordít arra is, hogy csak a járványügyi feladatokat ténylegesen ellátó szervek alkalmazzák a járványra hivatkozva a 45 napos adatigénylés-hosszabbítást. Emellett a nyilvánosság erejét tudták igénybe venni a települések fertőzöttségi adataival kapcsolatban, más eszközük ugyanis nincs.

„Mivel a Hatóság információszabadság-ügyekben nem szabhat ki bírságot, azon felül, hogy többször is felhívtuk a Kormányhivatal figyelmét az időszerűség jelentőségére és a nyilvánosság elé tártuk a problémát, sajnos más eszköz nincs a Hatóság kezében” – olvasható a Borsinak küldött NAIH-levélben.

Hozzáteszik, hogy egy kormányhivatal esetében nagyon nehéz kétségbe vonni a 45 napos hosszabbítás megalapozottságát, mert „a járványügyi feladatok nagy része hozzájuk van telepítve”. Felhívták azonban a Heves Megyei Kormányhivatal figyelmét arra, hogy a járványügyi helyzet „normalizálódása miatt” a 45 napos hosszabbítás egyre szűkebb körben és csak részletes indoklással alkalmazható.

Borsi Miklóstól pedig azt kérte a NAIH, hogy ha a kormányhivatal a jövőben a nyilatkozatával ellentétben nem törekszik az adatigénylések lehető leggyorsabb megválaszolására, jelezze ezt ismét a hatóságnak.

Erdélyi Katalin

Címlapkép: Pajtók Gábor, a Heves Megyei Kormányhivatal vezetője a cikkben említett gyöngyösi adatigénylések idején, 2021 januárjában. A 2022. április 3-i országgyűlési választáson parlamenti mandátumot szerzett, utóda Ignácz Balázs lett 2022. június 12-től (forrás: Heves Megyei Kormányhivatal/Facebook)

Megosztás