nemzetiségek

Készítettünk egy saját verziót Magyarország nemzetiségi térképéről

Magyarországon a 2011-es népszámláláskor 644524 fő vallotta magát valamely nemzetiséghez tartozónak. A jelenleg hatályos nemzetiségi törvény tizenhárom etnikumot ismer el. Hányan vannak? Hol élnek ma ezek a nemzetiségek? Mi is készítettünk egy saját verziót az etnikai térképek sorában.  

A nemzetiségi térképeknek Magyarországon is jelentős hagyománya van, elég csak a Teleki-Bátky-Kogutowicz-féle Carte Rouge-ra gondolni, nem mellesleg pedig ezek a térképek különösen szépek tudnak lenni (ilyen szerintünk például Kocsis Károly Erdély és Szlovákia etnikai térképe). Számos módszertan létezik az etnikai arányok bemutatására is (lásd itt és itt), mi most pontsűrűség-módszerrel készítettük el, méghozzá úgy, hogy az alakzatokon (településhatárokon) belüli véletlenszerű ponteloszlást alkalmaztunk, így egyetlen pont egy embert jelent.

Magyarország lakosságának a 2011-es népszámlálás adatai szerint 6,5 százaléka tartozik valamely nemzetiséghez, bár egyes becslések szerint ez az arány 8-10 százalék is lehet. Magyarország nemzetiségi összetétele sokat változott a történelem során a vándorlások, betelepítések és kitelepítések miatt. Ezt a folyamatot később egy másik anyagunkban mutatjuk majd be, most csupán azt, hogy a jelenlegi adatok szerint a tizenhárom nemzetiség hol él. Ehhez az Országgyűlési Könyvtár honlapján található Nemzetiségi Adatbázis adatait használtuk fel, amelyet Sebők László állított össze.

Ebben az adatbázisban az első, 1870-es összeírás óta eltelt összes népszámlálás etnikai adatai szerepelnek. Az adatbázis településszinten tartalmazza a horvát, német, roma, román, szerb, szlovák, szlovén és ukrán nemzetiségűek számát, továbbá a zsidókét és az “egyéb” nemzetiségűekét. Az adatbázis azonban külön nem listázza a bolgár, lengyel, görög, örmény, ruszin nemzetiségűeket, noha a törvény szerint ők is hivatalosan elismert nemzetiségek, így őket nem tudtuk vizualizálni. A zsidók saját döntésük alapján nem tartoznak a nemzeti kisebbségek közé.

Nemzetiségi térkép

A teljes interaktív anyaghoz kattintson az alábbi linkre!

Magyarország nemzetiségi térképe

Magyarországon a 2011-es népszlámláláskor 644524 fő vallotta magát valamely nemzetiséghez tartozónak. A jelenleg hatályos nemzetiségi törvény tizenhárom etnikumot ismer el. Hányan vannak? Hol élnek ma ezek a nemzetiségek? Mi is készítettünk egy saját verziót a néprajzi térképek sorozatában.

 

Bátorfy Attila

Megosztás