Érd

Adóforintok százmillióit öntik az Érdi Sport Kft.-be, mégsem írnak ki közbeszerzéseket

Noha 2017-ben az Állami Számvevőszék több pontban megrótta a kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló Érdi Sport Kft.-t, nem látszanak a javító szándékú változtatások a cég internetes oldalán. A 2019-es üzleti évre 358 millió forint támogatást adott az önkormányzat a cégnek, ennek ellenére a honlapról nem lehet képet alkotni a közpénzek felhasználásáról.

Adj 1%-ot, hogy megtudd, mire megy el az adód 99 százaléka!

Az Érdi Sport Kft. működése, sikere központi politikai kérdés a Budapest délnyugati agglomerációjában elterülő megyei jogú városban. Ezt jelzi, hogy a település ellentmondásos szerepet betöltő polgármestere, T. Mészáros András (helyi Fidesz-vezető) rendszeresen megjelenik a női csapat mérkőzésein, amelyekről lelkesen posztol a Facebookon.

Amikor a polgármester a közgyűléssel kirúgatta a kft. ügyvezetőjét, Szántó Erzsébetet, a figyelem óhatatlanul a cégre terelődött. A kft. működéséről és gazdálkodásáról azonban nem sok minden látszik a külső szemlélő számára, amit még az Állami Számvevőszék is megállapított.

Úgy gondolták, nem vonatkozik rájuk a közbeszerzési törvény

Az önkormányzati cég a Sportcsarnok rendeltetésszerű használatához szükséges tárgyi eszközök beszerzése során mellőzte a közbeszerzési eljárás lefolytatását, mellyel megsértette a közbeszerzési törvény előírásait – derül ki az Állami Számvevőszék (ÁSZ) 2017. őszén nyilvánosságra hozott jelentéséből.

Az ÁSZ ellenőrei megállapították, hogy a száz százalékban önkormányzati tulajdonban álló cégnél nem készítettek adatvédelmi és adatbiztonsági, valamint közbeszerzési szabályzatot. Emiatt a számvevőszék felszólította az Érdi Sport Kft.-t, hogy intézkedjen a közzétételi kötelezettség jogszabályi előírásnak maradéktalanul megfelelő teljesítéséről.

„A Társaság a közérdekű adatait saját honlapon hozta nyilvánosságra, ahol megtalálható a jogszabály alapján a Tao-támogatások felhasználásának elszámolása is. […] a Társaság vezető tisztségviselőinek és a vezető állású munkavállalóinak nyújtott pénzbeli juttatásokat a honlap nem tartalmazta” – írták a számvevőszék munkatársai.

A jelentés kiadása óta eltelt másfél évben azonban nincs jele annak, hogy a cég jelenlegi ügyvezetése eleget kívánt volna tenni a számvevőszék felszólításainak.

Az Érdi Sport Kft.-hez hasonló köztulajdonban álló cégek átláthatóságának legfőbb szabályait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény, valamint egy másik, 2009-es, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvény szabályozza. Az utóbbi részletes felsorolást ad a közzéteendő adatokról, az infotörvény pedig többek között a saját honlapon történő közzétételt írja elő.

A köztulajdonban lévő társaságok honlapján így például nyilvánosságra kell hozni a gazdálkodással és a pénzeszközök felhasználásával összefüggő nagyobb értékű szerződések adatait. Közölni kell a vezető tisztviselők, a legfontosabb beosztásokat betöltő munkavállalók nevét, beosztását és jövedelmét.

Ezeknek az adatoknak a nyomát sem látni az Érdi Sport Kft. honlapján, ahogy a közbeszerzési szabályzat sem található sehol. A helyzet ellentmondásosságát jól jelzi az a 2016-ban beiktatott törvényi rendelkezés, amely végképp megnehezítheti a közérdekű adatok megismerését és menekülő utat kínál az adatnyilvánosságért nem feltétlenül rajongó állami, önkormányzati cégvezetőknek.

A gumitényállás így szól: “Nem ismerhető meg továbbá a köztulajdonban álló gazdasági társaság, valamint az általa irányított vállalkozás üzleti tevékenységével kapcsolatos azon adat, amelynek más által történő megszerzése vagy nyilvánosságra hozatala a köztulajdonban álló gazdasági társaság vagy az általa irányított vállalkozás üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okoz.”

Ugyan a jogalkotó a következő bekezdésben tesz egy kísérletet „az aránytalan sérelem” meghatározására, de ettől függetlenül nyilvánvaló: a fogalmi keret szinte a végtelenségig tágítható.

A 2017-es ÁSZ-vizsgálat egyik legmeghökkentőbb megállapítása egyébként az volt, hogy a cég „a sportcsarnok rendeltetésszerű használatához szükséges tárgyi eszközök beszerzése során mellőzte a közbeszerzési eljárás lefolytatását.”

Teljes infokommunikációs szájzár

Az ügy a Közbeszerzési Döntőbizottság elé került, amely ötmillió forintra megbírságolta az Érdi Sport Kft-t. Az eljárás tárgya az a szerződéses ügylet, amely az érdi sportcsarnok rendeltetésszerű használatához szükséges tárgyi eszközök beszerzése (megvétele), valamint a sportcsarnok rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb befejező munkálatok elvégzésére jött létre. A beruházás végösszege 210,1 millió forint volt.

A számvevők egy helyszíni ellenőrzés során szereztek tudomást az ügyletről, és ez alapján indították meg az eljárást. Az Állami Számvevőszék szerint az Érdi Sport Kft-nek közbeszerzési eljárás keretében kellett volna kiválasztania a szerződéses partnert.

A formai kifogásokon túl az érdi cég azzal védekezett a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt, hogy az önkormányzat száz százalékos tulajdonjogából nem következik, hogy a társaság a közbeszerzési eljárás alanya lenne. Az Érdi Sport Kft. jogászai szerint ennek az oka az, hogy a vállalkozás nem lát el közérdekű feladatot.

A döntőbizottság szerint a tények nem erről szólnak. A cég gazdálkodásának nem elhanyagolható része szolgálta a tömegsportot, ahogy az érdi kézilabdasport működése ugyancsak közfeladaton, a tömegsport szervezésén alapszik, amelyet a tulajdonos önkormányzat jelentős összegekkel támogatott.

Az Érdi Sport Kft.-vel kapcsolatban teljesen érhetetlennek tűnik az is, hogy a cég miért nem látszik a közbeszerzési adatbázisban. A számvevőszék 2018. tavaszán elfogadta a kft. intézkedési tervét, amelyet az előző ügyvezető irányítása alatt dolgoztak ki annak érdekében, hogy eleget tegyenek az ÁSZ-vizsgálat végén megfogalmazott felszólításoknak.

A honlapra felkerült ugyan az adatvédelmi szabályzat, azonban a további intézkedéseknek nincs nyoma a honlapon. Nem könnyíti meg a helyzet tisztázását, hogy a cég jelenlegi vezetése válasz nélkül hagyja az írásban feltett kérdéseket. Egy konkrét ügyben közérdekű adatigényléssel fordultunk a társasághoz, azonban a kft. nem válaszolt a törvényben előírt határidőig.

Az év botránya Érden

A város polgármestere és az Érdi Sport Kft. ügyvezető igazgatója, Szántó Erzsébet között tavaly tavasszal kiéleződött a konfliktus, aminek a vége az lett, hogy T. Mészáros András 2018. nyarán eltávolította az ügyvezetőt. A hivatalos indokolás szerint a polgármester Szántó bizonyos projektekben tanúsított állítólagos halogató magatartását elégelte meg.

A cég ekkor élte át legválságosabb időszakát. Szántó Erzsébet ügyvezető elküldése után ugyanis felállt a menedzsment fele. Ezzel pedig kétségessé vált a vállalkozás és a sportklub működőképessége. A fideszes politikus a társaság élére Boldog Annát neveztette ki, aki az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. vezetője.

Ezt követően az újabb bombát november végén Szántó Erzsébet robbantotta. Egy lapnyilatkozatában egyebek között elmondta: „Lassan a többség véleménye szerint is ott tartunk Érden, hogy T. Mészáros András a várost úgy kezeli, mint a saját királyságát, ahol bármit megtehet, bárkit megfélemlíthet, tönkre tehet, és ahol hangulat, szimpátia alapján válogatja és váltogatja a munkatársait, és a megfélemlítés eszközeitől sem riad vissza”.

Szántó Erzsébet emlékeztetett arra, hogy Boldog Anna már 2018 elején felbukkant, mint a kft. felügyelő bizottsága elnöki posztjának várományosa. „… a megbízást akkor egyéb fontos teendőire hivatkozva, és a velem időközben kialakult feszült viszonya miatt nem fogadta el, bár a közgyűlés a kinevezését jóváhagyta” – jegyezte meg Szántó.

A volt ügyvezető megemlítette azt is, hogy T. Mészáros András a kézilabdacsapat egyik veresége után SMS-ben ezt üzente neki: „Gratulálok! Azt hiszem, ilyenkor kell lemondani, nem az Fb. tag változáskor. T.M.A [ez az érdi polgármester nevének széles körben használt rövidítése].”

Kis Zoltán

Fotó: az Érdi Sport Kft. honlapja

Megosztás