önkormányzat

A bíróság elkaszálta a Csongrád Megyei Közgyűlés döntését a jobbikos Kiss Attila ügyében

Formai okokra hivatkozva megsemmisítette a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a Csongrád Megyei Közgyűlés azon határozatát, amelyet a jobbikos Kiss Attila megyei önkormányzati képviselő ellen 2018. november 26-án méltatlansági okra hivatkozva hozott meg. Ismert, a közgyűlés összeférhetetlennek tartotta, hogy Kiss egy, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény hatálya alá tartozó sajtótermék kiadójának a vezetője. Erről a tisztségről egyébként Kiss Attila már korábban lemondott.

Add az adód egy százalékát az Átlátszónak!

További részletek: atlatszo.hu/azenadombol

Nemrég megírtuk, hogy a Csongrád Megyei Közgyűlés méltatlansági eljárás keretében megszüntette Kiss Attila jobbikos képviselő megbízatását. Az ok az volt, hogy a közgyűlés szerint Kiss a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény hatálya alá tartozó sajtóterméket, egy helyi hírportált, a „Makói Csípős”-t kiadó Sándor Móricz Egyesület vezetője. Márpedig ez összeférhetetlen a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011-es törvényben előírtakkal.

 

Kizártak egy ellenzéki képviselőt a Csongrád megyei közgyűlésből, mert helyi hírportált üzemeltető egyesület elnöke

Budapest X.

A méltatlansági eljárást elszenvedő Kiss Attila egyből fellebbezést nyújtott be a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra, amely a 2019. január 21-én kelt jogerős végzésében hatályon kívül helyezte a Csongrád Megyei Közgyűlés határozatát.

Kiss Attila az Átlátszó Országszertének elmondta, hogy a bíróság nem vállalt túl nagy kockázatot, a közgyűlési határozatot ugyanis nem tartalmi, hanem formai, azaz eljárási hibára hivatkozva semmisítette meg.

A bíróság a határozattal kapcsolatban azt hiányolta, hogy nem írja le világosan, hogy mely konkrét körülmények és tények vezettek az összeférhetetlenség kimondásához.

Ezt a bíróság szerint az önkormányzatokról szóló törvény előírja. Az ugyanis kimondja, hogy az önkormányzati képviselő az összeférhetetlenségi okot a megválasztásától vagy az összeférhetetlenségi ok felmerülésétől számított harminc napon belül köteles megszüntetni.

Ha ez nem lehetséges, akkor a képviselő által tett és a jogviszony megszüntetéséről szóló, az arra jogosult által írásban megerősített lemondó nyilatkozatának a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott bizottságnak való átadását az összeférhetetlenség megszüntetésének kell tekinteni. Ha a képviselő ennek nem tesz eleget, akkor a képviselőtestület megállapítja az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények fennállását.

A bíróság indokolása szerint a közgyűlés határozatából teljes mértékben hiányoznak az összeférhetetlenség megállapításának alapjául szolgáló tények, ténymegállapítások. Emiatt a bíróság az összeférhetetlenség fennállását érdemben nem is vizsgálta, hanem a fentiek miatt a határozatot törvénysértőnek nyilvánította.

Annak megsemmisítése azonban nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a Csongrád Megyei Közgyűlés a későbbiekben egy hasonló tartalmú, de a bíróság által kért tényeket és ténymegállapításokat is tartalmazó, formailag is helyes döntést hozzon.

Kiss Attila úgy véli, hogy ennek nem áll fenn a veszélye, mert szerinte a közgyűlés Fidesz-KDNP-s többsége nem szeretne még egyszer ilyen blamát, mint ez az eljárás. Ennek ellentmondhat a közgyűlés elnökének, Kakas Bélának a Makó Híradó számára adott nyilatkozata, amelyben ő is a formai okokra való semmisítést emelte ki. Az pedig, hogy Kiss Attila méltatlansága továbbra is fennáll, ez nem jelent mást – mondta el az elnök a kormánypártokhoz lojális portálnak – mint hogy a megyei közgyűlésnek törvényi kötelezettsége, hogy megszüntesse a jogsértő állapotot.

Kerestük a Csongrád Megyei Önkormányzatot, hogy kommentálják a bíróság végzését, ám kérdéseinkre nem kaptunk választ.

Megkérdeztük Kiss Attilát, vajon gondolkodik-e azon, hogy elejét véve az esettel kapcsolatos további támadásoknak lemond a Sándor Móricz Egyesület vezetéséről. Kiss Attila erre igen meglepő választ adott.

Kiss azt közölte, hogy már 2018 októberben elindították azt az eljárást, amely alapján lemond az egyesület vezetéséről. Ráadásul az ezzel kapcsolatos nyilatkozatot egy közgyűlés során már megtette. Ezt azonban még nem írták át, mert a Szegedi Törvényszék formai hibák miatt visszaküldte az iratokat, így az eljárás még folyamatban van. Kiss Attila tehát jelenleg az egyesület elnöke.

Kiss Attila válaszával kapcsolatban felmerül, hogy a közgyűlés tudott-e arról, hogy ez az eljárás már folyamatban van. Amennyiben igen, akkor a november 6-án Mágori András (Fidesz-KDNP) közgyűlési tag által kezdeményezett összeférhetetlenségi vizsgálat, noha jogszerű, ám messzemenőkig rosszhiszemű.

B. Kovács Tamás

Címlapfotó: a Csongrád Megyei Önkormányzat, a fotó a szerző felvétele.

Megosztás