önkormányzat

Kizártak egy ellenzéki képviselőt a Csongrád megyei közgyűlésből, mert helyi hírportált üzemeltető egyesület elnöke

A Csongrád Megyei Közgyűlés november végén méltatlansági eljárás keretében megszüntette Kiss Attila jobbikos önkormányzati képviselő megbízatását. A közgyűlés szerint ugyanis Kiss a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény hatálya alá tartozó sajtótermék kiadója: egy helyi hírportált, a „Makói Csípős”-t kiadó egyesületnek a vezetője, így összeférhetetlenség áll fenn. Az érintett bírósághoz fordul jogorvoslatért.

Előfizetőket keresünk – támogasd a munkánkat havi ezer forinttal!

Előfizetőket keresünk – támogasd a munkánkat havi ezer forinttal!

A makói Fidesz vezetője, Czirbus Gábor az utóbbi harminc év legnagyobb helyi politikai botrányaként emlegette Kiss Attila ügyét. Az önkormányzati képviselő megbízatásának megszűnését Kakas Béla, a közgyűlés Fideszes elnöke jelentette be.

A jobbikos megyei önkormányzati képviselő kizárását a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben (Mötv.) foglalt alkalmatlanságra hivatkozva, a törvény 36. § (1) bekezdés i) pontja alapján mondták ki.

Eszerint az önkormányzati képviselő nem lehet médiatartalom-szolgáltató természetes személy, jogi személy, gazdasági társaság legfőbb szervének, ügyvezetésének tagja, személyes közreműködője, képviselet ellátására jogosultja.

Kiss Attila pedig elnöke annak a Sándor Móricz Egyesületnek, amely felelős kiadója a Makói Csípős nevű, elsősorban a Jobbikkal szimpatizáló hírportálnak. Emiatt első ránézésre Kiss Attilával szemben valóban fennáll az összeférhetetlenség.

Kérdés, hogy a bizottság és a közgyűlés Kiss Attila ügyében utánanézett-e annak, hogy mi vagy ki lehet médiatartalom-szolgáltató?

Kérdésünkre Szabó Zoltán Ferenc, a Csongrád Megyei Közgyűlés Ügyrendi és Jogi Bizottságának jobbikos elnöke, a zárt üléssel kapcsolatos titoktartási kötelezettsége miatt csak annyit közölt, hogy a döntéssel nem ért egyet.

Szabó elmondása szerint senki sem kérdezte meg Kiss Attila ügyében a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságot (NMHH), a Csongrád Megyei Kormányhivatal jogi állásfoglalását is csak Dudás Zoltán képviselő ügyében kérték. Dudás a Makói Csípős mintájára létrehozott Sándorfalvi Csípős főszerkesztőjeként volt feltüntetve, ám az oldal nem frissült, így a képviselő tényleges szerkesztői tevékenységet nem folytatott.

Úgy tudjuk, hogy Dudás Zoltán először maga nyilatkozott arról, hogy ez a tevékenysége összeférhetetlen önkormányzati képviselői megbízásával, ám ezt a november 26-i közgyűlésen a fenti indokokra hivatkozva visszavonta.

Bottyán Róbert, a Makói Csípős főszerkesztője az Átlátszó Országszertének azt nyilatkozta, hogy az egyesület nem végez a médiaszolgáltatáshoz kapcsolódó gazdasági tevékenységet. Voltak bannereik, de ezek szívesség alapon, linkcserék által történtek, illetve az egyesület által szervezett október 23-i makói lovas felvonulás támogatásaként kerültek ki, nem volt mögöttük üzletszerűség.

A Makói Csípős kiadója a Sándor Móricz Egyesület. A Polgári Törvénykönyv szerint egyesület gazdasági tevékenység céljára nem alapítható, így gazdasági szolgáltatásra sem. Igaz, az egyesület céljának megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult, de vagyonát csak céljának megfelelően használhatja, azt nem oszthatja fel tagjai között, és nekik nyereséget sem adhat.

A Makói Csípős az NMHH által nyilvántartásba vett sajtótermékek listájában nem található meg. Pedig az Mttv 41. § (2)-(3) bekezdése alapján a törvény hatálya alá tartozó, Magyarország területén letelepedett kiadó által kiadott sajtóterméket – a szolgáltatás, illetve a tevékenység megkezdését követő hatvan napon belül – nyilvántartásba vétel céljából be kell jelenteni az NMHH-hoz.

A médiahatóság megkeresésünkre azt válaszolta, hogy a témában hozzájuk december 20-áig nem érkezett írásos beadvány a kérdésben, és megerősítették, a Makói Csípős internetes oldal nem szerepel a hatóság sajtótermék-nyilvántartásában.

„A hatóság egyedi vizsgálattal állapítja meg, hogy egy weboldal sajtóterméknek minősül-e. A sajtóterméket a szolgáltatás megkezdését követő hatvan napon belül be kell jelenteni a hatósághoz. A hatóság nyilvántartása alapvetően az alapítók/kiadók önkéntes jogkövető magatartásán, vagyis elsősorban az alapítói/kiadói bejelentéseken alapul.”

Az NMHH válasza alapján Kiss Attila ügyében a jogértelmezést az Ügyrendi és Jogi Bizottság és a közgyűlés többsége maga végezte el, az előterjesztésük és a döntésük során nem kértek jogi állásfoglalást a Csongrád Megyei Kormányhivataltól, és médiajogi szakértői véleményt sem az NMHH-tól.

Valószínű, hogy Dudás Zoltán ügye alapján jutott a közgyűlés arra, hogy a Makói Csípős is médiatartalom-szolgáltatást végez. Dudás Zoltán összeférhetetlenségét egyébként a december 17-i rendkívüli közgyűlés nem állapította meg, így megbízatását nem vonták vissza.

Kerestük Kiss Attilát is, ő azonban megkeresésünkre nem reagált. A volt képviselő a közgyűlés döntése ellen fellebbezést nyújtott be, így a végső szót a Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság mondja majd ki majd az ügyben.

B. Kovács Tamás

Címlapfotó: a Csongrád Megyei Önkormányzat, a fotó a szerző felvétele.

Megosztás