Szeged

A szegedi önkormányzat perre visz egy 40 méteres, társasházi útszakaszt

Áll a bál Szegeden, a Mars tér 19. szám alatti közös társasházak területén. A belső udvarukon lévő, önkormányzati fenntartású óvoda dolgozói, a gyerekek szülei, valamint a társasház lakói között ugyanis nincs megállapodás annak a keskeny útszakasznak és járdának a használatáról, amelyen az óvoda megközelíthető. Az önkormányzat nemrég úgy döntött, hogy a bíróságra bízza a helyzet rendezését.Társadalmi célú hirdetés

Az áldatlan állapotok azóta tartanak, amióta új igazgatónője lett a Szeged központjában található, Mars téri óvodának – mondta az Átlátszó Országszertének az egyik, névtelenséget kérő lakó. Az intézmény korábban úgy is hirdette magát, mint amely előtt, vagyis a társasház udvarán ingyenesen lehet parkolni. Ám az a terület nem az óvoda tulajdona, hanem a társasházé.

Így nem csak parkolni nem lehetne az udvaron, hanem autóval sem lehetne bemenni oda, a körülbelül 40 méter hosszú és egy autó szélességű úton. Ezt azonban a lakók szerint a szülők mind a mai napig rendszeresen megteszik, amivel feltartják a társasházakban élőket, akik szeretnének az udvarból ki- vagy oda beállni.

Különösen anyák napja, családi napok, évnyitók, évzárók alkalmával növekszik meg jelentősen az autóforgalom a belső udvarban, és ez fennakadásokat okoz. Volt már olyan, hogy egy lakó emiatt elkésett az orvostól, más pedig a vizsgájára nem tudott időben elindulni. A lakók sérelmezik azt is, hogy a gyermekek vagy azok szülei szemetelnek, vagy, mint már előfordult, a gyerekek az autókban is kárt tesznek. A szülők azonban a károkozást nem szokták elismerni, és ebből viták keletkeznek.

Az útszakasz egyébként nehezen bírja el több autó nyomását, és ez okozott már vízcsőtörést is. Ráadásul ezeknek javítási munkálatait nem fedezte a közös költség. A társasházakban élők felvetették, hogy az ilyen javításokhoz az óvodának hozzá kellene járulnia, valamint, hogy az intézmény a közös területen történő szemetelés utáni takarításban is részt vállalhatna.

Mindezek miatt a lakók úgy határoztak, zárva tartják a kapu egyik részét, hogy a szülők az utcán álljanak meg az autóikkal. Az ovit pedig az udvaron át csak azok a járművek közelíthetik meg, amelyek az intézményt szolgálják ki. Legalábbis a lakók ezt szeretnék.

Közülük néhányan eljuttatták hozzánk a 2017-ben, július 31-én megtartott közgyűlés jegyzőkönyvét. Ezen a társasház közössége 26 igen és 8 nem szavazattal határozatot hozott arról, hogy biztosítják a gyalogos közlekedés lehetőségét az udvarban. A lakók döntöttek arról is, hogy ezt a szolgalmi jogot hajlandóak az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztetni.

Az önkormányzat a bírósági utat választotta

A közgyűlési jegyzőkönyvben olvasható megállapodási készség ellenére az önkormányzat idén június 22-én kereseti kérelmet nyújtott be a Szegedi Járásbíróságnál, melyben a telki szolgalmi jog törvény erejénél fogva, esetleg elbirtoklás útján történő megállapítását kérik. Ezen felül – az önkormányzat kérelme alapján – a lakóknak kellene viselniük a perköltséget, illetve a felperes ügyvéd díjazását is. A kereseti kérelemről az alperesek szeptemberben értesültek.

A pereskedés tárgyává tett útszakasz.

Az Átlátszó Országszerte megkeresésére a polgármesteri hivatal azt válaszolta, hogy a lakóközösség több alkalommal akadályozta, hogy az óvodát a rendeltetésszerű használat érdekében megközelítésék. Az önkormányzat álláspontja szerint a társasház által meghozott döntés érvénytelen, mivel a tulajdonosok száz százalékának kellett volna megszavaznia a szolgalmi jog alapítását, ami viszont nem valósult meg.

A társasházakról szóló törvény szerint a rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadások vállalásához valóban a tulajdonostársak egyhangú határozata szükséges. A rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadás a fenntartás (az üzemeltetés, a karbantartás és a felújítás) esetére nem vonatkozó olyan munkálattal összefüggő kiadások, amelyek az alapító okirat alapján a közös tulajdonban lévő épület, épületrész bővítésével, átalakításával vagy közös tulajdonba kerülő új épület, épületrész, illetőleg épület-berendezés létesítésével járnak.

A lakók szerint viszont a telki szolgalom nem keletkeztet új tulajdont vagy tulajdonrészt, így arra nem kell alkalmazni a törvény fenti rendelkezéseit.

Az önkormányzat véleménye az, hogy az elbirtoklás törvényi feltételei már fennállnak, ám az nem világos, miért gondolják azt, hogy ez a jog csak bírósági úton, jelentős költségekkel biztosítható. Gulyás Zoltán, az alperes társasház ügyvédje szerint sem lenne szükség bírósági útra, azonban a konkrét ügyben nem kívánt bővebben nyilatkozni, mondván, hogy az iratokat még ő is tanulmányozza.

A bírósági eljárás indokolatlan a földhivatal szempontjából is, elegendő lenne ugyanis egy közjegyzői okiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett okiratba foglalt megállapodás – közölte egy lakóval a Csongrád Megyei Kormányhivatal.

A lakókat egyébként derült égből villámcsapásként érte a szegedi önkormányzat keresetlevele, mivel a közgyűlésen jelen voltak az önkormányzat munkatársai, akik nem jelezték, hogy a közgyűlés érvénytelen lett volna.

Az óvoda vezetője békés együttélést szeretne

Az önkormányzat és a társasházak közötti pereskedés nem érint az óvodát, de az Átlátszó Országszerte reagáltatta a lakók által elmondottakra a Szegedi ÓVI Mars Téri Óvodájának tagóvoda vezetőjét, Kovács Edinát. Az igazgatónő szerint nem alakult ki együttműködési vita az óvoda és a társasházak között. Sőt, úgy véli, csak néhány lakó viselkedik ellenségesen. Hangsúlyozta, az óvoda a békés együttélésre törekszik a lakókkal, hiszen mindenkinek ez lenne az érdeke.

Kovács Edina megjegyezte, néhány lakó nehezményezte, hogy a szülők egy része beállt gépkocsival az udvarra, amikor hozta a gyermekét. Ezért 2017 szeptemberében egy szülői értekezleten megkérték a szülőket, hogy ezután kizárólag gyalogosan kísérjék be gyermeküket az óvodába. A szülők pedig ennek a kérésének eleget is tesznek – közölte az igazgatónő. Nem is tudnak mást tenni, mivel a kapu egyik része zárva van. Így a szülők nem, csak a szállítókocsik jutnak be az udvarra.

A szemetelések fő okának az igazgatónő a közelben tanuló egyetemistákat és az udvarba húzódó hajléktalanokat tartja, és bár a lakók másképp nyilatkoztak szerkesztőségünknek, Kovács Edina azt állítja, hogy az óvoda dolgozói az udvar takarításában is oroszlánrészt vállalnak.

Az igazgatónő megemlítette, nehézséget okoz, hogy a lakók gyakran nem gyermekfülnek való kifejezéseket használva fenyegetik az óvodába érkező szülőket, vendégeket. Ráadásul akadályozzák a gyalogosan történő bejutást is, mert sűrűn bezárják még a kiskaput is. Emiatt a szülők sokszor telefonon jelzik, hogy nem tudnak bejutni vagy kimenni. Ilyenkor a dajka nyitja ki nekik a kaput.

B. Kovács Tamás

A fotók a szerző felvételei.

Megosztás