MagyarLeaks: Nem talált hibát az MTA a Miskolczi-féle klímaelméletben

bubi_1

Miskolczi Ferenc, a NASA egykori légkörfizikusa azt állítja, hogy nem a szén-dioxid okozza a globális felmelegedést. Az MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézete 2011. januárjában a nyilvánosság kizárásával projektet indított Miskolczi Ferenc kutatási eredményeinek kritikai vizsgálatára. Ez a vizsgálat most lezárult, és a birtokunkba került beszámoló jelentés szerint nem talált lényegi hibát Miskolczi számításaiban, mindazonáltal a jelentéstevő szerint azok “alátámasztják a széndioxid-kibocsátás globális korlátozására irányuló nemzetközi erőfeszítéseket”. Miskolczi szerint ez bullshit. Közreadjuk a Zágoni Miklós által készített jelentést, és Miskolczi Ferenc észrevételeit a jelentésről. Bonus Track: videóinterjú Miskolczi Ferenccel.

A fizikus végzettségű Miskolczi Ferenc kalandos utat tett meg az amerikai űrhivatalig. Pályáját 1971-ben az Országos Meteorológiai Szolgálat Légkörfizikai Intézetében kezdte, és már itt kiváló eredményeket ért el az infravörös sugárzásátvitel területén. A modenai Európai Elméleti Fizikai Kutatóközpont munkatársaként a 80-as évek végén dolgozta ki a Hartcode elnevezésű modelljét, amely a világ egyik legjobbjának számít: benne van abban a néhány sugárzásátviteli modellben, amellyel az újonnan pályára állított műholdak sugárzásmérő berendezéseit tesztelik. Innen már egyenes út vezetett a NASA-hoz, ahol 2001 és 2006 között a Langley Research Center tudományos főmunkatársaként dolgozott.

Mivel a jelenleg elfogadott üvegházhatás-elméletet cáfoló eredményeit a NASA nem engedte közölni, Miskolczi felmondott az amerikai űrhivatalnál. Azóta újabb számításokkal támasztotta alá, és Magyarországon is publikálta szőnyeg alá söpört klímaelméletét.

Cenzúrázott tudomány: Miskolczi Ferenc elhallgatott klímaelmélete

Miskolczi Ferenc legfrissebb szakcikkének kéziratát, és annak bírálatait kiszivárogtatásként adjuk közre, miután közlését két pozitív és egy negatív bírálat ellenére visszautasította az International Journal of Environmental Research and Public Health című szakfolyóirat. Ez az eljárás egyesek szerint ellentétes a tudományos peer review játékszabályaival, mások szerint lehet hogy szabályos volt, mindenesetre elég gyakran ismétlődik Miskolczival ahhoz, hogy elnémított szerzőről lehessen beszélni. Tovább a teljes cikkhez.

A globális felmelegedésről ma már mindenki hallott, és azt is tudni véljük hogy az emberi tevékenység által felszabaduló üvegházhatású gázok okozzák az utóbbi évtizedek éghajlati változásait. Az üvegházhatású gázok, elsősorban a szén-dioxid kibocsátásának csökkentésére globális erőfeszítés zajlik,  dollármilliárdok mozdultak meg a cél érdekében és új iparágak jöttek létre, mert ha nem tudunk gátat szabni a légkörben zajló káros folyamatoknak, az évszázad végére elsivatagosodhat a mérsékelt égöv, sokkal gyakoribbá válhatnak a pusztító természeti katasztrófák és akár méterekkel is megemelkedhet a tengerszint, sokmilliós metropoliszokat és teljes országokat radírozva le a világ jelenleg ismert térképéről.

Miskolczi Ferenc azonban a NASA-nál folytatott kutatásai során, empirikus adatokra támaszkodva arra az eredményre jutott, hogy a tudományos konszenzus jelentősen felülbecsüli az üvegházhatású gázok szerepét a bolygó felmelegedésében. Miskolczi elméletéből az következne, hogy tévúton jár a fősodratú klímakutatás, amire a világon évente több milliárd dollárt költenek. A klímakutatásra fordított csillagászati összegek sokszorosát mozgatják azokban az új iparágakban, amelyeket kizárólag a széndioxid-kibocsátás csökkentése és a karbonkvóta legitimál.

“Ez egy hibás elmélet” – Miskolczi Ferenc az üvegházhatásról from atlatszo.hu on Vimeo.

A MTA GGKI 2011. januárjában csendben, a nyilvánosság kizárásával projektet indított Miskolczi Ferenc kutatási eredményeinek kritikai vizsgálatára. A vizsgálatot Zágoni Miklós fizikus végezte el körülbelül egy év alatt, aki az általa készített beszámoló jelentésben (PDF) azt írta, hogy “az anyag összeállítása Miskolczi Ferenctől függetlenül történt; igyekeztem a maximális távolságtartásra, tárgyilagosságra, feltáró kritikai megközelítésre törekedni”.

Zágoni márciusban azt nyilatkozta kutatásáról és jelentéséről a Magyar Narancsnak, hogy “számítási eredményeivel és az azokra épülő alapvető következtetéseivel szemben egyetlen értékelhető ellenvetést sem találtam. Miskolczi centrális állítását a kutatásom igazolta; egyúttal rendkívül súlyos hiányosságokat és hibákat sikerült kimutatni a ma érvényesnek tartott paradigmában. […] A konklúzió hétköznapian szólva: a jelenlegi globális felmelegedés nem üvegház-melegedés”.

A Zágoni-jelentés vezetői összefoglalója azonban egyúttal a jelenleg érvényes, Miskolczi által bírált paradigma mellett is hitet tesz: “Megítélésünk szerint Miskolczi Ferenc tudományos eredményei alátámasztják a széndioxid-kibocsátás globális korlátozására irányuló nemzetközi erőfeszítéseket, azonban az okozott éghajlatváltozás nagyságának, jellegének és a helyi viszonyokban való megjelenésének alapvetı újragondolását igénylik. […] Módszere (melyet talán „precíziós sugárzás-átvitelnek” nevezhetünk) határozott tudománypolitikai támogatását tartjuk indokoltnak, különös tekintettel arra, hogy segítségével elsőként nyílhat lehetőség a széndioxid-kibocsátás által okozott éghajlatváltozás valós jellegének, mértékének és területi eloszlásának megértésére. Miskolczi munkája azonnali komoly szakmai sikerre számíthatott volna, ha eredményei nem mondanak ellent az (egyébként indokolt) kibocsátás-csökkentési erőfeszítések alátámasztására használt nemzetközi érvrendszernek.”

Miskolczi a szakmai hozzáértés teljes hiányáról beszél

Maga a vizsgált tudós mégsem örül az elméletéről készült MTA-jelentésnek. Miskolczi Ferenc a Zágoni-jelentésről készült észrevételeiben (PDF) leszögezi, hogy a dokumentumban fellelhető számtalan kijelentéssel nem ért egyet és azt nem tekinti a munkája objektív értékelésének.

“Sajnálattal vettem tudomásul, hogy Zágoni Miklós a kutatási eredményeim kapcsán, azokat felhasználva a széndioxid kibocsátás szabályozását proponálja. […] A klímaváltozással kapcsolatos kutatási eredményeim egyedüli világos konklúziója, ami az embereket, a tudományos közvéleményt, a szociológusokat és a politikusokat érdekelheti, az a széndioxid üvegházhatás és a globális felmelegedés ok-okozati szinten való összekapcsolásának a cáfolata. Ez azt jelenti, hogy a globális felmelegedésnek a fokozott széndioxid kibocsátással és a kapcsolatos (esetleges) légköri abszorpció növekedéssel történő magyarázata tudománytalan. Ha a fenti állításom igaz, akkor nyilvánvaló a széndioxid kibocsátás csökkentésére kifejtett nemzetközi és hazai erőfeszitések teljes értelmetlensége. Amennyiben a globális felmelegedés bizonyítottan létezik és mértéke bizonyítottan káros az emberiségre, akkor továbbá nyilvánvaló az ilyen irányú kutatásokra rendelkezésre álló amúgy is szűkös anyagi és technikai erőforrások átcsoportosításának szükségessége, a melegedés valódi okainak a feltárására. […] A globális felmelegédés és a légköri CO2 kapcsolatának tisztázása elsőrendű fontosságú, hiszen tudományosan megalapozatlan nézetek állami média által történő terjesztése nem más, mint az emberek intézményesített félrevezetése. Véleményem szerint milliárdokat kihúzni az adófizetők zsebéből a széndioxid üvegházhatás és globális felmelegedés szabályozása címén, valamint az IPCC és egyéb, többnyire jól fizetett, kormányhivatalokban üldögélő (legtöbbször laikus) úgynevezett üvegház szakértőket pénzelni bűn. A Zágoni féle jelentés konklúziója, mint olvasható, a széndioxid globális szabályozásának szükségessége. A több mint harminc éves munkám eredményeiből ezt a következtetést levonni csakis és kizárólag az objektivitás és szakmai hozzáértés teljes hiányával lehet.”

Az újabb dokumentumok közreadásával az atlatszo.hu nem kíván, nem is volna képes állást foglalni a Miskolczi és elmélete körül zajló tudományos és politikai vitákban, csupán a feladatát végzi: a nyilvánosság elé tár és vitára bocsát meggyőződésünk szerint a közvéleményre tartozó információkat.

>>> Zágoni Miklós: Miskolczi Ferenc kutatási eredményeinek kritikai vizsgálata – beszámoló jelentés, MTA GGKI (PDF)

>>> Miskolczi Ferenc: Megjegyzések Zágoni Miklós “Miskolczi Ferenc kutatási eredményeinek kritikai vizsgálata” című MTA GGKI Beszámoló Jelentéséhez (PDF)

(Fotó: atlatszo.hu)

 

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Tumblr0
 • KGyST

  Kurva jó, gyerekek, ne hagyjátok a témát elmerülni!

  • Pali

   Komolyan megfontolandónak tarthat bárki is egy akár számokkal is alátámasztható olyan elméletet, amely szembe megy pl. a teljes autóiparral?

   Az egész CO2-es elmélet jóslataival és globális kommunikációs kampányával egy agyrém. Nem kell mást tenni, mint elolvasni a “tudományos” publikációkat, jóslatokat a témában 10-15 évre visszamenőleg.

   Az meg szinte vicces, hogy a nemzetközi “tudomány” ebben a témában Sztálin módszereivel küzd. Kiretusálja azokat, akik más véleményen vannak, még akkor is, ha az alátámasztható.

 • KGyST

  Még egy: van valami angol nyelvű, lehetőleg zanzásított _online_ anyag az elmélet egészéről? Betenném az angol Wikipeda valamelyik szócikkébe, de ahhoz kellene online hivatkozás.

 • Molnár László

  Itt is jelezném, hogy az állítólagos cenzúra ügyén kicsit jobban ki kéne bontani az igazság összes oldalát, az idézett poszt szövegével ellentétben egy bíráló elutasította,  a másik kettő pedig “Reconsider after major
  revision”-t (alapos átdolgozás utáni ismételt elbírálás) jelölt meg. Ami alapján az újság semmiképpen sem fogadhatta el a cikket, csak ha azt Miskolczi a bírálatoknak megfelelően átdolgozta volna.

 • Gombos Gergely

  A met.hu-s anyag nem elérhető. Másrészt nagyon érdekes… én itt a BME-n, ahol hallgató vagyok, közvetlenül szembesülök azzal, hogy két tanszék egymástól 20 m-re egy épületben homlokegyenest külöböző véleménnyel bír a klímaváltozásról. Érdekes módon az egyik atomenergiával, a másik főleg hőerőművekkel foglalkozik. Lehet tippelni, melyik melyik!

  Sajnos most nem tudok szakmailag érdemben hozzászólni. Lehet, hogy Miskolczinak igaza van, és az IPCC és barátai ugyanolyan jól fizetett, nagy befolyással rendelkező lobbi, mint az olajlobbi. Utóbbi vélhetően sokkal több pénzt költ “lakossági szemléletformálásra”.
  Kiotó egyébként is megbukott, és a nagy szervezetek (pl. IEA-WEO) nem látnak sok esélyt a 450 ppm-es cél megvalósulására. Már ha a CO2 kibocsátás okozza!

  Annyit mondanék, hogy ha a fenntartható fejlődés szemszögéből nézzük a képet, ott a CO2 csak egy komponens a sok közül. Akár sokat égethetünk, akár nem, számtalan más területen a lehetségesnél nagyobb mértékben használjuk ki bolygónk erőforrásait. Így tekintve a sok CO2 kibocsátás inkább okozat, semmint ok.

 • KGyST

  Még egy kérdés: a Zágoni-féle interpretációban állandóan megjelenik, hogy noha a növekvő CO2-emisszió nem emeli a légkör átlaghőmérsékletét, azonban belső működése megváltozik, pl. a felhőzet mennyisége és eloszlása, Miskolczinál erre nem találtam utalást (nem olvastam el az egészet), akkor ez most van vagy nincs?

 • tyto

  a globális felmelegedésről már sokszor, sok helyen elmondták, hogy mindig is volt, hogy a klíma mindig változott. a jégkorszakok után hogy lehetett volna másképp “nem jégkorszak” mint globális felmelegedéssel….azt is elmondták már jópárszázszor, hogy a a vulkáni tevékenység sokkal jelentősebb mennyiségű széntartalmú gázt bocsát a légkörbe mint az ember. 
  ja, és hogy zágoni semmiképpen nem szaktekintély….erről is jócskán volt már szó. az MTA lapjának mellékelt cikkéből én nem érzékelem azt hogy egyetértenének az elmélettel.
  http://www.matud.iif.hu/2011/08/15.htm 

  • Fmiskolczi

   A hivatkozott Haszpra Laszlo cikk egyetlen szamitott legkori infravoros abszorpcios adatot sem kozol, es nem is hivatkozik semmi hasonlora….Vagy az MTA lapjaban lehet megalapozatlan kijelenteseket tenni? Honnan tudja Haszpra Laszlo, hogy mennyit abszorbeal a legkor? Ki tudja szamolni? Vagy valaki mondta neki?  

 • Guest

  Tisztelt Miskolczi Úr!

  A kérdés, hogy mit szeretne elérni. Ha az a cél, hogy média por legyen, akkor nem elég jó a jegyzete ebből a szempontból. De ha az a cél, hogy a tudományos közeget győzze meg igazáról, akkor szerintem az személyeskedéssel és indulatokkal teli válaszjegyzetét módosítsa úgy, hogy ezeket kiírtja belőle. Koncentráljon a tényekre, ellenkező esetben kiírja magát a szalonképes nevek listájáról és egy para-ál tudományos címeren kívül nem sok mindennel távozhat a megnyilatkozás színhelyéről. Egy időben tele volt az ország tudományos Dávidokkal, Egelykkel. Szerintem Ön ennél többre vágyik. Javaslom válassza meg az ehhez szükséges eszköztárat.

  Tisztelettel:
  Török Levente

 • Pap Zsolt

  Én nem vagyok klímakutató, viszont egy klímakutató fax se fog arról meggyőzni, hogy a kipufogógáz, gyárfüst nem büdös.
  Saját élettapasztalatomat se fogja tudni megcáfolni, hogy tűnnek el az évszakok és mára gyakorlatilag csak tél és nyár van, míg gyerekkoromban volt tavasz és ősz is.

  Ezen kívűl hallottam én már szén és olajlobbiról is, persze lehet, hogy Bodoky még nem, hogy ilyen faxságokhoz adja a nevét.

  •  büdös, ezt nem vitatja senki. sőt, rákot is okoz, meg asztmát, meg egyéb vicces dolgokat is.

   csak a figura (aki egyébként légkörfizikus) arra mutatott rá, hogy a bolygó nem ettől melegszik.

   • Pap Zsolt

     Szerintem ez a figura nem mutatott rá semmire, hanem egyértelműen egy jól körülírható csoport érdekében mazsolázott fizikai, légköri adatokból.
    És az egész cikk attól büdös, hogy üldözöttnek állítja be magát, akit elnyomnak.
    Ez egy áltudományos  manipuláció, amely a környezetszennyező iparágak és az ebből profitáló üzleti csoportok érdekeit szolgálja és kifejezetten széljobbos fülekre van hangolva.
    A gonosz nyugat, a gonosz NASA elnyomja az igazságért küzdő magyar legénykét, ergo a környezetvédelem a gonosz kizsákmányoló, haldokló,  liberális nyugat ármánya, szabadságharcolni kell ellene!

    Amúgy tucatszám olvashatsz ehhez hasonló manipulatív agymenéseket ezoterikus és széljobbos portálokon.

    Bodoky meg elmehet a francba, nagyon átlátszó a kilógó lóláb!

  • Vendég

   “egy klímakutató fax se fog arról meggyőzni, hogy a kipufogógáz, gyárfüst nem büdös.”

   A CO2 színtelen, szagtalan gáz, legalábbis én így tanultam általános iskolában.
   Ami büdös (és egyben egészségkárosító) a kipufogógázban, azok a nitrogén különböző oxidja (NOx) és a szénhidrogének (VOC).
   Károsak továbbá a kisméretű részecskék, (PM, ennek látható frakciója tkp. a  korom).
   Utóbbiakból a (NOx, VOC, Pm)  a dízelmotorok többet emittálnak, viszont CO2-ból kevesebbet. A jelenlegi EU-s adószabályok viszont CO2 alapúak, vagyis a jobban szennyező dízelmotorokat részesítik előnyben.
    
   Én nem tudom Miskolczinak igaza van-e, a stílusa tényleg gáz, a bíralotok sem voltak egyértelműek az előző posztban (aki rendesen bírált, az keményen lehúzta). 

   “hallottam én már szén és olajlobbiról is”

   A CO2 kvótázás is nagy üzlet.

  • IJB


   Én nem vagyok klímakutató…”
   Kimondtad a lényeget. Akkor minek írsz ide ennyi hülyeséget? 😀

 • Pap Zsolt

  Ja és remélem, hogy a következő ilyen nemzetközi összeesküvést, tudományos cenzúrát leleplező cikk Egely Györgyről és a mikróban gyártható aranyáról vagy a rovásírásos macedóniai magyar piramisokról fog szólni, biztos nagy sikere lesz :)))

 • Tomi

  Valőszínű, hogy a IPCC pár milliárdos esetleges lobbiereje van olyan kiterjedt, mint egy Exon Mobile-nak, Shell-nek, kismilliárd barelen ülő arab országnak.

  Persze, hogy nem csak a CO2 okozza a klímaváltozást, de ezt rohadtul egyik klímatudós sem állítja, csupán az egyik legjelentősebb közvetlenül mérhető kibocsátott tényező.Jelentős még vízgőz, metán nitrogén oxidok stb. Albedó, erdőírtás, mind fokozza, és együttesen szépen kihozzák a mai folyamatokat.
  Vicces, hogy embereket mennyire meg lehet vezetni felületes áltudományos egy-egy részletre reflektált “tényekkel”. Szuper lenne, ha csak egy giga hoax lenne az egész, de nem úgy tűnik.

  • Pap Zsolt

    “Szuper lenne, ha csak egy giga hoax lenne az egész, de nem úgy tűnik.”

   Nem hinném, hogy az, nagyon kilóg az Oriens és a Reformszüvetségi neoliberális lóláb.
   Pártunk és Ártányunk Kínát és a posztkommunista Oroszországot tekinti példaképének.
   Ott gyakorlatilag nincs környezetvédelem, az ipari tőkének szabad keze van mindenben.
   Politikai, szabadság, munkavállalói  és szociális jogok tekintetében már utolértük Kínát és Oroszországot.
   Most  jön a környezetvédelem totális felszámolása.

   Átlátszó ez nagyon, a szegény kis magyar meteorológus szabólegényke harca a gonosz amerikai NASAval, akinek a kezében a bölcsek köve, de elnyomják, nem hagyják hogy az egyedüli igazságát hirdesse.
   Szerintem a felvezető sortüzet látjuk az amúgy is kiherélt és pária  környezetvédelem ellen, ehhez adja a nevét ez a portál.
   Átlátszo. hu ez nagyon.

   • Fmiskolczi

    Szegeny Pap Zsolt, velemennyilvanitas elott illene legalabb elemi szintem tisztaba lenni a temaval.  Kar, hogy nem ertesz a fizikahoz, a logikus gondolkodas sem a kenyered, az atlatszo.hu-t sem szereted igy megsporolhatnal egy gutautest ha kevesebbet foglalkoznal az uveghazhatas fizikajaval es a bemutatott eredmenyek konzekvenciajaval…

  •  nagyon érdekes téma ez. egyfelől a co2 szint korelálni látszik a melegedés mértékével (de csak látszik, nem is pontosan, és nem is időben egyezően) másfelől pedig egyáltalán nem mutatható ki a kauzális viszony.

   ami nagyon érdekes állítás, és emiatt látszik dőlni a jelenlegi klímamodell elve, az pediglen az, hogy (Miskolczi állítása): a légkör abszorbálja a teljes beérkező energiamennyiséget, tehát a 100%-ot. ettőlfogva értelmetlennek látszik a légkör összetételének boncolgatása, mert lehetne full co2 légkör is.

   úgy tűnik, hogy a beérkező (és az abból nem visszavert) energia mennyisége fontosabb tétel, mint a légkör összetétele, a szerző pedig ez alapján jutott arra a következtetésre, hogy ez a felmelegedés nem üvegház-jellegű melegedés.

   azaz a fejünk tetejére is állhatunk, és bezacskózhatunk minden darab co2 molekulát, a bolygó melegedni fog.

   —-

   egyébiránt jelenleg az 5. nagy jégkorszak végén járunk, tehát nem meglepő ha melegszik a klíma.

   tudtátok, hogy a föld története során az idő 95%-ában lényegesen melegebb volt? 5 db nagy jégkorszak volt, amikor egyáltalán voltak állandó sarki jégsapkák és gleccserek (ez ugyanis a jégkorszak definíciója), és ez mindössze a föld életének kevesebb, mint 5%-ban létezett, összesen.

   és persze volt olyan, hogy totális jégburokban volt a bolygó, de az a kivétel.
   átalgosan, mondhatni alapértelmezettként, jóval melegebb idő volt a szokásos.

   nem véletlenül nevezték el pl. grönlandot úgy, ahogy, most elég ostobán néz ki egy jégtábla, amit zöld földnek hívunk.

   • Pap Zsolt

     Mondom én, hogy arra megy ki ez az egész, hogy szabad utat a környezetszennyező iparágaknak és ezt a faxot, no meg a reklámozóit egy jól körülirható csoport futtatja.

    Tulajdonképpen ezen vitatkozik Kína, Oroszország és a feltörekvő világ a fejlett nyugattal, amely mára úgy ahogy kidolgozta a környezetvédelmi   szabványokat, technikákat.
    Persze ezen a szabványok betartása és a technológia sokba kerül és útjában van pl. a fülkeforradalmi neoliberális vadkapitalizmusnak.

    Kínában nyíltan ki is mondják,  hogy  ha a fejlett nyugati országok 2 évszázadon keresztül szennyezhették a Földet, akkor nekik is joguk van hozzá.
    “Keleti szél fúj” – és csatlakozunk hozzájuk.

    Hja, hogy beledöglünk és beledöglenek az unokáink?
    Na és, a hátrányok, egészségkárosodás, terméketlenség  évtizedes távlatokban jelentkeznek, addig egy politikus vagy egy kapzsi üzleti csoport nem látt el.
    Sőt, szerintük nem is árt a népesség szociáldarwinista úton való szelektálása.

    • Horváth Ákos Péter

      Na látom, dolgozik az agymosott grínpísz-majom… szerencsére a valóság nem úgy néz ki, hogy aki többet pofázik, annak lesz igaza. A földi légkör nagy ívben leszarja, hogy Pap Zsolt grínpísz-majom hányszor ismétli el ugyanazt a bullshitet…

    • Rogojel

      Nem, arra megy ki az egesz, hogy a tudomanyos igazsagot kideritsuk.  A szenneszes nem valami jo dolog, ebben mindenki egyetert, de ha egy hazugsaggal (CO2, klimavaltozas) akarod elerni, hogy csokkenjen akkor nagyon nagy hibat kovetsz el.

     Ha mar itt tartunk,  mit is josoltak kb. tiz eve a jelenlegi atlaghomersekletrol a klimamodellek?  Azt tudod-e, hogy az elmult minimum tiz evben nem nott az atlaghomerseklet, szemben a CO2 szinttel, ami viszont jelentosen novekedett? Es azt felfogod-e, hogy ez onmagaban megcafolja a globalis melegedes babonajat?

 • Pap Zsolt

  Különben ha belegondol az ember, várható volt egy ilyen manipulatív cikk, hisz a Kiotói Egyezmény épp 2012ben jár le.
  Valszeg hamarosan egy kormány előterjesztésben látjuk viszont a “tudományos” alapú indoklását a felmondásának és a birkaparlament,  szabadságharcos forradalmi hevületből  bégetve meg is fogja szavazni.

  Legalább azt is tudjuk, hogy  a kínai  elvtársak   miért ajánlottak 15 milliárdot Varsóban a volt keleti blokk országainak és miért adnak  pénzt, helyesebben árúhiteleket a Magyarországgal kereskedő saját cégeiknek, és miért adnak hiteleket a Templetonon keresztül a kormánynak, ez az ára.
  Persze ez még csak a kezdet, jónéhányszor kínai-orosz érdekek mellett kell majd szavazni az ENSZben és pár tucat nemzetközi szervezetben.

  Szabadságharc a környezetszennyezésért, egy embertelen, élhetetlen  világért!

  • Andyking

    Usa nem írta alá a Kyotoi egyezményt.Akkor miért nem engedte meg a NASA-nál a cikk megjelenését?

   • Rogojel

     Mert az usa-ban meg nincs NER, ott meg a vadliberalizmus divik, es a NASA-nak lehet mas a hozzaallasa a klimatlogiahoz mint a Kongresszusnak.  lam, tobb mint ketszaz evvel a forradalom utan mekkora ott meg a rendetlenseg.

  • Z_koss

   csúnya dolog a környezetszennyezés, de a co2-vel nincs túl nagy gond, már sokan bebizonyították..
   de így persze kurvajó animációkat készíthetnek majd a discovery szupertornádóvilágvégés epizódjaiba, ugyhogy meg ne jelenjen!!

 • Zagoni

  Ki az a Zágoni Miklós?
  Hiteles?
  Szakértő?
  http://orulunkvincent.blog.hu/2012/05/02/atlatszo_8
   

  • Rogojel

    Ja, evekig dogozott az IPCC-nek.

 • fruktoz

  szerencsetlen csavo sztem csak probalt diplomatikus lenni, ld. meg kecske es kaposzta, azaz ugy igazat adni miskolczinak, hogy a mainstream meg a politika is megkapja a magaet. ez persze lehet, h ostoba strategia, de  elhajtani a verbe talan szinten nem az valakinek, aki a tamogatoit az egy kezen meg tudja szamolni…

 • lastres

  Ja persze. Az összes 6000 tudós, akik a klímamodelleken dolgozik pl. az IPCC keretében, az mind hülye, csak Miskolczi helikopter. Hihető.

  • Nem hülyék, csak nem ezért kapják a fizetést, hogy ellent mondjanak. Tényleg, az talán a megoldás, hogy nyilvános vitán minél több cikk, hozzászólás, vitaanyag keletkezzen. Én sem értek hozzá pölö, pedig van a fejemben tüdő!  

  • Vendég

   Ha jól emlékszem egy valaki legalább 25 évig bizonygatta, hogya gyomorfekélyt vírus is okozhatja. 6000-nél lényegesen több tudós és orvos állította, lehetetlen, kinevették, áltudósnak tartották. Pedig a jelenlegi általánosan elfogadott vélemény szerint a pasinak volt igaza. Arra ugye ne is utaljunk, hogy sokáig mindneki szerint lapos volt a Föld, mert elcsépelt dolog. A tudomány sokszor úgy működik, hogy egy valaki küzd az igazáért, és néha nekik van igazuk. Nem állítom, hogy Miskolczinak igaza van, de ugyanannyi esély van rá mint a másik oldalnak.

   • Rogojel

     Orvosi Nobel-dijat kapott egy par eve, BTW. Elotte meg fekelyt, mert onmagan vegzett kiserlettel bizonyitotta az allitasat. Bacilus volt egyebkent nem virus, nev szerint helicobacter pylori.

   • Nyílméregbéka

    hibás érvelés. Attól még nem lesz valakinek igaza, hogy egyszer máskor, másvalamiben másvalakinek igaza volt.
    ¯_(ツ)_/¯

    • okosabb

     Nem is mondta, hogy igaza lenne csak azt hogy lehet hogy igaza van, mert volt már rá példa hogy a tudományos közvélemény tévedett, míg csekély számú ellentábor állítása volt az igaz. Szóval “Vendég” érve helyes, az eredeti hozzászóló érve (hogy 6000 tudós nem tévedhet) hibás.

  • Rogojel

    Az IPCC es a tudos az ket nagyon ellentmondo fogalom.  Az IPCC nem mas mint egy polkorrekt gyulekezet ahol rendszeresen kiherelik a tudomanyos eredmenyeket a politikai korrektseg erdekeben.  Ja, es Greenpeace meg WWF propagandat ideznek mint “tudomanyos” szakirodalmat meg sima szentzaciohahhajsz ujsagcikkeket.

   A “tudomanyos” gremium vezetoje egy volt vasutmernok egyebkent.

   • Fmiskolczi

    Nem o az egyeduli ‘hozzaerto’….van meg egy Zagoni is….

  • Fmiskolczi

   Hogy kinek mi hiheto azt a hivo donti el….A tudomany teren altalaban bizonyitani kell az allitasokat…

  • Orwell_1984

   Valószínűleg nem csak Miskolczi a helikopter, de te csak róla hallottál…

  • Zoltán Nagy

   Az hogy Te Miskolczin kívűl másokról nem hallottál az nem azt jelenti hogy nincsenek mások.

 • Eszter Babarczy

  A Met-en  publikált pdf-re mutató linketek 404. Ha nem átmeneti technikai hiba vagy nem nálam van a hiba.

 • bozkurt

  HAARP  ?

 • Sigmundfreud

  Ez most Miskolczi fizetett hirdetése ?

  • Fmiskolczi

   Ez most hozzaszolas?

   • Debreceni

     Ez most kérdés?

 • Nem
  tiszta, hogyha (már ha) bebizonyítja, hogy valójában nem
  hőmérsékletnövelőüvegházhatása van a CO2 tartalom változásnak, hanem sok egyéb
  mellett az egyensúlyon keresztül áttételesen vízpára tartalom/ eloszlás,
  szélsebesség, stb. hatása, akkor az számára mennyivel kedvesebb klímaváltoztató
  hatás, mintha „csak” a levegőhőmésréklet változna és ezt miért kellene
  belenyugvóbban hagyni? Szerintem összességében a CO2 kibocsátás visszafogásnak
  inkább előnyei vannak, mint hátrányai. Semmi baj nincs azzal, ha nem a
  fosszilis nyersanyag végleges elhasználására épül az iparunk és más kutatásokra
  szánnak inkább pénzt.

  • Fmiskolczi

    Kedves Tibor, itt a kerdes nem az, hogy mire epul a gigantikus magyar ipar. A novekvo szendioxid kibocsatas miatti globalis felmelegedes egyszeruen nem letezik. Az utobbi 61 evben az uveghazhatas allando maradt, a bolygo felszinhomerseklete 0.7 fokkal nott, a bolygo effektiv kisugarzasa szinten 0.7 fokkal nott, a ketto kulonbsege  zero, tehat az uveghaz hatas allando maradt. Magyarul, a bolygo altal elnyelt rovidhullamu napsugarzas novekedese a felszinhomerseklet novekedesenek az oka. 

   Zagoni szerint, az altala posztulalt ‘egyeb’ , szendioxid novekedes altal okozott ismeretlen folyamatok okozzak a melegedest. Azt nem reszletezi, hogy milyen energiaforrasok fedezik a szobanforgo folyamatokat….Vagy ez is tudomany? Vagy kepzelodes? Vagy hiedelem? Vagy a koztudottan disszipativ klima rendszer energiat termel? Nem kellene valami bovebb magyarazat ide?

   Visszaterve a magyar iparra, tegyuk fel, hogy azt a szelenergiara alapozzuk. A klima rendszeben a szel eddig a vizet parologtatta es a vizgoz es a csapadek globalis eloszlasat alakitotta ki. Ha ezutan kanalat gyartunk az osszes  szelenergiabol, vagy az orszaghazat futjuk vele telen akkor ki fogja a hidrologiai ciklust  kormanyozni? A parlament? ….. Nyilvan ki fogjak  majd vetni a szelenergia hasznalatan  alapulo ujtipusu adot.  Igy hat ugy gondolom nem sok ertelme van (az adofizetok penzen) telerakni egy orszagot ronda szeleromuvekkel….Mashol (Daniaban peldaul) erre mar rajottek.

 • ZM

  „Gibberish” – írta az egyik reviewer a cikkére, s ezen
  Miskolczi igencsak felháborodott.

  „Bullshit” – írja most ő azon megállapításomra, miszerint az
  eredményei nem teszik okafogyottá a kibocsátás-korlátozást.

   

  Azt állítja, bebizonyította: több CO2 semmiképp nem hat az
  éghajlatra, nem változtatHATja meg a légköri és a felszíni
  hőmérséklet-eloszlásokat, sem a páraeloszlást. Én ezt a bizonyítását nem
  láttam, csak azt, mely szerint több CO2 nem növeli az infravörös optikai
  mélységet, azaz az üvegház-hőmérsékletet. Ezt a beszámolómban igazoltam: EZ a beszámolóm konklúziója.

   

  Adatai ellenőrzésén túl követeli rajtam interpretációinak
  igazolását is (Kirchhoff-törvény, viriáltétel, extrópia maximum). Ezek azonban vitatottak,
  s a mai napig akadályozzák a publikálást. Ezért, éppen az ő védelmében, erre a
  sikamlós pályára nem léptem, s maradtam az egyenletei adatszerű ellenőrzésénél.
   
  Közöl továbbá számos publikálatlan ábrát, s számon kéri,
  miért nem foglalkoztam velük. Majd megtámad, hogy publikálatlan ábráit használtam
  a jelentésben, holott nem ….

   

  Szerintem eredményei nyomán a jelenlegi paradigma
  megbukott, CO2 (vagy egyéb GHG) kibocsátásával az abszorpciós faktor (és a
  felszíni üvegház-hőmérséklet) nem növelhető. Hogy e gázok a légkörben és a
  felszíni hőmérséklet-eloszlásokban milyen egyéb változásokat okozhatnak,
  további vizsgálatoknak kellene eldönteniük. Amíg ezt valaki (a sok enhanced greenhouse effect mese helyett) el nem végzi,  addig a jelentésben a kibocsátások ésszerű
  korlátozásáról nem írhattam, hogy indokolatlan.

  ZM

  • Fmiskolczi

   Az MTA-nak kuldott levelembol idezek:

   “…Ha netan Zagoni tetelesen valaszolni akar a megjegyzeseimre, vagy vitatkozni akar azallitasaimon, ezt kizarolag csak nyilvanos, szakemberek elotti akademiai vitabanvagyok hajlando csinalni. A tovabbiakban nem erdekel, hogy mit csinal, vagy mit mond….”

 • Alexandria

  Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Sajnos a légkör fizikához nem értek, ezért nem is tudom megítélni a tudományos eredményeket. Azonban, mint 30 éve gyakorló környezetvédelmi szakember, egyre inkább világosan látom, hogy ez az egész CO2 cirkusz egy környezetvédelmi díszcsomagolással ellátott gazdaságpolitikai erőlködés annak érdekében, hogy Kínát, illetve a BRIC országokat drágább termelésre kényszerítsék. Mert ugyebár az olcsó termékek teljesen hazavágták az amerikai, de legfőképp az európai gazdaságot.

  Lássuk be, a nyugati jólét is abból fejlődött ki, hogy évszázadokig környezetszennyező módon termeltünk(tek). Azután, amikor a sok-sok kis szennyezésből összeálltak a rendszerszintű problémák, akkor hirtelen áttelepítették a lerobbant technológiákat keletre, jó lesz az ott, csak nálunk ne szennyezzen. Igen ám, de arra nem számított senki, hogy a kis kínaiak egy ilyen megszerzett technológiát ezer számra lemásolnak, és ontani fogják az olcsó termékeket a világ minden piacára. Meg persze arra se, hogy a környezeti problémák keletre helyezése a Föld egész rendszerén keresztül visszaüt. Ezt megállítani csak úgy lehet, ha drágább termelésre kényszerítjük az ellenfelet. Nagyon kiváló eszköz ehhez a környezetvédelemre való hivatkozás. Mert ugye erre még a politikusoknak sem illik vállat rándítani (bár az USA hányszor megtette). Tudósok és bizottságok kezdték gyűjteni és rendszerbe foglalni a bizonyítékokat, és találtak is bőségesen, mert valóban vannak problémák, és ezek egyre súlyosabbak. És sorozatban jelentek meg a közvéleményt sokkoló, a politikusokat nyomás alatt tartó közlemények, jelentések, prognózisok.

  A félelmetes azonban az, hogya tudomány eredményeit tetszés szerint csoportosítják, és interpretációja kizárólag a gazdaságpolitikai érdekeknek megfelelően történik. A Stern jelentésben a kedvenc mondatom: “A környezetvédelem egyre inkább gazdasági szükségszerűség”. Ez számomra azt jelenti, hogy a gazdaság majd akkor fordít a környezetvédelemre, ha a környezet állapota már gátolja annak fejlődését. És sajnos visszafelé is lehet értelmezni, a környezetvédelem mindig is a gazdaság érdekeinek lesz alárendelve. Környezetvédők optimizmusát éppen ezért nem tudom osztani, mert látom, a környezetvédelem nem cél, hanem eszköz. És amíg ez így van, nem fogják értékelni, vagy legalább figyelembe venni az olyan tudományos eredményeket, amelyek nem illeszkednek bele a politikai, gazdasági érvrendszerbe. 

  UI: Koppenhágában Kína azt nyilatkozta, hogy vállalja a CO2 csökkentést, ha megkapja a nyugati fejlett technológiákat. A válasz NEM volt. (?????) Akkor most miről beszélünk? Környezetvédelemről, vagy gazdaságról?

 • Albert Sándor

  Ami a legijesztõbb az amikor olyan emberekrõl akikre polgárokként rábíztunk fontos dolgokat, tudósok, politikusok stb, kiderül hogy nagyon is csak emberek, és hogy a tények helyett ezeken a területeken is az önérdek (legyen gazdasági vagy kulturális politikai) dönt. Amikor két szakember nem tud elfogulatlanul beszsélni, akkor a gondolkodásának elfogulatlanságát is megkérdõjelezem. Mert az egy nagy mítosz hogy a tudomány az obiektív és pártatlan, már csak azért is mert a gondlokodás maga is ritkán az. Mert a gondolkodás elválaszthatalan az embertõl, és emberi tényezõ nélküli “obiektív” tudomány nem létezik.

 • nonemart

  Pintérnek nem marad embere kerítést építeni (egyébként sem lenne feladatuk). Muszáj lesz verekedni ezekkel az MTK szurkolókkal, a képen. No, nem mintha nehéz lenne eltaláni őket !

 • Kakaósbögre A Csorba

  Egyébként én azt várom-szívrepesve- hogy a Betyársereg összefusson egypár szír ex elit katonával…vagy olyan srácokkal akik már gyerekkoruktól háborúban élnek,mondjuk 6 évesen kezdték a harcot a zoroszok ellen,Afganisztánban…

  • Hegyi Attila

   Ezt az “összefutást” ugye nem Magyarországon szeretnéd? Mert ahogy a betyárok no go to Afghanistan, úgy amazok se jöjjenek ide. Akkor viszont hol találkozhatnának?

 • „A bevándorlók bére csak halál lehet” – ezek elmebetegek?

  ez volt az első gondolatom, te ezek be vannak szervezve. direkt hülyék.

 • Bőtös Botond miért szalonképes az átlátszón?

  olyan gáz, hogy egy elmebetegekről szóló cikket a másik szélsőséges elmebeteg írja, ti direkt vagytok ilyen hülyék az átlátszónál? miért hagyjátok lélegezni Bőtös Botondot?

 • Dreambird76

  Ha jól értem akkor rendben van az illegális bevándorlás. Semmi probléma nincs azzal,hogy ellenőrizetlen emberek ezrei lépnek be az országunkba tiltott módon. Emberek ezrei akik olyan helyről jönnek ami a terrorizmus melegágya. Ez is rendben van. Ahogy az is ,hogy aki már kitette a lábát a szobájából az láthatja,hogy ezek a “menekültek” bizony nem mindig úgy néznek ki mint akik menekülnek. Gondolkodni kellene egy kicsit és kevésbé szélsőségesen látni a helyzetet. Mert most mi van? Vagy az,hogy “a bevándorlók bére csak a halál lehet” vagy az,hogy ezek csak szerencsétlen ,rettegő hazájukból elüldözött emberek. Úgy gondolom egyik sem jó megközelítés. Ne fessük az ördögöt a falra,de ne is adjunk rá hófehér ruhát hátha angyal lesz belőle! Mert értem én,hogy aki mindent elveszít az elmenekül.De az bizony érdekes,hogy miért egyszerre indult el a menekült áradat keletről és délről? Hogy van az,hogy az Afgán fiatal azért menekül mert,hazájában fenyegetik a tálibok? Eddig nem fenyegették? Hiszen már 2001 előtt is ők voltak arra felé hatalmon.Sőt akkor voltak csak igazán nyeregben. Most lett válságos a helyzet Afganisztánban,Szíriában,Iránban,Líbiában? Egyszerre? Most gondolta úgy a világban több százezer szerencsétlen,hogy el kell indulnia Európába? Gondolkodjunk emberek! Segítsük akit kell,de ne legyünk felelőtlenek és óvatlanok!

 • hamvas-barack

  Nincs rendben a bevándorlás állami kezelése, de ez senkit nem jogosít fel önbíráskodásra.
  Ha ez egy jogállam lenne, az ilyen garázdákat letartóztatnák.

 • Zsolt Horváth

  Azért az egész elméletében az is fura, cáfolja hogy a felmelegedés és a szén-dioxid szint között összefüggés van, de az sem látja megerősítettnek, az emberi tevékenység miatt nő az értéke a gáznak, holott olyan szént égetünk el tonnaszámra ami évmilliók óta megkötve fekszik a föld mélyén, egyre csökkentjük ezen folymatot ellensúlyzni képes zöld vegetációt, ennek ellenére nem lát összefüggést. Az pedig egy tudóstól is elég gyatra hogy azt sem feltételezi, a környezet jelentős befolyásolása nem lesz negatív hatással az élőlényekre, lásd a történelmi kihalások…