Egyéb

Terjeszkedne az iszlám terrorállam – mi az a kalifátus és hogyan működik?

Az Irakban rekordsebességgel előrenyomuló Iszlám Állam Irakban és a Levantban (ISIS) és szunnita szövetségesei a napokban kikiáltották területeiken a Kalifátust. Vezetőjük, Abu Bakr Al Baghdadi pedig felvette a Kalifa címet. Számtalan elemzés foglalkozik ennek a bejelentésnek a politikai hatásával, csak egy dolgot nem magyarázott meg senki: milyen államforma egészen pontosan a kalifátus. A kérdésről Karaszon Attila Szulejmán Iszlám jogtudóssal és imámmal beszélgettünk.

Mi az a kalifátus?

Egy feudális rendszer, mely Mohamed próféta halála után lett a muszlim államok államformája. Úgy is nevezik, hogy ez az Iszlám Állam, nem véletlenül vette fel az ISIS ezt a nevet.

Ki az a kalifa és hogyan választják?

Mohamed próféta isz 632-es halálakor összegyűltek a már muszlim törzsek, elsősorban a Mekkai kivándorlók és a Medinai befogadók (ők voltak, akik befogadták Mohamed prófétát a hidzsra után), hosszasan és békésen vitatkoztak arról, ki adja az új vezetőt és miért.A medinaiak érve az volt, hogy ők fogadták be a mekkai szegényeket, ők adták a hadsereg zömét a harcok során, míg a kivándorlók kevesebben is voltak, de sokan meg is haltak.

A mekkaiak nevében Abu Bakr beszélt, aki azt mondta, hogy amit a medinaiak állítanak, mind igaz, sokat áldoztak az iszlámért, de a Kurejs törzs (ahonnan a próféta is származott) olyan rangon áll az arabok közt, hogy más alatt nem fognak egyesülni, egyedül a Kurejs képes összefogni az arabokat.

Végül ez lett a döntő szó az ügyben, hogy kik adják a kalifákat. Illetve egy hagyomány, ami azt mondja: „Kurejs a kormányzója az iszlámnak…”

Ennek jegyében csak olyan lehet Kalifa az iszlám szunnita hagyománya szerint, aki a Kurejs törzsből származik és ezt hitelt érdemlően bizonyítani is tudja.

Ennyi az egész?

 Nem egészen. Az iszlám hagyományok és a hiteles források szerint az első kalifát erény alapján választották. Miután megállapodtak, hogy melyik törzs adja a kalifát, a kivándorlók javaslatokat kezdtek tenni az első kalifa személyére. Abu Bakr-t találták a vallásban legjáratosabbnak, így őt választották. Vele kezdődött el a kalifátus.

Karaszon Attila Iszlám jogtudós, imám. Tanulmányait Ammanban és Medinában az Iszlám főiskolán végezte. 2000 óta fordítóként és imámként dolgozik a magyar ajkú muszlimok között

Karaszon Attila Szulejmán Iszlám jogtudós, imám. Tanulmányait Ammanban és Medinában az Iszlám főiskolán végezte. 2000 óta fordítóként és imámként dolgozik a magyar ajkú muszlimok között

 

Hány kalifa volt összesen?

Négy. Abu Bakr, Omar, Oszmán és Ali. Őket négyüket nevezik a „prófétai kalifátusnak vagy helyesen vezetetteknek.” Maga Mohamed próféta mondta, hogy a prófétai kalifátus 30 évig fog tartani, utána Allah annak adja a királyságot, akinek akarja.

Hogyan nézett ki a kalifátus közigazgatása?

 Az iszlám állam a kezdeti éveiben csak Medinában volt jelen. Lassan terjeszkedni kezdett, és a végére az arab félsziget zömén elterjedt, amit adminisztratív szempontból rendszerezni kellett. A próféta közigazgatási egységeket hozott létre, amik főként egy nagyvárosból és annak vonzáskörzetéből állt, melyeknek élére egy-egy helytartót nevezett ki.

A közigazgatási egységeket hol földrajzi, hol stratégiai szempontok határozták meg, hol az elfoglalt területen talált adminisztratív szokások, esetenként a törzsek területek elhelyezkedése.

A legtöbb helytartót a szahábák ( Többes száma a szahábí-nak, jelentése: aki találkozott az élő Prófétával muszlimként, hitt benne és ezzel a hittel, muszlimként halt meg).adták. Egyrészt mert eléggé vallásosak voltak ahhoz, hogy igazságosan vezessenek, másrészt, mert a kalifa bizalommal volt irántuk, az emberek pedig tisztelték őket.

A helytartó feladata a helytartóságának védelme, így joga volt a kalifa külön engedélye nélkül háborút indítani a betörő ellenség ellen.

A kalifák parancsára a helytartók teljes felügyeletet láttak el, ki kellett nevelniük a fiatalokat az úszásra, lövésre és lovaglásra, lakóterületeket kellett létrehozniuk, halott területeket életre kelteni, hogy kiterjeszthető lehessen a termőföld, kinevezték a hivatalnokokat és számon kérték őket. Hidakat, kutakat, mecseteket és piacokat építettek, tehát teljes infrastruktúrát hoztak létre.

A helytartókat egyedül a Kalifa ellenőrízte.

stategov2

A helytartó különböző tisztségeket hozott létre, hogy ne álljon le a tartománya: ilyen volt a rendőrség vezetője, a kharádzsszedő (A nem muszlimok által fizetett adó a védelmük fejében), a kincstár alkalmazottai, és a dívánok (hivatalok) dolgozói. Esetenként előfordult, hogy a kincstárnok a helytartótól függetlenül dolgozott, közvetlen a kalifa alatt.

Sok alkalmazottja volt a helytartónak, akik ellátták az irodai, beszedési és felügyelési feladatait a kincstárnak, az állam három fő dívánjának: az adóé és kharádzsé, a hadseregé és a kiadásoké; a rendőrség megszervezését. Valamint megjelentek újak is, mint a hadizsákmány összegyűjtésének és a katonák közti kiosztásának feladata. De ugyan így az usúr feladata is kialakult. Ez a nem muszlim kereskedőktől beszedett tized, amikor muszlim területre léptek.

A hadsereg és a kiadások dívánjaiban arabul, a többiben viszont a helyi nyelven történtek a munkák rögzítései, hogy folyamatos lehessen a munka, így tolmácsokra is szükség volt, akik közvetíteni tudtak a helytartó és az alkalmazottak és a nép között.

A rendőrség Omar idejében alakult, amikor a kincstár és a börtönök védelmét látták el, valamint a vádlottak bíróságra citálását, továbbá a bírói ítéletek végrehajtását

A kalifátus idejében a bírói poszt nem volt önálló munka, hanem a nagy tudású vallási kiválóságok hoztak ítéleteket az emberek között, még maga a kalifa is. a helytartók voltak a helytartóságuk bírái is egyben. Omar kalifa pedig kijelölt Medinában és a helytartósági fővárosokban is bírákat a szahábák közül. Ezzel választotta el Omar az igazságszolgáltatást a végrehajtói hatalomtól.

Akkor most az ISIS ezt a rendszert vezeti be? Működhet ez 2014-ben?

Az ISIS problémája, hogy önjelölt kalifájuk van, akit az iszlám világ méltán elfogadott híres tudósai közül nem választott meg senki sem. Ál Bágdádi Ugyan magát Kurejsinek mondja, de ez ellenőrizhetetlen. A kalifátus névvel valószínűleg csak a régi korba való visszavágyakozásukat, annak újra életre keltését vágyják, erre utal a kalifa választott neve is: Abu Bakr, valamint Irak fővárosának neve, Albagdad, ahol az Iszlám Államot kikiáltották. Abból is látszik, hogy nem az eredeti kalifátust óhajtja visszahozni, hogy míg a kalifák célja az oktatás és építés volt azon a területen ahova lábukat betették, tehát javulást hoztak, így az emberek elfogadták és szívesen követték őket, addig ők mindenkivel, aki nem hozzájuk tartozik kíméletlenek.

A prófétai jogrendszerre pedig nem támaszkodnak, például a Sáríát is kiforgatva használják, rögtönítélő bíróság keretében, ilyenre pedig nincs példa a próféta idejéből.

Mit szólnak a muszlimok ahhoz, hogy kikiáltották a kalifátust?

A legtöbben, akik nem szeretik az Alkaidát, egyáltalán nem örülnek, hiszen csak egy újabb „csőcseléket” látnak bennük, akik, még ha valamifajta rendszert is alkotnak, akkor sem hoznak se javulást se békét, ahogy az elvárt volna egy igazi kalifátustól, amelyik a prófétai utat járja.

Elfogadhatja-e egy szunnita muszlim az ISIS vezetőjét kalifának?

Csak az fogadja őt el kalifának, aki csatlakozott hozzájuk és a terrort is elfogadja. Aki elfogadja Ál-Bágdádit, annak szent kötelessége engedelmeskednie neki, mint a kalifának. Katonának kell állnia, ölnie és rombolnia kell az általuk kikiáltott iszlám állam nevében. Aki nem fogadja el az Ál Kajda tanait és a terrorizmust, az nem fogadja el Kalifának az ISIS vezérét, ebből következve pedig a kalifátust sem ismeri el. Már megkezdődtek a hivatalos elutasítások is.

Mennyire lesz hosszú életű ez a kalifátus?

Van egy prófétai hagyomány, amit ugyan egyes tudósok nem soroltak a hitelesek közé, ez az uralkodó hatalmi rendszerek formájának megjövendöléséről szól, és így hangzik: „Engem kalifák követnek, őket pedig emírek, azokat meg királyok, akiket pedig zsarnoki hatalmaskodók. Majd eljön egy ember a családomból (értsd a Mehdi, Fatima, a Próféta lányának leszármazottja), aki megtölti igazságossággal a földet, ahogy az korábban jogtalansággal volt telítve…” vagyis bárki, aki azt állítja, hogy ő a következő kalifa, az azt állítja egyben, hogy ő a Mehdi, aki a prófétai módon szervezi az államát. Viszont a Mehdinek egyértelmű a jellemzése a hiteles hagyományokban, hogy hét évig fog uralkodni. Persze nem meri egy muszlim sem ezt magáról közvetlen állítani, de közvetve bizony nem egy ember már megtette. Az, hogy mennyire hosszú életű lesz, csupán a tetteitől függ. Ha őszintén tényleg a prófétát követnék, akkor hosszú lenne, de mivel nem, így megbukik majd, hisz ellensége akad bőven.

Jászberényi Sándor

 

Megosztás