Egyéb

A HÖOK elnöke levélben kéri az ELTE EHÖK elnökét kemény eljárásra a gólytábori nemi erőszak ügyében

Eljutott hozzánk az a levél, amelyben Körösparti Péter, a HÖOK elnöke kemény eljárást kér az ELTE EHÖK elnökétől a gólyatábori nemi erőszak ügyében. Miután az Indexen megjelent, hogy egy budapesti jogi kar tavalyi gólytáborában nemi erőszak történt, amelyet a kari hallgatói önkormányzat vezetői és a tábor szervezői elhalgattak, az ELTE magára ismert és vizsgálat indult az ügyben. Körösparti Péter, a HÖOK elnöke Zaránd Péternek az ELTE EHÖK a következőket javasolja:

1. Minden olyan hallgatói tisztségviselőt, aki az erőszakos bűncselekmények idején az érintett kari HÖK-ökben hivatalban volt, és a gólyatábor szervezéséhez bármilyen köze lehetett, és jelenleg is tisztséget tölt be, azonnali hatállyal szólítsd fel a lemondásra! Amennyiben ezt nem teszik meg, minden, az ELTE EHÖK Alapszabályában részedre, mint az EHÖK elnöke részére biztosított jogkört használj fel az érintettek hivatalukból történő azonnali eltávolítására!

2. Az Egyetemi HÖK elnökeként kezdeményezd a rektori vezetésnél egy egyetemi oktatókból és hallgatókból álló független vizsgálóbizottság felállítását, amely az ELTE elmúlt két évben tartott összes gólyatáborának dokumentációját átvizsgálja, valamint lehetőséget biztosít a résztvevők anonim panaszainak fogadására, és szükség esetén felelősségre vonási javaslatokat tesz az egyetem vezetése részére.

3. Az ELTE EHÖK elnökeként szíveskedj rendkívüli elnökségi ülést összehívni, mely ülésen a felelősségre vonások és vizsgálatok elindításáról intézkedtek, és erről sajtóközleményben tájékoztassátok a közvéleményt.

Körösparti leveléből az is kiderül, hogy úgy érzi, az ügy az egész magyar hallgatói mozgalom hitelességét alááshatja:

Határozott álláspontom szerint, amennyiben az ügyben nem jártok el a lehető leggyorsabban és legszigorúbban, akkor az egész magyar felsőoktatás hallgatói mozgalmának komolyságát és szavahihetőségét, hitelességét ássátok alá. Mindezek hiányában, a munkájukat becsületesen végző hallgatói önkormányzati képviselők érdekében, nem tehetek mást, mint nyilvánosan is elhatárolódom az ELTE teljes Hallgatói Önkormányzatától.

Mindezeken túlmenően úgy látom, amennyiben ezt a helyzetet nem tudod súlyának megfelelően kezelni, akkor az ELTE teljes Hallgatói Önkormányzatában tisztújító választást kell tartani.

A teljes levél elérhető itt.

Megosztás