Egyéb

szuPERnap – ÁO vs Török Márk és a kazah konzul

Az Átlátszó Oktatás különítménye megérkezett a Szegedi Törvényszékre, ahol egymás után két szerzőnk tárgyalásáról számolunk be. Két nagy formátumú személy, a szegedi hallgatói önkormányzat örökös elnöke, valamint Kazahsztán tiszteletbeli konzulja perel bennünket. Percről percre tudósítunk.

Köszönjük a segítséget az Átlátszó.hu jogi csapatának!

11.15 Elkezdődött a tárgyalás. Török Márk nem jelent meg, szerzőnk, Szalai Balázs igen, ügyvéd nélkül. Török ügyvédje nem járult hozzá ahhoz, hogy kép- vagy videofelvételen szerepeljen. Török ügyvédje fenntartja a keresetet, miszerint szerzőnk Török személyiségi jogait sérti, 100 ezer forint nem vagyoni kártérítést, a jogsértés folytatásától eltiltást kér.

11.20 Az alperes védekezése szerint a hallgatói önkormányzat nem önálló jogi személy, az egyetem része, így Török személyiségi jogai nem sérülhetnek.

11.25 Török ügyvédje arra hivatkozik, hogy a hallgatói önkormányzatot az elnök képviseli törvény szerint. Feladata a választások kiírása és felügyelete. Így az ügyvéd szerint Török Márk személyében felelős a választás szabályszerű lebonyolításáért.

11.30 A felsőoktatási törvény 60. szakasz 1. bekezdés és az SZTE EHÖK alapszabály alapján a felperes álláspontja szerint legitim Török Márk perbeli érintettsége. Az ügyvéd szóba hozta, hogy a cikkeket törökmárk-o-méterrel lehet értékelni az Átlátszó Oktatáson, ez is alátámasztja Török Márk érintettségét.

11.32 Az ügyvéd szerint tevékenységünk aláássa a HÖK-elnök tekintélyét és megnehezíti a hallgatói érdekek képviseletét.

11.35 A bíró berekesztette a tárgyalást ítélethirdetésig.

11.39 A bíró kihirdette az ítéletet, a felperes keresetét elutasítja és 35 ezer forint perköltség megfizetésére ítéli. A személyhez fűződő jogot csak személyesen lehet érvényesíteni, Török Márk személyére egyértelműen nem lehet következtetni az írásból. A mi inkriminált írásunkból nem vonható le olyan következtetés, hogy bármely állítás Török Márkra vonatkozna.

13.25 Megebédeltünk, fagyiztunk, visszatértünk a bíróságra, ahol nemsokára a tiszteletbeli kazah konzul, Horváth László és szerzőnk, Tóth Csaba Tibor csap össze. Feltehetően már megérkezett Horváth úr ügyvédje, mi a Borat című filmről beszélgetünk. Sajnos az előző tárgyaláson Török Márk ügyvédje nem járult hozzá, hogy fényképezzük, így rajzzal pótoltuk az illusztrációt, mint azt az amerikai bírósági tárgyalásokon szokás.

13.30 Kezdődik a tárgyalás, Horváth László ügyvédje sem járult hozzá felvétel készítéséhez. Pleszkáts Tibor védi a meg nem jelent kazah konzult, Tóth Csaba Tibor ügyvéd nélkül vesz részt a tárgyaláson, de Szalai Balázshoz hasonlóan őt is az Átlátszó jogi csapata segíti. Köszönjük!

13.35 Horváth László értetlenül fogadta, hogy „támadtuk” őt, cikkünk jellegét és hangvételét is kifogásolta. Nem érzi terhére felróhatónak, hogy az Econovumon szerzett végzettséget, és az ügyvéd azt állítja, hogy valótlan az, hogy Horváth önéletrajzában akkreditált végzettségként tüntette volna fel ezt.

13.38 Az ügyvéd szerint úgy mutattuk be Horváth Lászlót, mint akinek egyáltalán nincs valós diplomája, és olyan személyekkel szerepeltettük együtt, akik nem rendelkeznek Magyarországon akkreditált végzettséggel. Horváthnak viszont van hivatalosan elfogadott főiskolai végzettsége is. Egy helyreigazító nyilatkozatot kérnek Tóth Csaba Tibortól, valamint a perköltség megfizetését, amennyiben a bíróság helyt ad Horváth keresetének.

13.42 Tóth Csaba Tibor ellenkérelmében a kereset elutasítását kéri, mivel a cikkben valótlan állítást nem fogalmazott meg.

13.48 A bíró a keresetet elutasította. Az indoklás szerint a felperes önéletrajzában szerepel a PhD és MBA megjelölés, az átlagos olvasó szemszögéből tekintve szerzőnk nem tett valótlan tényállítást. Kettőből tehát kettőt nyertünk ma, közvetítésünk véget ért, köszönjük a figyelmet, sziasztok!

Megosztás