Egyéb

Már 191 tanár bojkottálja a portfóliót

Elsőként az Átlátszó Oktatás számolt be a Hívatlanul csoporthoz kötődő kezdeményezésről, melynek keretében a közoktatásban dolgozó tanárok által elkészítendő portfólió bojkottjára hívnak fel. Nemrég vezették be az életpályamoddellt, és ezzel egy időben minden tanárt az úgynevezett Pedagógus I. kategóriába soroltak. Ez adott esetben fizetéscsökkenést is eredményezhetett, hiszen normál körülmények között a több évtizede tanító tanárok minimum a magasabb bérezéssel járó Pedagógus II. kategóriában lennének. De például a felhívást aláíró tanárok között több tankönyvszerző és tudományos fokozattal is rendelkező pedagógus is található, így ők valószínűleg a mestertanár kategóriába kerülnének, ha részt vennének a minősítési eljárásban. Az eredeti aláírókhoz a következő 191 tanár csatlakozott a Hívatlanul internetes oldalán hozzáférhető táblázat szerint:

Almás Piroska biológia-kémia szakos középiskolai tanár
Almási Attila magyar-angol szakos tanár
Antal Péter magyar-történelem szakos középiskolai tanár
Aszmann Erzsébet magyar- angol szakos középiskolai tanár
Balázsné Lengyel Katalin 30 éve pályán, orosz-történelem szakos, majd oktatási informatikus, aztán gyógypedagógus
Balla Tünde tanító, ped. szakvizsga, gyermektánc az isk. óvodában, fejlesztő ped., rekreáció sportoktató stb.
Bancsik Ágnes magyar-angol szakos tanár
Bányai Sándor tanító, szabadidő-szervező, kulturális menedzser, művelődési és felnőttképzési menedzser, élmény-, és kalandpedagógiai tréner, a Kalandok és Álmok Élménypedagógiai és Animációs Szakmai műhely vezetője, az ELTE – TÓK óraadó tanára
Barabás Rita gyógypedagógus Zalaegerszegről
Barna Éva 33 éve tanítok testnevelést egy zeneművészeti középiskolában.
Barta Károlyné
Báthory Mária tanító, dràmatanàr, tanügyigazgatàsi-szakèrtő, 26 éve a pályàn
Békés Anna tanár
Boda Emese angoltanár
BODA ILDIKÓ Magyar-történelem szakos bölcsész, pszichopedagógus és mentor
Budavári Katalin tanító, középiskolai tanár, 28 éve tanítok
Bulinszky Marianna olasz-spanyol, magyar szakos tanár, 28 éve a pályán
Bús Éva magyartanár, Bonis Bona-díj
Búsné Mikus Franciska Tanítóként 35 éve a pályán
Czéh Ágnes zeneiskolai szolfézs- és csellótanár, 19 éve a pályán
Csapiné Matos Ibolya 4 diplomás, szakvizsgázott középiskolai tanár, drámapedagógus
Cselényi Tünde Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium magyar-történelem szakos tanára
Cserháti Csilla általános iskolai és középiskolai tanár
Csonka Dorottya matematika fizika szakos tanár
Csorvásiné Ősi Judit francia-történelem szakos tanár
Csovcsics Erika magyar-angol szakos tanár, szociológia, multikulturális nevels tanára, közoktatási vezető, 28 éve tanár, 11 éve intézményvezető
Dancz Péter orosz-történelem szakos gimnáziumi tanár, vezetőtanár, szakvizsgázott pedagógus, 32 éve a pályán
Daróczi Judit tanító, Szentendre
Deákné dr. Antal Magdolna magyar-orosz-angol szakos középiskolai tanár, 34 éve a pályán
Deres János matematika-fizika-informatika szakos középiskolai tanár, 34 éve a pályán
Deresné Szép Márta biológia-földrajz szakos középiskolai tanár, 34 éve a pályán
Dezső Ágnes matektanár 30 éve
Dobák Zita tanár
Dobránné Mátrai Zsuzsanna tanító 27 éve
Dókáné Tóth Margit gyógypedagógus, 31 éve a pályán
Domokos Katalin 38. éve tanítok oroszt és franciát. 32 éve vagyok vezetőtanár. Van szakvizsgám. 2012-ben megkaptam az “Év orosz tanára” elismerést
dr. Foidl Laura magyar-történelem szakos középiskolai tanár
Dr. Hartung Ferencné Marika matematika – fizika szakos általános iskolai tanár, matematika – informatika szakos középiskolai tanár
Dr. Hartung Ferencné Marika
Dr. Sájter Laura magyar-német szakos középiskolai tanár, stíluskutató nyelvész, 26 éve a pályán
dr. Solti István tanár
Érdi-Krausz Zsuzsa 24 éve végzett testnevelő/gyógytestnevelő, saját szakmámon belül az összes továbbképzést elvégeztem, még 3 (sport)diplomát szereztem
Érsek Erzsébet Tatabánya Bárdos László Gimnázium Történelem, angol, filozófia szakos 56 éves tanár (+ népművelő és
szakértő a Tempus Alapítványnál)
Farkas Andrea tanító
Farkasné Horváth Márta 30 éve óvodapedagógus
Feje Ágnes magyar-történelem szakos középiskolai tanár
Fejes Anita tanár
Ferenczhalmi Melinda Szakvizsgázott középiskolai matematika tanár
Fischer Ernő magyar-történelem szakos tanár
Forgács Éva 32 éve tanító Scheiber-díjas magyartanár
Frankó Emília tanár
G.Teiszler Mária tanár
Geiszler Ágnes, Zalaegerszeg tanár
Gellért Jánosné spanyol-orosz szakos tanár
Gerstenbrein Judit történelem szakos tanár, 24 év munkaviszony
Ginterné Csorba Zsuzsanna angol nyelvszakos tanár, tanító, 30 éve a pályán
Goldman Júlia matematikus, matematika-fizika szakos tanár
Grófné Váradi Anna magyar-szlovák, történelem szakos tanár, gyógypedagógus, tehetséggondozó mentor, 36 év pedagógiai gyakorlat
Gyaraki Etelka matematika szakos nyugdíjas, részállásban tanító középiskolai tanár, munkahely: Mezőberényi Petőfi S Evang. Gimnázium
Gyeskó Ágnes filozófia – magyar szakos tanár, drámapedagógus, tananyagfejlesztő
Hadászi Ágnes középiskolai tanár, 24 éve
Hegedűs Rita
Heinrichné Nagy Éva 32 éve gimnáziumi testnevelő tanár
Héráné Tomasovszki Sylvia 55 éves angol-orosz szakos nyelvtanár, tolmács-fordító egyetemi végzettséggel 20 éves gyakorlattal
Hobotné Molnár Erika 27. éve a Toldy Ferenc Gimnázium biológia-földrajz szakos tanára – Pedagógus I.
Hortobágyiné Gál Izabella gyógypedagógus
Horváth Györgyi Általános iskolai tanító, több, mint 32 éves tapasztalat
Horváth Ibolya matematika-fizika szakos középiskolai tanár 2 diplomával 36 éve a pályán
Höcher Zsuzsanna 1981 óta angol-olasz-orosz szakos tanár, Óbudai Gimnázium Budapest
Iglódi Éva 35 éve zenetanár
Illésné Fábri Erzsébet 30 éve a pályán, gimnáziumi történelm- és énektanár
Inczeffy Szabolcs 24 éve tanítok, matematikát és fizikát
J. Tóth Judit szakvizsgázott angoltanár, drámatanár, vezetőtanár
Jeneyné Ihász Ilona magyar-orosz-gyógypedagógia szakos tanár
Juhász Edit zeneiskolai csellótanár
Juhász Erzsébet magyar-történelemszakos gimnáziumi tanár, szakvizsgázott pedagógus( szakértői és vizsgaelnöki diploma), 29 évnyi tanítással
Juhász Gábor biológia-földrajz szakos ált.isk. tanár
Juhász Orsolya magyar szakos középiskolai tanár
Káldosné Kiss Hajnalka matematika tanár – 35 éve
Karóczkai Istvánné 35 éve tanító
Károlyi Júlia pedagógus, szülő
Katanics Sándor Veszprém, matematika-fizika szakos középiskolai tanár 26 év szakmai gyakorlattal, pedagógus szakvizsgával, 10 éves intézményvezetői tapasztalattal
Kelemen Éva logopédus-gyógypedagógus, terapeuta
Kelemen Hajna 30 éve tanítok, magyar-történelem szakos középiskolai tanár végzettséggel, 2 nyelvvizsgával, tanterv- és tananyagkészítői, szerkesztői, kontrollfordítói gyakorlattal, sok módszertani továbbképzéssel
Kepecs Judit
Kéri Ildikó Földrajz-angol-olasz szakos középiskolai tanár, mentor, projektvezető tanár
Kis-Szabó Petra Magyar szakos tanár
Kiss Katalin PhD kemia-biologia szakos kozepiskolai tanar
Kiss Virág Tanító, kooperatív tanulási technikák tréner
Konfárné Nagy Klára Matematika fizika szakos, 34 éve tanár, 25 éve szakvezető, Feladatgyűjtemények társszerzője. Beke Manó Emlékdíj 2010, Graphisoft díj 2000, 2009
Kósáné Gyéresy Beáta gyógypedagógus
Kovács Ágnes magyar-francia szakos, vezetőtanár, ELTE, Trefort
Kovács Béláné tanító, 28 éve
Kovács Judit magyartanár, 25 éve tanítok, szakvizsgával/ mentor szakiránnyal rendelkezem, kollégiumi nevelőtanárként is dolgozom
Kovács Miklós 59 éves gimnáziumi tanár
Kovácsné Malatinszky Márta 1978-ban végzett kémia-fizika szakos középiskolai tanár, vezetőtanár
Kozma Géza 25 éve tanítok középiskolában történelem szakon. Ehhez van egy doktori fokozatom is
Kutassyné W. Melinda Harmincöt éve magyar, orosz és angol szakos középiskolai tanár
Labancz Judit történelem-könyvtár-magyar szakos tanár, 20 éve pedagógus
Lendvai Dorottya matematika-fizika szakos, 28 éves, doktori képzést folytató, gimnáziumi tanár
Léránt Erika angoltanár, ped1, 24 éve az állami oktatásban
Lesnyák Mária 33 éve a pályán, kiváló tanító címmel
Liska Erzsébet német-francia szakos középiskolai tanár
Lukácsiné Lehota Edit földrajz-német szakos tanár
Mányi Beatrix Háromdiplomás gyógypedagógus, szociálpedagógus
Matkovics Ágnes német szakos tanár
Mató Ildikó 57 éves magyar-történelem-dráma tanár
Menyhártné Sirkó Erika tanító-könyvtáros, 36 év munkaviszony
Miklósi László tanár
Miklósy Katalin nyelvtanár
Minár Ágnes 3 szakon tanítok (magyar, ügyvitel, vendéglátás)
Molnár Krisztina Rita magyar szakos tanár
Molnárné Tóth Erika 30 éve szakvizsgázott tanító, oktatásinformatikus
Monok Zoltán 23 éve tanár
Monostori Ágnes kitüntetéssel végzett, szakvizsgázott óvodapedagógus-közoktatási vezető. 12 éves szakmai tapasztalattal
Morvay Zsuzsa tanító, magyar-angol szakos tanár
Mrazik Katalin tanár, tankönyvíró
Murányi Eszter szolfézstanár
Murányi Yvett magyar-latin szakos tanár
Nádasdi Csilla Három diplomás, szakvizsgázott pedagógus, 30 tanítási évvel
Nagy Eleonóra magyar-történelem szakos ,mentálhigiéné másoddiplomával rendelkező középiskolai tanár,pályám 33. évében
Nagy Emília dr. tanár
Nagy Lászlóné 30 éve tanítok
Nagy Zoltánné orosz-német szakos középiskolai tanár, szakvizsgázott pedagógus, 32 éve a pályán
Nándoriné Palásti Judit 36,5 éve tanár
Négyesiné Várszegi Ildikó Magyar-orosz-német szakos tanár, 37 éves pedagógiai gyakorlattal.
Nemes Tibor 37 éve tanító, testnevelés, informatika speckoll.
Némethné Cséri Klára orosz-könyvtár-magyar szakos tanár, 20 éve a pályán
Nyíri András történelem, latin, olasz szakos tanár, közoktatási és esélyegyenlőségi szakértő
Opitzer Gáborné matematika-, informatika-, technikatanár
Opitzer Ildi
Ozorai Judit tanár
Ölvediné Megyei Gyöngyi matematika-ének-zene, pedagódia-nevelésszociológia tanár, 30 éve a pályán
Palócné Bársony Katalin tanár
Pámer Éva (szakvizsgás) kémia-fizika szakos tanár
Pap Gábor 34 éve magyar-spanyol-magyat mint idegen nyelv-hungarológia szakos középiskolai tanár
Papp László kémia, fizika, informatika, médiaismeret szakos középiskolai tanár
Paulusz József 48 éves, szakvizsgával rendelkező 4 diplomás tanár
Pelényi Rita angol-francia szakos középiskolai tanár
Pentz Anna Mária magyartanár (ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola)
Perjés Györgyi
Péter Kinga 2 diplomás, matematika-fizika-számítástechnika szakos általános iskolai tanár
Petrány Mihály tanár
Pintér Imréné 1981 óta matematika- és orosztanár, oktatásinformatikus
Pongrácz Erika matematika-fizika-német tanár
Puskás Melinda
Puskás Pál
Riba Döníz Gyógypedagógia, történelem, társadalomismeret, szociológia végzettségű középiskolai tanár
Ribárszki Anna matematika-fizika szakos általános iskolai tanár
Ritter Márta magyar -történelem szakos általános iskolai tanár
Rózsa Dalma Matematika-fizika szakos középiskolai tanár
Rubóczky Éva magyar-orosz szakos középiskolai tanár, német nyelvtanár
Runda Margit történelem-orosz-francia szakos tanár, vezetőtanár
Sárospataki Rita
Scheuer Zsuzsanna Batthyány Kázmér Gimnázium Szigetszentmiklós
Sebestyén Zsuzsa 39 éve ének-zene, magánének, szolfézs- szakos tanár
Simonffy Ágnes 37 éve középiskolai tanár
Simonffy Zsuzsanna 35 éve középiskolai tanár
Sonn Valéria matematika informatika tanár
Srp Gyula 20 éve faipari műszaki tanár szakképző és szakközépiskolában
Suha Csilla zongoratanár (szakvizsga és 27 év tanítás)
Szabó Zoltán 25 éve tanítok. Jelenleg nyolcévfolyamos gimnáziumban. Van egy főiskolai, négy egyetwmi diplomám. Közoktatási vezetőképző, pedagógus szakvizsgával spékelve.
Szabóné Juhász Klára magyar-történelem szakos, mérés-értékelés szakvizsgával rendelkező ált. isk. tanár
Szakálné Gulyás Katalin 28. éve pályán lévő középiskolai tanár
Szalóczy Éva 33 éve magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár – okleveles könyvtáros, szakvizsgázott, drámapedagógiai oklevél
Szántóné Nyircsák Eleonóra magyar-történelem szakos tanár, 37. éve tanítok középiskolában
Szász Kata történelem szakos tanár
Székely Judit (Berzsenyi Dániel Gimnázium, Budapest) Történelem – latin szakos középiskolai tanár (49 éves, 22,5 tanítási év)
Székely Júlia magyartanár, Berzsenyi Gimnázium, a magyar munkaközösség vezetője
Szerepi Nóra angol nyelv és irodalom, valamint magyar nyelv és irodalom szakos tanár
Szilágyi Zsuzsa 1983-TF testnevelő-gyógytestnevelő tanár, 2012 Eger Ped. értékelés és mérés tanára MA, 2013 Eger Mérés-értékelés szakvizsga, 2014 január 1-től PED. I
Szilvás Izabella négyszakos középiskolai tanár
Szombathné Nagy Andrea Majd’ 20 éve tanítok.
Tamási Zoltán gyógypedagógus
Tánczos Kinga Magyar nyelv és irodalom, mozgókép és médiaismeret, pedagógia szakos középiskolai tanár, szakvizsgás, 22 éve tanítok
Tantos Edit magyar német szakos középiskolai tanár, szakvizsgázott pedagógus (3 évvel a nyugdíj előtt)
Tarcsay Tamás 60 éves, 1979 óta jelenlegi munkahely, 30 év tanítási gyakorlat matematika tanár szakos hallgatóknak, több könyv és digitális tananyag szerzője, lektora, szerkesztője (szakmai kitüntetések: Beke Manó Emlékdíj, Ericsson díj, Graphisoft díj)
Terray Gyula
Tormáné Udvardi Ágnes magyar-történelem szakos gimnáziumi tanár, 34 éve a pályán
Tószegi Attila főiskolai végzettséggel rendelkező történelem szakos, valamint egyetemi végzettséggel rendelkező etika, ember- és társadalomismeret szakos 20 éve ugyanazon általános iskolában tanító tanár
Tóthné Jachimovits Magda okleveles villamosmérnök, mérnöktanár, közoktatási vezető (szakvizsga), humánmenedzsment szakértő, 22 éve szakmai tanár, 12 éve érettségi- és szakmai vizsgaelnök, szakértő
Tóthné Weinrauch Erika 30 éve tanító
Varga Andrásné könyvtárostanár
Varga Edit szakvizsgázott matematika-kémia szakos középiskolai tanár, angol nyelvtanár
Varga Zsuzsa Matematika-fizika szakos tanár
Varga Zsuzsa tanár
Varsányi Krisztina, Dr. történelem.német szakos középiskolai tanár, igazgatóhelyettes/ közoktatási vezető, szakvizsgázott pedagógus, tankönyvíró
Vatai Éva tanár
Vrazaláné Czövek Ilona tanító, gyógypedagógus
Weil Ádámné óvodapedagógus, 32 éve a pályán
Zsoldos Piroska 34 éve tanár

 

A kezdeményezéshez támogatóként is lehet csatlakozni, ezt 77 ember tette meg, köztük egyetemi oktatók, kutatók, diákok, illetve ,,szülők”:

Atina jelenleg nem közoktatásban tanár (évtizedek: főiskolától a gimnáziumig, ált. iskolától a múzeumpedagógiáig és magántanárságig)
Bognár Sándor támogató
Bokányi Péter PhD
dr. Bajomi Iván kutató
Dr. Mezei István nyugdíjas tanár
Dr. Pór Gábor Szülő, 22 éves felsőoktatási múlttal
dr.Dávid Károlyné tanító, integralt oktatás, drámapedagógus, nyolc unokás nagymama, nyugdíjas
Farkas Nóra két tanár szakos diplomával, jelenleg nem tanárként dolgozom
Fényi Gabriella Német-orosz-történelem szakos középiskolai tanár, 61 éves „korhatár előtti ellátott”
Fodor Gyöngyi szülő
Gaborjáké Kovács Judit védőnő, mentálhigiénés szakember, laktációs szaktanácsadó, 14 éve elméleti szakoktató szakképzőiskolában.
Gehér József matematika-fizika szakos tanár, (pályaelhagyó)
Gergényi Zsolt Edéné 28 évet dolgoztam gyógypedagógus, (pályaelhagyó)
Gyetvai Viktor középiskolás, a Szabad Oktatásért csoport tagja
Halász Éva magyar és történelem szakos tanár
Holicsné Gémes Boróka középiskolai szabadidő-szervezőből lett pedagógiai asszisztens, művelődésszervező, művelődési és felnőttképzési menedzser
Kádár Imre Támogatom mint egy gyakorló pedagógus férje és szociális munkás
Karnis Gabriella andragógus, szülő
Kész Zoltán pályaelhagyó tanár, sikeres angol nyelvkönyvek szerzője, középiskolában, egyetemen, valamint az Egyesült Államokban is volt tanár.
Keul Andrea pályaelhagyó óvónő, tanító, gyakorló iskolapszichológus, tréner
Klima László dr. egyetemi oktató
Knausz Imre pedagógiatanár
Kovács Ildikó matematika szakos nyugdíjas tanár, tananyagfejlesztő
Kovács Károly matematika szakos nyugdíjas vezetőtanár
Kovács Rita 2013 szept. óta pályaelhagyó
Kozma Annamária szakképző iskolában dolgozó oktatást segítő
Köllő Júlia könyvtárostanár
Kriston-Bordi Zsuzsanna 33 éve kezdtem tanítóként, néhány éve már tankönyvekkel, tankönyvírással foglalkozom
Kurucz Miklósné nyugalmazott matematika szakos tanár
Ludvig Jenő Pécsi Tanárképző Főiskola volt hallgatója
Lutár Katalin szülő, nagyszülő
Máté András egyetemi docens, nem tanár támogatóként
Mátics Éva nyugdíjas általános iskolai tanár
Medve Anna egyetemi docens, szakterületem: anyanyelvi nevelés. Oktatok az alapképzéstől a doktori
képzésig, konferencia-sorozatot működtetek. 12 évet dolgoztam a közoktatásban, voltam mentor és szaktanácsadó
Mérei Erzsébet szülő, nagyszülő
Mesterházi Mónika tanár, költő, műfordító
Mészáros Zsófi Volt lauderes tanító
Mezei Judit nyugdíjas tanár
Mokos Judit BSc-t biológia-magyar tanári szakirányon végeztem, elsőéves MSc hallgató, iskolai kereteken kívül a szociális szférában hat éve foglalkozom gyerekekkel
Molnár Éva szociológus, tanár
Mondok Zsuzsa pályaelhagyó tanár, szülő
Nagy Györgyi nyugdíjas középiskolai tanár
Nagy Imréné Nyugdíjas magyar szakos tanár
Nahalka István egyetemi oktató, tanári diplomával és közoktatási gyakorlattal rendelkező szakember
Némedi Annamária szolfézstanár
Nyíri András
Oktatási Vezetők Szakszervezete
Ondrejó József
Orzó Krisztina szülő (két iskoláskorú fiú édesanyja)
Pásztor Erzsébet ELTE TTK Biológiai Intézet
Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete
Puskás Aurél jelenleg nem a szakmában dolgozó magyar-történelem szakos tanár
Pusztai Ilona pályaelhagyó magyar szakos tanár, könyvtáros
Rádai Péter angoltanár, volt egyetemi oktató
Rendeki Ágostonné matematika földrajz szakos középiskolai tanár VOLTAM 36 éven keresztül. Jelenleg korhatár előtti ellátásban részesülök
Ruskó György pedagógiai szakpszichológus, közoktatási vezető; volt pedagógiai szolgálati igazgatóhelyettes, iskolapszichológus, szülő, nagyszülő
Ruttkay Eszter Pszichológus, humánerőforrás-tanácsadó
Sághy Erna újságíró
Sándori Klára szülő, volt középiskolai matematika-fizika tanár
Sárdi Annamária gyógypedagógus tanár, mentálhigiénés szakember, mediátor, szülő, nagyszülő, volt nevelési tanácsadós munkatárs
Schwágerné Bősze Katalin Egervári Várszínház ügyvezető igazgató, végzettség: magyar-orosz szakos középiskolai tanár
Simonné Schöberl Erzsébet nyugdíjas magyar-angol szakos tanár
Spira Veronika dr. nyugalmazott gyakorlóiskolai vezetőtanár, phd
Szabóné Katona Eszter
Szarka András apa és pedagógus férje
Széchenyi Ágnes irodalomtörténész, tud. főmunkatárs (MTA) és főiskolai tanár (EKF)
Székács Eszter klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat IX. kerületi tagintézményének (lánykori nevén Ferencvárosi Nevelési Tanácsadó) pedagógus státuszban lévő munkatársa
Székely Mária könyvtáros
Szekszárdi Júlia
Szepesi Hajnal 50 évig tanítottam
Szőllősy-Sebestyén András renegát magyar-angol szakos gimnáziumi tanár, nyugalmazott egyetemi adjunktus
Tallós Andrea magyar – média – angol – orosz szakos gimnáziumi tanár, összehasonlító irodalomtörténet szakos előadó, tankönyvszerző, kommunikációs szakember
Tamássy Györgyi Nyugalmazott egyetemi oktató és matematika-fizika szakos középiskolai tanári és filozófia szakos előadói végzettséggel, SUMMA CUM LAUDE doktori fokozat, a köz- és felsőoktatásban eltöltött több évtizedes munka
Tőkés Szabolcsné Kiváló Pedagógus (1989) – nyugdíjas magyar-történelem szakos tanár
Vadkerti Ildikó terepkoordinátor
Valda Noémi Szülő, még nem diplomás, de abszolvált, 7 év tanítási
gyakorlattal rendelkező, a Montessori módszer
elkötelezett híve
Varga László Közel negyven évnyi közművelődési szakalkalmazott és óraadó tanári munka

 

Az Átlátszó Oktatás korábban több cikkben is foglalkozott a pedagógusok béremelésével, a közoktatás átalakításával, illetve az életpályamodellel.

Megosztás