Egyéb

Romlottak a PISA pontszámok -> intézkedési tervet neki!!!

Mint kedves olvasóink már bizonyosan értesültek az örök ünneprontó nemzetközi összeesküvésekben nagy kedvvel résztvevő aknamunkás sajtóból, a magyar diákok PISA pontszámai bizony nem teljesítenek jobban. Sőt, rosszabbul teljesítenek. Tennünk kell valamit.

Hoffmann Rózsa párt államtitkár asszony például azonnal kiadta az összes iskolának, hogy márpedig itt intézkedési terveket kell készíteni. És még köszönettel veszik, ha elektronikus úton tájékoztatva is lesznek. 

Megosztás