Egyéb

Jogi káosz az SZTE kari HÖK választáson – csak a kopipészt megy

ku-bigpic.jpgItt a friss, ropogós választási hirdetmény (BTKJGYPK)! Kevesebb, mint két hét múlva jelölés, majd pedig választás. Az itteni voksolások amúgy is kemény sztorikkal terheltek, de most úgy tűnik a szabályos lebonyolításért felelős Felügyelő Bizottságot is fronthatás érte. Kusza paragrafusok és időutazás.

Screen shot 2013-09-12 at 9.11.35 AM.pngA HÖK választások többségén amúgy is kevés sikerrel mozgósíthatók a hallgatók. Az osztott képzés bevezetésével az erős fluktuáció olyan közeget teremtett az elmúlt években, amelyben szükségszerűen nem alakul ki az egyetemi közügyek iránti érdeklődés. Gyakorlatban könnyűszerrel túlélhető az egyetem anélkül, hogy komolyabb érdeklődéssel forduljon a hallgató HÖK működése és ügyei felé. Miközben nem kevés olyan döntés születik a Kari tanácsokban és a Szenátusban, amelyben ildomos volna ismerni választott képviselő álláspontját. És akkor még nem beszéltünk azokról a pénzekről, amit maga a HÖK költ el. A fentiekből következik, hogy az intézményi demokrácia hallgatói szemszögből nem túl érdekfeszítő terület, hovatovább maguk a képviselők sem fektetnek túl sok energiát big picture felfestésére. Megelégszenek – jobb esetben – mindössze annyit mantrázni, hogy ösztöndíjkalapkabát vagy szakestizéingyébuli. Ne csodálkozzunk hogy időnként hetekig tart összevadászni a részvételi küszöböt.

A láthatatlan alkotmány (?)

A választások körüli gyér érdeklődést tovább fűszerezi, hogy az aktust bonyolító Felügyelő Bizottság (FEB) sem áll a helyzet magaslatán. Megpróbáltam utánajárni, hogy a hirdetményekben hanyagul behányt paragrafusok hogyan illeszkednek az SZTE EHÖK méltán legendás homálygyűjteményébe alapszabályába. Ott kezdődik a probléma, hogy a EHÖK oldaláról letölthető változat egységesített szerkezet ígér, de gyakorlatilag minden módosítás, hatályonkívül helyezés benne maradt, megbontva ezzel a paragrafusok számozását. De lássuk az első citátumot:

SZTE EHÖK SZMSZ II. Fejezet
201. § (1) A második fordulóban (szavazás) csak az indulhat, aki a jelölést elfogadja. Az elfogadás helyét és idejét a Felügyelő Bizottság határozza meg. (2) A jelölést csak személyesen, fényképes igazolvánnyal és 3 napnál nem régebbi hallgatói jogviszony igazolással a Felügyelő Bizottság által meghatározott helyen és időpontban lehet elfogadni. Hallgatói jogviszony igazolása nélkül a jelölés nem fogadható el.

Az EHÖK oldalán található dokumentum 201. § (1) és (2) bekezdése a szavazás időtartamát (ill. a lehetséges hosszabbítást) vezeti fel, az Egyetem oldaláról letöltött változatban (amely valóban egységes szerkezetű) a szavazással kapcsolatos jogorvoslati határidőket definiálja, míg az idézett részben láthatóan a jelölési szabályokról van szó. Az eredeti szövegre az egyetemi változatban 192. §-ban, míg a EHÖK-nél a 205. §-ban bukkantam rá. Még érdekesebb képet mutat a második, számomra végképp érthetetlen okokból iderángatott paragrafus:

SZTE EHÖK SZMSZ I. Fejezet
104. §(1) A Kari Hallgatói Önkormányzatok a jelen Alapszabályban nem szabályozott ügycsoportok vonatkozásában saját Ügyrendet alkothat. Ide értve különösen a Kari HÖK Testületek létszámát, azok bármilyen csoport szerinti megoszlását, a kari tisztségviselők körét és feladatát és a gazdálkodással kapcsolatos további szabályokat.

Az EHÖK változatában a 104. §-t konkrétan hatályon kívül helyezték, míg az egyetemiben ez a paragrafus a kari HÖK alakuló ülését taglalja: 

Jogi káosz az SZTE kari HÖK választáson - csak a kopipészt megyEHÖK változat

Jogi káosz az SZTE kari HÖK választáson - csak a kopipészt megyEgyetemi változat

Ami még jobb, hogy a kérdéses szöveget gyakorlatilag egyik hatályos(sic!) változatban és az egyetemi SZMSZ-ben sem találtam meg. Hogy miért? Mert úgy nézi ki, a FEB nem ismeri a hatályos EHÖK alapszabályt és a kitartóan a 2007-es hatályát vesztett változatból másolgatja a neki tetsző bekezdéseket. További lehetséges jogforrás: Werbőczy István: Tripartitum

Reméljük a FEB tagjai kipihenték hétvégi gólyatáboros csapatás szervezési nehézségeit és a dehidratáltság elmúltával visszanyerik a koncentrációs képességüket! Minden indulónak és választónak kellemes jogorvoslati lehetőséget és törvényességi felügyeletet kívánok!

Jogi káosz az SZTE kari HÖK választáson - csak a kopipészt megy

Indulsz a választáson? Még programod is van? Vagy csak sztorid a „választásokról”? Küld el nekünk az [email protected]!

Megosztás