Hírek

Breaking: berágott ránk a Fidesz – Visszaélésszerű adatigénylés!

A módosítással összefüggő módosítások után újabb érdekes iromány, ezúttal az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011 . évi CXII. törvény módosításáról.

Mélységű és terjedelmű

Az Infotv. 30. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki : „(7) A közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítése nem eredményezhet a külön törvényben szabályozott ellenőrző szervek ellenőrzési jogosítványaival azonos mélységű és terjedelmű adatbetekintést és adatkezelést. ”

Különösen ha ellentétes

A közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez való alapjog alapvető célja általában is a közfeladatot ellátó szervek működésének, a nemzeti vagyonnal, a közpénzekkel val ó gazdálkodás átláthatóságának biztosítása, ily módon a nyilvánosság általi ellen őrzés megteremtése, amely azonban nem feltétlenül azonos az ellen őrző vagy felügyeleti szerv általi ellenőrzés módjával, terjedelmével és mélységével, különösen, ha az adatigénylés ellentétes az eredeti jogalkotói szándékkal, esetleg más alkotmányos alapjogba ütközik.

Visszaélésszerű adatigénylés

Mivel a külön törvényben ellenőrzésre feljogosított ellenőrző szervek (pl. ÁSZ, KEHI) törvénynél fogva kötelesek ellenőrizni a közfeladatot ellátó szerveket, ezért az olyan visszaélésszerű, akár bizonylati szintű adatigénylés, melynek keretében az igénylő általánosságban kér mindenféle adatot, amelynek teljesítése az adatkezelő működését jelentős mértékben és hosszú időre akadályozná, nem teljesíthető . Ilyen esetben az adatkezelő az Infotv. 28. § (3) bekezdése alapján felhívhatja az igénylőt az igény pontosítására.

Megosztás