Egyéb

A KEHI és az atlatszo esete

Az atlatszo.hu-val együttműködő Asimov Alapítványt is elérte a kormányzati végzet: a KEHI ellenőrizni kívánja a Norvég Civil Támogatási Alaptól kapott támogatás felhasználását. Semmi takargatnivalónk nincsen, ezért minden pályázati elszámolást nyilvánosságra hozunk, de egy jogalap nélküli, politikai indíttatású kormányzati akcióban nem  fogunk részt venni.

Egy hete kapta meg az Asimov Alapítvány a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal levelét, amelyben arról értesítette a hivatal az alapítványt, hogy a Kormány vagy a miniszterelnök a Norvég Civil Támogatási Alap forrásainak felhasználásának soron kívüli ellenőrzését rendelte el. A levél nem tartalmaz különösebb indokolást arról, hogy miért is lenne jogosult a KEHI ellenőrizni költségvetésen kívüli támogatásokat. Több, hasonló cipőben járó civil szervezet a hivatalhoz fordult az ellenőrzés jogalapja után érdeklődve, amire mindannyian ezt a sablonválaszt kapták.

A KEHI jogászaitól nyilván jelentős erőfeszítéseket igényelt a hivatal ellenőrzési hatáskörének megalapozása. A próbálkozásuk ugyanakkor szerintünk sikertelen volt: levelük éppen azt erősíti meg, hogy a KEHI nem vizsgálhatja olyan nemzetközi támogatások felhasználását, amelyeket nem a magyar költségvetésen keresztül osztanak szét.

Egyrészt a Hivatal szerint a Norvég Finanszírozási Mechanizmusról szóló egyetértési nyilatkozatot kihirdető kormányrendelet végrehajtását ellenőrzik a jelen eljárás keretében. Egy ilyen ellenőrzést a magunk részéről maximálisan támogatni tudunk, mert például kiderülhet belőle, ki a felelős azért, hogy az egyetértési nyilatkozatot megszegve jelölt ki „Nemzeti Kapcsolattartót” a kormányzat, veszélybe sodorva ezzel mintegy negyvenmilliárd forint magyarországi felhasználását. A kormányrendelet hatálya azonban a Norvég Civil Támogatási Alap kedvezményezettjeire semmilyen formában nem terjed ki, az mindössze a Norvégia az Európai Unió közötti megállapodás kormányzati technikai lebonyolítására vonatkozóan tartalmaz rendelkezéseket.

Másrészt a KEHI azzal érvel, hogy az államháztartási törvény 63. §-a szerint a nemzetközi szerződés alapján kapott támogatások és segélyek civil szervezetek általi felhasználására a hivatalnak van hatásköre. A hivatkozott jogszabályi rendelkezés ugyanakkor kifejezetten csak a magyar költségvetésen átfolyó támogatások esetében biztosítja az ellenőrzés lehetőségét, hiszen úgy fogalmaz, hogy „[a] kormányzati ellenőrzési szerv ellenőrzési jogköre kiterjed (…) az alapítványoknak (…) nyújtott költségvetési támogatások és az államháztartás központi alrendszeréből nyújtott más támogatások – ideértve a nemzetközi szerződések alapján kapott támogatásokat és segélyeket is -, és az említett szervezetek részére meghatározott célra ingyenesen juttatott állami vagyon felhasználásának ellenőrzésére.” Az „ideértve” szó egyértelműen kifejezi, hogy ezek a támogatások csak akkor ellenőrizhetőek a KEHI által, ha azokat az államháztartás központi alrendszeréből nyújtják; a Norvég Civil Támogatási Alap pedig – más uniós vagy norvég alapos támogatásoktól eltérően – az államháztartáson kívüli forrás. A hivatal ezen hatáskörét megteremtő törvénymódosítás indokolása is kifejezetten azt tartalmazta, hogy annak célja „a központi (kormányzati) döntéssel államháztartáson kívülre juttatott közpénzek felhasználásának kormányzati szintű kontrollja„. A Norvég Civil Támogatási Alap konstrukciójának egyik legfontosabb eleme, hogy nem magyar kormányzati döntéssel kívánta szétosztani Norvégia a civileknek szánt pénzeket, így a KEHI-nek sincs hatásköre azok felhasználásának ellenőrzésére.

A magunk részéről egy olyan jogállamban hiszünk, ahol az állami hivatalok csak világos és egyértelmű jogszabályi felhatalmazás alapján tehetnek bármit is, mivel ez a legfontosabb garancia a hatósági önkény, a politikai célú visszaélések ellen. Meggyőződésünk, hogy a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalnak nincs hatásköre ennek a Kormány vagy a miniszterelnök által elrendelt ellenőrzésnek a lefolytatására, ezért abban nem veszünk részt. Minden norvég alapos fillérrel elszámoltunk eddig is, ahogyan el fogunk számolni a jövőben is – a legteljesebb nyilvánosság előtt. Nem fogunk ugyanakkor meghunyászkodni a hatalom előtt – ha kell magyar, ha kell nemzetközi emberi jogi bíróság előtt fogjuk megvédeni magunkat. Ebben számítunk az olvasóink támogatására is.

Megosztás