Környezetpusztítás

Kevés volt a 4 milliárd forint a bontásra – illegális lerakóban végezte a Népstadion

A Puskás-stadion bontását 3,9 milliárd forintért végezte a ZÁÉV – Föld-Trans 2001 konzorcium. Az összegen nemcsak a szakma, de a laikus közvélemény is felhördült – az általunk összegyűjtött bizonyítékok alapján viszont az látszik, hogy a kivitelező a bontásból származó hulladék egy részét illegálisan dolgozta fel, illetve rakta le a Határ út ferencvárosi oldalán, egy használaton kívüli ipari területen. A beszerzett dokumentumokból kiderül, hogy a környezetvédelmi hatóságnak tudomása van a dologról: szankcióként figyelmeztették a Föld-Trans Kft-t, egyben felszólították, hogy intézkedjen a hulladék elszállításáról. A határozat nem jogerős, mivel a Föld-Trans fellebbezett. Videóriport.

Két hónappal ezelőtt mutattuk be az állami nagyberuházások új üstökösét, a Föld-Trans 2001 Kft-t. A cégről 2016 előtt a szűk szakmán kívül senki nem tudott, ám ekkor váratlanul elnyerte – a ZÁÉV Zrt-vel konzorciumban – a Puskás Stadion (volt Népstadion) bontására kiírt közbeszerzést.

A nettó 3,9 milliárd forint értékű projekt szépen megdobta a cég árbevételét, de ami ennél fontosabb, ugrásszerűen javult a Föld-Trans nyereségessége is: a közel 30 százalékos árbevétel-arányos nyereségből jutott 600 millió reklámra és alapítványi támogatásra, és a tulajdonosok is kivettek 600 millió osztalékot a cégből.

Kapcsolódó cikkünk

4500 százalékos profitnövekedés, titokzatos költségek a Népstadiont lebontó cégnél

Nyár elején kaptunk információt arról, hogy tavaly hónapokon keresztül hordtak nehéz-teherautókkal bontási törmeléket valahová a Határ út ferencvárosi oldalán fekvő ipari területre. Ennél pontosabb koordináták híján nem volt egyszerű ellenőrizni az információt a több ezer hektáros területen, de végül beazonosítottunk egy ingatlant, ahol több száz köbméternyi hulladékot találtunk: elsősorban aszfaltot, földet és vegyes építési törmeléket.

Az már első ránézésre is nyilvánvaló volt, hogy az ipari mennyiségű törmelék egy helyről származik, és hogy valamilyen sportlétesítmény bontásának maradványait találtuk meg: az aszfalttörmelék egy részén még ott volt a felragasztott rekortán, az atlétikai pályák jellegzetes gumiszőnyegének maradéka.

A törmelék egyes darabjai – festett beton-, jellegzetes formájú süttői márvány-, illetve műanyagdarabok- pedig azt valószínűsítették, hogy a Népstadion maradványait deponálták a Határ úti ingatlanon.

 

Kevés volt a 4 milliárd forint a bontásra – illegális lerakóban végezte a Népstadion from atlatszo.hu on Vimeo.

 

A beazonosított ingatlan tulajdoni lapja szerint a terület tulajdonosa a IX. kerület önkormányzat, de az nyilvánvaló volt, hogy sittet nem az önkormányzat rakta le – a kikért bérleti szerződésekből kiderült, hogy a  Határ út 38230/45. helyrajzi számú ingatlan bérlője 1996 óta a Paralel Kft. nevű magáncég.

A kunszentmiklósi cég évi néhány tízmilliós árbevételt ért el a jobb időkben, de 2015-ben nagyon rossz évet zárt: 7 milliós árbevétel mellett 20 millió vesztesége lett. 2016 februárjában a céget eladták, és átnevezték Betonbruch Kft-nek (kb. betonbánya, betontörő), az új tulajdonos pedig Tóth József lett, a Föld-Trans 2001 Kft. tulajdonos-ügyvezetője.

Vagyis azt a területet, ahol a Népstadionból is származható építési törmeléket találtuk, a bontást végző cég tulajdonosának egy másik cége bérli.

A Puskás Stadion bontását a Nemzeti Sportközpontok (NS) nevű állami szervezet bonyolította: kikértük a bontással kapcsolatos dokumentumokat, ezekből pedig az derült ki, hogy a Határ úti ingatlanon semmilyen, a stadion bontásával kapcsolatos tevékenység nem folyhatott: sem feldolgozás, sem újrahasznosítás, sem deponálás.

Márpedig a környéken lakók beszámolója és a Google Earth felvételei szerint 2016-ban ezen a területen hatalmas mennyiségű bontási hulladék fordult meg: a Paralel/Betonbruch által bérelt terület szomszédságában dolgozó munkások pedig egyértelműen állították, hogy a Népstadion bontási hulladékát szállították hónapokon keresztül ide, itt darálták, majd utána elszállították.

Ugyanakkor a kerületi önkormányzat sem ilyen jellegű tevékenységről nem tud, sem arról, hogy az ingatlan bérlője, a Betonbruch Kft. bárkinek átengedte volna a területet – a bérleti szerződés szerint erről előzetesen tájékoztatni kellett volna a bérbeadót.

Tény ugyanakkor, hogy a Nemzeti Sportközpontoktól kapott dokumentumok szerint a bontásból származó több százezer tonna hulladék útja legálisan ért véget: vagy újrahasznosították, például a Palatinus-strand vagy a Honvéd utánpótlás-központ építésénél, vagy – az ún. befogadói nyilatkozatok szerint -, erre szakosodott cégek vették át feldolgozásra, illetve deponálásra.

Az NS-től megkapott dokumentumok szerint ugyanakkor a Föld-Trans Kft. 67 ezer tonna hulladék hasznosításáról és deponálásáról maga gondoskodott – ez 2-3000 kamionnyi bontási törmeléket jelent. Hogy ennek mi lett a sorsa, az a rendelkezésünkre álló dokumentumokból nem derül ki, erről az illetékes környezetvédelmi hatósággal kell elszámolnia a Föld-Trans-nak.

Egy biztos: a cég alkalmazottainak nagy év volt a tavalyi. A Föld-Trans által kiállított „Befogadói nyilatkozat”-ok adatai alapján 2016-márciusa és szeptembere között összesen 273 tonna, a bontásból származó fát szállítottak ki a dolgozóknak szociális juttatásként. A Föld-Trans átlagos dolgozói létszáma 2016-ban 48 fő volt, vagyis a cég alkalmazottai, műszaki igazgatótól a sofőrig, fejenként öt és fél tonna szociális fának örülhettek.

Hogy a Föld-Trans által kiállított Befogadói nyilatkozatok szerinti 33 490 tonna beton, 5 500 tonna aszfalt, 12 000 tonna tégla- és kőtörmelék sorsa mi lett, arról leginkább a Föld-Trans tulajdonos-ügyvezetője, Tóth József tudna nyilatkozni. Akárcsak arról – a Határ út 38230/45. helyrajzi számú ingatlant bérlő Betonbruch Kft. ügyvezetőjeként-, hogy honnan származnak a cég birtokában levő telken ma is megtalálható aszfalt- és sitthegyek, kik és milyen engedélyek birtokában dolgoztak ott fel több tízezer tonna építési törmeléket, és hogy mindez hogyan függ össze a Népstadion bontásával.

Mindezekről kérdeztük persze Tóth Józsefet, de választ nem kaptunk. (Tóth urat korábban kérdeztük a cég reklámköltésével és alapítványi támogatásaival kapcsolatban is, de akkor sem reagált.)

Megkerestük a területileg illetékes zöldhatóságot, a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályát, kértük a területre vonatkozó környezetvédelmi tárgyú határozatok listáját. A hivatal válaszából egyrészt az derül ki, hogy a IX. kerület Határ út 38230/45. helyrajzi számú ingatlan használatára semmilyen környezetvédelmi hatósági engedély nincs. Ugyanígy nem tudott a kerületi önkormányzat sem arról, hogy a területet nem a szerződés szerinti bérlő, a Paralel/Betonbruch használja.

Hozott viszont a hatóság két határozatot a területtel kapcsolatban: az egyikben kötelezik a Föld-Trans 2001 Kft-t, hogy a vonatkozó szabályozás alapján azonosítsa be a területen található hulladékot, és azt „hasznosítás vagy ártalmatlanítás céljára adja át érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezetnek.” Egy másik határozat pedig büntet: a hatóság az ingatlanon „engedély nélkül végzett hulladékgazdálkodási tevékenység miatt (…) bírság kiszabása helyett figyelmeztette a Kft-t.” De tovább is van: „A határozat nem jogerős, tekintettel arra, hogy a Kft. élt fellebbezési jogával.”

Összegezve: A dokumentumok szerint a Föld-Trans a Népstadion bontásából származó 67 000 tonna hulladék ártalmatlanításáról és/vagy lerakásáról maga gondoskodott. A valóságban legalább fél éven keresztül a Határ úti ingatlanra hordták a törmeléket, amit itt illegálisan válogattak, ledaráltak, majd a nagyobb részét elszállították. Hogy az elszállított bontási hulladék hová került, azt – akárcsak az ide szállított pontos mennyiséget -, a cég, illetve a törmelék szállításában részt vevő alvállalkozók fuvarleveleiből deríthetné ki az illetékes hatóság.

A környezetvédelmi hatóság csak a területen hagyott néhány száz köbméternyi hulladék ügyében jár el: felszólítja a kft-t, hogy gondoskodjon a lerakott törmelék kezeléséről, szankcióként pedig figyelmeztetésben részesíti. Tóth cégvezetőnek azonban ez is sok volt, a Föld-Trans fellebbezett a határozat ellen.

A birtokunkban levő dokumentumok szerint idén júniusban a Föld-Trans a hivataltól engedélyt kapott a törökbálinti telephelyén 95 ezer tonna, különböző építési hulladék tárolására és feldolgozására. Különös egybeesés, hogy épp aznap jelent meg az a 2019-es Maccabi Játékok helyszínéül kiszemelt volt Taurus-gyári terület bontási munkálataira vonatkozó, vélhetőleg milliárdos értékű ajánlattételi felhívás a Közbeszerzési Értesítőben, amit vélhetően a Föld-Transra szabtak.

Becker András

A videóban használt fotókat Máté Péter, a Magyar Nemzet munkatársa készítette; eredetileg a Magyar Nemzetben jelentek meg.

Frissítés (2017. augusztus 14.) A Föld-Trans 2001 Kft. az alábbi közleményt adta ki az ügyben:

„Egyes híradásokban szerepelt, hogy az elbontott Puskás-stadion egy része illegális lerakóba került, melyről a IX. kerületi önkormányzatnak nem volt tudomása. Ezzel szemben a valóság az, hogy az ipartelepet bérlő cég, jogszabályi kötelezettségének eleget téve, tevékenységéről értesítette a IX. kerületi önkormányzatot, mely a tevékenységet nyilvántartásba vette. Az az állítás sem felel meg a valóságnak, hogy a szóban forgó ingatlan nem szerepel a bontással kapcsolatos dokumentumokban.

A híradásokban megjelent, hogy a Határ úti ingatlanon hulladékot, elsősorban aszfaltot, földet és vegyes építési törmeléket tárolnak. A bérlő az ingatlanon a hulladékstátuszból kivett, átminősített építőanyagot tárol, melyet a jövőben felhasznál. A korábbi Népstadionból 9200 m3 föld és 35 000 m3 darált beton hasznosul újra az új Puskás Ferenc Stadionban.

Téves az a megjelent információ is, mely szerint a Határ úti ingatlanon törmeléket daráltak. A későbbi felhasználást elősegítendő osztályozás történt csak, a hivatkozott fotókon és videókon jól látható az építőanyag szelektált elhelyezése.

A környezetvédelmi hatóság két határozatot is hozott az ingatlannal kapcsolatban. A kivitelező azonban fellebbezett ezek ellen, mert annak tartalmával nem ért egyet. Az általa adott tájékoztatás szerint építőanyagot tárol az általa jogszerűen bérelt ingatlanon, a megfelelő engedély birtokában. Ezt jelezte a határozatok ellen benyújtott kifogásában.

Föld-Trans 2001 Kft. 30év munkájával pozícionálta magát a szakma piacvezetői közé. A rendszeres megkeresések alapján kidolgozott ajánlati és pályázati anyagok Megrendelők által történő elbírálását követően jut a megállapodások, szerződések megkötéséig. A kivitelezési feladatokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak és rendelkezéseknek megfelelve, az érintett lakossági és természeti környezet legkisebb mértékben történő megzavarása mellett végzi. Ezt mind a Megrendelői oldal, mind a Szakhatóságok folyamatosan ellenőrzik.”

Megosztás