Cikkek

Több mint ügyvéd – Seszták Miklós fejlesztési miniszter és a Ramiris cégcsoport üzleti kapcsolatai

Seszták Miklós kinevezését Németh Lászlóné helyére leginkább abban a folyamatban lehet értelmezni, melynek célja a Simicska-Nyerges-érdekkörhöz tartozó apparátusi vezetők eltávolítása a fejlesztési források közeléből. Bár ő maga ezt következetesen tagadja, úgy tűnik, az új fejlesztési miniszternek is erős kapcsolatai vannak bizonyos üzleti körökkel: ráadásul a Sesztákkal kapcsolatban álló Ramiris cégcsoport körüli üzletemberek nem egy esetben keveredtek törvénytelen ügyletekbe.

Seszták Miklós miniszter gyakran hangoztatja, hogy a vele kapcsolatba hozott, kétes ügyekkel terhelt cégekhez kizárólag korábbi ügyvédi tevékenysége köti – holott újabb és újabb tények bizonyítják ennek az ellenkezőjét. A botrányba fulladt szélesssávúhálózat-fejlesztési pályázat kapcsán például egyértelműen kiderült Seszták érintettsége – noha miniszterként korábban azt nyilatkozta:

A[z érintett cégben viselt] felügyelőbizottsági tagságról jóval a pályázat előtt lemondtam.”

A cégadatok és a pályázati dokumentumok ezt az állítást egyértelműen cáfolják: az inkriminált pályázat (GOP 3.1.2-12 ) kiírása 2012. május 14-én jelent meg az NFÜ honlapján, és nyolc hónappal később, 2013. január 17-én hirdettek hivatalosan eredményt – Seszták három nappal korábban, január 15-én hivatalosan még a botrányban érintett egyik cég, az Enternet Invest Zrt. fb-tagja volt. (Seszták ebben az időszakban még csak országgyűlési képviselő, de tagja az Országgyűlés Gazdasági és informatikai bizottságának, illetve elnöke a Közbeszerzési és vállalkozásszabályozási albizottságnak, valamint tagja az Informatikai és távközlési albizottságnak.) Vagyis a döntési folyamat idején Seszták még egyértelműen kötődött az egyik érintett céghez. (A miniszter és a cégek kapcsolatáról lásd keretes anyagunkat.)

Tovább növeli a miniszter szerepével kapcsolatos kételyeket, hogy a cégben viselt tisztségéért soha nem részesült semmilyen juttatásban – noha a felügyelőbizottsági tagság súlyos felelősségekkel jár, jóval több, mint puszta formalitás. Ha tehát nem díjazás ellenében, akkor vajon milyen megfontolásból vállalta Seszták „pro bono” öt éven keresztül a tisztséget?

Kiknek dolgozott Seszták Miklós ingyen?

A botrány miatt visszavont GOP 3.1.2-12 nevű pályázaton öt olyan pályázó cég nyert összesen 10.5 milliárd forintot, amelyeket ugyanazon a napon, ugyanakkora jegyzett tőkével és ugyanarra a címre jegyeztek be. A Váci út 19. a nyertes cégek egy részét közvetetten tulajdonló Enternet Zrt. székhelyéül is szolgál, de itt van telephelye/áruháza a Ramiris-ügyekben kulcsszerepet játszó Fabó György által vezetett BestByte Kft-nek is. Az Enternet Zrt. egy köztes cégen, az Enternet 2001 Kft-n keresztül tulajdonolt a botrányban érintett öt cégből kettőt – ma már az Enternet tulajdonában van az öt cégből négy. Seszták Miklós az Enternet Zrt. fb-tagja volt, de azt (is) állítja, nem tudott róla, hogy a társaság érintett a pályázatban.

Az Enternet 2001 Kft tagjai közt 2003 és 2005 között ott találjuk az egyik Ramiris-céget, 2006-ig pedig Fabó György személyesen is tulajdonos volt. A kft kisrészvényes a zrt-ben, és a két cég tulajdonosi köre is nagyban fedi egymást. Az Enternet Invest Zrt. legnagyobb részvényese egy ciprusi cég, melynek képviselője a második legnagyobb részvényes, Bauer Róbert. Egyébiránt a„projektcégekben” tulajdonos Enternet Kft-vel szemben 2011 óta „büntetőügyi intézkedés” van érvényben, és több végrehajtási eljárás is folyik. A támogatást odaítélő döntéseket egyébként a kormány is jóváhagyta.

Legalább ennyire ellentmondásos a miniszter és a Ramiris Zrt, illetve a Ramiris tulajdonosi köréhez köthető más cégek kapcsolata.

„Attól, hogy én ennek a cégnek jogi munkát végeztem, az meg pláne, én csak maximum egyetlenegy jogi munkáért tudok felelősséget vállalni, amit én végeztem” – ezzel a kissé zavaros mondattal írta le a kapcsolatot Seszták tavaly nyári parlamenti miniszterjelölti meghallgatásán. Azóta kiderült, hogy ebben az esetben is jóval többről van szó, mint egyszerű ügyvédi megbízásról: az állítás ugyan konkrétan az Oxygen Wellness Kft-re vonatkozott – csakhogy az Oxygen-cégek több szálon kötődnek mind Sesztákhoz, mind a Ramiris tulajdonosi köréhez.

Seszták miniszterjelölti meghallgatásán ellenzéki politikusok rákérdeztek, van-e bármi köze a Ramiris Rubin Zrt. körül 2007 novemberében kirobbant 17 milliárd forintos pénzmosási botrányhoz? A cégiratokból ugyanis az olvasható ki, hogy a Ramiris 2007 nyaráig tulajdonos maradt a közösen vásárolt egykori Ballai Kft-ben, illetve Várda-Mobil Kft-ben. (A Seszták tulajdonában álló kisvárdai Opel-szalonba látogatókat a mai napig a Ramiris felirat fogadja az impozáns épület utcai frontján.)

Seszták a meghallgatáson határozottan kijelentette, hogy közte és a Ramiris Rubin között a Ramiris Autó-n kívül más „gazdasági együttműködés” nem volt.  Természetesen megkérdeztük mi is a minisztert, milyen kapcsolatban állt a Ramiris–cégcsoporttal. A válasz:

„Dr. Seszták Miklós a Ramiris cégcsoporthoz tartozó egyes társaságoknál korábban ügyvédi tevékenységet végzett.”

2005 januárjában a Ramiris Rubin Rt. 36 millió forintért megvette a gyümölcsleveket, üdítőket gyártó nyíregyházi King Gyümölcsfeldolgozó Kft. nyolcvan százalékos üzletrészét, a fennmaradó húsz százalék Seszták egykori osztálytársáé, Sándor Kornélé lett. Abban biztosak lehetünk, hogy a Ramiris nem a King tevékenységét akarta folytatni, mivel a régi tulajdonosok a veszteségek miatt 2004. december 31-én a jogutód nélküli megszűnés mellett döntöttek.

Viszont a King kft. tulajdonában volt egy értékes belterületi 1,2 hektáros telek, felépítményekkel, raktárakkal. 2007 nyarán a Ramiris részesedése a washingtoni bejegyzésű Stonehill Enterprises LLC, majd 2009 végén a ciprusi Minotax International LTD birtokába kerül. Nem változott viszont 2005 óta a King Kft. székhelye: Kisvárdán a Kölcsey út 4. szám alatt található – ez Seszták autókereskedő cégeinek a címe. De nemcsak a cím közös, az ügyvezető is: Dankó József, a Seszták-féle Ramiris Autó ügyvezetője az aláíró a King Kft-ben éppúgy, mint a Várda-Mobil Kft-ben. Ez utóbbi cégben szintén tulajdonos a ciprusi Minotax, igaz, a többség Seszták Ramiris Autójának a birtokában van.

Az első közös üzlet

De a Ramirisszel való együttműködés jóval korábban, a Ballai Kft. megvásárlásával kezdődött. A céget 1997 januárjában alapította Ballai Csaba – a vállalkozás autószalont üzemeltetett Kisvárdán, a cégé volt a Kölcsey utca 4. alatti Opel-szalon. Seszták 2004. januárjában lett 51 százalékos tulajdonos a Ballai Kft-ben, a Ramiris Rubin Zrt. csak rá egy évre vette meg a fennmaradó 49 százaléknyi üzletrészt Ballai Csabától – a cég nevét ekkor változtatták Ramiris Autó Kft-re.

Ballai kivásárlásával a kft tulajdonában lévő telek és a rajta lévő épületegyüttes is Sesztákék tulajdonába került: a megszerzett ingatlan értéke egy jelzálogbejegyzés alapján 2008 januárjában megközelíti a 160 millió forintot. A Ramiris Rubin Zrt. 2007 nyarán 13 millió 370 ezer forintért eladta Sesztáknak a közös Kft-ben meglévő 49 százalékos részesedését – így a Ramiris Autó kizárólagos tulajdonosa dr. Seszták Miklós lett.

Hasonlóképp került a Ramiris Autó kft. birtokába a kisvárdai Várda-Mobil Kft. és a cég által birtokolt Attila utcai Daewo-szalon. A Várda-Mobilban 2004 februárjában szerez 65 százalékos többséget a Ballai Kft.- a cégben ekkor éppen egy hónapja tulajdonos Seszták -, míg a 35 százaléknyi kisebbségi üzletrészt a Ramiris Rubin Rt. veszi meg. 2007 nyarán a Ramiris 2 millió forintért eladja a részesedését Stonehill Enterprises LLC-nek, majd az üzletrész 2009-ben Minotax International LTD-hez kerül.  A kézbesítési megbízott mindkét külföldi cég esetében Hódos Éva Csilla, aki számos Ramiris-cégben, illetve a Ramiris tényleges tulajdonosaihoz köthető cégben játszott kisebb-nagyobb szerepet.

 

Hódos 2007 óta kézbesítési megbízottja a „nagy” Ramirist – ma Írisz Média – birtokló külföldi cégeknek, akárcsak az Oxygen-cégeket birtokló ciprusi Clarement Investments LTD-nek, de tulajdonosa több olyan cégnek, melyekben Fabó György az ügyvezető. (Érdekesség, hogy ezek egyikében 2006-ig tulajdonos volt az Enternet 2001 Kft. is.) A Várda Mobil kft. tulajdonában is van egy értékes ingatlan: Kisvárdán az Attila utcában található Daewoo-szalon. Ennek az értéke egy korábbi jelzálogbejegyzés alapján legkevesebb 85 millió forint lehet. Gyakorlatilag ez az ingatlan is Sesztáknál landolt a Ramiris Autó kft-n keresztül.

Kölcsönös finanszírozás

Az érintett cégek nyilvánosan hozzáférhető könyvelési adatait tanulmányozva további, jelentéktelennek semmiképp nem nevezhető kapcsolatot találunk Seszták miniszter és a Ramiris tulajdonosaihoz köthető cégek között.

A miniszter maga is panaszkodott, hogy cége, a Ramiris Autó nem egy kiugróan nyereséges vállalkozás. Valóban. Bár a cég a 2012-13-as éveket enyhe nyereséggel zárta, a megelőző négy évben eredménye erősen negatív volt: összesen 176 millió forint veszteséget termelt. A Ramiris Autó ráadásul erősen el is adósodott: 2008-as üzleti év végén már 365 milliónyi kötelezettsége volt a vállalkozásnak, és 2013-ban is 110 milliónyi kötelezettség állt fenn. Ebből 88 millió egy meg ne határozott hitelezőtől kapott rövid lejáratú kölcsön. 2012-ben viszont ismerős cégek bukkannak föl a Seszták-cég hitelezői között: a már ismert King Kft. 13 millióval, míg a Ramiris Europe 66,5 millióval támogatta meg a Ramiris Autót. Szó sincs valamiféle ki nem fizetett számláról, a „Kiegészítő melléklet” nevű dokumentum egyértelműen fogalmaz: „Kapott kölcsön King Kft 13000 e Ft, Kapott kölcsön Ramiris Europe 66500 e Ft”.

A Ramiris Europe Kft. az áfacsalási botrány kirobbanása után lényegében átvette a gyanúba keveredett Ramiris Rubin Zrt-től az üzletet: míg a nevet váltott zrt lényegében nem működik, a Ramiris Europe megbízhatóan évi 20 milliárd forint körüli forgalmakat bonyolít. A cég tulajdonosai a 2008-as alapításkor Fabó György és a Seszták egykori osztálytársaként emlegetett Sándor Kornél voltak, néhány hónap múlva viszont ez a cég is a Stonehill Enterprise tulajdonába került.

Még furcsábbá teszi az ügyletet, hogy a King Kft. hasonló dokumentumából az derül ki, hogy Seszták feleségének cége, a TFK-Impex Kft. is kapott ebben az évben 12 millió kölcsönt. Sőt, a dokumentumban maga Seszták Miklós is szerepel a kedvezményezettek között: „Adott kölcsön Dr. Seszták M. 2000 e Ft”. Vagyis ebben az évben a Ramiris tulajdonosi körének cégeitől Sesztákék közel 100 millió forint kölcsönt kaptak. Az egész ügyletnek pedig sajátos aurát kölcsönöz, hogy ebben az évben – ahogy azt az Index cikke feltárta – a King Kft. és két másik, Sándor Kornél tulajdonában álló cég 30 millió vissza nem térítendő támogatást kapott, továbbá 30-30 millió kölcsönt. A támogatásból a három cég ingatlant vásárolt Kisvárdán – éppen a Kölcsey utca 4-ben, vagyis Seszták autószalonjában.

A King kft. 2012-ben nem először, és nem is utoljára kölcsönzött Sesztákéknak: a Ramiris Autó beszámolóiból az derül ki, hogy 2010-ben 31 milliót, 2011-ben 36 milliót adtak a cégnek. Bár sem a  Ramiris Autó, sem a TFK-Impex dokumentumaiban nem szerepel, de a King „Kiegészítő mellékletéből” kiderül, a Ramiris Autó 2013-ban is kapott 9 milliót, Seszták feleségének cége, a TFK-Impex pedig 12 milliót, és Dr. Seszták M. is megkapta az ezévi 2 millióját. Az már csak hab a tortán, hogy a három cég könyvelésében a nyújtott, illetve kapott kölcsönök összege több esetben nem egyezik.

 

Az a dokumentumokból nem derül ki, hogy Sesztákék visszafizették-e ezeket a kölcsönöket, az viszont tény, hogy a Seszták házaspár vállalkozásai 2010 és 2013 között közel 200 millió forint kölcsönt kaptak a Ramiristól, illetve a Ramiris tulajdonosi köréhez tartozó cégektől.

Azt természetesen nem tudhatjuk, hogy az ügylettel kapcsolatban emlegetett személyek a Ramiris-ügy gyanúsítottjai-e, de azt tényként kezelhetjük, hogy a fejlesztési miniszter 100 milliós nagyságrendben üzletel olyan cégekkel és üzletemberekkel, akik/amelyek több szálon is kötődnek az elmúlt időszak legnagyobb áfacsalási botrányában érintett céghez. Mindezekhez képest már csak anekdotikus elem, amit több forrásunk is említett, hogy tudnillik a miniszteré volt az egyik legnagyobb iroda a Ramiris Rubin Zrt. Frangepán utcai székházában. Nyilván ebben az irodában zajlott az, amit Seszták jogi munkaként, illetve ügyvédi tevékenységként írt le.

Egy elsikkadt ügy

„A Vám- és Pénzügyőrség titkos nyomozást követően 2007. november 22-én bűnszervezetben, különösen jelentős értékre elkövetett adócsalás, pénzmosás, vesztegetés és más bűncselekmények miatt rendelt el nyomozást, és egy több országra kiterjedő bűnszervezet felszámolása érdekében, kiterjedt akciósorozatot hajtott végre.(…) A nemzetközi bűnszervezet felszámolása érdekében mintegy 450 résztvevő, közel 70 helyszínen végzett egyidőben különböző nyomozási cselekményeket, melyek során 23 gyanúsítottat vettek őrizetbe.” – írta 2007 novemberében a VPOP közleménye arról az ügyről, melynek egyik kulcsszereplője a Sesztákkal üzletelő Ramiris Rubin Zrt. volt.

A nyomozásban akkor részt vevő forrásaink is megerősítették, hogy az ügyletek középpontjában a Ramiris állt.

„A jó ideje akadálytalanul működő fantomcéghálózatok egyikét leplezte le a minap a vámhatóság. Ezúttal 17 milliárd forintos pénzmosást, s benne banki közreműködést gyanítanak. (…) A Budapestre, illetve a fővároshoz közeli raktárakba érkező elektronikai cikkek egy részét ugyanis Szerbiába exportálták, ám csak papíron, mivel az áru a szabadkai vámszabad területen, offshore cégeknél landolt. Utóbbiak átpapírozták, mintha Horvátországon, Szlovénián és Ausztrián keresztül Szlovákiába és Romániába vinnék azokat tovább, ám végül visszahozták Magyarországra, s itt adtak túl rajtuk.

A szinte követhetetlen árumozgatás egyik központja az „exportáló” Ramiris Rubin Zrt. volt, amelynek tulajdonosa egy hasonló nevű ciprusi cég, a „vevők” pedig létező – de semmilyen tevékenységet nem végző – szerb, szlovák és román cégek.” – írta 2007 decemberében a HVG a Vám és Pénzügyőrség által lefolytatott nyomozással kapcsolatban.

Mivel a nyolc éve elindult nyomozásról azóta semmi hír nem látott napvilágot, megkérdeztük a NAV bűnügyi igazgatóságát, hol tart az eljárás. Mint kiderült, az ügyet kettéválasztották: az adócsalással kapcsolatos nyomozás eredményeként 27 személy esetében vádemelési javaslattal átadták az ügyet a Fővárosi Főügyészségnek.

A Főügyészségtől érdeklődésünkre azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a vádemelés kérdésében még nem döntöttek. A pénzmosás, vesztegetés és más bűncselekmények miatt indult nyomozást pedig a NAV Bűnügyi Igazgatósága 2014 októberében bizonyítottság hiányában lezárta. Noha a 2007-es közlemény szerint a VPOP 3,4 milliárd forint adóhiányt és 17 milliárd forint értékben elkövetett pénzmosást állapított meg, a közel 500 rendőr és pénzügyőr részvételével indult eljárásnak nyolc év után mindössze ennyi az eredménye.

Becker András – Móricz Csaba

A céginformációt az Opten és a Céginfo.hu szolgáltatta. 

Független ember vagy?

Ha lesz 4 ezer független támogatója az Átlátszónak, akkor nincs az a lázárjános, aki el tudna minket hallgattatni. Legyél egy a 4 ezerből, és változtasd meg Magyarországot! Tudnivalók itt.

Támogatás SZJA 1% felajánlásával #Azénadómból

Ha 1%-od az Átlátszó céljaira kívánod felajánlani, személyi jövedelemadó bevallásodban az Asimov Alapítvány adószámát tüntesd fel, ami a következő: 18265541-1-42 Letölthető nyilatkozat itt.

Megosztás