Cikkek

Ide-oda tologatott akták, ki nem fizetett milliók Tiszabecsen

A tiszabecsi általános iskola felújítási munkálatai során több millió forintot nem fizettek ki az alvállalkozóknak – állítja az egyik érintett cég tulajdonosa. A hatóságok évek óta tologatják egymás között az ügyet, de megnyugtató eredmény még nem született.

Az Erdei-Vill Kft. tulajdonosa, Erdei János kereste meg az atlatszo.hu-t azzal, hogy elmesélje a történetét, amely 2010-ben indult. Akkor a tiszabecsi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola felújítási, bővítései és akadálymentesítési munkálataira az önkormányzat 95 százalékos támogatási mérték mellett 298 millió forint összegű támogatásban részesül. Ebből azonban a lapunkhoz eljuttatott revizori jelentés alapján 280 millió forintot kapott meg (NFÜ-ÉÁOP), 4,6 millió forint önerőt használt fel, és a pályázati dokumentáció és ajánlatbiztosítás révén még 5,1 millió forinthoz jutott. A támogatási szerződés szerint az önkormányzatnak 5 százalékos önrészt kellett volna vállalnia, vagyis 15,7 millió forintot, ehelyett csak 4,6 millió forintot utalt át.

A tiszabecsi oktatási centrum felújításának és bővítésének kivitelezését az Archibest Kft. nyerte meg közbeszerzési pályázaton, nettó 242, 8 millió forint értékben és a Tiszabecsi Önkormányzattal kötötte meg a szerződést. Az Archibest Kft. ezután szerződést kötött a Grexon Kft.-vel, amely aztán további alvállalkozókkal állapodott meg a szakipari munkák elvégzésére. Az Erdei-Vill Kft. 2010. május 26-án kötött szerződést a részben Seychelle-szigeteki offshore tulajdonban álló Grexon Kft.-vel az Oktatási Centrum villanyszerelési munkáira. A szerződés összege eredetileg 17,4 millió forint volt, de ez később 18 millió forintra emelkedett.

Az Erdei-Vill Kft. a szerződésben rögzítetteknek megfelelően teljesített, ezért kiállított a Grexon Kft.-nek egy részszámlát 6 342 720 forint értékben. Varga Gyula, a Grexon Kft. ügyvezetője nem fizette ki, hanem arra kérte az Erdei-Vill tulajdonosát, Erdei Jánost, hogy készítsenek egy dokumentumot, amelyben Varga Gyula vállalja, hogy 5 napon belül kifizeti az addig elvégzett munkát. 2010. augusztus 2-án készpénzben kifizetett 450 ezer forintot, majd négy nap múlva 1 millió forintot, szintén készpénzben. Mivel az Erdei Vill azzal fenyegetőzött, hogy abbahagyja a munkát, az Archibest kötött egy újabb szerződést és a Probisz fizetett az Erdei Villnek 3 millió forintot, valamint az Archibest 1,9 millió forintot átutalt az Erdei-Vill Kft.-nek, akik ezután tovább folytatták a munkát.

Az Archibest Kft. 2010. október 6-án átutalt 10 millió forintot a Grexon számára, hogy Varga Gyula – az Archibest Kft.-t képviselő Kajdi Ferenccel és az Erdei-Vill Kft.-t képviselő Erdei Jánossal kötött szóbeli megállapodást alapján – még azon a héten átutaljon 9 millió forintot az Erdei-Vill részére. Varga Gyula azonban az ügyészség megállapítása szerint nem utalta át a pénzt, hanem két napon belül felvette készpénzként és a sajátjaként rendelkezett vele. A rendőrség azonban nem talált olyan információt, amellyel ezt bizonyítani lehetett volna, ezért 2013 júliusában, tehát közel 3 évvel a történtek után megszüntette a nyomozást.

Az ügyészségi iratok szerint azonban Varga Gyula sem volt elégedett a fővállalkozóval: vallomása szerint a Grexon Kft. megtévesztette az alvállalkozókat. Az Archibest ugyanis azt állította, hogy megfelelően fizet a Grexonnak, hogy az továbbíthassa a pénzt a szakmunkákat elvégző alvállalkozóknak, de ez Varga szerint nem volt igaz. A szerződések alapján az Archibestnek 140 millió forint körüli összeget kellett volna átutalnia, ebből azonban csak 36 millió jutott el a Grexonhoz. A Grexon ekkor már 70-80 millió forintos tartozást halmozott fel, így amikor pénz érkezett, a legégetőbb problémákat próbálta orvosolni: a munkabérek kifizetésére, anyagköltségekre, őrzésre stb. költötte el a pénzt, nem sikkasztott. Ráadásul már a munkálatok megkezdéséhez 26 millió forintos kölcsönt kellett felvennie a cégnek egy magánszemélytől (Pék Bélától).

Az ügyészség a Grexon bankszámlája alapján megállapította, hogy a cég rendelkezett fedezettel az Erdei-Vill felé fennálló tartozás kiegyenlítésére, de mégsem tette meg. Indoklásuk szerint azonban azért nem beszélhetünk sikkasztásról, mert az átutalás a vállalkozói díj megfizetése címén történt meg, és ahogy a pénz megérkezett a számlára, a Grexon tulajdonába került. Így nem rábízásról van szó, rábízás hiányában pedig nem állja meg a helyét a sikkasztás vádja. A hatóság azt is hozzátette, hogy irreleváns, hogy az Archibest meghatározott rendeltetéssel adta át a pénzt és azt más céllal használták fel, mert a vállalkozói díjat a fővállalkozó (Archibest) és az alvállalkozó (Grexon) közötti szerződés alapján fizették ki, ezért nem érinti a Grexon által megkötött további alvállalkozói szerződéseket, és a vállalkozói díj kifizetését követően a megrendelő sem szólhat bele, mire használják fel. Így az Erdei-Vill nem számít sértettnek.

Pék Béla 2009. januárban és áprilisban 10-10 millió forintot, majd 2009. szeptemberben 12 millió forintot adott kölcsön a Grexon részére. Pék Béla 2012 júliusi vallomása alapján erre a tiszabecsi munkálatok fedezéséhez volt szükség. Pék fia egy épületgépészeti nagykereskedelmi vállalkozásnál, a Kométa 2001 Kft.-nél dolgozik, ahol 30-60 napos késedelmes fizetést kapott a Grexon a megvásárolt termékekhez. Itt kb. 5 millió forintos fizetési kötelezettség halmozódott fel. Pék Béla 2012 októberében viszont már úgy tanúskodott, hogy 2009-ben szó sem volt a tiszabecsi beruházásról, a kölcsönt a Grexonnak működési célokra adta át, amelyet végül a tiszabecsi munkákra fordítottak, ezért Pék 2010 őszén rögtön visszakérte a pénzt, és jelezte, hogy a Kométa 2001 felé is rendezzék Vargáék a tartozást. Pék a kölcsönt két részletben, egy 26 és egy 6 millió forintos összegben kapta vissza 2010 novemberéig, valamint a Kométa 2001 is kapott 5 millió forintot. Az, hogy a cég pénzhiánnyal küzdött és úgy írta alá a megállapodást, mondja az ügyészség, még nem jelenti azt, hogy bárkit is át akartak volna verni. Ha mégis ezt állítanák, tették hozzá, akkor teljesen elrugaszkodnának a valóságtól, amelyet magyar építőiparban köztudottan nehéz helyzet és a körbetartozás jellemez, a nyomozás megszüntetése tehát az ügyészség álláspontja szerint helyes lépés volt.

Az ügyészségi iratokat a revizori jelentés némiképpen árnyalja. E szerint a kivitelezés során több alvállalkozó beadvánnyal élt a pályázati összeg kifizetésében közreműködő VÁTI Nonprofit Kt. felé a nemfizetések miatt, illetve a közbeszerzés során is szabálytalanság merült fel, ezért szabálytalansági eljárást folytattak le. A kifizetést megakadályozó problémát nem találtak, ezért a VÁTI az önkormányzat részére a támogatás utolsó összegét (83,1 millió forintot) 2011. márciusban utalta át.

A Grexon Kft. a Probiszen keresztül szerződést kötött a Mega-Bond-Plusz Kft.-vel, illetve az Archibest közvetlenül is szerződött a céggel. A nyíregyházi Kovács Tüzép szerződést kötött 2010 júliusában a Mega-Bond-Plusz Kft.-vel 10, illetve 13 millió forintos hitelkeret biztosítása mellett építőipari anyagok folyamatos szállítására az iskola felújítási munkálataihoz. A számlákat a határidőre nem egyenlítették ki, mert azt mondták, hogy nekik is csak részben fizetett a megrendelő. A revizor megállapította, hogy az önkormányzat 284 millió forintot fizetett ki a projekt során, ebből az Archibest 208 millió forintot kapott. A jelentésben nem tudták figyelembe venni azokat az ügyleteket, amelyekről sem számla, sem más irat nem maradt, például az Erdei-Vill Kft. 512 ezer forintos, vagy a Probisz Kft. 700 ezer forintos követelését sem. Így az Archibest Kft. 220 millió forint költséget tudott elszámolni, és 12 millióval többet fizetett ki, mint amennyi bevétele volt. A revizor megjegyezte, hogy az elszámolásban nagyon sok a kétséges, nem rendezett tétel. A jelentés megállapította, hogy a Grexon sem a Probisznak, sem az ErdeiVillnek, sem a Mega-Bond-Plusznak nem fizetett ki semmit és 37 millió forinttal több bevétele volt, mint kiadása. A Probisz bevétele 52,5 millió forint volt, a kiadásai 54,4, így 1,9 milliós hiánnyal zárt.

Az Archibest 2012-ben 5,6 millió forintos adózott eredménnyel zárta az évet, a Grexonnak viszont 2011-ből már nincs mérlege, jóllehet a Opten adatai szerint 2010-es évet 52 millió forintos adózott eredménnyel zárta. A felszámolás alatt álló Probisz 2011-ben 30 milliós eredménnyel zárt, 2009-nen, 5,3 millió forintossal. Az Erdei Vill Kft. tulajdonosa azóta saját bevallása szerint tönkrement, jelenleg is sorozatban érkeznek hozzá a tartozások kiegyenlítését felszólító levelek, amelyet arra vezet vissza, hogy soha nem kapta meg a járandóságát a tiszabecsi munkákért.

D. Kovács Ildikó

Megosztás