Hírek

Üzent a KIM Jórinak

A hét elején adta ki Jóri András adatvédelmi biztos azt a sajtóközleményt, amelyben kifogásolja, hogy a közszolgálati tisztségviselőkről szóló törvénytervezet eltitkolhatóvá teszi a közszolgálati tisztviselők besorolására, bérére, munkakörére vonatkozó adatokat. Részlet a sajtóközleményből:

Az adatvédelmi biztos szerint aggályos, hogy a tervezetben nem minősül közérdekből nyilvános adatnak a közszolgálati tisztviselők állampolgársága, szolgálati jogviszonyuk kezdete, besorolásuk, a besorolás időpontja. Az ellátott munkakör megnevezése és a betöltés időtartama, a vezetők kinevezésének és a kinevezés megszűnésének időpontja, a címadományozásra, kitüntetésre vonatkozó adatok, a tisztviselő személyi juttatásaira vonatkozó adatok sem nyilvánosak.

Az adatvédelmi biztos felhívta a figyelmet arra, hogy a tervezet ellentmondásba kerülhet a januártól életbe lépő új információs törvénnyel (.pdf), amely szerint a közérdekű adatok a következők:

5. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat ;

A  Navracsics Tibor vezette Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) szintén sajtóközleményben reagált az adatvédelmi biztos kifogásaira. Állításuk szerint a „jogszabály alapos egyeztetési folyamat eredményeként” jött létre, amelyben maga Jóri is részt vett, sőt a minisztériumi válasz szerint észrevételeit be is építették a törvényjavaslatba. A KIM sajtóközleményéből:

[…] közérdekből nyilvános adatnak minősül a kormánytisztviselő állampolgársága, jogviszonya, besorolása, annak időpontja, munkakörére vonatkozó adatok, vezetői kinevezésének és megszűnésének időpontja, címadományozása, kitüntetése, illetve illetménye. Ennek értelmében a törvényjavaslat maradéktalanul eleget tesz a hatályos és a későbbiekben életbe lépő törvényeknek  egyaránt.


Forrás: Hírközpontabiweb.ovb.hu

Megosztás